Aktualności

Poseł do ministra finansów: czy ministerstwo wyda stosowne rozporządzenie wraz z wykładnią dla organów skarbowych w celu uniemożliwienia dowolności interpretacyjnej w sprawie samozatrudnienia w zoz?

Obawy środowiska medycznego spowodowane są wprowadzeniem niejednoznacznej dyspozycji nowelizacji ustawy podatkowej.

Duże kontrowersje wzbudza rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kompetencji ratowników medycznych.

Zobacz reportaż w tej sprawie.

Zobacz jakie specjalizacje rozpoczynające się w 2007 roku zamierza dofinansować ministerstwo zdrowia. Przedstawiamy informację w podziale na województwa.

Dofinansowanych miejsc szkoleniowych będzie 1800, a kwota dofinansowania wyniesie 4120 zł. W 2006 roku koszt specjalizacji wynosił pomiędzy trzy a siedem tys. zł.

II Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran - "Leczenie ran - od teorii do praktyki ". Poznań, 11 - 14 października 2007 roku.

Nowoczesne miejscowe sposoby leczenia ran przewlekłych, takich jak odleżyny, owrzodzenia goleni, oparzenia, rany urazowe i chirurgiczne. Modele opieki nad chorym z raną przewlekłą.

Kursy dla pielęgniarek: Usprawnianie pacjentów opieki długoterminowej po udarach, po złamaniach, w stanach otępiennych, w chorobach psychicznych oraz

zasady opieki i pielęgnacji pacjentów po udarach mózgu. Kursy odbywają sie w Poznaniu, Gdańsku, Łodzi.

Pielegniarka zwróciła uwagę prezydentowi Warszawy, że zachowuje się niestosownie. Ten miał jej odpowiedzieć: "Praca się pani znudziła. Do końca życia pani ten dzień zapamięta".

Kolejny proces pielęgniarki wyrzuconej z pracy po incydencie z Lechem Kaczyńskim.

Poseł do ministra zdrowia: ustawa podwyżkowa nie objęła m.in. pracowników wojewódzkich ośrodków medycyny pracy, stacji sanitarno-epidemiologicznych, regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz żłobków.

W zoz które objeła podwyżka, pracownicy mają zagwarantowane podwyżki tylko do końca tego roku. Co ministerstwo zamierza zrobić ww. sprawie?

Asia napisała na forum Portalu Pielęgniarek i Położnych: prawie 4 lata pracuję we Włoszech, jako pielęgniarka w domu starców, jeśli chcecie jakieś informacje to postaram się ich udzielić.

Taki był początek ciekawej dyskusji na forum, w sprawie wyjazdów polskich pielęgniarek do Włoch.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wyzwania Współczesnego Położnictwa". Gdańsk, 21-22 maja 2007 roku.

Etyczne aspekty opieki w położnictwie, niepowodzenia w macierzyństwie, diagnostyka prenatalna, edukacja zdrowotna w opiece okołoporodowej.

Ministerstwo zdrowia informuje, że ukończenie studiów na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo na uczelni, która prowadzi kształcenie bez wymaganej akredytacji może skutkować ....

... nie wydaniem przez izby pip prawa wykonywania zawodu. Pielęgniarko i położno pomóż ministerstwu.

Specjaliści z Instytutu Matki i Dziecka opracowali nowy poradnik dla pielęgniarek szkolnych w gimnazjach na temat sposobów wspierania młodzieży z nadwagą i otyłością pt. „Jak pomóc otyłemu nastolatkowi?”

Obecnie na nadwagę ogółem cierpi 8,8 % uczniów w wieku 13-15 lat, a na otyłość 4,5% uczniów (ztej samej grupy wiekowej).

Sejmowa Komisja Zdrowia zakończyła pierwsze czytanie ustawy nowelizującej ustawę podwyżkową. Podwyżki mają objąć współwłaścicieli nzoz oraz tzw "podkontraktowców" zatrudnionych w podmiotach świadczących usługi na rzecz zoz.

