Aktualności

Sejm znowelizował ustawę o państwowym ratownictwie medycznym.

Nowelizacji dokonano w ustawie o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia br. Teraz ustawa skierowana została do podpisu przez prezydenta.

Poseł do ministra zdrowia: należy znowelizować ustawę o październikowych podwyżkach w ochronie zdrowia, aby zrezygnować z zapisu ....

... który uzależnia zaliczenie wcześniejszych podwyżek od uzgodnień ze stroną społeczną!

Biało czarne dla pielęgniarek, biało czerwone dla położnych... czepki. Studenci złożyli dziś ślubowanie i odebrali swoje pierwsze czepki - tyle że w wersji mini ...

... bo te tradycyjne są niewygodne i niepraktyczne. Zobacz materiał wideo: o czepkach, "siostrach", mężczyznach w pielęgniarstwie, "poświeceniu w naszym zawodzie"?!?. Posłuchaj hymnu pielęgniarskiego.

Minister zdrowia: "To nie minister zdrowia decyduje o zarobkach. Natomiast będę proponował, aby w ciągu najbliższych kilku lat był co roku wzrost płac w systemie opieki zdrowotnej i myślę, że realny, taki, który może zaaprobować rząd ...

... to jest wzrost płac co roku o 15-20% rzez najbliższe 5 lat. Dojdziemy w końcu do momentu, kiedy te płace będą w miarę do zaakceptowania. W ciągu jednego roku tych pieniędzy nie znajdziemy". Pierwsze zdanie przeczy drugiemu!!!

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierci – pamięci Elizabeth Kübler-Ross”. Białystok, 06 -09.12.2007 roku.

"Już po raz trzeci chcemy podążyć jej śladem i podyskutować o śmierci szeroko na tyle, na ile będzie to możliwe. Uważamy, że medykalizacja życia, instrumentalne, przedmiotowe podejście do człowieka, zdehumanizowało umieranie ..."

Z redakcyjnej poczty: Gdzie znaleźć podstawę prawną mówiącą o składkach na Izby pielęgniarskie? Najlepiej w zakładce - akty prawne, na głównej stronie Portalu.

Co ciekawe ministerstwo zdrowia proponuje, aby pielęgniarka lub położna z innego państwa UE, wykonująca czasowo zawód w Polsce była zwolniona z opłacania składki członkowskiej na rzecz samorządu PiP.

Ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Proponuje, aby pielęgniarka mogła zostać położną ....po ukończeniu 18 miesięcznej szkoły wyższej. Taki "przywilej" dotyczyłby absolewntów szkół ...

... pielęgniarskich, którzy rozpoczęli studia po 1 maja 2004 roku. Samorząd zawodowy PiP protestuje - to osłabi autonomię zawodową położnych, obniży jakość opieki położniczej oraz pogłębi niedobór pielęgniarek. Jakie jest Wasze zdanie w tej sprawie?

Minister zdrowia zamierza znowelizować rozporządzenie w sprawie dziedzin pielęgniarstwa, w których można prowadzić kursy kwalifikacyjne i specjalizacje dla pielęgniarek i położnych.

Zobacz jakie uwagi do projektu nowelizacji zgłosili odwiedzający Portal (uwagi i opinie zgłaszały przede wszystkim położne). Wasze uwagi przekazaliśmy do Ministerstwa Zdrowia w ramach konsultacji społecznych. Zobacz uwagi innych instytucji.

Kształcimy kadrę dla zachodnich lecznic - alarmują pielęgniarki w całej Polsce. Wiele z nich wybrało życie na emigracji, a tym samym kilkakrotnie wyższe zarobki. Medycyna świętuje nowe odkrycia, szpitalom przybywa nowoczesnego sprzętu, a pielęgniarki ....

... od lat borykają się z tymi samymi problemami. A potrzeby są ogromne. Co roku do zawodu wchodzi 6 tysięcy osób, a szacuje się, że potrzeba 10 tysięcy. Pielęgniarkom jest coraz ciężej, bo ubywa rąk do pracy.

Chore praktyki w służbie zdrowia. W funduszu zdrowia szykują się podwyżki płac. Nie ma natomiast pieniędzy dla lekarzy i pielęgniarek. Dlatego na czwartek zapowiedzieli strajk.

W strajku wezmą udział 22 największe ośrodki medyczne w województwie lubelskim. Lekarze i pielęgniarki są zbulwersowani. - Skoro minister zdrowia mówi, że nie ma pieniędzy na podwyżki dla nas, to nie powinno być podwyżek także w NFZ.

