Aktualności

Przedstawiamy Wytyczne Resystutacji 2005

Polska Rada Resuscytacji przedstawia nowe wytyczne resuscytacji ERC.

Portal Pielęgniarek i Położnych zaprasza do ogólnopolskich informatorów...

Warto tu zajrzeć!!!

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie zmiany ustawy o ratownictwie medycznym w zakresie, w jakim eliminuje ona pielęgniarki z zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorni.

Wdrożenie ustawy o ratownictwie medycznym, nie tylko zniweczy trud pielęgniarek dostosowania kwalifikacji do obecnie obowiązujących przepisów, ale przede wszystkim pozbawi je dotychczasowych miejsc pracy.

W systemie zabezpieczenia usług zdrowotnych funkcjonują oprócz lekarzy pielęgniarki i położne, których zarobki są kompromitująco niskie. Nie ma zapowiedzi Pana Ministra, na jakie podwyżki mogą, obok lekarzy, liczyć pielęgniarki i położne!

Przygotowany projekt ustawy przewiduje podwyższenie o 30% wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, w tym pielęgniarek i położnych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

NFZ proponuje zniesienie obligatoryjnego wymogu zatrudnienia personelu pielęgniarskiego w każdej poradni specjalistycznej. Ile pielęgniarek straci pracę?

Zmiany w kontraktowaniu świadczeń przez NFZ na 2007 rok.

W Polsce godziwe wynagrodzenie wynosiłoby około 1600 zł. Wynosiłoby, bo Polska ratyfikowała Europejską Kartę Społeczną z wyłączeniem art. 4, który mówi o wynagrodzeniu godziwym.

Godziwe wynagrodzenie zostało określone w Europejskiej Karcie Społecznej i oznacza zarobek zapewniający zaspokajanie podstawowych potrzeb ekonomicznych, kulturalnych i społecznych

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt ustawy o podwyżkach dla pracowników ochrony zdrowia.

Projekt ustawy przewiduje jednorazowy wzrost wynagrodzenia od 2007 roku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w publicznych zakładach opieki zdrowotnej działających w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Protest środowisk medycznych plac Zamkowy w Warszawie, 10 maja, godz. 12.00

DOMAGAMY SIĄ:natychmiastowego wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników medycznych o 30%;ustawowego zagwarantowania godnego poziomu wynagrodzeń pracowników medycznych;wzrostu publicznych nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej

Jak kraj długi i szeroki władza przypomina sobie co roku o pielęgniarkach i położnych. Akademie, oddznaczenia oraz ordery. Po co? Jak codziennie sie lekceważy najliczniejszą grupę zawodową ochrony zdrowia.

Nowe rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń w których można prowadzić praktykę pielęgniarek i położnych.

W Ministerstwie Zdrowia powołano Departament Pielęgniarek i Położnych

Powołanie tego Departamentu jest korzystne. Jeden ośrodek zajmować się będzie sprawami naszej grupy zawodowej.

Działy aktualności