Działy aktualności

Aktualności

Sprawa CORHYDRONU ma swoje konsekwencje w zmianie treści aktów prawnych dotyczacych wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Ministerstwo zdrowia dokona zmian w rozporządzeniu w sprawie składu zestawu przeciwwstrząsowego. A do czasu wejścia w życie tych zmian....

Senator do ministra zdrowia: zwracam się z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań skutkujących zrównaniem wymogów dotyczących kwalifikacji polskiego średniego personelu medycznego z tymi, które dotyczą pielęgniarek i położnych.

Jakie działania podejmie Pan Minister w celu zmiany obecnego stanu prawnego zarówno w odniesieniu do dyrektyw Unii Europejskiej, jak i w ramach polskiego systemu prawnego?

Według ministerstwa finansów gabinety szkolne nie mogą być objęte zwolnieniem z podatku od nieruchomości.

Takie stanowisko MF spowoduje dodatkowe obciążenie finansowe dla i tak niedofinansowanych / niska stawka kapitacyjna NFZ na ucznia / gabinetów szkolnych prowadzonych przez pielęgniarki. Interpelacja poselska w tej sprawie!

Z redakcyjnej poczty: czy pielęgniarka, która ma 10 letnią przerwę w zawodzie może być zatrudniona w laboratorium na stanowisku pobierania krwi?

Może i nie może. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, tak lub nie.

Z redakcyjnej poczty: Witam! Jestem zatrudniony na stanowisku pielęgniarza w szpitalu od początku sierpnia. Czy wobec tego przysługuje mi podwyżka regulowana ustawą?

Takiego zapisu wprost w ustawie nie ma! Interpretacja ministerstwa zdrowia: Nie powinny dostać podwyżki! Ale.....ministerstwo jednocześnie uważa, że powinny dostać podwyżkę.

Z redakcyjnej poczty: Jestem pielęgniarką zatrudnioną w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a moja płaca netto wynosi nie całe 900 zł.

Jestem zaskoczona, że podwyżki nie obejmują między innymi pielęgniarek zatrudnionych w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Minister zdrowia: Właściciele NZOZ-ów dostaną podwyżki. Stwierdził również, że jego wykładnia jest obowiązująca, nawet jeśli biuro prasowe czy strony internetowe informują inaczej.

To dobra wiadomość dla pielęgniarek i położnych prowadzących własne firmy. Ale czy na wczorajszych stwierdzeniach ministra sprawa sie skończy? Zobaczymy.

Posłowie pytają ministra zdrowia: co rząd zamierza zrobić w sytuacji kiedy duża grupa pielęgniarek odejdzie z państwowych szpitali do prywatnych klinik?

Jakie rząd podejmie działania, aby zatrzymać pielęgniarki w państwowych szpitalach? Redakcja: Można mieć watpiwości co do celowości takiej iinterpelacji.

Artykuł z miesięcznika Rynek Zdrowia: Nadciąga kolejny kryzys w służbie zdrowia, tym razem dotyczący opieki pielęgniarskiej i położnych!

Kryzys nastąpi z końcem tej dekady. Pielęgniarki mają sporo ważnych argumentów, żeby ich postulatów z uwagą wysłuchali politycy. Czy są tym zainteresowani???

Często ratownicy medyczni / także w komentarzach do artykułów na Portalu / posługują sie tytułem: licencjonowany ratownik medyczny.

Takiego stanowiska i tytułu nie ma. Jest ratownik medyczny. Tak samo nie ma pielęgniarki licencjonowanej.

Prezentujemy wysokość miesięcznych stawek kapitacyjnych w rodzju świadczeń wykonywanych w zakresie kompetencji pielęgniarki/położnej środowiskowej /rodzinnej i pielęgniarki szkolnej. Stawki obowiązują w okresie od 1 października do 31grudnia 2006r.

Informacja z oddziałów wojewódzkich NFZ w: Lublinie, Łodzi, Opolu, Gdańsku, Kielcach, Poznaniu.

Trzy pielęgniarki środowiskowe - rodzinne, wykonują zawód w ramach niepublicznego zakładu opieki zdrowotnego. Jedna z nich jest właścicielem tego nzoz.

Ministerstwo zdrowia uważa, że podwyżkę powinny dostać tylko dwie pielęgniarki. Trzecia, która jest właścicielem nzoz NIE! Paranoja.

Materiał filmowy w sprawie pogłębiającego się braku pielęgniarek.

Pogarszająca się sytuacja w tym zakresie jest sprzymierzeńcem naszego środowiska zawodowego. To poprawia naszę pozycję negocjacyjną. Płace pielęgniarek i położnych muszą znaczne wzrosnąć w 2007 roku.

Poseł pyta ministra: Jakie kroki zamierza podjąć Pan Minister, aby zatrzymać exodus polskich pielęgniarek na Zachód w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy?

