Pielęgniarki – nowy podział ze względu na kompetencje zawodowe.

4 min czytania
AktualnościPraktyka zawodowaWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki – nowy podział ze względu na kompetencje zawodowe.

Na pytania zadane przez pielęgniarki odpowiada prezes NIPiP

W dniu dzisiejszym publikujemy kolejny fragment wystąpienia prezesa izby pip. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych w ramach nowej formy komunikacji z członkami samorządu, w dniu 7 lipca 2022 roku wyemitowała pierwszy materiał wideo.

To już trzeci artykuł odnoszący się do poruszanych przez prezesa izby pip zagadnień, które zostały wywołane w pytaniach zadanych przez pielęgniarki i położne. W dwóch pierwszych artykułach poruszyliśmy kwestie dotyczące sposobu wdrażania ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia oraz zapisów w samej siatce płac.

Pierwsza sprawa to zagadnienie dotyczące kwalifikacji zawodowych. Czy podstawą zaszeregowania danej pielęgniarki do grupy w siatce płac, powinny być kwalifikacje posiadane czy wymagane na danym stanowisku pracy, na którym zatrudniona jest pielęgniarka. W drugim artykule przedstawiliśmy fragment wypowiedzi pani prezes, dotyczący uwarunkowań negocjacji płacowych. Co udało się osiągnąć dla naszego środowiska zawodowego w przebiegu procesu legislacyjnego dotyczącego nowelizacji ustawy o płacach w podmiotach leczniczych. Oba artykuły są dostępne w poniższych linkach.

Natomiast poniżej publikujemy trzeci fragment wystąpienia pani prezes, dotyczący kwalifikacji i kompetencji pielęgniarek i położnych. Pod wypowiedzią szefowej samorządu zawodowego pip, zamieszczamy komentarz redakcyjny.

Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych o podziale według kwalifikacji i kompetencji

Oddajemy głos pani prezes…

I teraz kolejne zagadnienie: „Kiedy zakres obowiązków będzie uzależniony od posiadanych kompetencji?”. Nie wiem co tutaj autor miał tak do końca na myśli zadając to pytanie, bo kompetencje wynikają w zależności od tego jaką się ma formę kształcenia przeddyplomowego, czy jest się licencjatem pielęgniarstwa, położnictwa czy jest się magistrem, jaką posiada się formę kształcenia podyplomowego.

Ale żeby państwu pomóc w negocjacjach chociażby jeżeli chodzi o wynagrodzenia vel kompetencje w tej chwili pracujemy nad tzw. taryfikatorem kwalifikacyjnym, razem z ministerstwem zdrowia.

Odbyło się już drugie spotkanie i w tym taryfikatorze kwalifikacyjnym, on oczywiście jest delegacją ustawową do art. 50 ustawy o działalności leczniczej i do konkursów, ale między innymi tam będą pogrupowane pielęgniarki, położne, też inne zawody w tym taryfikatorze występują.

Jakie powinny mieć kwalifikacje i kompetencje na zajmowanym stanowisku. Ten taryfikator będzie taki pomocny w argumentowaniu, w której grupie powinien pracodawca zaszeregować daną pielęgniarkę i położną. Pan Minister obiecał, że w przeciągu miesiąca skończą się prace i ukaże się finalne rozporządzenie dot. taryfikatora kwalifikacyjnego.

I zwłaszcza będzie to narzędzie dla związków zawodowych, bo tam jasno określimy gdzie magister pielęgniarstwa, gdzie specjalizacja i na jakim stanowisku, staż pracy również będzie brany pod uwagę. Mamy nadzieję, że to będzie taki akt prawny w postaci rozporządzenia, który wesprze państwa nawet w negocjacjach z pracodawcą.

Komentarz redakcyjny Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

Pierwsza sprawa – zdumiewający jest pierwszy fragment wyżej cytowanej wypowiedzi pani Zofii Małas:

Kompetencje wynikają w zależności od tego jaką się ma formę kształcenia przeddyplomowego, czy jest się licencjatem pielęgniarstwa, położnictwa czy jest się magistrem.

prezes NIPIP

Dlaczego pani prezes w powyższym katalogu form kształcenia nie wymieniła pielęgniarek i położnych – absolwentów LM oraz SM? Czy te osoby nie posiadają kompetencji zawodowych? Czy te kompetencje są odmienne od kompetencji absolwentów studiów licencjackich?

Nigdy nie słyszeliśmy o sytuacji aby pielęgniarka oddziałowa zwracając się do pielęgniarek o wykonanie jakiegoś świadczenia zdrowotnego zastrzegła, że może je wykonać tylko osoba z tytułem licencjata lub magistra. Wobec powyższego redakcja portalu zwróci się do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Druga sprawa – treść artykułu 50 ustawy o działalności leczniczej. Cytujemy:

50. 5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach określonych w ust. 1, kierując się bezpieczeństwem pacjentów oraz potrzebą zapewnienia efektywności zatrudnienia.

Warto zdecydowanie podkreślić, że powyższy punkt z przedmiotowej ustawy nie reguluje kwestii kompetencji zawodowych. Trudno zatem wyrokować, co pani prezes miała na myśli w wyżej cytowanym fragmencie swojego wystąpienia.

Natomiast wydane na podstawie powyższego punktu, ustawy o działalności leczniczej, rozporządzenie: w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, nie odnosi się do zakresu kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych.

Dlatego zapisy powyższego rozporządzenia nie mogą być argumentem w przypadku negocjacji z pracodawcą, w przypadku np. dwóch pielęgniarek odcinkowych, w sytuacji kiedy jedna z nich posiada tytuł magistra i specjalisty. To rozporządzenie nie może być podstawą do różnicy w wynagrodzeniu zasadniczym w wysokości około 2 tys. złotych.

Jedna praca, jednakowa płaca… Obecny stan w zakresie realiów wykonywania praktyki zawodowej pielęgniarki i położnej jest taki, że osoby z różnym stopniem wykształcenia wykonują te same obowiązki i posiadają te same kompetencje czyli uprawnienia zawodowe.

Dalsza szczegółowa analiza w powyższej problematyce wkrótce.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.7 / 5. Ilość głosów: 124

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7448 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka & kosmetyczka. Kontrowersje wokół stawki godzinowej.

2 min czytania
Stawka godzinowa pielęgniarek Niedawno opublikowaliśmy na facebookowym fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych post z komentarzem porównującym stawkę godzinową pracy pielęgniarek i…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Książka "Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego" dla pielęgniarek.

1 min czytania
Literatura dla pielęgniarek i położnych W książce “Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego” przedstawiono jednostki chorobowe, diagnostykę, metody operacyjnego leczenia, możliwości powikłań oraz działania pielęgnacyjne,…
AktualnościNowa siatka płac

Oszczędności na pielęgniarkach – dyrektor obciął pielęgniarkom wymiar czasu pracy.

4 min czytania
Przykład sposobu wprowadzania wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla pielęgniarek i położnych Poniżej publikujemy treść artykułu z dnia 6 sierpnia 2022 roku, autorstwa redaktor…
Komentarze
×
Aktualności

Praca dla pielęgniarki. Wynagrodzenie od 5322,78 PLN.