Aktualności

Dodatek za pracę na SOR. Różne interpretacje ...

Różne interpretacje tego zaganienia powodują, że jedni pracodawcy przyznają dodatek, inni nie. Sprawę mógłby "załatwić" indywidualny pozew pielegniarki do sądu.

Praca na dwóch etatach to normalka - przyznaje Iwona Szymańska, pielęgniarka z Warszawy. - Większość koleżanek tak robi. Tylko dzięki temu nie wegetujemy. W Warszawie 20 procent pracujących pielęgniarek ma od 51 do 55 lat i jest w wieku emerytalnym.

Gdy one odejdą, nie będzie miał kto ich zastąpić. Natomiast pielęgniarki, które kończą szkołę, nie pracują w zawodzie, bo nie odpowiadają im nędzne zarobki.

Zobacz materiał wideo o płacach pielęgniarek i położnych. Ile zarabia pielęgniarka w Polsce, a ile na zachodzie? Czy mamy powody do świętowania? Grozi nam, że pielęgniarki i położne, które pozostaną w Polsce utworzą ...

... "Park Jurajski"! Sytuacja jest niedobra, a perspektyw jej poprawy nie ma! Lekarze strajkują, pielęgniarki i położne nie!

Poseł do ministra zdrowia: należy znowelizować ustawę o październikowych podwyżkach w ochronie zdrowia, aby zrezygnować z zapisu ....

... który uzależnia zaliczenie wcześniejszych podwyżek od uzgodnień ze stroną społeczną!

Biało czarne dla pielęgniarek, biało czerwone dla położnych... czepki. Studenci złożyli dziś ślubowanie i odebrali swoje pierwsze czepki - tyle że w wersji mini ...

... bo te tradycyjne są niewygodne i niepraktyczne. Zobacz materiał wideo: o czepkach, "siostrach", mężczyznach w pielęgniarstwie, "poświeceniu w naszym zawodzie"?!?. Posłuchaj hymnu pielęgniarskiego.

Minister zdrowia: "To nie minister zdrowia decyduje o zarobkach. Natomiast będę proponował, aby w ciągu najbliższych kilku lat był co roku wzrost płac w systemie opieki zdrowotnej i myślę, że realny, taki, który może zaaprobować rząd ...

... to jest wzrost płac co roku o 15-20% rzez najbliższe 5 lat. Dojdziemy w końcu do momentu, kiedy te płace będą w miarę do zaakceptowania. W ciągu jednego roku tych pieniędzy nie znajdziemy". Pierwsze zdanie przeczy drugiemu!!!

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierci – pamięci Elizabeth Kübler-Ross”. Białystok, 06 -09.12.2007 roku.

"Już po raz trzeci chcemy podążyć jej śladem i podyskutować o śmierci szeroko na tyle, na ile będzie to możliwe. Uważamy, że medykalizacja życia, instrumentalne, przedmiotowe podejście do człowieka, zdehumanizowało umieranie ..."

Z redakcyjnej poczty: Gdzie znaleźć podstawę prawną mówiącą o składkach na Izby pielęgniarskie? Najlepiej w zakładce - akty prawne, na głównej stronie Portalu.

Co ciekawe ministerstwo zdrowia proponuje, aby pielęgniarka lub położna z innego państwa UE, wykonująca czasowo zawód w Polsce była zwolniona z opłacania składki członkowskiej na rzecz samorządu PiP.

Ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Proponuje, aby pielęgniarka mogła zostać położną ....po ukończeniu 18 miesięcznej szkoły wyższej. Taki "przywilej" dotyczyłby absolewntów szkół ...

... pielęgniarskich, którzy rozpoczęli studia po 1 maja 2004 roku. Samorząd zawodowy PiP protestuje - to osłabi autonomię zawodową położnych, obniży jakość opieki położniczej oraz pogłębi niedobór pielęgniarek. Jakie jest Wasze zdanie w tej sprawie?

Minister zdrowia zamierza znowelizować rozporządzenie w sprawie dziedzin pielęgniarstwa, w których można prowadzić kursy kwalifikacyjne i specjalizacje dla pielęgniarek i położnych.

Zobacz jakie uwagi do projektu nowelizacji zgłosili odwiedzający Portal (uwagi i opinie zgłaszały przede wszystkim położne). Wasze uwagi przekazaliśmy do Ministerstwa Zdrowia w ramach konsultacji społecznych. Zobacz uwagi innych instytucji.