Ustawa nadal nie ma obejmować pielęgniarek zatrudnionych w DPS, centrach krwiodawstwa, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, żłobkach, medycynie pracy.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: "Pielęgniarka w procesie rehabilitacji". Tarnowskie Góry, 7-8 września 2007 roku. W programie konferencji: warsztaty dotyczące zasad podnoszenia i przemieszczania pacjenta /zapobieganie bólom kręgosłupa u piel/.

Rehabilitacja pacjenta z problemami kardiologicznymi, neurologicznymi i ortopedycznymi z uwzględnieniem roli pielęgniarki w procesie rehabilitacji.

Dzisiaj wysłałem do następujących miejscowości prawie ostatnie egzemplarze bezpłatnej Gazety Pielęgniarki i Położnej: Warszawa - Solec, Lublin, Korczyna, Wejherowo, Rybnik, Warszawa...

....Gdańsk, Siedlce, Darłowo, Bydgoszcz, Płock, Płońsk, Słupsk, Świdwin, Ostrów Wielkopolski. Do wysłania dla zainteresowanych osób pozostało 11 egzemplarzy Nr 3 Gazety, która ukazała sie w nakładzie 5000 sztuk. Nr 4 planujemy w nakładzie 6000 sztuk.

Minister zdrowia określił rozporządzeniem sposób postępowania szpitala w razie śmierci pacjenta.

Zobacz jakie są obowiązki pielęgniarki w tym zakresie .

Narodowy Fundusz Zdrowia w dniu 1 lutego br. dokonał zmian w INFORMACJI O WARUNKACH ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna...

w zakresie wymaganych kwalifikacji od pielęgniarek i położnych środowiskowych/rodzinnych oraz pielęgniarki szkolnej. Okres dostosowawczy ustalono na dzień 31.12.2007 r.

Ministerstwo zdrowia zapowiada nowelizację rozporzadzenia w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zoz.

W obecnie obowiązujacym rozporządzeniu uregulowano, że "podczas znieczulenia lekarzowi towarzyszy przeszkolona pielęgniarka". Towarzyszy?!? Przeszkolona?!?

Pielęgniarki specjalistki w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego piszą list do Naczelnej Izby PiP o spowodowanie szczegółowego określenia przez MZ ich zawodowych uprawnień. Prezentujemy odpowiedź Naczelnej Izby.

Gdyby Naczelna Izba PiP zadbała o interesy zawodowe tej grupy pielęgniarek podczas prac nad nową ustawą o ratownictwie, to w tej chwili nie mielibyśmy problemu!

Nadchodzi katastrofa: Brak pielegniarek. W 1990 r. licea medyczne i pomaturalne studia pielęgniarskie w całym kraju kończyło 15 tys. osób. W 2000 r. już tylko 3 tys.

W regionie łódzkim problemem jest mała liczba studentów na wydziałach pielęgniarskich i położniczych. W ciągu roku odchodzi z pracy około 500 osób, a w ostatnich trzech latach weszło do zawodu tylko 100.

Po ośmiu miesiącach funkcjonowania Portalu Pielęgniarek i Położnych odnotowujemy dziennie ponad sześćset wejść. W styczniu odwiedzono nas ponad 16 tys. razy.

Dziennie odwiedza nas ponad 400 unikalnych użytkowników. Zobacz dynamikę rozwoju Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Dzisiaj wysłano kolejne egzemplarze bezpłatnej Gazety Pielęgniarki i Położnej. Koszt przesyłki ponosi redakcja Gazety. Możesz jeszcze zamówić Nr 3 Gazety/Grudzień 2006.

Gazetę wysłano do nastepujących miejscowości: Grudziądz, Kielce, Kołobrzeg, Sieradz.

