Aktualności

Problem z podziałem podwyżek płac podgrzewał ostatnio atmosferę w szpitalach. Również między lekarzami a pielęgniarkami.

"U nas pielęgniarki robią wszystko: pobierają krew, robią injekcje dożylne,, kroplówki . A tam to wszystko robią lekarze. Chciałabym więc doczekać tego dnia i zobaczyć jak lekarze pracują u nas tak jak na Zachodzie."

Senatorowie do ministra zdrowia: ustawa podwyżkowa nie jest dostosowana do realiów funkcjonowania szpitali z powodu pominięcia niektórych grup zatrudnionych na kontraktach, które według ustawy nie są uprawnione do podwyżki.

Według senatorów, ustawa sama w sobie stanowi podstawę do przyszłych konfliktów z uwagi na jej czasowe obowiązywanie do końca 2007 r.

Dlaczego położne środowiskowe - rodzinne zmuszane są przez NFZ do zbierania deklaracji od pacjentek i pacjentów? Każda z nich ma zebrać do końca br. 6600 deklaracji, albo nie dostaną kontraktów na przyszły rok.

Położne uważają, że jest to upokarzające. Mówią, że urzędnicy utrudniają im pracę i życie.

Jeszcze jeden aspekt ustawy podwyżkowej: Jeśli z dniem 30 września br. SPZOZ przekształcony został w NZOZ, który przejął pracowników i kontrakt z NFZ to pracownicy ....

.... "nowego zakładu pracy" nie dostali podwyżki. Powyższa sytuacja nie jest przypadkiem odosobnionym. Sytuacja jest absurdalna.

Poseł do ministra zdrowia: Z każdym rokiem z polskich szpitali i przychodni ubywa pielęgniarek i położnych. Zgodnie z danymi OECD w Polsce wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek na 1 tys. mieszkańców wynosi 4,8 i utrzymuje tendencję spadkową (w EU średnio 8).

Z danych OECD wynika, że polskie pielęgniarki i położne zarabiają najmniej spośród ich europejskich koleżanek. Czy minister dostrzega ww. problemy, a jeśli tak, jakie kroki są podejmowane w tym zakresie?

Z redakcyjnej poczty: Liczne pytania dotyczą sprawy ustawy podwyżkowej dla pracowników ochrony zdrowia. Odpowiedź na wiele z nich można znaleźć na naszym Portalu, dlatego....

...warto zaznajomić się z Informatorem Portalu Pielęgniarek i Położnych – Podwyżki 2006 – Przewodnik po ustawie o podwyżkach w ochronie zdrowia.

Ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.

jgar napisał na forum: to co może podać pielęgniarka to PARODIA, ratownik bedzie miał większe uprawnienia do podawania leków niż pielęgniarka - świat się wywraca do góry nogami.

Czasopismo Internetowe „Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo” bedzie czasopismem adresowanym do pielęgniarek i położnych zainteresowanych zgłębianiem problematyki związanej z wykonywanym zawodem.

Redakcja czasopisma przyjmuje do druku artykuły, rozprawy, raporty z badań dotyczące postępów w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa. Wydawcą będzie Portal Pielęgniarek i Położnych.

Z redakcyjnej poczty: czy położna pracująca w SOR spełnia wymogi, by dyżurować w wyjazdowej nocnej świątecznej pomocy pielęgniarskiej?

Nie! I to bez wzgledu na miejsce, w ktorym wykonuje zawód.

Na stronach internetowych izb pip zamieszczane jest pismo MZ - Departamentu Pielęgniarek i Położnych w sprawie zgłaszania do ministerstwa przypadków, kiedy uczelnia wyższa prowadzi studia na kierunku pielegniarstwo, położnictwo bez wymaganej akredytacji.

Proponuję, żeby każda pielęgniarka i położna w promieniu 5 km od swojego miejsca zamieszkania przeprowadziła rozpoznanie operacyjne w te sprawie. Ze względu na środki bezpieczeństwa rozpoznanie należy przeprowadzać w co najmniej trzy osobowych grupach.

