Pielęgniarki i położne rodzinne. Mamy pierwszą odpowiedź mz na interpelację poselską w naszej sprawie. "Projektowane przepisy zostaną ponownie przeanalizowane i przeredagowane w taki sposób, aby usunąć wszelkie wątpliwości interpretacyjne".

Pielęgniarki i położne poz.

 

 

Linki na tekście odpowiedzi na interpelację zostały zamieszczone przez redakcję Portalu Pielęgniarek i Położnych, w celu szybkiego dotarcia do konkretnych informacji, które odnoszą się do zagadnień poruszonych w przedmiotowej odpowiedzi na interpelację. Tekst oryginalny w wersji pdf pod artykułem.

W odpowiedzi na zapytanie Pana Tadeusza Tomaszewskiego, Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, przekazane przez Wicemarszałka Sejmu Pana Marka Kuchcińskiego przy piśmie z dnia 16 listopada 2011 roku (znak: SPS-023-2/11), w sprawie projektu nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, póz. 1027 z późn. zm.), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień:
.

W październiku br. został przygotowany i przekazany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, póz. 1027 z późn. zm.), zakładający zmianę art. 28 i art. 56 w zakresie wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej.
Projekt został oparty na wynikach prac Zespołu do opracowania zmian systemu organizacji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie weryfikacji deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, limitu pacjentów, którzy mogą zapisać się na listę prowadzoną przez lekarza, pielęgniarkę, położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz szczepień wykonywanych w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, powołanego przez Ministra Zdrowia zarządzeniem z dnia 21 września 2011 r. Propozycja zmian art. 28 i 56 ww. ustawy została zgłoszona podczas obrad tego Zespołu przez jego członków, przedstawicieli Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie" i Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Przedstawiona propozycja wynikała z wielokrotnie składanych wcześniej postulatów zmian przepisów prawnych związanych z dokonywaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia weryfikacji złożonych do świadczeniodawców deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Weryfikacja ta w niektórych oddziałach wojewódzkich NFZ pozostawała w sprzeczności z § 10a zarządzenia Prezesa NFZ Nr 74/2010/DSOZ z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
Kwestie związane z weryfikacją deklaracji wyboru przeprowadzaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia były m.in. przedmiotem Porozumienia zawartego w dniu 22 grudnia 2010 r. pomiędzy Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie" a Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ oraz spotkania Ministra Zdrowia z przedstawicielami Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie" oraz Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych- Pracodawców, które odbyło się 20 lipca br. Zasadniczym celem zmiany przepisów, polegającej na dodaniu do obowiązującej deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej również deklaracji wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej tak, aby deklaracja nie traciła ważności w przypadku zmiany miejsca pracy przez lekarza, pielęgniarkę czy położną, jest ułatwienie pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych, a świadczeniodawcom - zarządzania i rozliczania usług z Funduszem w przypadku występujących po stronie świadczeniodawców zmian podmiotowych (np. odejścia lekarza, pielęgniarki czy położnej). Obecnie deklaracja wyboru ma charakter deklaracji imiennej, co powoduje, że w przypadku zmian w tym zakresie zarówno pacjenci jak i świadczeniodawcy mają problemy z uzyskaniem, czy rozliczeniem świadczeń.
Powyższa nowelizacja nie wprowadza żadnych zmian, czy ograniczeń w zakresie prawa wyboru przez pacjenta różnych świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, czyli np. praktyk zawodowych lekarskich czy pielęgniarskich. W szczególności nowelizacja nie wprowadza obowiązku jednoczesnego wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej u tego samego świadczeniodawcy. Pacjent będzie mógł wybrać dowolnego lekarza, pielęgniarkę lub położną składając, tak jak dotychczas, jedną lub kilka deklaracji wyboru - z tą formalną różnicą, że będzie to również wybór świadczeniodawcy, u którego dany lekarz, pielęgniarka lub położna pracują. Tak jak dotychczas, w przypadku zmiany miejsca pracy przez wybranego przez siebie lekarza, pielęgniarkę czy położną, pacjent będzie mógł wybrać nowego   świadczeniodawcę,   u   którego   osoba   ta   rozpoczęła   udzielanie   świadczeń zdrowotnych. Po zakończeniu uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, planowanym    na    koniec    listopada   br.,    projektowane    przepisy    zostaną   ponownie przeanalizowane  i  przeredagowane  w taki   sposób,   aby  usunąć  wszelkie  wątpliwości interpretacyjne zgłaszane w ramach uzgodnień.
Projekt ustawy  zostanie przesłany  do  Sejmu  RP po  zakończeniu rządowego  procesu legislacyjnego.
.

