Studia pomostowe

Pielęgniarko! Pamiętaj, jeśli jesteś absolwentem pięcioletniego liceum medycznego to Twoje studia pomostowe, rozpoczynające się w roku akademickim 2010/2011 powinny trwać "dwa semestry lub 1.150 godzin". Lub krócej bo możesz mieć zaliczoną część praktyk zawodowych ze względu np. na staż zawodowy. Uważaj na treść umowy z uczelnią!

Studia pomostowe dla pielęgniarek absolwentów liceów medycznych.

Minister zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne, w tym na studia pomostowe pielęgniarek i położnych. To ważna informacja w kontekście dofinansowanych studiów pomostowych 2010. Teraz czekamy na przetarg, który rozstrzygnie: jakie uczelnie będą prowadzić przedmiotowe studia, ile będzie dofinansowanych miejsc na konkretnych uczelniach, jaka będzie wysokość wkładu własnego studenta do czesnego?

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2010.

Zobacz reportaż z rekrutacji na pomostowe studia dla pielęgniarek. Zobacz wypowiedzi pielęgniarek - stanie po kilkanaście godzin przed uczelnią jest dla nas upokarzające! Zobacz 300 osobową kolejkę, w ramach "listy społecznej".

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2010.

Zobacz ile Ministerstwo Zdrowia planuje miejsc na studiach pomostowych na poszczególnych uczelniach w najbliższym roku akademickim. Ta informacja ma znaczenie w kontekście dofinansowanych studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2010.

Zobacz pismo położnej do posłów w sprawie studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych.

Studia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.

Zobacz wykaz uczelni, które będą prowadzić dofinansowane studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo - nabór wiosenny 2010. Zobacz także liczbę miejsc, wysokość opłaty za jeden semestr. Czy to już będzie nabór na skrócone studia?

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2010.

Wiemy jakie uczelnie w tym roku nie będą prowadzić dofinansowanych studiów pomostowych! Zobacz wykaz 61 uczelni, które może będą prowadzić przedmiotowe studia, na 68 akredytowanych. Przeczytaj kolejne informacje dotyczące odpłatności za te studia, wnoszone przez poszczególne pielęgniarki i położne w 2010 roku. 27 KOMENTARZY.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2010.

Wiemy jaka będzie maksymalna opłata, wnoszona za jeden semestr nauki, przez studenta dofinansowanych studiów pomostowych w 2010 roku. Opłata maksymalna. Ale może będzie tak, że studenci nie zapłacą za czesne ani jednej złotówki z własnej kieszeni! 14 KOMENTARZY.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2010.

Informacja w sprawie dofinansowanych studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. W roku 2010 będą dwa nabory: zimowy i jesienny. Na ten cel wydatkowane zostanie prawie 48 mln zł. 1 KOMENTARZ.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2010.

Nowy dział na Portalu: wszystko co chcesz wiedzieć w sprawie skrócenia czasu kształcenia na studiach pomostowych dla pielęgniarek, absolwentek liceów medycznych. ZAPRASZAMY. 26 KOMENTARZY.

Studia pomostowe pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo zdrowia wydało środki finansowe na promocję dofinansowanych studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych. Ponad osiemset tysięcy złotych! Za te pieniądze można było opłacić semestr nauki ponad 425 pielęgniarkom. 30 KOMENTARZY.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

W najbliższym roku akademickim 5 200 pielęgniarek i położnych rozpocznie studia pomostowe. Ile zapłacą za czesne? Zero złotych! W roku 2010 środków fnansowych na refundację studiów pomostowych ma być o 45% więcej. 3 KOMENTARZE.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

Informacja o tym jak przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia wizytowali uczelnie medyczne prowadzące kształcenie pielęgniarek i położnych w ramach dofinansowanych studów pomostowych. Zobacz zdjęcia.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

Minister zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne. Zobacz ile będzie w tym roku akademickim miejsc na studiach pomostowych.

Studia pielęgniarskie.

MZ przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie limitu przyjęć na studia medyczne. Limit miejsc na pielęgniarstwo pomostowe (zaoczne) zwiększono o 1790 miejsc, a na położnictwo o 450 miejsc w stosunku do 2008 roku. Zobacz wykaz uczelni z liczbą miejsc.

Studia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.

Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego rozpoczyna nabór na studia pomostowe dla pielęgniarek.

Studia pomostowe pielęgniarek i położnych.

Informator redakcji Gazety i Portalu - Studia Pomostowe. Osoby uprawnione do odbywania studiów pomostowych, rok ostatniego naboru, czas kształcenia, praktyki. Dofinansowanie.

Wywiad z absolwentką studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo, wspomaganych zajęciami przez internet.

Limity przyjęć na studia pomostowe - interpelacja poselska oraz stanowisko izby warszawskiej.

Komunikat MZ o limitach miejsc na studiach oraz dofinasowanych studiach pomostowych.

Poseł do MZ w sprawie studiów pomostowych.

Daty ostatniego naboru na studia pomostowe nie wykreślono z ustawy. Co ze skróceniem czasu trwania studiów pomostowych?

Limity przyjęć na pielęgniarstwo i położnictwo na rok akademicki 2008/2009.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne.

Działy aktualności