Konferencja "Pielęgniarskie Stowarzyszenia Zawodowe".

Termin i miejsce konferencji: 31 stycznia 2007 r. Gdańsk.

Nowa wersja bezpłatnego programu "Grafik". Program przeznaczony jest dla osób ustalających miesięczny rozkład pracy. Ze względu na zawarte w nim specyficzne możliwości najlepiej sprawdza się on podczas tworzenia grafików na oddziałach szpitanych.

Dzięki łatwej i intuicyjnej obsłudze pozwala na szybkie utworzenie grafiku, zachowując cały czas kontrolę nad rozdzielonym oraz pozostającym czasem pracowników.

Mój zakład pracy dzieląc nie swoje pieniądze, lecz rządowe przyznane z budżetu państwa na podwyżkę, bierze pod uwagę oprócz wykrztałcenia, kursów, specjalizacji itp. również staż pracy, ale tylko w dziedzinie swojej specjalności.

Czy zakład ma prawo zaniżać mi staż pracy, traktować jak nowicjuszkę, czy ma prawo przymykać oczy na moje doswiadczenie w szerszym zakresie, aniżeli tylko w reumatologii?

bogdii pyta na forum Portalu: Ponad półtora miliona podatników może stracić od 2007 roku możliwość korzystnego rozliczania się z urzędem skarbowym i zus. CZY TO OZNACZA DEFINITYWNY KONIEC KONTRAKTÓW???

Sprawa dotyczy dwóch aspektów tego zagadnienia jakim są "kontrakty" w np. zakładach opieki zdrowotnej. Warto je poznać i rozgraniczyć dla prawidłowej oceny obecnej sytuacji.

Sprawa uznawania kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych w krajach Unii Europejskiej to zagadnienie ważne, ale zdaniem redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych nie najważniejsze dla naszej korporacji zawodowej.

A za takie może być uznane przez obserwatorów działalności samorządu zawodowego! Ważniejsze zadanie dla samorządu to poprawa warunków pracy i płacy naszej grupy zawodowej.

Ponad półtora miliona podatników może stracić z dniem 1 stycznia 2007 roku możliwość korzystnego rozliczania się z urzędem skarbowym i zus.

Zmiana definicji działalności gosodarczej, spowoduje, że tzw. samozatrudnienie nie będzie prowadzeniem działalności gospodarczej. Zmiany dotkną także naszej grupy zawodowej. Wykonywanie zawodu w ramach tzw. kontraktów stanie się mniej opłacalne.

Z redakcyjnej poczty: Czy podwyżka z ustawy lipcowej dodana do wynagrodzenia zasadniczego, może być odebrana w 2007 roku?

Warto zapoznać się z uchwałą Sądu Najwyższego z 2004 roku, z której wynika, że nie można obniżyć wynagrodzenia, powołując się na przejściowość przepisów, na podstawie których pensje te wzrosły.

Jakie wymagania stawia NFZ dla wyposażenia gabinetów pielęgniarki/położnej środowiskowej - rodzinnej i pielęgniarki szkolnej?

Co powinien zawierać neseser? Jakie leki w zestawie przeciwwstrząsowym?

Ile po podwyżkach zarabiają pielęgniarki? Poznań: Miało być średnio po 30 proc podwyżki. Pensje pielęgniarek wzrosły w granicach 24,5 - 40 proc. Pielęgniarki, które dostały maksymalne podwyżki, zarabiają teraz średnio po 2,8 tys. zł. brutto.

Zwiazki zawodowe: w większości placówek podwyżka został włączona do podstawy wynagrodzenia, ale są też i takie, w których wypłacono ją w formie dodatku NFZ. Tak nie powinno być!!!

Ministerstwo zdrowia ujawnia projekt ustawy o "sieci szpitali". Tworzenie sieci jest podyktowane niewłaściwą strukturą łóżek w opiece stacjonarnej - zbyt małą liczbą łóżek opieki długoterminowej wobec nadmiernej ich liczby w opiece krótkoterminowej.