Z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc

28 listopada 2011 roku

Tekst oryginalny w wersji pdf

.

W dniu jutrzejszym opublikuję na Portalu wzór pisma do mz, który będzie można wysyłać do ministerstwa zdrowia w sprawie propozycji przeredagowania przedmiotowego projektu ustawy (usunięcia wszelkich wątpliwości interpretacyjnych) w kontekście zabezpieczenia zawodowych i ekonomicznych interesów podmiotów leczniczych prowadzonych przez pielęgniarki i położne w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej.

Mariusz Mielcarek

.

Komentarze użytkowników

#1  2011.12.08 16:40:50 ~gość

To mamy światełko w tunelu może ktoś mądry dostrzeże pułapkę na pielęgniarki i zmieni zapis.

#2  2011.12.09 11:29:05 ~ata

Szykuje się koniec kontraktów z nfz podpisywanych przez pielęgniarki i położne, ale to draństwo! Lekarze zabrali nam już prawie wszystko!

#3  2011.12.09 13:48:30 ~gość

Do :"ata" dziewczyno nie siej propagandy skąd masz taką informację chyba nie wiesz o czym piszesz, ja właśnie jestem na etapie podpisywania umowy wieloletniej

#4  2011.12.09 13:49:36 ~ania

DZIĘKI p. Mariuszu,( izby i kolegium; wstyd to wasza praca,przecież braliście udział w zespole negocjacyjnym, wystarczyło pismo p.Mariusza i rozeslanie do posłów, ministra JESTEŚCIE BEZNADZIEJNI.)

#5  2011.12.09 17:11:53 ~goiść 2

życie narzuca takie rozwiązanie , by zakres PoZ był w jednych rękach . A czy on będzie w pielęgniarskich czy lekarskich to od was zależy.Czemu to Wy nie chcecie zatrudniać lekarzy? Przynajmniej w tedy nie będą wam dawać pracy w terenie.Same pomyślcie - darmowe pieniążki, co m-c?

#6  2011.12.09 17:40:46 ~alla

Pane Maiuszu - DIĘUJMY - moż wreszcie coś osiągnimy wspólne.

#7  2011.12.10 08:55:25 ~Uwaga!

Panie Mariuszu - dziękujemy ,ale poczujemy się zuełnie dobrze ,jak ustawa zostanie podpisana i nie będzie zawierała niszczących nas-pielęgniarki i położne zapisów .Mamy nadzieję ,że pana patronat nad tym nie zgaśnie. Włączyłyśmy się ,dzięki pana ,panie MARIUSZU apelowi i docierałyśmy do wszystkich ,którzy byli w stanie nam pomóc.Poczekamy na efekt ,ale myślę, że będzie pozytywny. Do wszystki8ch koleżanek pielęgniarek i położnych apeluję .Nie dajmy sie ponieść emocjom.Nie dajmy się sprowokować .Bądźmy solidarne i lojalne .

#8  2011.12.11 13:35:10 ~gość

To po co była ta howelizacja

#9  2011.12.11 13:45:04 ~piel

Dziękujemy wszystkim a nie zastanowimy się dlaczego jesteśmy tak ignorowane przez rząd! Jakbyśmy miały silne zaplecze - to nigdy nie dochodziłoby do takich sytuacji! Zwróćmy uwagę na PZ - tylko wystarczy, że coś im nie leży i natychmiast MZ i NFZ skłaniają się do spotkań i negocjacji! Nadal w naszym kraju jesteśmy postrzegane jak te, które muszą podporządkowywać się i przyjmować podyktowane warunki! A wystarczyłoby podać ten cały bałagan do TK, przedstawić problem w UE i wskazać na konkretne zmiany w naszym zawodzie i oczywiście KONSEKWENTNIE ŻĄDAĆ ZMIAN! Pamiętajmy, że pielęgniarek brakuje i czas najwyższy dyktować nasze warunki! Może nowa Pani Prezes będzie kompetentna i zacznie pracować na nasze pozytywne zmiany.