Pierwszy rok studiów pielęgniarskich w Sieradzu miał być za darmo. I jest. Ale tylko dla pielęgniarek ze szpitali w Sieradzu i Warcie. Reszta studentek, czyli jedna trzecia roku, musi zapłacić.

Wicemarszałek Olas obiecuje, że wniosek zostanie złożony ponownie i w ten sposób mogą się znaleźć pieniądze na zwrot pieniędzy pielęgniarkom.

Dyskusja na forum, pielęgniarka w karetce - Margolka napisała: "uwagi, że pielęgniarka to gwiazda, która celebruje zakładanie wkłucia dożylnego są mocno wkurzające!!!!

"Taka jest prawda, że często meżczyzna, ratownik nie daje rady, a kobieta pielęgniarka poradzi sobie, WIĄC MOŻE SZANUJMY SIĄ, A NIE WYLEWAJMY WIADRA POMYJ"!!!!!!!!

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej realizuje na Wydziale Nauk o Zdrowiu projekt „Pielęgniarki i pielęgniarze z licencjatem” do dnia 31 marca 2008 roku. Studentom zostanie sfinansowny koszt jednego semestru.

Studia niestacjonarne na kierunku pielęgniarstwo finansowane są ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego UE oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Okręgowa Rada Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w dniu 10 maja ma uroczystość poświęcenia sztandaru Izby.

Jakie jest Wasze zdanie w powyższej sprawie. Czy Izba powinna mieć sztandar? Czy taka sytuacja jest zgodna z Waszymi oczekiwaniami?

andrzey napisał na forum: "Jeżeli chcecie podnieść swoje kwalifikacje omijajcie studia licencjackie one nic nie dają (sam niestety je ukończyłem tracąc czas i pieniądze). Jedynym uznawanym sposobem podniesienia kwalifikacji jest specjalizacja".

mała napisała: "Trudno zrozumieć przeciwników studiowania pielęgniarstwa. Zrozumcie jeśli chcecie być kimś, jesli chcecie aby lekarze traktowali Was jak partnerów w pracy , musicie być na odpowiednim poziomie intelektualnym".

janeczka napisała na forum: chciałabym zapytać użytkowników forum co myślą na temat, że pielęgniarki na dyżurach gdy nie zajmują się pacjentami sprzątają. Dlaczego ja mam myć sprzęt, szafy itp?

Napiszcie jak jest w waszych szpitalach. Zobacz głosy w tej sprawie na forum Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Portal Pielęgniarek i Położnych działa rok. Zobacz jaka jest odwiedzalność Portalu. Pamiętaj! FAKTY. KOMENTARZE. CODZIENNIE - PORTAL PIELĄGNIAREK I POŁOŻNYCH!!! Bądź osobą dobrze poinformowaną.

Odnotowujemy dziennie średnio ponad 500 wejść. W niektóre dni ponad 700. Średnio ponad 400 unikalnych użytkowników dziennie.

Senator do ministra zdrowia: rozporządzenie w sprawie wymogów stawianych pomieszczeniom zakładów opieki zdrowotnej należy zmienić! Takie rozwiązanie uchroni niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej od ponoszenia dużych kosztów lub ich likwidacji.

Także pielęgniarki i położne są właścicielami nzoz, wykonujących swiadczenia w zakresie kompetencji pielęgniarki/położnej rodzinnej lub szkolnej. Czy będą w stanie ponieść ciężar finansowy dostosowania swoich nzoz-ów do wymogów cytowanego rozporządzenia.

Dwie śląskie pielęgniarki, które fotografowały się z noworodkami w kieszeni zostały formalnie oskarżone przez prokuraturę - zobacz materiał wideo.

Prokuratura zastrzega, że późniejsza śmierć jednego z dzieci, będących na zdjęciach, nie była efektem zachowania pielęgniarek, co dowiodły zlecone ekspertyzy.

,,Eskalacja dolegliwego braku pielęgniarek i położnych w zoz, nie zapewnianie ustawowych minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, najniższe wskaźniki ilości pielęgniarek....

... w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w całej Unii Europejskiej, znaczny wzrost zakresu obowiązków przypadający na jedną osobę etc. powodują wyzysk personelu medycznego. Konieczne jest zatem podjęcie dalszych stanowczych działań", uważa...