Minister: Wyrażam głębokie przekonanie, że wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych stanie się czynnikiem motywującym do pozostania w zawodzie.

jgar napisał dziś na forum: Dyżur dzienny, rzecz się dzieje w szpitalu powiatowym, sprawdzam stan konta są pieniadze z podwyżki 520 zł brutto (jako dodatek) na koncie 337 zł.

Za plecami słyszę taki tekst: "wczoraj minister Religa mówił, że dostały ok. 1300 podwyżki i jeszcze im mało".

Z redakcyjnej poczty: Jestem pielęgniarką i pracuję w szpitalu psychiatrycznym bezpośrednio podległym pod Ministerstwo Zdrowia. Nie zostaliśmy objęci październikowymi podwyżkami!!!

Nasze pensje od dobrych kilku lat stoją w miejscu. Kiedy my możemy liczyć na podwyższenie pensji?

Spraw związanych z niewydawaniem przez izby pielęgniarek i położnych prawa wykonywania zawodu będzie więcej...

Dlaczego? Bo dzięki urzędniczej niekompetencji powstają kolejne pułapki na absolwentów studiów na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo!

Nowe regulacje prawne: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu.

W dotychczasowym stanie prawnym sposób postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu określają regulaminy porządkowe poszczególnych zakładów opieki zdrowotnej. Powodowało to duże różnice w uregulowaniu tego zagadnienia.

Z redakcyjnej poczty: Proszę o wyjaśnienie: dyrektor szpitala za podstawę obliczeń podwyżki wziął pod uwagę ostatni kwartał przed ustawą czyli przed 22 lipcem są to miesiące: kwiecień, maj, czerwiec.

Ja wtedy byłam na opiece i na L4 w związku z tym mam niewielka podwyżkę! Redakcja: Postępowanie pracodawcy jest co najmniej niezrozumiałe.

Z redakcyjnej poczty: Proszę o informacje. Pracuje w pogotowiu ratunkowym 10 lat jako pielęgniarz.

Nie mam żadnej specjalizacji, jak będzie wyglądała moja sytuacja od stycznia 2007 w świetle ustawy o ratownictwie medycznym czy nadal będę mógł pracować?

W ramach prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Zasad Wynagradzania i Zatrudniania w Ochronie Zdrowia, w zespole roboczym ds. wynagrodzeń dyskutowano o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych.

Jakie stanowisko przedstawiła w tej sprawie Naczelna Izba PiP?

Bardzo dziękuję za odpowiedź na moje pytanie. Cieszę się ,że istnieje ten portal, że można zwrócic się z pytaniami i poruszać różne problemy, z którymi borykamy się na co dzień w naszym zawodzie.

Najgorsza jest bezsilność na jawną bezmyślność, głupotę i brak kompetencji.

Z redakcyjnej poczty: kiedy jest szansa na podwyżki dla pielęgniarek zatrudnionych w DPS?

Minister zdrowia zapowiada poprawę ustawy podwyżkowej. Ale ma poprawić ją w innym zakresie.

Według MZ właścicielom niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, nie należy się podwyżka, bo nie są oni pracownikami, lecz "menadżerami".

Ta ustawowa dyskryminacja dotyczy również pielęgniarek i położnych wykonujacych świadczenia w zakresie pielęgniarki i położnej środowiskowej - rodzinnej oraz pielęgniarki szkolnej we własnych nzoz.

W Łodzi coraz trudniej o pielęgniarkę na tzw. prywatne nocki. Za taką opiekę trzeba wydać 200-250zł.

Znowu padają zwroty "siostry", "sióstr".

Dzisiaj Pani Sylwia napisała do redakcji Portalu: Może zainteresuje was informacja w sprawie absolwentki " bez prawa wykonywania zawodu", która w dniu 30 października br. wygrała sprawę w tym zagadnieniu z Naczelną Izbą PiP.

Wyrok: Samorząd nie może kwestionować dyplomu wyższej uczelni i odmawiać prawa wykonywania zawodu!!! Ważny dzień to był dla absolwentów " bez prawa wykonywania zawodu". Ten wyrok przywraca wiarę w sprawiedliwość. Pani Sylwi dziękujemy za informację.

TVN MED - Wystartowała pierwsza na świecie platforma edukacyjna dla lekarzy, złożona z telewizyjnego kanału tematycznego i specjalistycznego portalu internetowego. Możemy tylko pozazdrościć!!!

Dzięki tej inicjatywie lekarze w Polsce będą mogli zdobywać punkty edukacyjne i wykonywać obowiązek doskonalenia zawodowego bezpłatnie. Szkoda, że nie mogą z tego źródła wiedzy korzystać pielęgniarki i położne.

Absolwenci bez prawa wykonywania zawodu: Pojawiają się informacje, że ktoś wygrał sprawę w tej materii z Naczelną Izbą PiP. Warto znać szczegóły danej sprawy. Bez ich znajomości taka informacja jest niemiarodajna.