Realizacja projektu będzie wymagała przeprofilowania części jednostek, a zatem również przekwalifikowania personelu medycznego (kursy specjalizacyjne głównie dla 10 tys. pielęgniarek i położnych na uczelniach medycznych).

Praca w pogotowiu ratunkowym przynosi różne niespodzianki. Można wpaść na .....kamerę telewizyjną i zobaczyć siebie w telewizji. Przyczyną zamieszania w dniu dzisiejszym były korki wokół szpitala dziecięcego w Poznaniu.

Miałem dyżur w Zespole Ratowniczym, w którego trzyosobowym składzie jest pielegniarz anestezjologiczny /kierownik zespołu/, ratownik medyczny oraz kierowca. Zespół funkcjonuje od 8 lat. Rocznie ma ponad 4 tys. wezwań.

Niskie pensje i brak nadziei na lepsze jutro - tak gorzowskie pielęgniarki opisują swoją pracę. I nic dziwnego, że w szpitalu ich brakuje. Często na dyżurze zamiast czterech jest tylko jedna pielęgniarka.

Od początku 2005 roku odeszło ze szpitala w Gorzowie 89 pielęgniarek, żadna nie przyszła na ich miejsce. Z 14 tegorocznych absolwentek pielęgniarstwa w Gorzowie, tylko trzy chciały dostać dokument stwierdzający prawo wykonywania zawodu.

Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych do ministra zdrowia: prosimy o wskazanie źródeł danych, będących podstawą twierdzeń, że pielęgniarki i położne otrzymały podwyżki w średniej wysokości 1.300 zł.!!!

Przekazane publicznie przez Pana Ministra wyżej cytowane twierdzenia, doprowadziły do wzburzenia środowiska. Wg danych zwiazku średnia wysokość podwyżek waha się od 200 do 600 zł.

Minister zdrowia w dniu 10 listopada znowelizował rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, wchodzących w skład zestawów przciwwstrząsowych.

W załaczniku Nr 2 określono wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, które mogą być podane przez pielęgniarkę, położną.

Od stycznia część jednoosobowych firm może straci prawo do rozliczania podatków i składek ZUS jak przedsiębiorcy.

Proponowane zmiany przez Sejm mogą mieć poważne konsekwencje dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach "samozatrudnienia". Umowy cywilnoprawne w zoz zagrożone?

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie to stowarzyszenie naukowe działające od 1957 r., kontynuujące tradycje pierwszego w Polsce, działającego od 1925 r., Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych.

Od kilku lat ta organizacja ma problemy z opłacaniem składek z tytułu przynależności do Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, a także innych międzynarodowych towarzystw naukowych.

Zabrakło pielęgniarek, bo uciekły za granicę? - To nic, wykształcimy sobie nowe - uznało Ministerstwo Zdrowia i zwiększyło limity przyjęć na studia.

Owszem, wykształcimy, ale nie sobie - połowa kandydatek już deklaruje wyjazd zaraz po dyplomie.

Minister zdrowia w dniu 10 listopada wydał nowe rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Znajomość tych regulacji jest ważna ze względu na fakt, że pielęgniarki i położne mogą być i są właścicielami niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Zapowiedź przez rząd stworzenia "sieci szpitali" wzbudza emocje. Ta kontrowersyjna sprawa będzie przedmiotem wielu sporów w najbliższej przyszłości.

Jakie rozwiązania osłonowe dla personelu szpitali, które nie wejdą w skład "sieci szpitali", przewiduje MZ? Czy perspektywa zamknięcia szpitali nie stwarza warunków do zwiększenia emigracji pielęgniarek i położnych? Przedstawiamy interpelacje poselskie.

