Działy aktualności

Aktualności

Ustawa podwyżkowa nie objęła pielęgniarek pracujących w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Rząd w ustawie budżetowej na 2007 rok założył 10% wzrost płac w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Nie przewidziano środków na wzrost płac w centrach krwiodawstwa.

Jestem absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej, kierunku pielęgniarstwo. Po roku od ukończenia dowiedziałam się, że Izby Pielęgniarskie odmówiły uznania mojego tytułu magisterskiego ze względu na niezrealizowanie ilości godzin nauki.

W moim przypadku zrealizowano 2323 godzin, co wykazuje załączony do dyplomu suplement. Będę wdzięczna za konkretne informacje.

Propozycja hierarchii stanowisk pielęgniarek i położnych, która uwzględnia m.in. minimalne wymogi kwalifikacyjne (wykształcenie, staż pracy, dodatkowe warunki) przedstawiona przez Naczelna Radę PiP jest nie do przyjęcia!!!

Przedstawiliśmy stanowisko w tej sprawie izby w Katowicach oraz w Łodzi, dziś przedstawiamy propozycję hierarchi stanowisk pracy opracowaną przez izbę w Szczecinie.

Na stronie głównej Portalu Pielęgniarek i Położnych powstał nowy dział: Czasopismo Internetowe „Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo”

Nowe czasopismo adresowane będzie do pielęgniarek i położnych zainteresowanych zgłębianiem problematyki związanej z wykonywanym zawodem.

W roku 2006 uruchomiono studia pomostowe finansowane z funduszu ZPORR tylko w czterech województwach: podkarpackim, dolnośląskim, warmińsko- mazurskim oraz mazowieckim.

Natomiast MZ zapowiada, że od drugiej połowy 2007 roku w ramach ZPORR Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia będzie miał prawną możliwość składania projektów dotyczących kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych.

W wielu podkarpackich szpitalach negocjacje z pracownikami już się zakończyły. Do podwyżek wliczono pieniądze, które są wypłacane po kwietniowych strajkach.

Często się zdarza, że lekarze i pielęgniarki dostaną od 1 października 30 procent podwyżki, a pozostały personel znacznie mniej. To powoduje konflikty.

Z redakcyjnej poczty: Witam,  czy to prawda, że pielęgniarki zatrudnione po 30.06.2006r. nie dostaną podwyżek?

Takiego zapisu wprost w ustawie nie ma! Interpretacja ministerstwa zdrowia: Nie powinny dostać podwyżki! Ale.....ministerstwo jednocześnie uważa, że powinny dostać podwyżkę.

O 0,4 zł wzrośnie od października miesięczna stawka kapitacyjna lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Odpowiednio zostanie również zwiększona stawka kapitacyjna pielęgniarki i położnej POZ.

W tym roku ustawa podwyżkowa nie objęła lekarzy, pielęgniarek i położnych POZ. Prezes NFZ podjął decyzję, zobowiązującą dyrektorów oddziałów do uruchomienia środków na zwiększenie stawki kapitacyjnej w ramach obowiązującego planu finansowego na 2006 rok.

Koniec protestu głodowego w chełmskim szpitalu. W specjalnym referendum wzięło udział około 200 pielęgniarek, za kontynuacją strajku było zaledwie kilkanaście.

Pielęgniarki przegrały!!! Uznały, że można strajkować i pół roku, ale nic to nie zmieni.

Z redakcyjnej poczty: Witam, mam pytanie, co stanie się z pielęgniarkami, które nie skończą studiów do 2011r?

Tą sprawą zajmujemy się na Portalu bardzo szczegółowo. Sprawa jest prosta. Nie panikujmy. Nie dajmy ponieść się emocjom. Nie słuchajmy źle poinformowanych mediów.

Strajk głodowy w chełmskim szpitalu trwa.....

Do głodujacych od wczoraj dziesięciu osób, dołączyły kolejne osoby. Dramat trwa.

Z redakcyjnej poczty: Czy obecna ustawa o podwyżkach dotyczy również pracowników niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, które mają kontrakty z NFZ i gdzie ten zapis można znaleźć?

Ustawa nie zawęża podmiotów uprawnionych do wzrostu wynagrodzeń do np. publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Uprawnione są wszystkie zakłady opieki zdrowotnej, które maja kontrakt z NFZ.

Jak wypadły podwyżki we wrocławskim szpitalu - Akademicki Szpital Kliniczny, w którym na oddziale ITD wszystkie pielegniarki latem br. złożyły wypowiedzenia z pracy.

Cały biały personel dostaje po 34% podwyżki- zarówno lekarze, pielęgniarki, technicy i diagności. Oczywiście i tradycyjnie poszkodowani i niedocenieni poczuli się lekarze, żądając większej podwyżki.

Z redakcyjnej poczty: Pracuję w pogotowiu ratunkowym jako pielęgniarka. Pan dyrektor postanowił podnieść nasze wynagrodzenia o 16- 25%, ale jako dodatek do pensji. Mamy bogato rozwinięty dział administracji i dział techniczny.