Dziś dotarłem do jednej z osób, która "wygrała z izbą". Warto wiedzieć o co chodziło w tej "konkretnej sprawie".

bogdii napisał dziś na forum: nareszcie po kilkudziesięciu dniach niepewności oraz sprzecznych informacji dotyczących wielkości podwyżek, mam już pełną świadomość jaka to kwota będzie wpływać na moje konto od miesiąca października 2006.

Dostałem 34% podwyżki i moja podstawa wynosi teraz 1560 zł + (dodatek pogotowiany i wysługa lat) do tego jeszcze dodatek za święta i noce. Nie jest to na pewno szczyt marzeń, ale jeżeli jeszcze nie tak dawno (maj 2006) miałem 940 zł podstawy.

Informowaliśmy 26 października, że NFZ zwiększa stawki kapitacyjne pielęgniarki i położnej poz. Tej grupie pielęgniarek i położnych ustawa podwyżkowa przyznawała wzrost wynagrodzenia od 2007 roku. Podwyżki w poz w 2006 roku to decyzja Prezesa NFZ.

Przedstawiamy jakie ma ta decyzja przełożenie na konkretne stawki za świadczenia wykonywane w zakresie kompetencji pielęgniarki i położnej środowiskowej - rodzinnej i pielegniarki szkolnej.

Z redakcyjnej poczty: zarząd ZZPiP w moim zakładzie pracy podjął uchwałę o dofinansowaniu kampanii wyborczej naszej koleżanki. Redakcja: związki zawodowe nie mogą finansować kampanii wyborczej.

Spotkało sie to z oburzeniem innych członków. Dochodzi do rezygnacji ludzi z członkostwa w związku. Ponad to sposób podziału przez związki pieniędzy na podwyżki pozostawia wiele do życzenia.

Jak podzielono środki finansowe na podwyżki w ochronie zdrowia w Poznaniu? Niektórzy nie dostaną żadnej podwyżki, a inni 40 proc.

W większości wielkopolskich szpitali decyzje o średnich podwyżkach dla lekarzy, pielęgniarek, salowych czy pracowników administracji są już znane. Ale ile kto konkretnie dostanie, okaże się dopiero przy wypłatach, czyli w pierwszych dniach listopada.

Z redakcyjnej poczty: Sprawa CM UMK w Bydgoszczy stoi w miejscu. Nikt nie poczuwa się do podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Sprawa w sądzie niby jest, ale termin rozprawy nie jest jeszcze znany.

W załączniku przesyłam kopię ostatniego pisma do MZ z dnia 09.10.2006, na które tradycyjnie nie ma żadnej odpowiedzi.

Od czerwca br. Portal Pielęgniarek i Położnych odnotował ponad 27 tys. wejść. Wszystkim odwiedzajacym Portal dziękujemy!

W październiku wejść na Portal było prawie 10 tysięcy, o 36% więcej niż we wrześniu.

Z redakcyjnej poczty: Z zaciekawieniem czytam posty na temat nieuznawalności studiów wyższych przez okręgowe izby, ale również z pewną obawą.

Czy izba może odmówic uznania studiów wyższych, skoro spełniłem wymagania dotyczące uzyskania tytułu naukowego (napisanie i obrona pracy magisterskiej).

Z posiedzenia sejmowej komisji zdrowia: Mówiliśmy o ratowniku medycznym, ratowniku, lekarzu systemu i dyspozytorze medycznym, ale nie o pielęgniarce systemu.

Dlatego kieruję pytanie do przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, czy tak jest specjalnie, czy to gdzieś umknęło?

NFZ określił zasady kontraktowania ratownictwa medycznego w 2007 roku. Kontraktowane będą zespoły R, W, N z lekarzem. Nie ma stanowiska sanitariusza.

Przedstawiamy jaki będzie wymagany skład osobowy zespołów i jego kwalifikacje, wyposażenie w sprzęt i leki.

Informator Portalu Pielęgniarek i Położnych – Podwyżki 2006 – Przewodnik po ustawie o podwyżkach w ochronie zdrowia odwiedzano ponad 2000 razy!

W komentarzach napisano: ewa: ja mam po podwyżce aż 1088zł na ręke. Całuje stopy mojej pani d... , że dała mi tyle kasy. Ona zapewne więcej wydaje na waciki.

Ustawa podwyżkowa nie objęła pielęgniarek pracujących w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Rząd w ustawie budżetowej na 2007 rok założył 10% wzrost płac w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Nie przewidziano środków na wzrost płac w centrach krwiodawstwa.

Jestem absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej, kierunku pielęgniarstwo. Po roku od ukończenia dowiedziałam się, że Izby Pielęgniarskie odmówiły uznania mojego tytułu magisterskiego ze względu na niezrealizowanie ilości godzin nauki.

W moim przypadku zrealizowano 2323 godzin, co wykazuje załączony do dyplomu suplement. Będę wdzięczna za konkretne informacje.