Pielęgniarki zostały poinformowane drogą telefoniczną.

2 min czytania
AktualnościPielęgniarki z mgr pozywają szpitale
Pielęgniarki zostały poinformowane drogą telefoniczną.

Dyrektor szpitala poinformował pielęgniarki o dacie ostatniego dnia ich zatrudnienia

Rzeszów, dnia 31 maja 2023 r.

LIST OTWARTY
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH REGIONU PODKARPACKIEGO

Działając w imieniu Regionu Podkarpackiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, publicznie informuję wszystkich adresatów niniejszego pisma o załamaniu zaufania pracowników medycznych, w tym przede wszystkim naszej grupy zawodowej do Ministra Zdrowia, Pracodawców, organów tworzących podmioty lecznicze, Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewody Podkarpackiego, Państwowej Inspekcji Pracy.

Wszystkim wymienionym trzeba zarzucić bierność i bezczynność wobec fali dyskryminacji i degradacji, jaka uderzyła w pracowników medycznych od 1 lipca 2022 r., gdy została wprowadzona w życie ostatnia nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W Regionie Podkarpackim czarę goryczy przelała postawa Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, który w lutym 2023 r. grupie ok. 50 pielęgniarek wręczył wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy uzasadniając, że w szpitalu powiatowym nie potrzebuje pielęgniarek i położnych z tytułem magistra i specjalizacją zawodową.

Co tam nasze ustawy zawodowe, nakładające obowiązek ustawicznego kształcenia; co tam ryzyko odejścia z pracy medyków, w sytuacji gdy ZOZ balansuje na granicy minimum norm zatrudnienia personelu medycznego od którego uzależniony jest kontrakt z NFZ i w końcu co tam dobro pacjentów powiatu?

Ta sytuacja jest już sama w sobie patologiczna. Atmosfera w pracy jest daleka od spokoju, normalności i stabilizacji.

Minister Zdrowia jak mantrę powtarza, iż niezadowoleni pracownicy mają prawo odwołać się od wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy do Sądu Pracy i poczekać (prawdopodobnie kilka lat) na rozstrzygnięcie prawomocne Sądu. Jak to się będzie odbywać w ZOZ w Ropczycach? Pielęgniarki, które zaskarżyły wypowiedzenia zmieniające do Sądu Pracy cierpliwie czekają na orzeczenie Sądu.

Zobacz także:

Tymczasem w ubiegłym tygodniu otrzymały informacje telefoniczne, że decyzją Dyrektora pielęgniarki oddziałowe mają zaniechać uwzględniania ich w harmonogramach pracy na czerwiec 2023 r.. Ponadto, zostały poinformowane, również drogą telefoniczną, że dzień 31 maja 2023 r. będzie ich ostatnim dniem pracy z ZOZ Ropczyce, chyba, że zdecydują się podpisać oświadczenia o wycofaniu złożonych w Sądzie pozwów.

Czy to nie jest próba wymuszenia konkretnych decyzji poprzez zastraszanie pracowników?

Bezsprzecznie jest to bezprawne działanie ze strony pracodawcy. Żadna z pielęgniarek nie złożyła do pracodawcy oświadczenia o odrzuceniu zaproponowanych warunków zatrudnienia. Pielęgniarki wyrażają wolę kontynuacji zatrudnienia mimo pogorszonych warunków pracy i płacy, przy jednoczesnym korzystaniu z zagwarantowanych w kodeksie pracy praw pracowniczych.

Zakładowa Organizacja Związkowa OZZPIP działająca przy ZOZ w Ropczycach zwołała w powyższej sprawie w dniu 30 maja 2023 r. konferencję prasową, która jest dostępna pod adresem: https://fb.watch/kSV-Ar68cp/

Opisany powyżej problem jest o wiele szerszy. Ile takich Ropczyc jest obecnie w Polsce? lle lokalnych konfliktów trwa już w podmiotach leczniczych na terenie całego kraju? Czy ktoś w ogóle stara się oszacować ile spraw sądowych zostało już złożonych w Sądach Powszechnych w Polsce przez pielęgniarki i położne, czy szerzej przez medyków?

Zobacz także:

Pamiętamy historycznie pozwy na tle podwyżki 203,-zł i problemy, jakie te procesy wywoływały w podmiotach leczniczych. Wówczas również rozbite zostały zespoły pracownicze oraz na wiele lat zaostrzyły się spory i relacje związków zawodowych z pracodawcami. (…)

/powyższy tekst stanowi pierwszą część przedmiotowego Listu Otwartego/

Za Zarząd Regionu Podkarpackiego OZZPIP
PRZEWODNICZĄCA Regionu Podkarpackiego
Ewelina Machnica

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.2 / 5. Ilość głosów: 19

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8003 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki w sejmie wystąpiły w czepkach. Słusznie?

2 min czytania
Władze związku pielęgniarek wystąpiły w sejmie w czepkach Sprawa noszenia przez władze pielęgniarskie czepków pielęgniarskich wzbudza ogromne kontrowersje. Kiedy przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku…
AktualnościPielęgniarki z Ukrainy

Izba pielęgniarek o liczbie Ukrainek wykonujących zawód pielęgniarki.

2 min czytania
Prezes Izby Pielęgniarek o prawach wykonywania zawodu wydanych obywatelom Ukrainy 23 listopada 2022 r. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych udzieliła wywiadu…
Aktualności

Jak wzmocnić odporność zimą i wczesną wiosną?

2 min czytania
Dobra odporność organizmu nie pozwala na rozwój infekcji oraz skraca czas ich trwania. Skuteczne zwalczanie drobnoustrojów chorobotwórczych i niedopuszczenie do ich namnażania…
Komentarze
×
Aktualności

Rektor o pielęgniarkach: dopuściłbym do powrotu liceów medycznych.