Sejmowa Komisja Zdrowia zaakceptowała we wtorek poselski projekt nowelizacji ustawy o podwyżkach dla pracowników ochrony zdrowia.

Chodzi o lekarzy, pielęgniarki i położne, którzy świadczą usługi dla zakładów opieki zdrowotnej na zasadzie podwykonawstwa. W tej grupie są również właściciele niepublicznych ZOZ-ów, którzy jednocześnie udzielają świadczeń zdrowotnych.

Konferencja naukowo – szkoleniowa “ZGON - PROBLEMATYKA PRAWNA I ETYCZNA ”. Warszawa, 29-30 marca 2007 roku.

Dylematy współczesnej medycyny - reanimacja, uporczywa terapia, eutanazja.

MZ zamierza znowelizować rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Rozporządzenie ma w sposób jednoznaczny przekazać odpowiedzialność za szczepienia właściwemu dla dziecka lekarzowi poz.

Przedstawiamy uzasadnienie do projektu oraz uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2007 roku.

Z redakcyjnej poczty: Proszę podać mi szczegółowy wykaz leków, które może podać pielęgniarka bez zlecenia lekarza.

Ministerstwo zdrowia zapowiada nowelizację rozporzadzeń w sprawie wynagradzania i wymaganych kwalifikacji od pracowników publicznych zoz, a także wymagań od osób zajmujących kierownicze stanowiska w zoz.

O kierunkach zmian w wyżej wymienionych regulacjach prawnych będziemy informować na bieżąco. Zobacz obecnie obowiazujące akty prawne w tym zakresie i jakie regulują zagadnienia.

VIII Ogólnopolskie Sympozjum BLOK OPERACYJNY – ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE. Warszawa 14-15 czerwca 2007 roku.

Bezpieczeństwo, higiena, czas pracy i psychologiczne aspekty pracy na bloku operacyjnym. Perspektywy i nowości.

Mix napisała na forum: Może ktoś tu mi pomoże znaleść informacje na temat samozatrudnienia!!!!! Chodzi mi o tzw. kontrakt /pielęgniarki/ ze szpitalem, a wszczególności jaką stawkę godzinową podać do przetargu tak aby był dla mnie zadawalający.

Jakie koszty ponoszę prowadząc działalnośc gospodarczą. Bardzo proszę o linki lub informacje ponieważ termin przetargu jest wyznaczony na 15.02. Będę wdzięczna nawet za najmniejszą pomoc.

Znamy już kierunki nowelizacji rozporządzenia, które określa jakie kursy kwalif. i spec. może ukończyć piel.i poł. MZ zbiera opinie w sprawie tej nowelizacji do 16 lutego 2007 roku. Wspólną opinę internautów z naszego Portalu prześlemy do MZ.

W rozporządzeniu dopisuje się, że piel. może ukończyć kurs kwal. w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego, kardiologicznego, pediatrycznego.

Z redakcyjnej poczty: Jestem mgr pielęgniarstwa, mam ukończoną specjalizację z pielęgniarstwa zachowawczego, chciałbym uzyskać informację czy: pielęgniarz z wyższym wykształceniem może pracować w zespole wyjazdowym?

Posiadam też kurs resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "PACJENT - PIELĄGNIARKA PARTNERZY W DZIAŁANIU". Kraków, 17-18 maja 2007 roku.

Zapraszamy na stronę internetową organizatora konferencji.

Podstawowa opieka zdrowotna padła ofiarą ustawy podwyżkowej. Zgodnie z tą ustawą, przyrost stawki kapitacyjnej w poz wylicza się mnożąc średnią krajową stawkę kapitacyjną z 2005 r. przez 30% i wynoszący 0,63 wskaźnik udziału kosztów pracy.

Za podstawę wyliczeń powinno się przyjąć stawkę kapitacyjną z 2006 r., czyli 5,80 zł, a nie z 2005 r., kiedy wynosiła 4,95 zł.

