Pielęgniarki: w rejestrze 38 łóżek, na oddziale 51 pacjentów.

3 min czytania
AktualnościOrzecznictwo sądowe
Pielęgniarki: w rejestrze 38 łóżek, na oddziale 51 pacjentów.


Pielęgniarki: liczba łóżek w umowie z NFZ a stan pacjentów na oddziale

Praca dla pielęgniarki: Szpital zatrudni pielęgniarki. 35 PLN/godz. Minimum 60 godz. miesięcznie. 

Jeżeli chodzi o zapewnienie opieki pielęgniarskiej, powód podał, że z uwagi na warunki lokalowe nie było technicznej możliwości aby stworzyć pomieszczenie, które zapewni bezpośrednią obserwację pacjentów z dyżurki położnych. Prócz tego powód wskazał, iż posiada na oddziale ginekologiczno-położniczym pokój jednoosobowy, jednakże w trakcie kontroli na sali tej było tymczasowo dostawione dodatkowe łóżko, ponieważ zaszła konieczność hospitalizacji pacjentek. Nadto, w ocenie powoda w toku kontroli przedstawił on wystarczające dowody na posiadanie i zaktualizowanie danych w portalu co do sprzętu i aparatury. W dalszej części powód wyjaśnił, iż niezasadny jest zarzut istnienia rozbieżności w zakresie danych personelu ujawnionego w wykazie, gdyż uchybienia te dotyczyły m.in. niezgłoszenia do portalu zmiany nazwiska osób z personelu medycznego szpitala. Jednocześnie powód nie miał obowiązku aktualizacji danych dotyczących podwykonawców (…) Sp. z o.o. Region (…) oraz (…) S.A., gdyż obowiązek ten dotyczył tylko zgłoszenia zaprzestania współpracy z podwykonawcą lub nawiązania współpracy z nowym.

Jakość świadczeń pielęgniarskich był  niższa

Odnosząc się z kolei do zastrzeżeń dotyczących niezgodności liczby łóżek z księgą rejestrową oddziału wskazać należy, iż zgodnie z pkt III.1.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą w systemie "matka z dzieckiem", pokoje są przeznaczone dla maksymalnie dwóch matek i dwóch noworodków z możliwością wstawienia trzeciego łóżeczka dla noworodka i są wyposażone w zespół urządzeń umożliwiających mycie i pielęgnację noworodka. W ocenie Sądu umieszczanie w pokojach dodatkowych łóżek dla pacjentek jest niezgodne z zasadami systemu „rooming-in” i przede wszystkim stanowi mniejszy komfort dla pacjentów. Bez wątpienia jest to niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi ale również wpływa na jakość świadczonych usług medycznych. Nie można uzasadniać takiej długotrwałej praktyki chwilowym zapotrzebowaniem. Jak powód sam wskazał, zwiększoną liczbę pacjentek zaobserwowano po remoncie w 2011 roku, co bez wątpienia nie świadczy o indywidualnych przypadkach. Również ilość dodatkowych łóżek stwierdzonych w trakcie kontroli na oddziale wskazuje jednoznacznie na dużą skalę takiej praktyki. Rodzi się w ogóle pytanie skąd powód stale dysponował ilością łóżek o około 30 % przewyższającą stałą ilość miejsc na oddziale (38 do 51 łóżek w trakcie kontroli). Podkreślenia wymaga, iż jak wynika z zeznań pracowników powoda, wskazane sytuacje nie obejmowały jedynie pacjentek, których przewiezienie do innych placówek medycznych mogłoby stanowić zagrożenie dla ich zdrowia, lecz również pacjentki, które mogły być bez problemu przekierowane do innych placówek medycznych. W tej części zarzuty powoda były niezasadne. Dodatkowo zwrócić uwagę należy, iż do ilości łóżek na oddziale dostosowana jest ilość personelu i sprzętu medycznego. Jeżeli stale ilość pacjentek była większa o około 30 % to z istoty jakość udzielanych świadczeń medycznych była niższa.

źródło: uzasadnienie do wyroku Sądu Okręgowego z 2019 roku 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Raport pielęgniarski. Kilka bieżących refleksji.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.


Zobacz także:

Czy pielęgniarka może czuć się komfortowo w odzieży medycznej?

Dla pielęgniarek zmianowych 1450, jednozmianowych 1500 PLN. 

Pielęgniarki: szpital podzielił 1200. Na: 1600 PLN oraz 10,12 i 8,44 PLN na godzinę.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7448 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Oszczędności na pielęgniarkach – dyrektor obciął pielęgniarkom wymiar czasu pracy.

4 min czytania
Przykład sposobu wprowadzania wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla pielęgniarek i położnych Poniżej publikujemy treść artykułu z dnia 6 sierpnia 2022 roku, autorstwa redaktor…
AktualnościNowa siatka płac

Podwyżki dla pielęgniarek – jak w Neo-Nówce – najwyżka podwyżka obniżki.

1 min czytania
Pielęgniarki o podwyżkach Dzień dobry, Nie mogę wyjść z szoku… Podwyżki okazały się obniżką. Po zabraniu jednego dodatku w POZ. Zamiast podwyżki,…
AktualnościNowa siatka płac

Izba pielęgniarek – najbardziej niezadowolone są pielęgniarki z tej grupy.

2 min czytania
Kwalifikacje pielęgniarek a interpretacja siatki płac Poniżej publikujemy fragment wypowiedzi wiceprezesa naczelnej izby pip dla portalu prawo.pl, z dnia 11 sierpnia 2022…
Komentarze