Kształcimy kadrę dla zachodnich lecznic - alarmują pielęgniarki w całej Polsce. Wiele z nich wybrało życie na emigracji, a tym samym kilkakrotnie wyższe zarobki. Medycyna świętuje nowe odkrycia, szpitalom przybywa nowoczesnego sprzętu, a pielęgniarki ....

... od lat borykają się z tymi samymi problemami. A potrzeby są ogromne. Co roku do zawodu wchodzi 6 tysięcy osób, a szacuje się, że potrzeba 10 tysięcy. Pielęgniarkom jest coraz ciężej, bo ubywa rąk do pracy.

Chore praktyki w służbie zdrowia. W funduszu zdrowia szykują się podwyżki płac. Nie ma natomiast pieniędzy dla lekarzy i pielęgniarek. Dlatego na czwartek zapowiedzieli strajk.

W strajku wezmą udział 22 największe ośrodki medyczne w województwie lubelskim. Lekarze i pielęgniarki są zbulwersowani. - Skoro minister zdrowia mówi, że nie ma pieniędzy na podwyżki dla nas, to nie powinno być podwyżek także w NFZ.

Pierwszy rok studiów pielęgniarskich w Sieradzu miał być za darmo. I jest. Ale tylko dla pielęgniarek ze szpitali w Sieradzu i Warcie. Reszta studentek, czyli jedna trzecia roku, musi zapłacić.

Wicemarszałek Olas obiecuje, że wniosek zostanie złożony ponownie i w ten sposób mogą się znaleźć pieniądze na zwrot pieniędzy pielęgniarkom.

Dyskusja na forum, pielęgniarka w karetce - Margolka napisała: "uwagi, że pielęgniarka to gwiazda, która celebruje zakładanie wkłucia dożylnego są mocno wkurzające!!!!

"Taka jest prawda, że często meżczyzna, ratownik nie daje rady, a kobieta pielęgniarka poradzi sobie, WIĄC MOŻE SZANUJMY SIĄ, A NIE WYLEWAJMY WIADRA POMYJ"!!!!!!!!

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej realizuje na Wydziale Nauk o Zdrowiu projekt „Pielęgniarki i pielęgniarze z licencjatem” do dnia 31 marca 2008 roku. Studentom zostanie sfinansowny koszt jednego semestru.

Studia niestacjonarne na kierunku pielęgniarstwo finansowane są ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego UE oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Okręgowa Rada Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w dniu 10 maja ma uroczystość poświęcenia sztandaru Izby.

Jakie jest Wasze zdanie w powyższej sprawie. Czy Izba powinna mieć sztandar? Czy taka sytuacja jest zgodna z Waszymi oczekiwaniami?

andrzey napisał na forum: "Jeżeli chcecie podnieść swoje kwalifikacje omijajcie studia licencjackie one nic nie dają (sam niestety je ukończyłem tracąc czas i pieniądze). Jedynym uznawanym sposobem podniesienia kwalifikacji jest specjalizacja".

mała napisała: "Trudno zrozumieć przeciwników studiowania pielęgniarstwa. Zrozumcie jeśli chcecie być kimś, jesli chcecie aby lekarze traktowali Was jak partnerów w pracy , musicie być na odpowiednim poziomie intelektualnym".

janeczka napisała na forum: chciałabym zapytać użytkowników forum co myślą na temat, że pielęgniarki na dyżurach gdy nie zajmują się pacjentami sprzątają. Dlaczego ja mam myć sprzęt, szafy itp?

Napiszcie jak jest w waszych szpitalach. Zobacz głosy w tej sprawie na forum Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Portal Pielęgniarek i Położnych działa rok. Zobacz jaka jest odwiedzalność Portalu. Pamiętaj! FAKTY. KOMENTARZE. CODZIENNIE - PORTAL PIELĄGNIAREK I POŁOŻNYCH!!! Bądź osobą dobrze poinformowaną.

Odnotowujemy dziennie średnio ponad 500 wejść. W niektóre dni ponad 700. Średnio ponad 400 unikalnych użytkowników dziennie.

Senator do ministra zdrowia: rozporządzenie w sprawie wymogów stawianych pomieszczeniom zakładów opieki zdrowotnej należy zmienić! Takie rozwiązanie uchroni niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej od ponoszenia dużych kosztów lub ich likwidacji.