Narodowy Fundusz Zdrowia stawia położnym rodzinnym warunek, że albo każda z nich zbierze 6600 deklaracji od pacjentek, że chcą, by opiekowały się nimi w domach, albo nie dostaną kontraktów. Położne mówią, że urzędnicy utrudniają im pracę i życie.

Jeden z WONFZ podjął decyzję o tymczasowym finansowaniu świadczeń położnych POZ na zasadzie ryczałtu obliczonego jako iloczyn przyjętej stawki kapitacyjnej i zalecanej dla jednej położnej liczby osób.

Pracownicy 213 szpitali weszli w spory zbiorowe z dyrektorami zakładów opieki zdrowotnej. Protestujacy domagają się podwyżek płac - 5 tys. zł brutto dla lekarzy bez specjalizacji i 7,5 tys. zł brutto dla lekarzy ze specjalizacją.

Izba i Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych powinny w najbliższym czasie podjąć decyzje w sprawie strategii działań zmierzających do podniesienia płac pielęgniarek i położnych. Na razie cisza....

Kolejna opinia w sprawie prawnych uwarunkowań prowadzenia przez pielęgniarki i położne działalności gospodarczej w ramach indywidualnej praktyki na terenie zakładów opieki zdrowotnej.

Poseł pyta ministra zdrowia: czy wprowadzane nowe przepisy o podatku PIT utrudnią samozatrudnianie się pielęgniarek i położnych w jednostkach ochrony zdrowia?

Wiele komentarzy na Portalu wzbudziła sprawa miejsca i roli rat. med. w zespole terapeutycznym działającym w oddziale rat., mając na uwadze katalog med. czynności ratunkowych, które ratownik może samodzielnie podejmować oraz wykaz leków, które może podać.

Kompetencje wyżej wymienione dotyczą TYLKO ratownika medycznego udzielajacego medycznych czynności ratunkowych w "warunkach pozaszpitalnych"!

W sytuacji zapowiadanych strajków lekarzy, warto wrócić do sprawy obywatelskiego projektu zmiany ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Ten projekt leży w szufladzie marszałka sejmu od...... lutego 2003 roku. Podpisało go ponad 106 tys. osób.

Dlaczego sejm przez 3 lata ignoruje obywatelskią inicjatywę ustawodawczą? Dlaczego nie odbyła sie sejmowa debata w tej sprawie? Zobacz jakie rozwiązania przewiduje projekt ustawy / minimalne wynagrodzenie, wcześniejsza emerytura/.

Pielęgniarki, położne zatrudnione w szpitalu w Świnoujściu walczą o zwiększenie podwyżek płac, które nastąpiły w październiku 2006 roku.

W szpitalu wszyscy pracownicy dostali po około 20 procent. Dyrektor tłumaczy to tym, że starał się rozdzielać pieniądze sprawiedliwie. Wszystkim po równo. Pielęgniarki żądają 28% podwyżek.

Czy pielęgniarka lub położna pracująca w Narodowym Funduszu Zdrowia wykonuje zawód czy ma przerwę w wykonywaniu zawodu? Osoby te stoją przed wyborem: albo praca w funduszu, albo utrata prawa do wykonywania zawodu.

Wiele z tych osób uważa, że takie unormowanie sytuacji prawnej osób zatrudnionych w NFZ wydaje się niesprawiedliwe i krzywdzące.

Pielegniarka zwróciła uwagę prezydentowi Warszawy, że zachowuje się niestosownie. Ten miał jej odpowiedzieć: "Praca się pani znudziła. Do końca życia pani ten dzień zapamięta".

Dyrektorka szpitala stwierdziła, że straciła do niej zaufanie. Pielęgniarka straciła pracę. Sąd uznał, że wypowiedzenie było bezprawne. Obecny Prezydent RP był ważnym świadkiem, to mimo kilku prób nie udało się go namówić na wizytę w sądzie.

Działy aktualności