Pielęgniarki z tytułem doktora odbywają specjalizację.

3 min czytania
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych
Pielęgniarki z tytułem doktora odbywają specjalizację.

Szkolenia pielęgniarek w dobie pandemii

W 2020 r. ze względu na utrudnienia spowodowane pandemią COVID-19, kształcenie pielęgniarek i położnych stało się szczególnie utrudnione. Mimo to, poprzez wdrożone rozwiązania, udało się jednak zorganizować wiele szkoleń i kursów, łącznie 1 278 edycji. Ukończenie rozpoczętych jeszcze przed pandemią kursów stanęło pod znakiem zapytania, jednakże z pomocą technik kształcenia na odległość aż 28 691 w roku 2020 udało podnieść kwalifikacje zawodowe. 

Jednym z organizowanych szkoleń dla pielęgniarek i położnych są szkolenia specjalizacyjne. Szkolenie to, zwane specjalizacją, to rodzaj kształcenia, który „zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 479 i 1559) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.”

Liczba zorganizowanych specjalizacji pielęgniarek i położnych

W 2020 r. zorganizowano łącznie 254 edycji szkoleń specjalizacyjnych.  Daje to tylko 68% szkoleń, które odbyły się w 2019 r. Na przestrzeni dekady liczba zakończonych specjalizacji przedstawia się następująco:

2020 r. – 254 

2019 r. – 372 

2018 r. – 349 

2017 r. – 223 

2016 r. – 303 

2015 r. – 258 

2014 r. – 267 

2013 r. – 175 

2012 r. – 112 

2011 r. – 105 

Z powyższego zestawienia wynika, że po 2014 r. liczba organizowanych szkoleń specjalizacyjnych utrzymuje się na poziomie 250-400. Natomiast  w 2020 r. zorganizowano ich najmniej od 2017 r., kiedy to odbyły się jedynie 223 szkolenia. Jednakże należy zwrócić uwagę, że liczba ta stanowi 145% szkoleń zorganizowanych w roku 2013.

Ile pielęgniarek i położnych przystąpiło do specjalizacji w 2020 r?

Liczba osób, które przystąpiły do szkoleń specjalizacyjnych w 2020 r. wyniosła 7 111 osób, w tym 5 981 pielęgniarek i 1 130 położnych. Liczba osób rozpoczynających specjalizację w 2020 r. stanowiła tylko  60% tej z roku 2019. Tytuł specjalisty natomiast uzyskało w 2020 roku 7 150 osób. Powyższy zakres informacji zestawiliśmy z danymi z lat ubiegłych. Zainteresowanie specjalizacjami w ostatniej dekadzie wyglądało następująco:

2020 r. – 7 111 osób (5 981 pielęgniarek i 1 130 położnych)

2019 r. – 11 935 osób (10 194 pielęgniarki i 1 741 położnych)

2018 r. – 11 416 osób (9 845 pielęgniarek i 1 571 położnych)

2017 r. – 6 990 osób (6 193 pielęgniarki i 797 położnych)

2016 r. – 8 995 osób (8 365 pielęgniarek i 630 położnych)

2015 r. – 7 203 osoby (6 515 pielęgniarek i 688 położnych)

2014 r. –  7 862 osoby (7 302 pielęgniarki i 560 położnych)

2013 r. – 5240 osoby (4 649 pielęgniarek i 591 położnych)

2012 r. – 3 460 osoby (3 124 pielęgniarki i 336 położnych)

2011 r. – 3 066 osób (2 791 pielęgniarek i 275 położnych)

Liczba osób, które ukończyły specjalizację w 2020 r. była więc zdecydowanie niższa niż w poprzednich dwóch latach. Jednocześnie ta sama liczba znajdowała się na podobnym poziomie co w latach wcześniejszych. Stanowiła ona aż 232% pielęgniarek i położnych z roku 2011. 

Specjalizacje, które mają najliczniejszą grupę uczestników to:

pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

pielęgniarstwo internistyczne

pielęgniarstwo chirurgiczne

pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze

W roku 2019 najczęściej wybieranym szkoleniem specjalizacyjnym było  pielęgniarstwo internistyczne, w 2018 r. pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii, a w 2017 r. – pielęgniarstwo zachowawcze.

Uczestnictwo w szkoleniach z uwzględnieniem tytułu naukowego

Z kolejnych zestawień zaprezentowanych w sprawozdaniu z organizacji kształcenia podyplomowego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wynika, iż największa liczba, bo aż 3 421 osób, które uzyskały tytuł specjalisty w 2020 r. to pielęgniarki i położne z tytułem magistra, co stanowiło 48% wszystkich nowych specjalistów. Następnie 2 336 osób z tytułem licencjata, 1 372 osoby z wykształceniem średnim zawodowym oraz 21 z tytułem doktora. Spośród osób z tytułem doktora, najwięcej, czyli aż 5 uczestników brało udział w szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego.

Dofinansowanie specjalizacje pielęgniarek

Spośród wszystkich uczestników ok. 67% stanowiły osoby niekorzystające z dofinansowania ministra zdrowia ze środków publicznych. Zatem 2 327 osób skorzystało z takiego przywileju, a aż 4 923 uczestników nie uzyskało dofinansowania miejsca szkoleniowego. 

Najwięcej osób, które uzyskały dofinansowanie podjęło się szkolenia z zakresu pielęgniarstwa internistycznego, natomiast najwięcej specjalistów niedofinansowanych było z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Cena jednego miejsca szkoleniowego w 2020 r. wahała się pomiędzy 1640 a 3345 PLN. 

źródło: ckppip.edu.pl 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.7 / 5. Ilość głosów: 3

Bądź pierwszym, który oceni wpis

13 artykułów

O autorze

Redaktor, publikuje treści związane z sytuacją społeczną oraz warunkami wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarki i położne.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarka Józefa Szczurek-Żelazko w poszukiwaniu świadomości o płacach pielęgniarek.

2 min czytania
Pielęgniarka Józefa Szczurek-Żelazko autorką skandalicznych zapisów siatki płac pielęgniarek i położnych Najpierw ta pani coś wymyśliła, potem autorytatywnie wprowadziła w życie. Była…
Aktualności

Pielęgniarki pracujące za granicą o 24-godzinnych dyżurach.

2 min czytania
Pielęgniarki o pracy dobowej za granicą Praca pielęgniarek w systemie 24-godzinnym ma swoich zwolenników oraz rzesze osób, które zwracają uwagę na bezpieczeństwo…
Aktualności

Wiedza pielęgniarek na temat lewokomorowej niewydolności serca.

1 min czytania
Badania ankietowe wśród pielęgniarek i położnych Do redakcji pielegniarki.info.pl bardzo często zgłaszają się studenci pielęgniarstwa i położnictwa z prośbą o publikację kwestionariuszy…
Komentarze