Związek pielęgniarek podpisał porozumienie. Wbrew prawom pracowniczym.

5 min czytania
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek
Związek pielęgniarek podpisał porozumienie. Wbrew prawom pracowniczym.

Zakładowe organizacje związku pielęgniarek a porozumienia płacowe z dyrektorami podmiotów leczniczych

W dniu dzisiejszym redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych publikuje treść podpisanego porozumienia przez zakładową organizację Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w jednym z podmiotów leczniczych – szpital.

Pomijając fakt, że poniższe porozumienie łamie prawa pracownicze, jest sprzeczne z linią orzeczniczą sądów nakazującym nierówno traktowanych w zatrudnieniu pielęgniarek, wypłatę odszkodowań oraz jest pogwałceniem zasad Kodeksu pracy – zdumiewa jeszcze z jednego zasadniczego powodu(!). Ale o tym za chwilę…

Otóż pani przewodnicząca związku Krystyna Ptok od miesięcy walczy o przyjęcie rozwiązań płacowych zapisanych w obywatelskim projekcie ustawy o sposobie ustalania wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych.

Ten projekt ustawy jest sprzeczny z prawem pracy oraz nie uchroni podmiotów leczniczych przed wypłatą odszkodowań za nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Ponad 3 tys. osób podpisało petycję do pani Ptok wyrażającą sprzeciw wobec zapisów w projekcie ustawy.

Jest kuriozalne, że prawnik, który przedstawia się w sejmie jako: „Ja tam przykładałem rękę do tego projektu inicjatywy obywatelskiej i do treści i do uzasadnienia (…), opowiada dalej… cytuję:

„Proszę Państwa, pytam też przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia – nie mamy przeprowadzonej procedury zmiany kompetencji, bo powiem szczerze, gdybyśmy mieli zrobione zadanie wykonane przez Ministerstwo Zdrowia i wydamy rozporządzenie, które by mówiło – medyk, w tym pielęgniarka i położna, która kończyła dawne szkoły może wykonywać to, to, to i to, natomiast osoba, która ma magistra i ma specjalizację też medyk, ja nie mówię, że ta ustawa dotyczy tylko pielęgniarek, ona dotyczy ogólnie medyków, może wykonywać dodatkowo to, to, to i to, to wtedy moglibyśmy w jakiś sposób uzasadniać – dobrze, ja pracuję na stanowisku gorzej płatny, ale w zamian za to nie wykonuję części obowiązków. Osoba, która jest w 2 grupie ma większą odpowiedzialność, ma większe obowiązki’.

Wniosek: prawnik reprezentujący związek pielęgniarek w sejmie oraz mający wpływ na kształt zapisów w projekcie ustawy autorstwa związku pielęgniarek, jest świadomy nie mankamentów tylko totalnego bezprawia zaproponowanych rozwiązań płacowych. Bezprawia w kontekście Kodeksu pracy.

Kurtyna…

I zasadnicza sprawa, o której chcemy napisać w niniejszym artykule.

Jak to możliwe że pani Krystyna Ptok walczy o ustawę w sejmie a zakładowe organizacje podpisują porozumienia sprzeczne z zapisami proponowanych przez OZZPiP rozwiązaniami płacowymi? Przecież nie ma obowiązku podpisywania porozumień z dyrektorami podmiotów leczniczych. W przypadku braku porozumienia to dyrektor zarządzeniem ustala zasady wynagradzania podległego personelu.

Czy działając w taki sposób organizacje związkowe OZZPiP nie skłócają personelu pielęgniarskiego? Czy czytelnicy pielegniarki.info.pl podzielają tezy zawarte w powyższym artykule redakcyjnym? Jeszcze prośba do czytelników pielegniarki.info.pl. Prosimy o ocenę treści powyższego komentarza redakcyjnego poprzez gwiazdki (od 1 do 5) zamieszczone w sekcji „oceń artykuł”. Dziękujemy.

Poniżej publikujemy treść przedmiotowego rozporządzenia.

Porozumienie podpisane przez zakładową organizację związku pielęgniarek OZZPiP

Porozumienie zawarte w dniu 19.05.2023 r., pomiędzy stronami:

1. Szpital …

a

2. Zakładowymi Organizacjami Związkowymi:

a) Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

b) Związek Zawodowy Lekarzy Oddział Terenowy OZZL

c) Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Zakładowa Organizacja Związkowa

d) Związek Zawodowy Psychologów i Terapeutów

zwanym dalej łącznie Organizacjami Związkowymi.