#10  2011.12.11 17:21:38 ~do piel

Problem, który poruszyłeś/aś np: bałaganu legislacyjnego i ignorowania grupy pielęgniarek/rzy przez nie tylko obecny rząd ( sporadycznie postulaty były traktowane serio)jest/był według mnie konsekwencją pewnej "UMYSŁOWOŚCI" konkretnych osób mających wpływ na modelowanie zawodu w Polsce,polskich polityków itd.Przykład: JEST samodzielna i NIE JEST samodzielna( zapisy z ustawy o zawodzie).Dla pewnych osób oznaczało to, że JEST samodzielna. Zagłosowali za możliwością pracy polskiej pielęgniarki/rza w polskim szpitalu na kontrakcie, ITD,ITD,ITD.

#11  2011.12.11 21:15:56 ~do giscia

Twój optymizm trochę niepoprawny , ja jestem raczej realistką o zmianę deklaracji na piel. srodowiskowo rodzinna]ą walka, gabinet piel poz podobnie i co? nici . Podobno brakuje pielęgniarek gdzie? po 12 latach pracy na kontrakcie mam bardzo szeroko otwarte oczy , czekam konca mojego kontraktu , nie wiem tylko kiedy i jak to nastąpi myśle ze moze jeszcze rok się uda . O jakiej wieloletniej umowie w poz mowa , nie ma , bo kazda moze byc wypowiedziana. Praktyki pielęgniarskie umierają smiercią naturalną

#12  2011.12.11 21:37:45 ~piel. poz

Dlaczego nie mozemy zatrudniac lekarzy ? mozemy , tylko ze połowa praktyk pielęgniarskich nie spełnia wymogów . Który lekarz zaryzykuje? zaden. lekarze spełniają ,a pielęgniarki w jednym gabinecie wykonują zastrzyki i piją kawe . pacjent przychodzi na zastrzyk i widzi 6 siedziących pielęgniarek pijących kawe . Zero intymnosci a z mentalnoscia nie wygrasz . pracuje na kontrakcie , to co piszę widziałam na własne oczy i drażni mnie to . Była skarga , kontrol.Efekt? założenia są takie poz ma byc w rekach lekarzy .

#13  2011.12.14 16:35:16 ~do poz

Masz racje, my jesteśmy spółką mamy swoją przychodnię płacimy za wynajęcie lokalu prawie cztery tyś zł a inne koleżanki wynajmują fikcyjne gabinety u lekarzy za 200zł, gdzie na jeden gabinet przypadają cztery podmioty jeżeli będzie kontrol zmienią wyieszki itak się to kręci

#14  2011.12.14 21:33:16 ~gość

Kontrakty mnie są złe, jeśli by było zabezpieczenie w przepisach ustawy o minimalnej kwocie kontraktu przeznaczonej na usługę pielęgniarską. Nie mając zabezpieczenia finansowego w przepisach prawnych jesteśmy skazane na białe niewolnictwo. Winne są tu izby, że nie dopilno2wały naszych interesów finansowych, norm zatrudnienia czy warunków dzierżawy, wynajmu, czy nużyczenia gabinetów od gmin. Za co te szanowne panie chcą wyższych składek. Chyba rzeczywiście na tym Zjeżdzie zdrowo popiły.

#15  2011.12.15 13:36:08 ~gosc

Wreszcie zmądrzeli,bo i po co dawać co roku pod górkę pielęgniarkom ,po co na siłę "nowelizować"jak przecież to wszystko funkcjonuje.Chyba żeby znowu zaspokoić pazerność lekarzy,którzy wciąż mają mało. Panie Mariuszu dlaczego nie działa forum,od kilku miesięcy nie mogę wejść,co się stało pozdl

#16  2011.12.15 21:46:17 ~Anka

Http://www.nfz-rzeszow.pl/index.php? news=2092&bn=0&fl=true- Komunikat dla Świadczenioawców dotyczący deklaracji wyboru z dn 13. 12. 2011

Dodaj komentarz