Także pielęgniarki i położne są właścicielami nzoz, wykonujących swiadczenia w zakresie kompetencji pielęgniarki/położnej rodzinnej lub szkolnej. Czy będą w stanie ponieść ciężar finansowy dostosowania swoich nzoz-ów do wymogów cytowanego rozporządzenia.

Dwie śląskie pielęgniarki, które fotografowały się z noworodkami w kieszeni zostały formalnie oskarżone przez prokuraturę - zobacz materiał wideo.

Prokuratura zastrzega, że późniejsza śmierć jednego z dzieci, będących na zdjęciach, nie była efektem zachowania pielęgniarek, co dowiodły zlecone ekspertyzy.

,,Eskalacja dolegliwego braku pielęgniarek i położnych w zoz, nie zapewnianie ustawowych minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, najniższe wskaźniki ilości pielęgniarek....

... w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w całej Unii Europejskiej, znaczny wzrost zakresu obowiązków przypadający na jedną osobę etc. powodują wyzysk personelu medycznego. Konieczne jest zatem podjęcie dalszych stanowczych działań", uważa...

Pozostawanie po godzinach pracy a zdawanie raportu.

Zaznaczam, że oddziałowa nie zwraca nam godzin ani nie mamy płatne za nadgodziny, które od kilku miesięcy wykonujemy zostając po dyżurach. Narasta w nas bunt, a boimy się cokolwiek z tym zrobić. Jak jest rozwiązany ten problem w waszych miejscach pracy?

Studia pomostowe dla pielęgniarek w Collegium Medicum w Bydgoszczy dofinansowane z UE. Ale tylko pierwszy semestr. Pieniądze - 1,7 mln zł uczelnia pozyskała z Unii Europejskiej.

Dofinansowanie obejmie czesne, koszt podstawowych podręczników oraz zakwaterowanie.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - „Problemy terapii, pielęgnowania w internie, chirurgii, pediatrii, neurologii…”. Ciechanów, 15 czerwca 2007 roku.

Konferencja będzie miała charakter naukowo-szkoleniowy. Poświęcona będzie głównie zagadnieniom związanym z kompleksową terapią i pielęgnowaniem pacjentów z różnymi jednostkami chorobowymi w dziedzinie interny, chirurgii, pediatrii, neurologii i …

Znów czekają nas protesty w służbie zdrowia. Powody są dwa. Po pierwsze lekarze i pielęgniarki boją się, że stracą podwyżki przyznane im kilka miesięcy temu.

Po drugie - liczą na więcej. Ministerstwo Zdrowia obiecuje, że starych podwyżek nie cofnie, ale o kolejnych - nie ma mowy.

Ministr Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych. Formy kształcenia to seminarium (5 godzin) i kurs doskonalący (60 godzin).

Doskonalenie ma być realizowane w trzyletnich okresach rozliczeniowych, zwanych „okresami edukacyjnymi”. W okresie edukacyjnym należy odbyć co najmniej jeden kurs doskonalący i seminarium. Pierwszy okres edukacyjny rozpoczyna się 1.01.2008 r.

Poseł do ministra zdrowia: Najbardziej palącym problemem zoz w chwili obecnej jest trudna sytuacja społeczna w szpitalach, a w szczególności możliwość rozpoczęcia strajków. Czy przewiduje się przeprowadzenie negocjacji na szczeblu central związkowych?

MZ odpwiada: średni wzrost wynagrodzeń w 2006 roku wyniósł 27%. Jednakże, podwyżki wynagrodzeń wprowadzone na mocy ustawy podwyżkowej jedynie w części z zaspokoiły postulowane oczekiwania płacowe.

Witam, chciałam przekazać najnowsze wieści z jednego ze szpitali we Wrocławiu. Najnowsza wiadomość - bulwersująca związki zawodowe to konieczność podpisania przez wszystkich pracowników oświadczenia o zachowaniu tajemnicy służbowej.

Informacje skomentował internauta "pielęgniarka": Wierzę w to co jest napisane, sama pracuję w szpitalu powiedzmy średnim, ale znane mi są przypadki-szpitale z nazwy, które są bardzo podobne do tego, który jest opisany.

Poseł do ministra zdrowia: Szanowny Panie Ministrze! Jak donosi jedna z ogólnopolskich gazet, od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej z naszego kraju mogło wyjechać nawet 14 tys. pracowników służby zdrowia.

Jak wynika z artykułu, w Polsce mamy do czynienia z kryzysem kadr medycznych, a w najbliższych latach kryzys ten może się pogłębić. Jak Pan Minister zamierza rozwiązać ten problem?

