Działy aktualności

Aktualności

Na podstawie dyskusji na stronach Portalu w sprawie wykazu kursów i specjalizacji, które może odbyć pielęgniarka lub położna przesłaliśmy w dniu dzisiejszym WASZE uwagi ww. sprawie do MZ.

Położne argumentują, że to położna wydająca własne środki finansowe na kształcenie podyplomowe powinna mieć możliwość decydowania jaką specjalizację lub kurs kwalifikacyjny będzie odbywać.

Zimowe Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii 2007. Karpacz, 27.02.-3.03.2007r.

Odrębną grupę tematyczną stanowić będą zagadnienia organizacji i codziennych problemów funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych w oparciu o doświadczenia polskie i innych krajów europejskich.

Raport MZ w sprawie migracji polskich pielęgniarek i położnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Raport kończy się stwierdzeniem: "przeciwdziałanie migracji (...) pielęgniarek wymaga przede wszystkim zwiększenia wynagrodzenia i stosowania odpowiedniej polityki płacowej w sektorze ochrony zdrowia." Święte słowa. Szkoda, że tylko słowa.

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi konkretnych informacji w sprawie poszczególnych kursów i szkoleń redakcja Portalu informuje, że najlepiej skorzystać z....

... ogólnopolskiej baza podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. Można również zgłosić kolejnych organizatorów.

II Konferencja "Dostęp do łożyska naczyniowego- dializa, leki, żywienie. W 40-stę rocznicę wytworzenia przetoki Brescia-Cimino". Toruń, 13-14.04.2007 r.

W programie warsztaty pielęgniarskie: opieka nad dostępem do łożyska naczyniowego w dializoterapii, chemioterapii i żywieniu. Nowe techniki wytwarzania dostępu do łożyska (technika, wyniki, powikłania, kontrowersje).

Jakie są rezurtaty wczorajszych negocjacji zwiazków zawodowych w ministerstwie zdrowia? Ustalono, że w przypadku nie uchwalenia przez parlament nowej ustawy o zasadach zatrudniania i wynagradzania pracowników wykonujących świadczenia medyczne ...

...należy przedłużyć na rok 2008 obowiązywanie ustawy podwyżkowej z 2006 roku. Przedstawiamy treść porozumienia.

Związkowcy w Ministerstwie Zdrowia. Zapowiadano, że w efekcie spotkania ma zostać podpisane porozumienie dotyczące planu naprawy sytuacji w służbie zdrowia.

"Mamy nadzieję, że porozumienie zostanie podpisane, w innej sytuacji rozpoczniemy pogotowie strajkowe" - mówią zwiazkowcy.

"Pielęgniarska opieka długoterminowa - szkolenia dla pielęgniarek przygotowujące do pielęgnacji osób starszych i przewlekle chorych" finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z bezpłatnego szkolenia mogą skorzystać TYLKO pielęgniarki zameldowane na terenie woj. małopolskiego.

Z redakcyjnej poczty: Jaki jest czas trwania studiów pomostowych, dla absolwentów LM, którzy kształcili się po roku 1981? Tymczasem w moim województwie PWSZ w Krośnie podaje na swojej stronie, że tacy asolwenci będą odbywać 4 semestry nauki.

Dlaczego inne uczelnie mogą objąć ten czas nauki w 3 semestrach, a Krosno już nie? Czy to jakaś uczelniana dowolność? Czy zwykłe nabijanie "kabzy" ?...

Reportaż poruszający sprawę skandalicznie niskich płac pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej. Pielęgniarek wykonujacych zawód w DPS nie objęła ustawa "203" oraz ustawa podwyżkowa z 2006 roku.

Ta sytuacja spowodowała, że już i tak bardzo niskie wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w DPS znacząco uległy zmniejszeniu w porównaniu z podmiotami które objęła ustawa 203 oraz podwyżka październikowa .

Związki zawodowe domagają się, aby ministerstwo zdrowia przygotowało projekt ustawy gwarantujący utrzymanie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników służby zdrowia od 2008 roku.

