Związek pielęgniarek pogwałcił Kodeks pracy.

3 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Związek pielęgniarek pogwałcił Kodeks pracy.

Związkowcy autorami ustawy dyskryminującej pielęgniarki i położne

W kilku poprzednich artykułach Ogólnopolski Portal Pielęgniarek i Położnych przedstawił działalność tzw. Porozumienia Zawodów Medycznych, w skład którego wchodził Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych (OZZPIP). 

W artykule pt. Związek pielęgniarek podpisał siatkę płac, przypomnieliśmy  w jaki sposób zostały potraktowana nasze grupy zawodowe w ustawie o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia przez porozumienie związkowców zawodów medycznych. 

Pielęgniarka i elektroradiolog – czyli lepsi i gorsi

Jednym z przejawów dyskryminacji względem innych zawodów był sposób potraktowania grupy zawodowej elektroradiologów.  

Bonusem w przypadku grupy zawodowej technicy medyczni było wpisanie do siatki płac tytułu “starszy”. Tak. Pojawia się oprócz wykształcenia wymóg “starszy”!

Wnioski:

W przypadku zawodu technik medyczny – elektroradiolog mamy określenie “starszy”. W przypadku zawodu technik medyczny – elektroradiolog mamy w jednym przedziale płacowym (najwyższym) osoby posiadające tytuł licencjata lub magistra. 

Pytania składane przez redakcję portalu do Porozumienia Zawodów Medycznych, które zostały bez odpowiedzi:

– Dlaczego według Porozumienia Zawodów Medycznych technik medyczny – elektroradiolog z wykształceniem średnim ma mieć minimalne wynagrodzenie zasadnicze równe pielęgniarce lub położnej posiadającej tytuł licencjata lub magistra? 

– Dlaczego pielęgniarka lub położna osiągnie współczynnik pracy “1,75”, tylko wtedy kiedy zdobędzie tytuł specjalisty. Natomiast technik medyczny – elektroradiolog jako “starszy”?

– Dlaczego w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych nie przyjęto podobnego rozwiązania jak w przypadku technik medyczny – elektroradiolog, odpowiednio: starsza pielęgniarka, położna?

Dlaczego w grupie zawodowej technik medyczny – elektroradiolog przyjęto rozwiązanie, że wskaźnik pracy “2” przyznano osobom zarówno z tytułem “licencjat” jak i “magister”.

Warto podkreślić, zasadniczy fakt, że powyższy projekt ustawy o wynagrodzeniu w ochronie zdrowia nie pisała strona rządowa, lecz 9 związków zawodowych. Czyli także związek pielęgniarek. 

Związek pielęgniarek wraz z innymi związkami wprowadził nieuzasadnione kominy płacowe

W kolejnym artykule pt. Związek pielęgniarek o zróżnicowaniu wynagrodzeń, podniesiono, jakie konsekwencje dla pielęgniarek i położnych niósł poniższy podział autorstwa związkowców:

1. pielęgniarka i położna bez specjalizacji,

2. pielęgniarka i położna ze specjalizacją,

3. pielęgniarka i położna z tytułem magistra ze specjalizacją.

Gdyby siatka płac pielęgniarek i położnych, autorstwa związków zawodowych, weszła w życie, to różnica na samym wynagrodzeniu zasadniczym wyniosłaby ponad 2,5 tys. PLN. Natomiast w obowiązującej ustawie wynosi 1 706 PLN. 

Kodeks pracy – jednakowe wynagrodzenie za jednakową pracę

Ministerstwo zdrowia w odpowiedzi z dnia 24 sierpnia 2021 roku, na zapytanie redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych, odniosło się do kwestii nadrzędności zapisów Kodeksu pracy. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie zamieszczamy w artykule pt. Przypisanie pielęgniarki do grupy – opinia ministerstwa.

Ministerstwo podkreśla, że Kodeksu pracy wskazuje, że pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. zgodnie z Kodeksem pracy pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

Przepisy ustawy nie wprowadzają sztywnej  siatki płac. Trzeba zwrócić uwagę, że realizując ustawę z 8 czerwca 2017 r. pracodawca powinien uwzględniać przepisy ogólne prawa pracy, w szczególności dotyczące sposobu kształtowania wynagrodzeń. Powyższe wynika również z tego, że ustawa z 8 czerwca 2017 r. zawiera przepisy prawa pracy będące przepisami jednostronnie bezwzględnie obowiązującymi (tj. określającymi normy prawne, które dopuszczają odstępstwa tylko na korzyść pracownika) przez co pracodawca – podmiot leczniczy – nie może abstrahować od zasad ogólnych kształtowania wynagrodzeń.

Rzecznik ministerstwa zdrowia

Związek pielęgniarek pogwałcił Kodeks pracy

Z powyższego wynika, że związek pielęgniarek i położnych złamał prawo. Grzech śmiertelny związku to przede wszystkim zgoda na dyskryminujące zapisy w siatce płac autorstwa związków. Natomiast wprowadzenie przez związek kominów płacowych, wśród pielęgniarek i położnych wykonujących tę samą pracę jest niedopuszczalne. Łamie zapisy prawa pracy oraz urąga zasadom sprawiedliwości społecznej. Odziera z godności zawodowej. Na to nie ma i nie będzie zgody.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.4 / 5. Ilość głosów: 232

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7455 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Izba pielęgniarek: osoba z kwalifikacjami grupy 2, nie musi być zaszeregowana w grupie 2.

2 min czytania
Zaszeregowanie pielęgniarek w siatce płac z kwalifikacjami z grupy 2   Poniżej redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza komunikat zamieszczony na stronie…
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarkom nie dałam 7300 PLN. Nie mogę dawać jednym, kosztem drugich.

1 min czytania
Dyrektor szpitala o wynagrodzeniu zasadniczym pielęgniarek z grupy 2 W dniu 11 sierpnia 2022 roku na starachowicka.pl ukazał się wywiad z dyrektorem…
AktualnościNowa siatka płacSzkolenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarka: Moralnie nie mogę się z tym pogodzić.

1 min czytania
Jak siatka płac pielęgniarek nie przystoi do realiów wykonywania praktyki pielęgniarskiej  Ogólnopolski Portal Pielęgniarek i Położnych publikuje kolejną korespondencję otrzymaną na redakcyjną…
Komentarze