§ 1

Niniejsze porozumienie jest wynikiem uzgodnień stron: Pracodawcy i Organizacji Związkowych, ustaleń – podniesienia wynagrodzeń zasadniczych Pracowników Szpitala …, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1801, z 2022 r. poz. 1352) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 787),

§ 2

Postanowienie doprecyzowuje ustalenia – podwyżki najniższego wynagrodzenia Pracowników tut. Szpitala z uwzględnieniem następujących zasad:

a) Pracodawca zobowiązuje się od dnia 2 lipca 2023 r. do ustalenia – podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych Pracownikom wykonującym zawód medyczny oraz Pracownikom działalności podstawowej, innym niż pracownik wykonujący zawód medyczny określonym w art. 2, pkt 3 i 4 w/w ustawy – obliczanie w sposób określony w art. 3 i art. 3 „a” tejże ustawy;

Zobacz także:

b) Dokonuje się ustaleń – podwyższeń wynagrodzeń zasadniczych w/w określonym grupom pracowników, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy (określonego załącznikiem do cyt. wyżej ustawy) i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej z 2022 r. – tj. z roku poprzedzającego ustalenie, tzn. z Komunikatu Prezesa GUS z dn. 09.02.2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r. tj. kwoty 6 346,15 zł, proporcjonalnie do wymiaru etatu;

c) Od dnia 2 lipca 2023 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innej niż pracownik wykonujący zawód medyczny, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone w sposób określony w art. 3 „a” ust. 1 cyt. Wyżej ustawy;

d) Zasady ustalania – podwyższania wynagrodzenia osoby zatrudnionej w stosunku pracy w tut. Szpitalu, niewykonującej zawodu medycznego uwzględniają kryteria z art. 5 cyt. wyżej ustawy, tj. tak aby wynagrodzenie to:

  1. Odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu,
  2. Uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy,
  3. Uwzględniało wysokość wynagrodzenia odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w tut. Szpitalu (w ustalonym okresie).

e) W odniesieniu do Pracowników nie objętych podwyżką ustawową Pracodawca podniesie wynagrodzenie zasadnicze Pracownikom w drodze indywidualnych negocjacji płacowych, np. w oparciu o propozycję przedstawioną przez bezpośrednich przełożonych,

f) …………………………………………………..

§ 3

W przypadku podwyższenia wymaganych kwalifikacji zawodowych (na danym stanowisku pracy) przez Pracownika – odpowiednio do nazewniczych kwalifikacji, wymaganych na zajmowanym stanowisku i wskazywanych w tabeli współczynników pracy, będącej załącznikiem do cyt. niżej ustawy – Pracownik taki zostanie objęty regulacjami niniejszego wynagrodzenia zasadniczego od miesiąca następującego bezpośrednio po dacie udokumentowania wyższych kwalifikacji zaaprobowanych przez Pracodawcę np. w stosowanym angażu przy zastosowaniu odpowiedniego współczynnika pracy.

Zobacz także:

§ 4

Podpisami poniżej reprezentanci Organizacji Związkowych zgodnie oświadczają, że zawierając niniejsze porozumienie działają jako przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz osób niewykonujących zawody medyczne, działających u Pracodawcy.

§ 5

Wykonywanie ustaleń niniejszego porozumienia w stosunku do Pracowników tut. Szpitala odbywać się będzie w trybie przedłożeń odpowiedniej treści angażów do umowy o pracę lub innym trybie sformalizowania tychże ustaleń przez szpitalny dział księgowości i kadr.

§ 6

Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 2 lipca 2023 r.

§ 7

1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.

2. Porozumienie sporządzono po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zobacz także:

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.5 / 5. Ilość głosów: 33

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8296 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - zmiany w wynagrodzeniach w 2025 i 2026 roku.

2 min czytania
Bierność koalicji rządowej w sprawie nierównego traktowania pielęgniarek z grupy 5 i 6 Nowa koalicja rządowa nie zrobiła nic do tej pory…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Pracodawca zapewnia "konkurencyjne i atrakcyjne wynagrodzenie pakietowe".

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Nowatorska Klinika Medycyny Estetycznej premium, działającą w dziedzinie transplantacji włosów i trychologii, medycyny estetycznej, a także kosmetologii, chirurgii…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2025 r.

1 min czytania
Wynagrodzenia pielęgniarek – propozycja ministerstwa W poniższym artykule, który pochodzi z lipcowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych zajmiemy się tematem związanym…
Komentarze
×
Aktualności

Rektor o pielęgniarkach: dopuściłbym do powrotu liceów medycznych.