Ponad to domagają się ustalenia pensji minimalnej dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, natomiast resort zdrowia uznał tę propozycję za niekonstytucyjną i zaproponował określenie punktowej wyceny poszczególnych zawodów medycznych.

Mimo że od 1 stycznia w Łodzi miało jeździć 5 karetek pogotowia z wyszkolonymi ratownikami medycznymi, zastępującymi lekarzy, nie wyjechała ani jedna. Ratownicy odmówili pracy na nowych zasadach, ponieważ domagają się wyższych płac.

Dyrekcja zaproponowała im 3 tys. zł brutto miesięcznie (1450 zł pensji plus dodatki). Ratownicy chcą jednak zarabiać tyle, ile lekarze. W łódzkim pogotowiu lekarze dostają 5-7 tys. zł brutto.

Ile kosztuje specjalizacja? Koszt specjalizacji wynosi np. 6000zł, a dofinansowanie z budżetu państwa 4120 zł. Kto ponosi koszty róznicy w/w wartości? Uczestnik specjalizacji. Czy ten system jest sprawiedliwy?

Czy zabezpiecza interesy uczestników specjalizacji, którzy są zainteresowani najniższym kosztem. Czy wysokość kwoty dofinansowania nie jest określona na zbyt niskim poziomie? Co będzie, gdy organizatorzy określą koszty specjalizacji na 10 tys. zł?

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest zoz, jednak jej pracownicy, w tym także pielegniarki, nie zostali objęci ustawą podwyżkową. Praca tych pielęgniarek jest nie mniej ważna niż pielęgniarek pracujących w szpitalach czy przychodniach.

Ministrstwo zdrowia: niemożliwe jest zaliczenie pracowników stacji do grupy osób objętych działaniem ustawy podwyżkowej. Natomiast ww. pracownicy dostaną w 2007 roku...podwyżkę - średnio 10%.

Postanowienia ustawy podwyżkowej z 2006 roku powodują brak środków na sfinansowanie podwyżek dla nowo przyjmowanych pracowników po 1 lipca 2006 r. Co ma zrobić w tej sytuacji dyrekcja danej placówki, np. w związku z jej zaplanowaną wcześniej rozbudową...

... co zwiększa poziom zatrudnienia nawet o sto procent? Ministerstwo zdrowia: W przypadku osób nowozatrudnionych (po dniu wejścia w życie ww. ustawy) nie można mówić o wzroście wynagrodzeń, a jedynie o określeniu dla nich wynagrodzenia.

Poseł do ministra finansów: czy ministerstwo wyda stosowne rozporządzenie wraz z wykładnią dla organów skarbowych w celu uniemożliwienia dowolności interpretacyjnej w sprawie samozatrudnienia w zoz?

Obawy środowiska medycznego spowodowane są wprowadzeniem niejednoznacznej dyspozycji nowelizacji ustawy podatkowej.

Duże kontrowersje wzbudza rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kompetencji ratowników medycznych.

Zobacz reportaż w tej sprawie.

Zobacz jakie specjalizacje rozpoczynające się w 2007 roku zamierza dofinansować ministerstwo zdrowia. Przedstawiamy informację w podziale na województwa.

Dofinansowanych miejsc szkoleniowych będzie 1800, a kwota dofinansowania wyniesie 4120 zł. W 2006 roku koszt specjalizacji wynosił pomiędzy trzy a siedem tys. zł.

II Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran - "Leczenie ran - od teorii do praktyki ". Poznań, 11 - 14 października 2007 roku.

Nowoczesne miejscowe sposoby leczenia ran przewlekłych, takich jak odleżyny, owrzodzenia goleni, oparzenia, rany urazowe i chirurgiczne. Modele opieki nad chorym z raną przewlekłą.