Poseł do ministra zdrowia: Wątpliwości budzi kwestia sposobu wypłaty podwyżek, gdyż ustawa tego nie precyzuje. Nie uregulowano, czy ma to być jednorazowa wypłata, czy należy ją rozłożyć na kilka miesięcy.

Jak zakwalifikować obiecane podwyżki, czy jako składnik zasadniczego wynagrodzenia, co spowoduje wzrost wszystkich opłat okołopłacowych, czy jako dodatkowe wynagrodzenie.

Pracuję w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na etacie pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. Jestem po kursie pielęgniarki środowiskowej. Czy muszę posiadać dodatkowo kurs szczepień, chociaż nie wykonuje szczepień?

Czy położna, która będzie posiadać tytuł magistra położnictwa chcąc pracować jako położna środowiskowo-rodzinna musi mieć ukończony kursspecjalistyczny dla położnych środowiskowo-rodzinnych?

Bardzo ważna informacja dla pielęgniarek i położnych, które będą kontraktować z NFZ świadczenia w zakresie pielęgniarki/położnej środowiskowej - rodzinnej oraz pielęgniarki szkolnej.

NFZ wreszcie ogłosił szczegółową informację o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w poz na 2007 rok.

Sprawa CORHYDRONU ma swoje konsekwencje w zmianie treści aktów prawnych dotyczacych wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Ministerstwo zdrowia dokona zmian w rozporządzeniu w sprawie składu zestawu przeciwwstrząsowego. A do czasu wejścia w życie tych zmian....

Senator do ministra zdrowia: zwracam się z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań skutkujących zrównaniem wymogów dotyczących kwalifikacji polskiego średniego personelu medycznego z tymi, które dotyczą pielęgniarek i położnych.

Jakie działania podejmie Pan Minister w celu zmiany obecnego stanu prawnego zarówno w odniesieniu do dyrektyw Unii Europejskiej, jak i w ramach polskiego systemu prawnego?

Według ministerstwa finansów gabinety szkolne nie mogą być objęte zwolnieniem z podatku od nieruchomości.

Takie stanowisko MF spowoduje dodatkowe obciążenie finansowe dla i tak niedofinansowanych / niska stawka kapitacyjna NFZ na ucznia / gabinetów szkolnych prowadzonych przez pielęgniarki. Interpelacja poselska w tej sprawie!

Z redakcyjnej poczty: czy pielęgniarka, która ma 10 letnią przerwę w zawodzie może być zatrudniona w laboratorium na stanowisku pobierania krwi?

Może i nie może. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, tak lub nie.

Z redakcyjnej poczty: Witam! Jestem zatrudniony na stanowisku pielęgniarza w szpitalu od początku sierpnia. Czy wobec tego przysługuje mi podwyżka regulowana ustawą?

Takiego zapisu wprost w ustawie nie ma! Interpretacja ministerstwa zdrowia: Nie powinny dostać podwyżki! Ale.....ministerstwo jednocześnie uważa, że powinny dostać podwyżkę.

Z redakcyjnej poczty: Jestem pielęgniarką zatrudnioną w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a moja płaca netto wynosi nie całe 900 zł.

Jestem zaskoczona, że podwyżki nie obejmują między innymi pielęgniarek zatrudnionych w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Minister zdrowia: Właściciele NZOZ-ów dostaną podwyżki. Stwierdził również, że jego wykładnia jest obowiązująca, nawet jeśli biuro prasowe czy strony internetowe informują inaczej.

To dobra wiadomość dla pielęgniarek i położnych prowadzących własne firmy. Ale czy na wczorajszych stwierdzeniach ministra sprawa sie skończy? Zobaczymy.

Artykuł z miesięcznika Rynek Zdrowia: Nadciąga kolejny kryzys w służbie zdrowia, tym razem dotyczący opieki pielęgniarskiej i położnych!

Kryzys nastąpi z końcem tej dekady. Pielęgniarki mają sporo ważnych argumentów, żeby ich postulatów z uwagą wysłuchali politycy. Czy są tym zainteresowani???

Działy aktualności