Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Minister Kopacz zmieniła rozporządzenie w zakresie opieki dlugoterminowej. MZ rezygnuje ze "swojej autorskiej skali" i uznało wreszczie obowiązujacą na całym świecie skalę Barthel.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Ministerstwo zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych wykonanych w zakładach opieki zdrowotnej z zakresu pielęgnowania w opiece długoterminowej.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Dzien dobry, piszę tego e'maila ponieważ takiego chaosu w NFZ przy negocjacjach jeszcze nie było. Oferenci byli wzywani kilkakrotnie obniżali ceny aby otrzymac kontrakt. Jak sie okazało w wiekszosci wygrywali lekarze POZ na długoterminówkę. Jaka to ma byc samodzielnosc skoro lekarze znowu chcą odebrac nam pracę?

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Każdy zespół pielęgniarek domowych zabezpieczający np. 30 pacjentów, będzie zmuszony oddać z dotychczasowego budżetu miesięcznie średnio 3 000 zł, czyli budżet zabezpieczający koszty materiałów medycznych i skromnego biura.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Stanowisko z listopada 2009 roku Rady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych: Radzie nie przedstawiono "żadnych WIARYGODNYCH DOWODÓW, nie sprecyzowano kryteriów jakimi posłużono się przy oszacowaniu liczby pacjentów przypadających na jedną pielęgniarkę". Stanowisko Rady obnaża poziom profesjonalizmu MZ i Departamentu Pielęgniarek i Położnych.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Zobacz projekt rozporządzenia wprowadzającego: oryginalną skalę Barthel, zastępującego wymóg rocznego stażu w lecznictwie stacjonarnym, wymogiem posiadania rocznego doświadczenia zawodowego. Rozporządzenie będzie miało zastosowanie do umów zawartych na rok 2011 i lata następne.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Ministerstwo zdrowia wyjaśnia: Wykreślone zostały niektóre czynności z dotychczas obowiązującej „Karty czynności pielęgnacyjnych dla pielęgniarki opieki długoterminowej domowej”, jednak zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez NFZ, "Karta ..." jest wyłącznie dokumentem sprawozdawczym i potwierdzającym, a nie rozliczeniowym. 2 KOMENTARZE.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Minister zdrowia powołała Zespół do spraw opieki długoterminowej. Przewodniczacą Zepołu została założycielka Polskiej Szkoły Opiekunów Medycznych pani . . . Elżbieta Szwałkiewicz. Pielęgniarz z Krakowa 20 lipca br. pisał do pani Elżbiety Szwałkiewicz: "Czy nie widzi pani konfliktu interesu? Mam tu na myśli promowanie za wszelką cenę zawodu opiekuna medycznego nie zważając na konsekwencje dla zawodu pielęgniarki"!

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Senator do pani Ewy Kopacz: "Sugeruję Pani Minister wnikliwe zainteresowanie się zespołem osób w NFZ, które projektując działania w zakresie opieki długoterminowej, popełniają tak kardynalne błedy". Senator informuje również, że "niektórzy dyrektorzy DPS zamierzają występować w tej sprawie do sądów czy prokuratur".

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Trzy interpelacje poselskie w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Posłowie: "Od dłuższego czasu zauważyć można niepokój, jaki nastał zarówno wśród osób chorych korzystających z opieki długoterminowej, jak i opiekujących się nimi pielęgniarek".

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Z redakcyjnej poczty: Jestem pielęgniarką opieki długoterminowej. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kilku problemów, które dręczą mnie po ostatnich zmianach w karcie czynności pielęgniarskich dla pielęgniarki opieki długoterminowej.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Pielęgniarz z Krakowa napisał list do przewodniczącej OZZPiP, który przeczytało na Portalu prawie 4 500 osób. Został skomentowany 128 razy. Tym razem pielęgniarz z Krakowa pisze do Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa . . . w sprawie opiekunów medycznych. "Nie może być tak, że pielęgniarka jest do wszystkiego i za wszystkich!"

