Aktualności

Nieodpłatna Konferencja - "Jakość w opiece pielęgniarskiej". Łomża, 15.05.2008 r.

Koniec urlopów na żądanie!?

Urlop na żądanie stał się formą nacisku na pracodawcę. Ten przywilej paraliżuje gospodarkę. Politycy dają przykład lekarzy, pielęgniarek, którzy masowo brali urlopy na żądanie, by wywalczyć podwyżki.

Położna w karetce typu "N"?

Wyposażenie karetek typu ˝N˝ jest przystosowane tylko do noworodka i transport wysokospecjalistyczny powinien odbywać się pod opieką położnej.

Interpelacja w sprawie pielęgniarek zatrudnionych w DPS.

Czy ministerstwo podjęło działania zmierzające do prawnego usankcjonowania pracy pielęgniarek w domach pomocy społecznej, tak aby nie traciły one uprawnień zawodowych?

Koniec strajku w Namysłowie.

Czas pracy pielęgniarki pracującej w elektroradiologii ma być wydłużony o 50% !!!

wydłużenie czasu pracy może spowodować redukcję etatów wśród techników elektroradiologii o ok. 20-30%, a to z kolei może się przyczynić do fali strajków.

Interpelacja w sprawie podziału zadań pielęgniarek środowiskowych a pielęgniarek praktyki.

Spotkanie:samorząd - porozumienie zielonogórskie.

Negocjacje w szpitalu w Namysłowie.

Poseł do MZ: "w czasie dyżuru nocnego jedna pielęgniarka ma służyć kilkudziesięciu pacjentom".

Czy Rząd ma świadomość rzeczywistego obciążenia pracą wykonujących zawód pielęgniarek i położnych oraz jakie Rząd widzi rozwiązania, aby ustalane normy zatrudnienia miały bardziej rzeczywiste pokrycie w potrzebach pacjentów?

Opiekun medyczny lekiem na brak pielęgniarek?

Toruń szuka sposobu na dramatyczne braki w szeregach pielęgniarek. Od września Szkoła Policealna Medyczna będzie kształcić opiekunów medycznych.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pielęgniarka w procesie rehabilitacji".

Podczas sesji naukowych przedstawione będą tematy dotyczące rehabilitacji i pielęgnacji pacjenta z problemami neurologicznymi, kardiologicznymi, ortopedycznymi z uwzględnieniem roli pielęgniarki w procesie rehabilitacji. W drugim dniu konferencji prowadzone będą równocześnie warsztaty dotyczące: zasad podnoszenia i przemieszczania pacjenta oraz zapobiegania bólom kręgosłupa u pielęgniarek.

Komunikat NFZ w sprawie obiektywnych trudności w rejestrowaniu praktyk pielęgniarek i położnych.

Prezez NFZ wyraził zgodę na zastosowanie odstępstwa od wymagań w odniesieniu do świadczeniodawców, z którymi zawarto umowy w zakresach: pielęgniarka POZ lub położna POZ.

NFZ znowelizował "Szczegółowe warunki kontraktowania POZ".

Istnieje pilna potrzeba opublikowania przez NFZ ujednoloconego tekstu zarządzenia w sprawie "warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna".

Blog - artur73.blogspot.com - Polska Pielęgniarka i Położna w Wielkiej Brytanii.

Zobacz jakie specjalizacje i w jakim województwie zamierza dofinansować MZ w 2008 roku.

Specjalizacja ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Polska pielęgniarka na Teneryfie!

Ile osób ukończyło studia pomostowe?

Spośród 52 polskich uczelni kształcących pielęgniarki i położne 47 prowadzi studia pomostowe.

MZ: studia pomostowe są dobrowolne.

Przedmiotowe studia są wyłącznie dobrowolnymi, a ich nieukończenie nie spowoduje zmian w uprawnieniach zawodowych pielęgniarek i położnych, które uzyskały wykształcenie w dotychczasowych systemach oraz nie spowoduje utraty tytułu zawodowego a tym samym prawa wykonywania zawodu na terenie RP.