Jeden krok do strajku. Dziś Marzena Siek, ze szpitala im. Jana Bożego w Lublinie, złoży na biurku swojego dyrektora żądanie na piśmie. Chce 3000 złotych pensji podstawowej dla każdej z pielęgniarek!

Wszędzie żądają tego samego. - Kraśnik, Biłgoraj, Zamość, Parczew, Lubartów - Maria Olszak-Winiarska, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na Lubelszczyźnie wylicza miasta, w których pielęgniarki złożyły żądania płacowe w dyrekcjach.

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zoz. Projekt przewiduje wzrost płac w stacjach sanitarno – epidemiologicznych o około 10% i regionalnych ośrodkach psychiatrii sądowej - wzrost o ok. 24%.

Zobacz nową siatkę płac i artykuł w sprawie regulacji prawnych dotyczących wynagradzania pracowników zakładów opieki zdrowotnej w zakresie powiązania wynagradzania z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi.

Problem ten dotyczy szczególnie pracowników SOR-ów i pogotowia (choć nie tylko). Obelżywe epitety stają się codziennością, a jakiekolwiek protesty z naszej strony (tak się złożyło, że my też mamy godność) stają się kolejną przysłowiową "oliwą do ognia"!

Pacjent wychodzi z założenia, że jest chory (rozumiem, że sytuację są czasami dramatyczne i gniew może być uzasadniony,) ale za błędy reformy służby zdrowia, braki kadrowe, ogromne kolejki naprawdę nie jestem winna ani większość moich współpracowników.

Konferencja pt. Matczyne ciepło i pokarm w pierwszych chwilach życia chroni zdrowie dzieci. Warszawa, 26 maja 2007 roku.

Karmienie piersią – czy nauka położnicza nadąża za obecnymi trendami? Karmienie piersią - amerykańskie zalecenia w polskiej rzeczywistości.Pierwszy kontakt i pierwsze karmienie w praktyce położniczej.

Książka „Depresja poporodowa – przyczyny, skutki, zapobieganie” pisana była z myślą o osobach zawodowo stykającymi się z kobietami w ciąży i tymi, które niedawno urodziły – przede wszystkim o lekarzach, piel. i poł. środowiskowych.

Pozycja obejmuje przegląd podstawowych zagadnień związanych z depresją poporodową oraz skrót informacji na temat pozostałych zaburzeń w relacji matka-dziecko, a także omówienie zjawiska depresji przedporodowej, smutku poporodowego czy psychozy połogowej.

Pielęgniarki studiujące w sieradzkiej filii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi boją się, że zapuka do nich komornik.

Urząd marszałkowski obiecał zapłacić za ich pierwszy rok studiów, jednak do dziś żadna z rat nie wpłynęła na konto UM. Studentki czują się oszukane.

II Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek i Położnych z Oddziałów Neonatologicznych „Opieka nad noworodkiem chorym i intensywnie leczonym". Warszawa, 29-30 czerwca 2007 roku.

Środowisko Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka – przyjazne czy szkodliwe? Dostępy naczyniowe - obwodowe i centralne, terapia oddechowa. Pielęgnacja skóry noworodka, zakażenia noworodka, żywienie noworodka.

I Konferencja Naukowa pt.: Ochrona zdrowia pielęgniarek i położnych na stanowisku pracy. Katowice, 24 - 25 maja 2007 roku.

Wpływ promieniowania i czynników biologicznych na stan zdrowia, ochrona zdrowia przed ich skutkami zdrowotnymi oraz edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny na stanowisku pracy.

Z redakcyjnej poczty: kiedy nowelizacja ustawy podwyżkowej ukaże się w DZIENNIKU USTAW (już minął miesiąc od jej uchwalenia)?

Czy środki na realizację nowelizacji zostaną przekazane pracodawcom "odgórnie", czy też powieli ona wersję "203"?

Zobacz jakie kompetencje przyznaje nowa ustawa o ratownictwie medycznym dyspozytorom medycznym. Sprawdź, kto może być dyspozytorem. Zobacz projekt rozporządzenia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego.

Wydaje się, że problem polega na tym, że projekt rozporządzenia nie zawiera regulacji podstawowego zagadnienia - procedury odmowy wysłania zespołu ratownictwa medycznego z powodu nieuzasadnionego zgłoszenia. Zobacz opinie w tej sprawie.

Działy aktualności