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Poseł do Premiera: Poszukiwanie kolejnych oszczędności w systemie opieki zdrowotnej po raz kolejny skutkować będzie pogorszeniem warunków opieki nad osobami przewlekle chorymi i wymagającymi stałej pomocy.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Zobacz jakie uwagi wniosła do projektu Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie opieki długoterminowej Naczelna Rada PiP. Zarządzenie zostało podpisane w dniu 9 czerwca br.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Zobacz film o pracy pielęgniarek domowej opieki długoterminowej. Zobacz pacjentów, którzy decyzją MZ oraz NFZ z dniem 1 marca 2010 roku powinni zostać pozbawieni domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Pielęgniarki opieki długoterminowej - projekt nowelizacji zarządzenia traktujemy jako "lekceważenie czy nawet chęć odebrania uprawnień zawodowych zapisanych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej. Czyli samodzielności zawodowej"! Zobacz merytoryczną argumentację pielęgniarek. Pielęgniarki także pytają: Co na to nasi reprezentanci?

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Trzy interpelacje poselskie w sprawie opieki długoterminowej. Poseł do MZ: Czy przywrócona zostanie zadaniowa opieka pielęgniarska?

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Z redakcyjnej poczty: Pielęgniarka opieki długoterminowej - po co funkcjonują izby pielęgniarskie i tego typu organizacje, przecież z NFZ nie są żadnymi partnerami do rozmów?

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Poselski projekt ustawy wprowadzał do DPS instytucję "zespołu opieki długoterminowej w domu pomocy społecznej". Zobacz stanowisko rządu w tej sprawie. NEGATYWNE!

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Kilka refleksji o sytuacji w pielęgniarstwie długoterminowym.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Dyskusja w sejmie o długoterminowej opiece pielęgniarskiej. Podczas wypowiedzi wiceministra zdrowia Marka Habera posłowie krzyczeli: NIEPRAWDA!, BZDURA TOTALNA! Wicemarszałek sejmu podsumował dyskusję: Skala od 0 do 60 punktów została obniżona do wysokości od 0 do 40 punktów, czyli jest problem dotyczący różnicy między 40 a 60 punktami. I to jest realny problem, którego nie chce rozumieć MZ.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Zobacz treść ponad dwudziestu decyzji dyrektora WOW NFZ w sprawie wniesionych odwołań dotyczących roztrzygnięć konkursu o udzielanie świadczeń w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Pielęgniarska opieka długoterminowa w DPS po 1 marca 2010 roku. Fakty i mity. Realia a opinie głoszone przez przedstawicieli MZ i NFZ. Zobacz komentarz . . .

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Wideo: skutki decyzji MZ i NFZ - większość ośrodków pomocy społecznej codziennie odbiera kolejne sygnały o chorych, którzy potrzebują opieki pielęgniarek. Pomoc Społeczna: "To dopiero początek problemów bo wielu chorych, teraz bez pielęgniarek może nie dać rady".

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Pielęgniarki opieki długoterminowej z powiatu miechowskiego opisują "negocjacje" z NFZ oraz przedstawiają liczbę pacjentów, którzy pozostali bez opieki pielęgniarskiej. Wynika z tego, że tylko niektórzy pacjenci mają prawo do opieki długoterminowej, pozostali nie mają prawa!!!