Kursy dla pielęgniarek: Usprawnianie pacjentów opieki długoterminowej po udarach, po złamaniach, w stanach otępiennych, w chorobach psychicznych oraz

zasady opieki i pielęgnacji pacjentów po udarach mózgu. Kursy odbywają sie w Poznaniu, Gdańsku, Łodzi.

Pielegniarka zwróciła uwagę prezydentowi Warszawy, że zachowuje się niestosownie. Ten miał jej odpowiedzieć: "Praca się pani znudziła. Do końca życia pani ten dzień zapamięta".

Kolejny proces pielęgniarki wyrzuconej z pracy po incydencie z Lechem Kaczyńskim.

Poseł do ministra zdrowia: ustawa podwyżkowa nie objęła m.in. pracowników wojewódzkich ośrodków medycyny pracy, stacji sanitarno-epidemiologicznych, regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz żłobków.

W zoz które objeła podwyżka, pracownicy mają zagwarantowane podwyżki tylko do końca tego roku. Co ministerstwo zamierza zrobić ww. sprawie?

Asia napisała na forum Portalu Pielęgniarek i Położnych: prawie 4 lata pracuję we Włoszech, jako pielęgniarka w domu starców, jeśli chcecie jakieś informacje to postaram się ich udzielić.

Taki był początek ciekawej dyskusji na forum, w sprawie wyjazdów polskich pielęgniarek do Włoch.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wyzwania Współczesnego Położnictwa". Gdańsk, 21-22 maja 2007 roku.

Etyczne aspekty opieki w położnictwie, niepowodzenia w macierzyństwie, diagnostyka prenatalna, edukacja zdrowotna w opiece okołoporodowej.

Ministerstwo zdrowia informuje, że ukończenie studiów na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo na uczelni, która prowadzi kształcenie bez wymaganej akredytacji może skutkować ....

... nie wydaniem przez izby pip prawa wykonywania zawodu. Pielęgniarko i położno pomóż ministerstwu.

Specjaliści z Instytutu Matki i Dziecka opracowali nowy poradnik dla pielęgniarek szkolnych w gimnazjach na temat sposobów wspierania młodzieży z nadwagą i otyłością pt. „Jak pomóc otyłemu nastolatkowi?”

Obecnie na nadwagę ogółem cierpi 8,8 % uczniów w wieku 13-15 lat, a na otyłość 4,5% uczniów (ztej samej grupy wiekowej).

Sejmowa Komisja Zdrowia zakończyła pierwsze czytanie ustawy nowelizującej ustawę podwyżkową. Podwyżki mają objąć współwłaścicieli nzoz oraz tzw "podkontraktowców" zatrudnionych w podmiotach świadczących usługi na rzecz zoz.

Ustawa nadal nie ma obejmować pielęgniarek zatrudnionych w DPS, centrach krwiodawstwa, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, żłobkach, medycynie pracy.

FZZ do Premiera: propozycja zawarcia w Traktacie Akcesyjnym pojęcia „post-secondary medical school” – eliminującego możliwość uznawania kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek – absolwentek liceów medycznych wyszła od....

...strony polskiej. To kommpromitacja przedstawicieli strony rządowej uczestniczących w procesie negocjacji. Efekt: nauka po raz drugi zawodu za własne pieniądze!

Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: "Pielęgniarka w procesie rehabilitacji". Tarnowskie Góry, 7-8 września 2007 roku. W programie konferencji: warsztaty dotyczące zasad podnoszenia i przemieszczania pacjenta /zapobieganie bólom kręgosłupa u piel/.

Rehabilitacja pacjenta z problemami kardiologicznymi, neurologicznymi i ortopedycznymi z uwzględnieniem roli pielęgniarki w procesie rehabilitacji.

Według Gazety Kurier Lubelski: " Nadchodzą trudne czasy dla kobiet zatrudnionych w pogotowiu ratunkowym".

W komentarzach do artykułu napisano święte słowa: "w szpitalach, w domach, gdzie są niepełnosprawni, kobiety dźwigają często większe ciężary i pracują dużo ciężej niż w takiej służbie ratowniczej i nikogo to nie obchodzi". Zapraszamy do dyskusji.