Naszym zdaniem w przypadku tej podwyżki, większe pieniądze należą sie ludziom pracującym bezpośrednio przy chorym, wszak to lekarze i pielęgniarki wywalczyli pieniądze. Chciałabym poznać Wasza opinie na ten temat.

Strajk w szpitalu w Chełmie. Szczegóły...

Głoduje 10 pielęgniarek. Pozostałe noszą czarne koszulki oraz plakietki z napisem "Strajk Głodowy". Wesprzyjmy protestujących naszymi komentarzami!!!

Głodówka w chełmskim szpitalu. Protest w dotychczasowej formie nie rozwiązał sprawy, dlatego postanowiono go zaostrzyć. Większość protestujacych wraca do normalnej pracy, ale dziś dziesięć osób rozpoczyna strajk głodowy.

Będą głodować przed gabinetem dyrektora. "Chcemy, żeby wszyscy to widzieli. W razie gdyby którejś z nas coś się stało, na przykład zasłabła, gotowa jest grupa rezerwowa"

List do redakcji Portalu: W naszym szpitalu zapowiadany przez Dyrektora wskaźnik podwyżki dla naszej grupy zawodowej jest w miarę pozytywny choć liczyliśmy na więcej! Niepokojącym faktem jest jedna kwestia!

Podwyżka będzie wypłacana jako dodatek do pensji z oddzielnej listy, a nie podwyżka do pensji zasadniczej! Redakcja Portalu: powołać się na uchwałę Sądu Najwyższego z 2004 roku.

Przedstawiamy projekt rozporządzenia wprowadzającego ujednolicone wymogi odnoszące się do szczegółowych sposobów postępowania z odpadami medycznymi.

Regulacja oddziałuje na zakłady opieki zdrowotne, wszystkie inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, w tym także praktyki pielęgniarek i położnych. Uwagi można zgłszać do MZ do dnia 23 października.

Rząd wystąpi do Komisji Europejskiej o zmianę dyrektywy powodującej, że obecnie w krajach UE nie są uznawane kwalifikacje polskich pielęgniarek.

Tyle było obietnic rzadu w sprawie zniesienia niesprawiedliwych zapisów w Traktacie Akcesyjnym, że kolejne obietnice są mało wiarygodne. Pamiętajmy: to rząd polski podpisał niekorzystny dla polskich pielęgniarek Traktat!

Pielęgniarki ze szpitala w Chełmie przygotowują się do strajku głodowego. Wstępnie za zaostrzeniem protestu opowiedziało się ponad 90% pielęgniarek i położnych. Trwający od 11 października konflikt z dyrekcją dotyczy podwyżek.

Dotychczas pielęgniarki codziennie odchodziły od łóżek pacjentów na 12 godzin. Teraz chcą zaostrzyć protest.

Przedstawiamy treść interpelacji poselskich do ministra zdrowia w sprawie niepodejmowania działań likwidacyjnych w stosunku do części okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

Nowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych ma wprowadzić zmiany polegające na utworzeniu Izb Pielęgniarek i Położnych zgodnych z podziałem wojewódzkim. W konsekwencji doprowadzi to do likwidacji trzydziestu Okręgowych Izb.

Propozycja hierarchii stanowisk pielęgniarek i położnych, która uwzględnia m.in. minimalne wymogi kwalifikacyjne (wykształcenie, staż pracy, dodatkowe warunki) przedstawiona przez Naczelna Radę PiP jest nie do przyjęcia!!!

Poprzednio przedstawiliśmy stanowisko w tej sprawie izby w Katowicach, dziś przedstawiamy opinię izby w Łodzi.

Już w lipcu zwracaliśmy uwagę na niesprawiedliwe potraktowanie przez sejm, w ustawie o podwyżkach pielęgniarek wykonujących zawód w DPS. Także ustawa 203 nie objęła tej grupy pielęgniarek.

Jeden z senatorów przygotował projekt zmiany ustawy o zoz. Proponuje, by DPS-y podlegały tym samym regulacjom co ZOZ-y. Wtedy ich pielęgniarki byłyby przy podwyżkach traktowane tak samo jak te zatrudnione w szpitalach i przychodniach.

Trwa akcja strajkowa 500 pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie.

Protest jest spowodowany niesprawiedliwym podziałem środków finansowych na podwyżki płac. W poniedziałek zaostrzenie protestu - głodówka. Wesprzyjmy protestujacych w komentarzach.

Czy ministerstwo zdrowia zamierza znowelizować rozporządzenie o konkursach na kierownicze stanowiska?

Jeżeli w szpitalu działa 10 organizacji związkowych, to tak naprawdę np. pielęgniarkę naczelną wybierają osoby niebędące w stanie dokonać merytorycznej oceny kandydata.