Pozostawanie po godzinach pracy a zdawanie raportu.

Zaznaczam, że oddziałowa nie zwraca nam godzin ani nie mamy płatne za nadgodziny, które od kilku miesięcy wykonujemy zostając po dyżurach. Narasta w nas bunt, a boimy się cokolwiek z tym zrobić. Jak jest rozwiązany ten problem w waszych miejscach pracy?

Studia pomostowe dla pielęgniarek w Collegium Medicum w Bydgoszczy dofinansowane z UE. Ale tylko pierwszy semestr. Pieniądze - 1,7 mln zł uczelnia pozyskała z Unii Europejskiej.

Dofinansowanie obejmie czesne, koszt podstawowych podręczników oraz zakwaterowanie.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - „Problemy terapii, pielęgnowania w internie, chirurgii, pediatrii, neurologii…”. Ciechanów, 15 czerwca 2007 roku.

Konferencja będzie miała charakter naukowo-szkoleniowy. Poświęcona będzie głównie zagadnieniom związanym z kompleksową terapią i pielęgnowaniem pacjentów z różnymi jednostkami chorobowymi w dziedzinie interny, chirurgii, pediatrii, neurologii i …

Znów czekają nas protesty w służbie zdrowia. Powody są dwa. Po pierwsze lekarze i pielęgniarki boją się, że stracą podwyżki przyznane im kilka miesięcy temu.

Po drugie - liczą na więcej. Ministerstwo Zdrowia obiecuje, że starych podwyżek nie cofnie, ale o kolejnych - nie ma mowy.

Ministr Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych. Formy kształcenia to seminarium (5 godzin) i kurs doskonalący (60 godzin).

Doskonalenie ma być realizowane w trzyletnich okresach rozliczeniowych, zwanych „okresami edukacyjnymi”. W okresie edukacyjnym należy odbyć co najmniej jeden kurs doskonalący i seminarium. Pierwszy okres edukacyjny rozpoczyna się 1.01.2008 r.

Poseł do ministra zdrowia: Najbardziej palącym problemem zoz w chwili obecnej jest trudna sytuacja społeczna w szpitalach, a w szczególności możliwość rozpoczęcia strajków. Czy przewiduje się przeprowadzenie negocjacji na szczeblu central związkowych?

MZ odpwiada: średni wzrost wynagrodzeń w 2006 roku wyniósł 27%. Jednakże, podwyżki wynagrodzeń wprowadzone na mocy ustawy podwyżkowej jedynie w części z zaspokoiły postulowane oczekiwania płacowe.

Witam, chciałam przekazać najnowsze wieści z jednego ze szpitali we Wrocławiu. Najnowsza wiadomość - bulwersująca związki zawodowe to konieczność podpisania przez wszystkich pracowników oświadczenia o zachowaniu tajemnicy służbowej.

Informacje skomentował internauta "pielęgniarka": Wierzę w to co jest napisane, sama pracuję w szpitalu powiedzmy średnim, ale znane mi są przypadki-szpitale z nazwy, które są bardzo podobne do tego, który jest opisany.

Poseł do ministra zdrowia: Szanowny Panie Ministrze! Jak donosi jedna z ogólnopolskich gazet, od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej z naszego kraju mogło wyjechać nawet 14 tys. pracowników służby zdrowia.

Jak wynika z artykułu, w Polsce mamy do czynienia z kryzysem kadr medycznych, a w najbliższych latach kryzys ten może się pogłębić. Jak Pan Minister zamierza rozwiązać ten problem?

Jeden krok do strajku. Dziś Marzena Siek, ze szpitala im. Jana Bożego w Lublinie, złoży na biurku swojego dyrektora żądanie na piśmie. Chce 3000 złotych pensji podstawowej dla każdej z pielęgniarek!

Wszędzie żądają tego samego. - Kraśnik, Biłgoraj, Zamość, Parczew, Lubartów - Maria Olszak-Winiarska, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na Lubelszczyźnie wylicza miasta, w których pielęgniarki złożyły żądania płacowe w dyrekcjach.

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zoz. Projekt przewiduje wzrost płac w stacjach sanitarno – epidemiologicznych o około 10% i regionalnych ośrodkach psychiatrii sądowej - wzrost o ok. 24%.

Zobacz nową siatkę płac i artykuł w sprawie regulacji prawnych dotyczących wynagradzania pracowników zakładów opieki zdrowotnej w zakresie powiązania wynagradzania z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi.

