Aktualności

Poseł uważa, że pielęgniarka w karetce jest także luksusem, gdyż wszystkie czynności, jakie ona wykonuje, z powodzeniem może zrobić ratownik medyczny.

Do czasu przyjęcia i wejścia w życie nowej ustawy, co jest przewidywane na dzień 1 stycznia 2007 r., system ratownictwa medycznego będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach

Pielęgniarka a ratownik medyczny.

W mediach pielęgniarki przegrywają kampanię informacyjną z ratownikami medycznymi. Neleży podjąć zdecydowane kroki w zakresie obrony miejsc pracy pielęgniarek w karetkach!!!

Interpelacja do ministra zdrowia o ustalenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek i położnych.

Poseł pyta: Jakie ministerstwo zdrowia zamierza podjąć kroki w sytuacji zmniejszania się liczby pielegniarek?

Ministerstwo odpowiada: Bla..bla ...bla nie wspominając o podstawowej przyczynie! NISKICH WYNAGRODZENIACH!!!

W dniu 6 czerwca Rada Ministrów ma omawiać projekt ustawy o podwyżkach dla pracowników ochrony zdrowia.

Projekt przewiduje podwyżki o 7,5% w 2006 roku i o 30% w 2007 roku.

Grzech samorządu zawodowego.

Władze korporacji zawodowej pielęgniarek i położnych tak się przejęły rolą , że musiał interweniować.... Trybunał Konstytucyjny. Pomysłodawcy zakazu do tej pory nie zdobyli się na słowa: PRZEPRASZAMY.

Dofinansowanie studiów pomostowych z funduszu PHARE i ZPORR oraz budżetu państwa.

Czesne za studia pomostowe wynosi do 1500 zł do 2500zł za semestr w zależności od uczelni. Zdecydowanie droższe są studia na Akademiach Medycznych, niższe w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych.

Senator pielęgniarka Janina Fetlińska postuluje do ministra zdrowia o przedłużenie studiów na kierunku pielęgniarstwo do ośmiu semestrów!

Wnioski wynikają z rzetelnej analizy czy są działaniami lobby uczelni kształcących pielęgniarki?

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

Ministerstwo Zdrowia zapewniało, że koszt w/w szkoleń pokrywać będą publiczne służby krwi. Rzeczywistość jest jednak inna.Koszt szkolenia wacha się od 60 do 100zł.

Przedstawiamy Wytyczne Resystutacji 2005

Polska Rada Resuscytacji przedstawia nowe wytyczne resuscytacji ERC.

Portal Pielęgniarek i Położnych zaprasza do ogólnopolskich informatorów...

Warto tu zajrzeć!!!

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie zmiany ustawy o ratownictwie medycznym w zakresie, w jakim eliminuje ona pielęgniarki z zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorni.

Wdrożenie ustawy o ratownictwie medycznym, nie tylko zniweczy trud pielęgniarek dostosowania kwalifikacji do obecnie obowiązujących przepisów, ale przede wszystkim pozbawi je dotychczasowych miejsc pracy.

W systemie zabezpieczenia usług zdrowotnych funkcjonują oprócz lekarzy pielęgniarki i położne, których zarobki są kompromitująco niskie. Nie ma zapowiedzi Pana Ministra, na jakie podwyżki mogą, obok lekarzy, liczyć pielęgniarki i położne!

Przygotowany projekt ustawy przewiduje podwyższenie o 30% wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, w tym pielęgniarek i położnych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

NFZ proponuje zniesienie obligatoryjnego wymogu zatrudnienia personelu pielęgniarskiego w każdej poradni specjalistycznej. Ile pielęgniarek straci pracę?

Zmiany w kontraktowaniu świadczeń przez NFZ na 2007 rok.

W Polsce godziwe wynagrodzenie wynosiłoby około 1600 zł. Wynosiłoby, bo Polska ratyfikowała Europejską Kartę Społeczną z wyłączeniem art. 4, który mówi o wynagrodzeniu godziwym.

Godziwe wynagrodzenie zostało określone w Europejskiej Karcie Społecznej i oznacza zarobek zapewniający zaspokajanie podstawowych potrzeb ekonomicznych, kulturalnych i społecznych

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt ustawy o podwyżkach dla pracowników ochrony zdrowia.

Projekt ustawy przewiduje jednorazowy wzrost wynagrodzenia od 2007 roku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w publicznych zakładach opieki zdrowotnej działających w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Protest środowisk medycznych plac Zamkowy w Warszawie, 10 maja, godz. 12.00

DOMAGAMY SIĄ:natychmiastowego wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników medycznych o 30%;ustawowego zagwarantowania godnego poziomu wynagrodzeń pracowników medycznych;wzrostu publicznych nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej

Jak kraj długi i szeroki władza przypomina sobie co roku o pielęgniarkach i położnych. Akademie, oddznaczenia oraz ordery. Po co? Jak codziennie sie lekceważy najliczniejszą grupę zawodową ochrony zdrowia.

Nowe rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń w których można prowadzić praktykę pielęgniarek i położnych.

W Ministerstwie Zdrowia powołano Departament Pielęgniarek i Położnych

Powołanie tego Departamentu jest korzystne. Jeden ośrodek zajmować się będzie sprawami naszej grupy zawodowej.

Działy aktualności