Pielęgniarki – 1200 PLN do grudnia. Informacja ministra.

2 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki – 1200 PLN do grudnia. Informacja ministra.


1200 PLN pielęgniarek przedłużone do grudnia 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 5 marca 2020 roku opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie 1200 PLN dla pielęgniarek. Poniżej cytujemy uzasadnienie do przedmiotowego projektu rozporządzenia. 

Zobacz projekt rozporządzenia w sprawie 1200 PLN do podstawy pielęgniarek i położnych

W artykule z dnia 8 marca informowalismy, że MZ zarządziło spis pielęgniarek w kwietniu, lipcu, październiku.

Poniżej cytujemu informacje dodatkowe jaki zamieściło ministersto zdrowia przy publikacji przedmiotowego projektu rozporządzenia.

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320). 
Proponowane zmiany pozwolą na wypracowanie przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia mechanizmów wyliczania współczynników korygujących przy współudziale zainteresowanych grup zawodowych i świadczeniodawców, 
a jednocześnie do tego czasu zachowane zostaną dotychczasowe mechanizmy umożlwiające przekazywanie środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez grupy zawodowe objęte współczynnikiem korygującym.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest przedłużenie do dnia 31 grudnia 2020 r. obowiązujących przepisów regulujących:
1) zasady przekazywania środków przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych, które są objęte podwyżkami na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
2) tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących liczby osób objętych podwyżkami na podstawie wyżej wymienionych przepisów.
Zmiana brzmienia § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej polega na zmianie daty stosowania przez Prezesa NFZ współczynników korygujących z dnia 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r.

3. Podmioty, na które oddziałuje projekt:

Pielęgniarki i położne – łącznie 238.434 etaty i równoważniki etatów, w tym 186 471 etaty

Źródło danych: Liczba zgłoszonych etatów pielęgniarek i położnych na podstawie informacji NFZ wykorzystaniu przez świadczeniodawców środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

4. Oddziaływanie: 

Projektowana regulacja pozytywnie wpłynie na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe pielęgniarek i położnych przez zapewnienie dodatkowych środków na pokrycie potrzeb materialnych rodzin, obywateli, czy gospodarstw domowych pielęgniarek i położnych. Odnotuje się również pozytywny wpływ na stabilizację finansową rodzin, obywateli i gospodarstw domowych pielęgniarek i położnych poprzez wzrost wynagrodzenia zasadniczego. 

źródło: ministerstwo zdrowia

Wybrał: Mariusz Mielcarek Zobacz także:

Pielęgniarki – zasady izolacji pacjentów.

Pielęgniarki w grupie mają tę samą postawę. Wyrównano "kominy płacowe". 

Związek pielęgniarek: wynagrodzenie pielęgniarki to 3300 PLN.


Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8991 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Izba pielęgniarek – tańsze zabiegi pielęgnacyjne.

1 min czytania
Izba pielęgniarek współpracuje ze studiem kosmetycznym Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, informuje na swojej stronie internetowej, o podjęciu współpracy ze…
Aktualności

Niższe ceny paliw dla pielęgniarek.

2 min czytania
Izba pielęgniarek współpracuje z firmą LOTOS Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, odpowiadając na ofertę firmy LOTOS włączyła się do programu…
Aktualności

Pielęgniarka - bezpłatna konferencja on-line.

1 min czytania
2–3 września 2021 roku on-line Informujemy, że XIV Krakowskie Dni Dializoterapii, tak zawsze cieszące się wielką popularnością, będą miały formę wir­tu­alną. Zapraszamy…
Komentarze