Prezes NFZ likwiduje z dniem 1 stycznia 2010 roku pielęgniarską opiekę domową w POZ. Wydając w ten sposób wyrok na pacjentów (treść wyroku zobacz powyżej na głównej stronie Portalu). Teraz Fundusz śle pisma z prośbą do pielęgniarek . . . opieki długoterminowej. 56 KOMENTARZY.

Świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania.

 

Fundusz likwiduje z dniem 1 stycznia 2010 roku pielęgniarską opiekę domową w POZ i od 1 lipca br. odmawia podpisania nowych umów na świadczenia zadaniowej formy finansowania w poz. Takie postępowanie Funduszu stało się przyczynkiem do zainicjowania Ogólnopolskiej kampanii - PIELĘGNIARKI DLA SWOICH CHORYCH.

Senackie komisje do MZ i NFZ: zmieńcie przepisy bo warunki określone rozporządzeniem MZ i zarządzeniem Prezesa NFZ "nie dają możliwości skorzystania z należnych i absolutnie niezbędnych usług pielęgniarskich nawet osobom bardzo ciężko chorym i upośledzonym"!

Zobacz reportaż telewizyjny . . .  oraz trzyminutowy materiał wideo o pracy pielęgniarek wykonujących świadczenia w ramach PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI POZ.

Teraz Fundusz, który wydał wyrok na chorych oraz na liczną rzeszę pielęgniarek zaczyna analizować skutki swoich nieprzemyślanych decyzji. Decyzji które, są podobno podyktowane oszczędnościami! Fundusz zaoszczędzi na swoich nieludzkich decyzjach około 260 mln w skali roku, jednocześnie wydawać będzie nadal rocznie około 2 miliardy złotych na programy korzystne dla lekarzy rodzinnych. Szczególy zobacz tutaj.

Fundusz wysyła zapytania do podmiotów pielęgniarskich wykonujących świadczenia w ramach opieki długoterminowej w sprawie zainteresowania tych podmiotów w zakrsie zakontraktowania wiekszej liczby świadczeń pielęgniarskich w opiece długoterminowej. Pielęgniarki proszone są również o udzielenie odpowiedzi na pytanie: o zakres i liczbę pacjentów, którzy pozostają aktualnie pod opieką pielęgniarki zadaniowej a spełniają kryteria objęcia pielęgniarską opieką długoterminową.

Minister zdrowia wydaje rozporządzenia, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia a następnie analizuje skutki swoich decyzji. I prosi o pomoc w ustaleniu skali tych skutków . . . pielęgniarki.

Mariusz Mielcarek

 

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie w dziale: Świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania - Akcja społeczna - Pielęgniarki dla swoich chorych.