Problem ten dotyczy szczególnie pracowników SOR-ów i pogotowia (choć nie tylko). Obelżywe epitety stają się codziennością, a jakiekolwiek protesty z naszej strony (tak się złożyło, że my też mamy godność) stają się kolejną przysłowiową "oliwą do ognia"!

Pacjent wychodzi z założenia, że jest chory (rozumiem, że sytuację są czasami dramatyczne i gniew może być uzasadniony,) ale za błędy reformy służby zdrowia, braki kadrowe, ogromne kolejki naprawdę nie jestem winna ani większość moich współpracowników.

Konferencja pt. Matczyne ciepło i pokarm w pierwszych chwilach życia chroni zdrowie dzieci. Warszawa, 26 maja 2007 roku.

Karmienie piersią – czy nauka położnicza nadąża za obecnymi trendami? Karmienie piersią - amerykańskie zalecenia w polskiej rzeczywistości.Pierwszy kontakt i pierwsze karmienie w praktyce położniczej.

Książka „Depresja poporodowa – przyczyny, skutki, zapobieganie” pisana była z myślą o osobach zawodowo stykającymi się z kobietami w ciąży i tymi, które niedawno urodziły – przede wszystkim o lekarzach, piel. i poł. środowiskowych.

Pozycja obejmuje przegląd podstawowych zagadnień związanych z depresją poporodową oraz skrót informacji na temat pozostałych zaburzeń w relacji matka-dziecko, a także omówienie zjawiska depresji przedporodowej, smutku poporodowego czy psychozy połogowej.

Pielęgniarki studiujące w sieradzkiej filii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi boją się, że zapuka do nich komornik.

Urząd marszałkowski obiecał zapłacić za ich pierwszy rok studiów, jednak do dziś żadna z rat nie wpłynęła na konto UM. Studentki czują się oszukane.

II Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek i Położnych z Oddziałów Neonatologicznych „Opieka nad noworodkiem chorym i intensywnie leczonym". Warszawa, 29-30 czerwca 2007 roku.

Środowisko Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka – przyjazne czy szkodliwe? Dostępy naczyniowe - obwodowe i centralne, terapia oddechowa. Pielęgnacja skóry noworodka, zakażenia noworodka, żywienie noworodka.

Oddając w Państwa, tj. Czytelników ręce kolejny, drugi numer nowego Czasopisma, jakim jest Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo mam nadzieję, że zostanie on przyjęty z dużym zaciekawieniem i będzie równie chętnie czytany i komentowany jak .....

...stało się to w przypadku wydania pierwszego, inauguracyjnego numeru. Czasopismo elektroniczne, bo takim właśnie jest Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo, ma swoich poprzedników adresowanych do pielęgniarek i położnych w wielu innych krajach.

I Konferencja Naukowa pt.: Ochrona zdrowia pielęgniarek i położnych na stanowisku pracy. Katowice, 24 - 25 maja 2007 roku.

Wpływ promieniowania i czynników biologicznych na stan zdrowia, ochrona zdrowia przed ich skutkami zdrowotnymi oraz edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny na stanowisku pracy.

Z redakcyjnej poczty: kiedy nowelizacja ustawy podwyżkowej ukaże się w DZIENNIKU USTAW (już minął miesiąc od jej uchwalenia)?

Czy środki na realizację nowelizacji zostaną przekazane pracodawcom "odgórnie", czy też powieli ona wersję "203"?

Zobacz jakie kompetencje przyznaje nowa ustawa o ratownictwie medycznym dyspozytorom medycznym. Sprawdź, kto może być dyspozytorem. Zobacz projekt rozporządzenia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego.

Wydaje się, że problem polega na tym, że projekt rozporządzenia nie zawiera regulacji podstawowego zagadnienia - procedury odmowy wysłania zespołu ratownictwa medycznego z powodu nieuzasadnionego zgłoszenia. Zobacz opinie w tej sprawie.

I Ogólnopolski Zjazd Położnych, Położnych Rodzinnych i Pielęgniarek Neonatologicznych „Kierunki w opiece nad matką i dzieckiem”. Jurata 21-23 kwietnia 2007r.

Jakość w opiece nad matką i dzieckiem- kryteria uzyskiwania certyfikatów jakości, problemy emocjonalne i psychiczne kobiet związane z ciążą, porodem i połogiem, aktualne kierunki i uwarunkowania prawne opieki nad matką i dzieckiem.

Działy aktualności