Dzisiaj wysłałem do następujących miejscowości prawie ostatnie egzemplarze bezpłatnej Gazety Pielęgniarki i Położnej: Warszawa - Solec, Lublin, Korczyna, Wejherowo, Rybnik, Warszawa...

....Gdańsk, Siedlce, Darłowo, Bydgoszcz, Płock, Płońsk, Słupsk, Świdwin, Ostrów Wielkopolski. Do wysłania dla zainteresowanych osób pozostało 11 egzemplarzy Nr 3 Gazety, która ukazała sie w nakładzie 5000 sztuk. Nr 4 planujemy w nakładzie 6000 sztuk.

Minister zdrowia określił rozporządzeniem sposób postępowania szpitala w razie śmierci pacjenta.

Zobacz jakie są obowiązki pielęgniarki w tym zakresie .

Narodowy Fundusz Zdrowia w dniu 1 lutego br. dokonał zmian w INFORMACJI O WARUNKACH ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna...

w zakresie wymaganych kwalifikacji od pielęgniarek i położnych środowiskowych/rodzinnych oraz pielęgniarki szkolnej. Okres dostosowawczy ustalono na dzień 31.12.2007 r.

Ministerstwo zdrowia zapowiada nowelizację rozporzadzenia w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zoz.

W obecnie obowiązujacym rozporządzeniu uregulowano, że "podczas znieczulenia lekarzowi towarzyszy przeszkolona pielęgniarka". Towarzyszy?!? Przeszkolona?!?

Pielęgniarki specjalistki w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego piszą list do Naczelnej Izby PiP o spowodowanie szczegółowego określenia przez MZ ich zawodowych uprawnień. Prezentujemy odpowiedź Naczelnej Izby.

Gdyby Naczelna Izba PiP zadbała o interesy zawodowe tej grupy pielęgniarek podczas prac nad nową ustawą o ratownictwie, to w tej chwili nie mielibyśmy problemu!

Nadchodzi katastrofa: Brak pielegniarek. W 1990 r. licea medyczne i pomaturalne studia pielęgniarskie w całym kraju kończyło 15 tys. osób. W 2000 r. już tylko 3 tys.

W regionie łódzkim problemem jest mała liczba studentów na wydziałach pielęgniarskich i położniczych. W ciągu roku odchodzi z pracy około 500 osób, a w ostatnich trzech latach weszło do zawodu tylko 100.

Po ośmiu miesiącach funkcjonowania Portalu Pielęgniarek i Położnych odnotowujemy dziennie ponad sześćset wejść. W styczniu odwiedzono nas ponad 16 tys. razy.

Dziennie odwiedza nas ponad 400 unikalnych użytkowników. Zobacz dynamikę rozwoju Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Dzisiaj wysłano kolejne egzemplarze bezpłatnej Gazety Pielęgniarki i Położnej. Koszt przesyłki ponosi redakcja Gazety. Możesz jeszcze zamówić Nr 3 Gazety/Grudzień 2006.

Gazetę wysłano do nastepujących miejscowości: Grudziądz, Kielce, Kołobrzeg, Sieradz.

Sejmowa Komisja Zdrowia zaakceptowała we wtorek poselski projekt nowelizacji ustawy o podwyżkach dla pracowników ochrony zdrowia.

Chodzi o lekarzy, pielęgniarki i położne, którzy świadczą usługi dla zakładów opieki zdrowotnej na zasadzie podwykonawstwa. W tej grupie są również właściciele niepublicznych ZOZ-ów, którzy jednocześnie udzielają świadczeń zdrowotnych.

Konferencja naukowo – szkoleniowa “ZGON - PROBLEMATYKA PRAWNA I ETYCZNA ”. Warszawa, 29-30 marca 2007 roku.

Dylematy współczesnej medycyny - reanimacja, uporczywa terapia, eutanazja.