Pielęgniarki bez szczepień niedopuszczone do pracy. Bez wynagrodzenia.

2 min czytania
AktualnościSzczepienia pielęgniarek
Pielęgniarki bez szczepień niedopuszczone do pracy. Bez wynagrodzenia.

Dyskryminacja niezaszczepionych pielęgniarek

Poniżej publikujemy przesłaną przez pielęgniarki kolejną informację dotyczącą dokumentacji, która jest wytwarzana przez pracodawcę, w związku z obowiązkiem szczepień dla pielęgniarek i położnych.

Sprawa obowiązkowych szczepień dla medyków jest przedmiotem szczególnego zainteresowania redakcji pielegniarki.info.pl

Poniżej publikujemy linki do artykułów, które tylko w ostatnim czasie poruszały powyższą problematykę.

Pielęgniarki informują redakcję Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

Przesłana przez pielęgniarki dokumentacja wskazuje na totalną dyskryminację pielęgniarek i położnych. Pracodawca w ramach radosnej twórczości pogwałcił zapisy Kodeksu pracy.

Kodeks ten nie przewiduje sytuacji, w której pracownik jest niedopuszczony do pracy i jednocześnie nie ma prawa do wynagrodzenia. I to się dzieje w trybie natychmiastowym.

W powyższej sytuacji związek pielęgniarek powinien podjąć zdecydowane działania. Na terenie tego podmiotu leczniczego oraz na szczeblu krajowym.

Z drugiej strony, poniższe pisma mogą dotyczyć pielęgniarek wykonujących praktykę w podmiocie leczniczym na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zapewne tak nie jest w tym przypadku, gdyż w sytuacji umowy zlecenia lub kontraktu, podmiot leczniczy nie może jako podstawy prawnej wskazywać… Kodeksu pracy.

Wobec powyższego pisma te dotyczą pielęgniarek zatrudnionych w oparciu umowy o pracę.

Pracodawca wytwarza dokumentację dyskryminującą pielęgniarki

Poniżej publikujemy przedmiotową dokumentację.

1.03.2022 r.

INFORMACJA

Działając w imieniu … (dalej: Spółka) z powodu ustalenia, że nie spełnia Pani/Pan obowiązku wynikającego z postanowień łączącej nas umowy w zw. art. 211 pkt 2 i 7 w zw. z art. 3041 Kodeksu Pracy w zw. z § 12a ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Spółka na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w zw. z art. 304 § 1 Kodeksu pracy postanowiła, że do czasu spełnienia ww. obowiązku prawnego nie będzie zlecała Pani/Panu świadczenia usług na rzecz pacjentów Spółki.

Jednocześnie nadmieniam, że spełnienie wymogu przewidzianego przepisami prawa, spowoduje zlecanie świadczenia usług.

PROTOKÓŁ
Z NIEDOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

Od dnia 2.03.2022 r. pracownik …. nie został dopuszczony do pracy na stanowisku pielęgniarka z powodu ustalenia, że nie spełnia obowiązku wynikającego z art. 211 pkt 2 i 7 Kodeksu pracy w związku z § 12a ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z czym pracodawca na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w zw. z art. 2373 § 1 w zw. z art. 80 i 81 § 2 zd. 2 Kodeksu pracy postanowił, że do czasu spełnienia ciążącego na pracowniku ww. obowiązku prawnego zostanie on dopuszczony do pracy, przy czym jego nieobecność uznaje usprawiedliwioną bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

Decyzja o niedopuszczeniu do pracy została pracownikowi przekazana, poinformowaniem go o okolicznościach stanowiących podstawę decyzji.

Jednocześnie pracownik został poinformowany, że spełnienie wymogu przepisami prawa, spowoduje natychmiastowe dopuszczenie do pracy.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.8 / 5. Ilość głosów: 88

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7612 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Podwyżki dla pielęgniarek – głos zabiera autorka dyskryminującej siatki płac.

3 min czytania
O wynagrodzeniach pielęgniarek wypowiada się autorka dyskryminującej siatki płac W kolejnym artykule redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych rozkminiamy wypowiedzi pani posłanki…
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarka: od dźwigania pacjentów "siadają stawy i kręgosłupy".

1 min czytania
Pielęgniarka o warunkach w jakich musi wykonywać zawód Siadają stawy, kręgosłupy, a pomocy dalej nie widzimy z żadnej strony. Pani Prezes na…
Aktualności

Pielęgniarka o pracy pielęgniarek: non stop jesteśmy na lekach przeciwbólowych.

1 min czytania
Pielęgniarka o skutkach podnoszenia pacjentów Pielęgniarka Wioletta: W odniesieniu do wszystkich wypowiedzi, które już padły, chciałam na przykładach oprzeć, jak wygląda nasza…
Komentarze
×
AktualnościSzczepienia pielęgniarek

Niezaszczepiona pielęgniarka zwolniona. Zobacz treść wypowiedzenia.