Pielęgniarki i położne rodzinne. Mamy pierwszą odpowiedź mz na interpelację poselską w naszej sprawie. "Projektowane przepisy zostaną ponownie przeanalizowane i przeredagowane w taki sposób, aby usunąć wszelkie wątpliwości interpretacyjne".

4 min czytania
AktualnościZamach na pielęgniarki i położne rodzinne
Pielęgniarki i położne rodzinne. Mamy pierwszą odpowiedź mz na interpelację poselską w naszej sprawie. "Projektowane przepisy zostaną ponownie przeanalizowane i przeredagowane w taki sposób, aby usunąć wszelkie wątpliwości interpretacyjne".

Linki na tekście odpowiedzi na interpelację zostały zamieszczone przez redakcję Portalu Pielęgniarek i Położnych, w celu szybkiego dotarcia do konkretnych informacji, które odnoszą się do zagadnień poruszonych w przedmiotowej odpowiedzi na interpelację. Tekst oryginalny w wersji pdf pod artykułem.

 

W odpowiedzi na zapytanie Pana Tadeusza Tomaszewskiego, Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, przekazane przez Wicemarszałka Sejmu Pana Marka Kuchcińskiego przy piśmie z dnia 16 listopada 2011 roku (znak: SPS-023-2/11), w sprawie projektu nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, póz. 1027 z późn. zm.), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień:
.

W październiku br. został przygotowany i przekazany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, póz. 1027 z późn. zm.), zakładający zmianę art. 28 i art. 56 w zakresie wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej.
Projekt został oparty na wynikach prac Zespołu do opracowania zmian systemu organizacji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie weryfikacji deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, limitu pacjentów, którzy mogą zapisać się na listę prowadzoną przez lekarza, pielęgniarkę, położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz szczepień wykonywanych w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, powołanego przez Ministra Zdrowia zarządzeniem z dnia 21 września 2011 r. Propozycja zmian art. 28 i 56 ww. ustawy została zgłoszona podczas obrad tego Zespołu przez jego członków, przedstawicieli Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie" i Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Przedstawiona propozycja wynikała z wielokrotnie składanych wcześniej postulatów zmian przepisów prawnych związanych z dokonywaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia weryfikacji złożonych do świadczeniodawców deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Weryfikacja ta w niektórych oddziałach wojewódzkich NFZ pozostawała w sprzeczności z § 10a zarządzenia Prezesa NFZ Nr 74/2010/DSOZ z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
Kwestie związane z weryfikacją deklaracji wyboru przeprowadzaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia były m.in. przedmiotem Porozumienia zawartego w dniu 22 grudnia 2010 r. pomiędzy Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie" a Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ oraz spotkania Ministra Zdrowia z przedstawicielami Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie" oraz Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych- Pracodawców, które odbyło się 20 lipca br. Zasadniczym celem zmiany przepisów, polegającej na dodaniu do obowiązującej deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej również deklaracji wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej tak, aby deklaracja nie traciła ważności w przypadku zmiany miejsca pracy przez lekarza, pielęgniarkę czy położną, jest ułatwienie pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych, a świadczeniodawcom – zarządzania i rozliczania usług z Funduszem w przypadku występujących po stronie świadczeniodawców zmian podmiotowych (np. odejścia lekarza, pielęgniarki czy położnej). Obecnie deklaracja wyboru ma charakter deklaracji imiennej, co powoduje, że w przypadku zmian w tym zakresie zarówno pacjenci jak i świadczeniodawcy mają problemy z uzyskaniem, czy rozliczeniem świadczeń.
Powyższa nowelizacja nie wprowadza żadnych zmian, czy ograniczeń w zakresie prawa wyboru przez pacjenta różnych świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, czyli np. praktyk zawodowych lekarskich czy pielęgniarskich. W szczególności nowelizacja nie wprowadza obowiązku jednoczesnego wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej u tego samego świadczeniodawcy. Pacjent będzie mógł wybrać dowolnego lekarza, pielęgniarkę lub położną składając, tak jak dotychczas, jedną lub kilka deklaracji wyboru – z tą formalną różnicą, że będzie to również wybór świadczeniodawcy, u którego dany lekarz, pielęgniarka lub położna pracują. Tak jak dotychczas, w przypadku zmiany miejsca pracy przez wybranego przez siebie lekarza, pielęgniarkę czy położną, pacjent będzie mógł wybrać nowego   świadczeniodawcę,   u   którego   osoba   ta   rozpoczęła   udzielanie   świadczeń zdrowotnych. Po zakończeniu uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, planowanym    na    koniec    listopada   br.,    projektowane    przepisy    zostaną   ponownie przeanalizowane  i  przeredagowane  w taki   sposób,   aby  usunąć  wszelkie  wątpliwości interpretacyjne zgłaszane w ramach uzgodnień.
Projekt ustawy  zostanie przesłany  do  Sejmu  RP po  zakończeniu rządowego  procesu legislacyjnego.
.

Z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc

28 listopada 2011 roku

W dniu jutrzejszym opublikuję na Portalu wzór pisma do mz, który będzie można wysyłać do ministerstwa zdrowia w sprawie propozycji przeredagowania przedmiotowego projektu ustawy (usunięcia wszelkich wątpliwości interpretacyjnych) w kontekście zabezpieczenia zawodowych i ekonomicznych interesów podmiotów leczniczych prowadzonych przez pielęgniarki i położne w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej.

Mariusz Mielcarek

.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8304 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Pielęgniarki - szpital nie może ściągać pielęgniarek z wolnego.

1 min czytania
Praktyka zawodowa a umowy cywilnoprawne W jednej z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę „w zakresie pielęgniarstwa” zapisano: 1. W przypadkach…
Aktualności

Letnie przeziębienia spowodowane klimatyzacją? Mamy na to sposoby

2 min czytania
Letnie przeziębienia wywołane klimatyzacją? Zobacz jak sobie radzić. Klimatyzacja w biurach, domach i samochodach przynosi ulgę w upalne dni, ale może również…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarki – Sąd Apelacyjny uznał, że do upadku pacjentki doszło na skutek niewłaściwego, zawinionego zachowania pielęgniarek.

5 min czytania
Sąd Apelacyjny ocenił postępowanie pielęgniarek… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego z 2023 roku. (…) Sąd…
Komentarze