Działy aktualności

Aktualności

128 lekarzy ze szpitala w Sieradzu jednego dnia postanowiło złożyć wypowiedzenia!

Czy pielegniarki i położne stać na taką determinację i wspólne działanie?

W Sejmie złożony jest obywatelski projekt ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych.

Projekt przewiduje umożliwienie pielęgniarkom i położnym przejścia na emeryturę po trzydziestu latach pracy oraz minimalne zasadnicze wynagrodzenie.

Poseł uważa, że pielęgniarka w karetce jest także luksusem, gdyż wszystkie czynności, jakie ona wykonuje, z powodzeniem może zrobić ratownik medyczny.

Do czasu przyjęcia i wejścia w życie nowej ustawy, co jest przewidywane na dzień 1 stycznia 2007 r., system ratownictwa medycznego będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach

Pielęgniarka a ratownik medyczny.

W mediach pielęgniarki przegrywają kampanię informacyjną z ratownikami medycznymi. Neleży podjąć zdecydowane kroki w zakresie obrony miejsc pracy pielęgniarek w karetkach!!!

W całej polsce strajkuje 80 z ponad 700 szpitali. Strajk sie rozszerza.

Władza kewstionuje legalność strajku! Wojewodowie składają doniesienia do prokuratury.Podejmowane są próby skłócenia lekarzy z pielęgniarkami. Jutro do strajku przystępuje wielkopolska.

Interpelacja do ministra zdrowia o ustalenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek i położnych.

Poseł pyta: Jakie ministerstwo zdrowia zamierza podjąć kroki w sytuacji zmniejszania się liczby pielegniarek?

Ministerstwo odpowiada: Bla..bla ...bla nie wspominając o podstawowej przyczynie! NISKICH WYNAGRODZENIACH!!!

W dniu 6 czerwca Rada Ministrów ma omawiać projekt ustawy o podwyżkach dla pracowników ochrony zdrowia.

Projekt przewiduje podwyżki o 7,5% w 2006 roku i o 30% w 2007 roku.

Grzech samorządu zawodowego.

Władze korporacji zawodowej pielęgniarek i położnych tak się przejęły rolą , że musiał interweniować.... Trybunał Konstytucyjny. Pomysłodawcy zakazu do tej pory nie zdobyli się na słowa: PRZEPRASZAMY.

Dofinansowanie studiów pomostowych z funduszu PHARE i ZPORR oraz budżetu państwa.

Czesne za studia pomostowe wynosi do 1500 zł do 2500zł za semestr w zależności od uczelni. Zdecydowanie droższe są studia na Akademiach Medycznych, niższe w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych.

Senator pielęgniarka Janina Fetlińska postuluje do ministra zdrowia o przedłużenie studiów na kierunku pielęgniarstwo do ośmiu semestrów!

Wnioski wynikają z rzetelnej analizy czy są działaniami lobby uczelni kształcących pielęgniarki?

Reprezentantki zawodu pielęgniarki i położnej w ławach senatorskich.

Pielęgniarki Janina Fetlińska i Elżbieta Gelert reprezentują pielęgniarki i położne w Senacie. W Sejmie nie ma żadnej posłanki pielęgniarki/położnej.

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

Ministerstwo Zdrowia zapewniało, że koszt w/w szkoleń pokrywać będą publiczne służby krwi. Rzeczywistość jest jednak inna.Koszt szkolenia wacha się od 60 do 100zł.

Uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położnych.

Zakres świadczeń wykonywanych bez zlecenia lekarskiego, leki podawane dorażnie, zestaw przeciwstrzasowy.

Przedstawiamy Wytyczne Resystutacji 2005

Polska Rada Resuscytacji przedstawia nowe wytyczne resuscytacji ERC.

Portal Pielęgniarek i Położnych zaprasza do ogólnopolskich informatorów...

Warto tu zajrzeć!!!

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie zmiany ustawy o ratownictwie medycznym w zakresie, w jakim eliminuje ona pielęgniarki z zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorni.

Wdrożenie ustawy o ratownictwie medycznym, nie tylko zniweczy trud pielęgniarek dostosowania kwalifikacji do obecnie obowiązujących przepisów, ale przede wszystkim pozbawi je dotychczasowych miejsc pracy.

W systemie zabezpieczenia usług zdrowotnych funkcjonują oprócz lekarzy pielęgniarki i położne, których zarobki są kompromitująco niskie. Nie ma zapowiedzi Pana Ministra, na jakie podwyżki mogą, obok lekarzy, liczyć pielęgniarki i położne!

Przygotowany projekt ustawy przewiduje podwyższenie o 30% wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, w tym pielęgniarek i położnych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

NFZ proponuje zniesienie obligatoryjnego wymogu zatrudnienia personelu pielęgniarskiego w każdej poradni specjalistycznej. Ile pielęgniarek straci pracę?

Zmiany w kontraktowaniu świadczeń przez NFZ na 2007 rok.

Wicepremier Dorn każe zwolnić lekarzy, dyrekcja mówi nie!

Protest pracowników ochrony zdrowia mają poprzeć policjanci.

W Polsce godziwe wynagrodzenie wynosiłoby około 1600 zł. Wynosiłoby, bo Polska ratyfikowała Europejską Kartę Społeczną z wyłączeniem art. 4, który mówi o wynagrodzeniu godziwym.

Godziwe wynagrodzenie zostało określone w Europejskiej Karcie Społecznej i oznacza zarobek zapewniający zaspokajanie podstawowych potrzeb ekonomicznych, kulturalnych i społecznych

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt ustawy o podwyżkach dla pracowników ochrony zdrowia.

Projekt ustawy przewiduje jednorazowy wzrost wynagrodzenia od 2007 roku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w publicznych zakładach opieki zdrowotnej działających w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Protest środowisk medycznych plac Zamkowy w Warszawie, 10 maja, godz. 12.00

DOMAGAMY SIĄ:natychmiastowego wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników medycznych o 30%;ustawowego zagwarantowania godnego poziomu wynagrodzeń pracowników medycznych;wzrostu publicznych nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej

Jak kraj długi i szeroki władza przypomina sobie co roku o pielęgniarkach i położnych. Akademie, oddznaczenia oraz ordery. Po co? Jak codziennie sie lekceważy najliczniejszą grupę zawodową ochrony zdrowia.

Nowe rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń w których można prowadzić praktykę pielęgniarek i położnych.

W Ministerstwie Zdrowia powołano Departament Pielęgniarek i Położnych

Powołanie tego Departamentu jest korzystne. Jeden ośrodek zajmować się będzie sprawami naszej grupy zawodowej.