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Pacjentom korzystającym z domowej opieki pielęgniarskiej właśnie ją odebrano. - Ludzie stracili poczucie bezpieczeństwa - mówią pielęgniarki.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Media: Zmiana zasad w opiece pielęgniarek, które zajmowały się podopiecznymi w DPS, doprowadziła do absurdalnej sytuacji. W wielu placówkach nagle zabrakło pielęgniarek. NFZ obwinia za ten stan dyrekcje DPS-ów i . . . same pielęgniarki.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Wideo - Blisko 150 pielęgniarek nie podpisało kontraktów i straciło pracę. Twierdzą, że czują się oszukane, bo NFZ zaproponował im po 26 złotych za opiekę nad obłożnie chorym pacjentem dziennie, a potem podpisał umowy z firmami, które zgodziły się pracować za 22 zł. Zobacz inne doniesienia mediów w sprawie pozbawienia obłożnie chorych stałej opieki pielęgniarskiej.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Z redakcyjnej poczty: pielęgniarki opieki długoterminowej pytają - czy jest to zgodne z kodeksem pracy, abyśmy nie miały ani jednego dnia wolnego? Jesteśmy traktowane jak roboty!

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Z redakcyjnej poczty: Dyrektor DPS - pensjonariusze zostali bezwględnie na obecną chwilę pozbawieni opieki pielegnarskiej, a pielęgniarki do wczoraj wykonujące świadczenia pozostały bez pracy.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Zobacz wideo - media informują o pierwszych skutkach, decyzji minister zdrowia Ewy Kopacz i ukaranego przez premiera prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza, w zakresie likwidacji z dniem 28 lutego br. zadaniowej opieki pielęgniarskiej. Apel do pielęgniarek.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Interpelacja poselska do ministra zdrowia pani Ewy Kopacz w sprawie wysokości stawki za osobodzień w zakresie długoterminowej opieki pielęgniarskiej narzuconej przez NFZ świadczeniodawcom usług medycznych.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Komunikat NFZ w sprawie pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu pacjenta. Skoro według NFZ jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Interpelacja posła do ministra zdrowia pani Ewy Kopacz w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Senator do minister Ewy Kopacz oraz ukaranego przez premiera, prezesa Jacka Paszkiewicza: dlaczego wprowadzono przepisy krzywdzące pielegniarki wykonujące świadczenia pielegniarskie w formie zadaniowej zarówno w środowisku domowym pacjenta, jak i w DPS? Dlaczego są tak duże różnice w wycenie pracy pielęgniarki - różne stawki za osobodzień (32 zł, 26 zł, 21 zł)? 16 KOMENTARZY.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Senator do minister Ewy Kopacz oraz ukaranego przez premiera, prezesa Jacka Paszkiewicza: dlaczego zabroniono pielęgniarce wykonującej świadczenia w DPS podejmowania dodatkowej pracy? Na jakiej podstawie prawnej? Dlaczego ten zakaz nie obowiązuje innych grup medycznych? "Środowisko pielęgniarskie jest oburzone takim potraktowaniem tej grupy zawodowej". 4 KOMENTARZE.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Proszę o pomoc w zakresie dwóch aspektów dotyczących praktycznych warunków kontraktowania świadczeń pielęgniarskich w zakresie opieki długoterminowej od marca 2010 roku przez poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ. 9 KOMENTARZY.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Pielęgniarka opieki długoterminowej. Interpelacja poselska z dnia 21 stycznia 2010 roku do ministra zdrowia. Jedna z wielu, ale ta jest merytoryczna oraz stawia zasadnicze i aktualne pytania.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Wystąpienie pielęgniarek opieki zadaniowej z województwa podkarpackiego do ministra zdrowia. "Czy powinniśmy przyjąć kryterium dochodowe, rasowe, wyznaniowe, a może wiekowe?" w sytuacji zabezpieczenia środków finansowych dla 15-30% pacjentów, którzy dotychczas byli objęci pielęgniarską opieką domową. 4 KOMENTARZE.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Wideo - Właściciele 12 niepublicznych podkarpackich ZOZ-ów zatrudniających tzw. pielęgniarki domowe podpisali się pod protestem skierowanym do podkarpackiego NFZ-tu. Nie zgadzają się na propozycję drastycznego obniżenia finansowania takich usług. Jak twierdzą oznaczałoby to zwolnienia nawet kilkuset pielęgniarek i pozbawienie takiej opieki co najmniej półtora tysiąca chorych. 6 KOMENTARZY.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.