Pielęgniarki: w rejestrze 38 łóżek, na oddziale 51 pacjentów.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.


Pielęgniarki: liczba łóżek w umowie z NFZ a stan pacjentów na oddziale

Praca dla pielęgniarki: Szpital zatrudni pielęgniarki. 35 PLN/godz. Minimum 60 godz. miesięcznie. 

Jeżeli chodzi o zapewnienie opieki pielęgniarskiej, powód podał, że z uwagi na warunki lokalowe nie było technicznej możliwości aby stworzyć pomieszczenie, które zapewni bezpośrednią obserwację pacjentów z dyżurki położnych. Prócz tego powód wskazał, iż posiada na oddziale ginekologiczno-położniczym pokój jednoosobowy, jednakże w trakcie kontroli na sali tej było tymczasowo dostawione dodatkowe łóżko, ponieważ zaszła konieczność hospitalizacji pacjentek. Nadto, w ocenie powoda w toku kontroli przedstawił on wystarczające dowody na posiadanie i zaktualizowanie danych w portalu co do sprzętu i aparatury. W dalszej części powód wyjaśnił, iż niezasadny jest zarzut istnienia rozbieżności w zakresie danych personelu ujawnionego w wykazie, gdyż uchybienia te dotyczyły m.in. niezgłoszenia do portalu zmiany nazwiska osób z personelu medycznego szpitala. Jednocześnie powód nie miał obowiązku aktualizacji danych dotyczących podwykonawców (...) Sp. z o.o. Region (...) oraz (...) S.A., gdyż obowiązek ten dotyczył tylko zgłoszenia zaprzestania współpracy z podwykonawcą lub nawiązania współpracy z nowym.

Jakość świadczeń pielęgniarskich był  niższa

Odnosząc się z kolei do zastrzeżeń dotyczących niezgodności liczby łóżek z księgą rejestrową oddziału wskazać należy, iż zgodnie z pkt III.1.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą w systemie "matka z dzieckiem", pokoje są przeznaczone dla maksymalnie dwóch matek i dwóch noworodków z możliwością wstawienia trzeciego łóżeczka dla noworodka i są wyposażone w zespół urządzeń umożliwiających mycie i pielęgnację noworodka. W ocenie Sądu umieszczanie w pokojach dodatkowych łóżek dla pacjentek jest niezgodne z zasadami systemu „rooming-in” i przede wszystkim stanowi mniejszy komfort dla pacjentów. Bez wątpienia jest to niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi ale również wpływa na jakość świadczonych usług medycznych. Nie można uzasadniać takiej długotrwałej praktyki chwilowym zapotrzebowaniem. Jak powód sam wskazał, zwiększoną liczbę pacjentek zaobserwowano po remoncie w 2011 roku, co bez wątpienia nie świadczy o indywidualnych przypadkach. Również ilość dodatkowych łóżek stwierdzonych w trakcie kontroli na oddziale wskazuje jednoznacznie na dużą skalę takiej praktyki. Rodzi się w ogóle pytanie skąd powód stale dysponował ilością łóżek o około 30 % przewyższającą stałą ilość miejsc na oddziale (38 do 51 łóżek w trakcie kontroli). Podkreślenia wymaga, iż jak wynika z zeznań pracowników powoda, wskazane sytuacje nie obejmowały jedynie pacjentek, których przewiezienie do innych placówek medycznych mogłoby stanowić zagrożenie dla ich zdrowia, lecz również pacjentki, które mogły być bez problemu przekierowane do innych placówek medycznych. W tej części zarzuty powoda były niezasadne. Dodatkowo zwrócić uwagę należy, iż do ilości łóżek na oddziale dostosowana jest ilość personelu i sprzętu medycznego. Jeżeli stale ilość pacjentek była większa o około 30 % to z istoty jakość udzielanych świadczeń medycznych była niższa.

źródło: uzasadnienie do wyroku Sądu Okręgowego z 2019 roku 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Raport pielęgniarski. Kilka bieżących refleksji.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.


Zobacz także:

Czy pielęgniarka może czuć się komfortowo w odzieży medycznej?

Dla pielęgniarek zmianowych 1450, jednozmianowych 1500 PLN. 

Pielęgniarki: szpital podzielił 1200. Na: 1600 PLN oraz 10,12 i 8,44 PLN na godzinę.


Komentarze użytkowników

#1  2019.10.20 09:06:02 ~Do

Błąd mobingu= błąd matematyczny.

#2  2019.10.20 10:25:17 ~nurse

Gdzie zgłaszać, że normy są nieprzestrzegane? Na 30 chorych 1 pielęgniarka , na innym oddziale na 40 dwie na nocce-oddział internistyczny. A naczelna nie widzi problemu, nawet twierdz ,że jest nas za dużo. Czasami to człowiek boi się iść na dyżur bo wie co go tam czeka. Bezsilność, bezradność, przemęczenie.

#3  2019.10.20 10:27:38 ~nurse

Czy normy zatrudnienia już obowiązują? czy wchodzą od 1 stycznia 2020? gdzie zgłaszać naruszenia?