Medyczne Dni Kariery skierowane są również do pielęgniarek. Patronat medialny objął Portal Pielęgniarek i Położnych.

Medyczne Dni Kariery to obecnie największe Targi Pracy dla branży medyczno- farmaceutycznej w Europie w trakcie których zaprezentuje się kilkudziesięciu Wystawców z ofertami pracy w Polsce, praktycznie w całej Europie oraz wielu krajach pozaeuropejskich.

Obniżka pensji w Gawrolinie.

Niejednej osobie łza w oku się zakręci - pamietasz słowa Humnu Pielęgniarskiego?

Hymn Pielęgniarek jest wykonywany przez studentów pielęgniarstwa podczas czepkowania, czyli nałożenia pierwszego (symbolicznego) czepka pielęgniarskiego.

Bezpłatne szkolenie dla instrumentariuszek - zasady korzystania z instrumentarium endoskopowego.

Ergonomia endoskopowej sali operacyjnej, bezpieczeństwo w elektrochirurgii, obieg instrumentarium, zalety i wady narzędzi wielorazowych i jednorazowych.

Szpital zostanie Spółką. Osiemdziesiąt pielęgniarek straci pracę.

Wideo: Protest pielęgniarek ze szpitala MSWiA w Złocieńcu.

Pielęgniarki wywalczyły podwyżkę średnio o 970 zł od stycznia. Pieniędzy nie zobaczyły do dzisiaj ....

W Złocieńcu strajk pielęgniarek, w Szczecinie rozmowy.

"Od dawna protestujemy i chodzimy ubrane na czarno". Protestujące domagają się podwyżek pensji zasadniczej o 130 zł.

Pacjentów przybywa, pielęgniarek coraz mniej.

Informacja o trzech konferencjach.

Pielęgniarki w Bolesławcu wywalczyły 300 zł podwyżki.

Pielęgniarka do pacjenta: "Czego udajesz, gówniarzu?!"

Rodziców zmarłego chłopca najbardziej bolą słowa pielęgniarki, która zamiast pomóc chłopcu, powiedziała: "Czego udajesz, gówniarzu!"

Protest pielęgniarek w Bolesławcu.

Pielęgniarki z Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu chcą zaostrzyć protest.

Dofinansowanie studiów pomostowych dla 24 tys. osób.

W 2008 roku w ramach programu dofinasowania, studia pomostowe ma rozpocząć 2700 osób. Założeniem projektowym jest objęcie dofinansowaniem wszystkich chętnych. Im większa będzie liczba chętnych, to tym mniejsza będzie kwota dofinansowania dla jednego uczestnika programu.

Informacja o trzech konferencjach.

Rola pielęgniarki naczelnej i oddziałowej w profilaktyce zakażeń szpitalnych. Aspekty prawne wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej. Blok operacyjny - Organizacja i funkcjonowanie.

Świetokrzyskie: Pielęgniarki żądają rozpoczęcia rozmów i podwyżek.

Dyrektorów szpitali czekają ciężkie dni. Pielęgniarki domagają się podwyżek. Przygotowują pisma w tej sprawie.

Pielęgniarki biorą urlop na żądanie.

Pielęgniarki ze Szpitala Specjalistycznego im. Babińskiego chcą podwyżek płac i grożą strajkiem.

Kraków: Pielęgniarki biorą urlop na żądanie. Grożą strajkiem.

Pielęgniarki ze Szpitala Specjalistycznego im. Babińskiego chcą podwyżek płac i grożą strajkiem.

Dyrektorzy szpitali: pielęgniarki na kontrakty!

Ankieta dotycząca warunków pracy pielęgniarek.

Możliwości skażenia jałowego przedziału strzykawki.

Działy aktualności