Poseł pyta ministra zdrowia: Panie Ministrze! Co pański resort zamierza uczynić, żeby odwrócić dramatyczną tendencję do emigracji pielęgniarek i położnych?

MZ odpowiada: przyczyna to poziom wynagrodzeń. Ale będą podwyżki! Redakcja Portalu: Czy takie działania resortu wystarczą?

Konferencja Międzynarodowa "Pielęgniarstwo polskie – pielęgniarstwem europejskim". Warszawa, 8 grudnia 2006 r.

Dorobek polskiego pielęgniarstwa, edukacja pielęgniarek w Polsce i w Europie, mobilność zawodowa pielęgniarek szansa czy zagrożenie dla polskich pielęgniarek?

Data 2010/11 roku określająca ostatni nabór na studia pomostowe ma zostać usunięta z ustawy wprowadzającej instytucję studiów pomostowych!

Ponad to MZ wpisze do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, że osoby, które nie ukończą studiów pomostowych nie utracą w Polsce nabytych uprawnień zawodowych.

Przykład działania izby pip.

Refundacja kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego powinna, należeć się każdej pielęgniarce i położnej regularnie opłacającej składki członkowskie "jak psu zupa". Nie powinna mieć charakteru uznaniowego.

Sposób podziału środków finansowych na podwyżki w poszczególnych zakładach pracy staje się przyczyną wielu konfliktów.

Przyczyny to niejednoznaczne zapisy ustawy o podwyżkach oraz wadliwy ustawowy "klucz" według którego NFZ oblicza wysokość środków finansowych przekazanych dla poszczególnego zakładu pracy. A także "ukady i układziki" w danej jednostce.

Koalicja rządowa w dokumencie: "Koalicyjna Deklaracja Programowa "Solidarne Państwo" przedstawiła plany w zakresie ustawodawstwa w obszarze ochrony zdrowia.

Koalicja zamierza znowelizować w 2007 roku ustawy o samorządzie i zawodach pielęgniarki i położnej oraz wnieść do sejmu projekt ustawy o ubezpieczeniach pielęgnacyjnych. Koalicja nadal rozważa likwidację składki zdrowotnej.

Zagadnienie tzw. "oficjalnej drzemki" w przypadku pracy zmianowej pielęgniarek i położnych.

Problemem jest zaburzenie cyklu biologicznego snu, które zmienia się bardzo szybko i to powoduje szkody na zdrowiu.

Informacja dotycząca sytuacji w niektórych szpitalach, wywołaną sposobem wprowadzania podwyżek płac.

Nadal trwa strajk pielegniarek w szpitalu w Chełmie. Protesty są wynikiem błędnego sposobu wprowadzania podwyżek przez dyrekcje zakładów pracy.

Od 6 dni trwa strajk pielęgniarek w szpitalu w Chełmie. Pacjentami zajmują się....pielęgniarki oddziałowe i lekarze. Strajk trwa naprzemiennie pięć lub 12 godzin. Pielęgniarki okupują pomieszczenia dyrekcji.

Pielegniarki, żądaja sprawiedliwego podziału śirodków finansowych na podwyżki. Nie zgadzają się na 14% podwyżki, w sytuacji kiedy lekarze dostaną podwyżki znacznie większe!

W dniu dzisiejszym na Portalu uruchomiono system samodzielnego umieszczania płatnych reklam.

Reklamodawca, samodzielnie bez udziału osób trzecich ma mozliwość umieszczania ogłoszenia w wybranym przez siebie dziale Portalu. Dziś pierwsze ogłoszenie pracy....w IRLANDII.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy otrzyma środki na bezpłatne studia pomostowe.

Pieniądze będą przeznaczone na opłatę czesnego, kupno podręczników i zakwaterowanie.

Jakie regulacje wprowadza nowa ustawa o państwowym ratownictwie medycznym w zakresie zespołów ratownictwa medycznego?

Nowa ustawa daje do końca 2010 roku całkowitą dowolność w zakresie składu i kwalifikacji zespołu ratownictwa medycznego zarządzającym tymi jednostkami. Czy o to chodziło autorom ustawy???

Międzynarodowy Kongres "Witajcie na świecie!" - o perspektywach i kierunkach rozwoju światowego i polskiego położnictwa. Warszawa, 19 - 21 października 2006 roku.

Czy bezpieczny poród może mieć miejsce tylko w szpitalu? Jakie modele kształcenia położnych funkcjonują na świecie? W jaki sposób budować etos zawodu położnej?

Dalsze prace przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia nie maja żadnego sensu.

Samorząd wysuwa inne postulaty. Słuszne! Ale czy to jest dobra strategia. Nie ma płacy minimalnej, nie ma dalszych rozmów!

Przygotowując ofertę do NFZ w sprawie wykonywania świadczeń w zakresie kompetencji pielegniarki/położnej środowiskowej - rodzinnej, trzeba znać regulacje prawne.

Przedstawiamy treść rozporządzenia w sprawie zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.