#4  2019.10.20 10:33:56 ~Do

Dodatki funkcyjne. Finansowanie za publiczne pieniądze mobimobbingu?

#5  2019.10.20 11:37:25 ~do 2

Walnąć pani naczelnej podanie o zwolnienie,najlepiej wszystkie na raz.

#6  2019.10.20 13:00:08 ~Mała

U nas ciągle powtarzają że nas jest za dużo. Oiom.12 łóżek 3 pielęgniarki. Dwa odcinki Ai B.a oddziałowa twierdzi żebyśmy się cieszyły że mamy pracę.tak moobing za dodatki funkcyjne .

#7  2019.10.20 13:13:42 ~51?

Pozamarginesowym chaos .

#8  2019.10.20 13:30:33 ~Sceptyk

Rządziciele jak każdy z szeregowej gawiedzi bez wyobraźni ma w d-pie zdrowie "dopuki się nie zepsuje".Od 30 lat mają to gdzieś wskazując na jakieś qrwa koszty.Koszty profilaktyki, diagnostyki,leczenia mogą być tylko większe ,bo rozwija się cywilizacja.Na zachodzie ,chociaż za późno, to zrozumieli, chociaż debilne media żądne sensacji i tam robią złą propagandę. Może PIS-da powinna założyć im kaganiec, żeby wybranie zawodu ratownika,pielęgniarki, lekarza było znowu tak prestiżowe jak zostanie celebrytą,aktorem czy inną tym podobną wiewiórką.

#9  2019.10.20 14:11:06 ~Anna

Nagminne wykorzystywanie psychiczne i fizyczne pielegniarek na dyżurze gdzie jest sama lub dwie.To ma być w porządku? .nikt tego nie widzi ? .ludzie na litość boską przecież to jest ogromny stres i ciężką praca nie mówiąc że chory nie ma zapewnionej opieki.czy w Polsce nie ma zadnych kontroli i kar dla tych osrodkow co pozwalaja na taki proceder?

#10  2019.10.20 14:20:53 ~piel

I "normy " zapotrzebowania na pielegniarki liczą od 38 i zawsze im wychodzi za dużo i mobbingują zwalnianiem.Standard. A pielęgniarki padają na ryj że zmęczenia.

#11  2019.10.20 14:30:36 ~cd 10

Nie wiedzą w co ręce włożyć.Następnie przychodzą na kolejny dyżur i dostają po łbie że chirzy niedopielegnowani , ,skarżą się pacjenci, rodziny,lekarze.I dokumentacja nieperfekcyjna też.

#12  2019.10.20 14:36:17 ~piel

Opis 10 i 11 jest opisem typowych sytuacji z jakimi zmagają się pielęgniarki w polskich szpitalach i nie dotyczy miejsca o którym mowa w powyższym artykule.

#13  2019.10.20 14:55:51 ~Ja

Ostatnio na dniu -,mój" odcinek 14 pacjentów-chirurgia onkologiczna.

#14  2019.10.20 15:46:20 ~do do

Kumoterstwo kwitnące

#15  2019.10.20 16:46:38 ~Mobbing

Czy oddziałów to nie pielęgniarki

#16  2019.10.20 17:30:47 ~XX

Zaproponowałam mojej przełożonej ,że jeżeli twierdzi że 2 osobowa obsada może zgodnie z procedurami pracować na oddziale 40 osobowym żeby wybrała sobie najlepszą pielęgniarkę i pokazała jak to się robi a ja i moje koleżanki przyjdziemy i przez 12 h popatrzymy im na ręce .

#17  2019.10.20 17:31:07 ~XX

Zaproponowałam mojej przełożonej ,że jeżeli twierdzi że 2 osobowa obsada może zgodnie z procedurami pracować na oddziale 40 osobowym żeby wybrała sobie najlepszą pielęgniarkę i pokazała jak to się robi a ja i moje koleżanki przyjdziemy i przez 12 h popatrzymy im na ręce .

#18  2019.10.20 18:17:50 ~piel .

Takich wpisów powinno być więcej żeby kandydatki do zawodu pielegniarki wiedziały co ich czeka i z czym przyjdzie im się mierzyć na co dzień. Że codzienne wyjscie pielegniarki na zmianę to jest jak zjazd górnika do kopalni. No i żeby promocja tego zawodu była uczciwa a nie wciskanie kitu i mydlenie oczu uprawiane przez MZ , izby itp.

#19  2019.10.20 19:48:27 ~Ania

Gdzie są kary za nieprzestrzeganie norm ? Niech PiS weźmie się im za du.y

#20  2019.10.20 20:51:41 ~Do

I tylko za to?

#21  2019.10.21 13:56:35 ~do nurse

Wszystko obowiązuje, niestety wyłącznie w teorii i w sferze marzeń pielęgniarek. W każdym razie w papierach ma się wszystko zgadzać - a że zwyczajnie nie dajesz rady, jesteś przemęczona? Kogo to. Kiedy to się zmieni?

#22  2019.10.22 17:55:45 ~Wiem

Zgłaszać trzeba do Izb oraz do NFZ! Efekt musi być!

Dodaj komentarz