Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Big comeback Liceum Medycznego! Prorządowa izba o „poczuciu chaosu merytorycznego”.

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Pielęgniarki - wiceminister w sejmie o Liceach Medycznych.

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Pielęgniarki kształcone w systemie policealnym i pomaturalnym? "Zasadne byłoby powrócenie do kształcenia przyszłych pielęgniarek w systemie policealnym i pomaturalnym".

Pielęgniarstwo 2019.

Ministerstwo zdrowia, pierwszy raz oficjalnie, na piśmie poinformowało w stanowisku z dnia 31 maja br., o swojej decyzji w sprawie "możliwość rozpatrzenia ponownego utworzenia pielęgniarskich szkół średnich".

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Tak rzecze lekarz: "Dziś pielęgniarka, która ma wyższe wykształcenie, czuje się osobą na tyle kompetentną, że czasem chciałaby poprawiać lekarza, do czego nie ma ani uprawnień, ani wiedzy". Może należałoby zatem wrócić do kształcenia w szkołach medycznych?

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

5/6-letnia szkoła pielęgniarska? - artykuł z lutowego wydania ogólnopolskiego miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Minister zdrowia zadaje pytanie uczniom gimnazjum klasa I, II, III - mając do wyboru dwie ścieżki kształcenia w zawodzie pielęgniarki wybrałbyś: szkołę średnią czy studia? Szkoła średnia daje "mniejszy zakres kompetencji zawodowych oraz brak automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach UE" ale "istniałaby możliwość uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach ogólnych, czyli po przepracowaniu określonego czasu w zawodzie pielęgniarki w Polsce".

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Jest pomysł na kształcenie! Donosi gazeta powiatowa. Będziemy kształcić pielęgniarki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. "Sprawą zainteresowało się i pozytywnie zareagowało na inicjatywę środowisko lekarskie".

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Izba pip postulowała do premiera o powołanie pielęgniarki na wiceministra zdrowia. Dobra zmiana poszła naszej grupie zawodowej "na rękę". Izby odtrąbiły sukces! Nie mamy norm zatrudnienia, warunków pracy, godziwych płac ale "mamy wiceministra". Teraz nowy wiceminister wypowiada się o "nowych rozwiązaniach w systemie kształcenia pielęgniarek". Jak wejdziesz między wrony...

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Ministerstwo zdrowia: "Nowy model kształcenia pielęgniarek (5/6-letnia szkoła pielęgniarska) zaproponowany przez Ministra Zdrowia zakłada możliwość rozpoczęcia kształcenia po 8-letniej szkole podstawowej, a więc nie wcześniej niż od roku szkolnego 2019/2020".

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Poseł do ministra zdrowia: Niestety zlikwidowano licea pielęgniarskie, które w toku pięcioletnim kształciły niegdyś polską kadrę pielęgniarską... Ten sposób uzupełnienia polskiej kadry pielęgniarskiej, która "wykonywałaby najprostsze czynności przy polskim pacjencie", wydaje się interesującym rozwiązaniem.

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Powiaty są zainteresowane otwieraniem na swoim terenie średnich szkół kształcących w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza. Co ciekawe takie inicjatywy maja poparcie powiatowego "środowiska medycznego". Obliczono już, że "zakup jednego kompletu sprzętów wymaganych w pracowni umiejętności pielęgniarskich to koszt około 100 tysięcy złotych".

Zawód pielęgniarki a średnie szkoły branżowe

Poseł do ministra zdrowia w sprawie propozycji dotyczącej uruchomienia drugiej ścieżki kształcenia w zawodzie pielęgniarki.

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Pielęgniarka kształcić się będzie w średniej szkole branżowej, bo tak chce minister zdrowia. Jednocześnie nałożono wymóg posiadania wykształcenia wyższego na...

Pielęgniarstwo 2017.

Pielęgniarka najpierw coś wykonuje, potem myśli? NIE! A dobra zmiana? TAK! Najpierw działa, potem "szczegółowo analizuje". Po trzech miesiącach!

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Video - Radziwiłł wprowadza asystentki pielęgniarskie. OK! Bardzo szybko znajdą pracę. W Niemczech.

Radziwiłła reformy.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 10 - Protest w sprawie narzuconych szkoleń - stanowisko związku zawodowego

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Poseł do ministra zdrowia: Proponowane zmiany doprowadzą do sytuacji, w której zawód asystentki pielęgniarki, będą mogły wykonywać osoby niepełnoletnie...

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Zobacz plany Radziwiłła w zakresie modelu nauki w szkołach policealnych uczących pielęgniarstwa - ile będzie trwała nauka w szkole branżowej? Kiedy absolwent szkoły branżowej uzyska tytuł "asystentka pielęgniarska", a kiedy tytuł "pielęgniarka".

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych: Obowiązkowe szkolenia dla pielęgniarek i położnych - MZ: uzyskaliśmy akceptację dla planowanych działań...

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych – Minister Radziwiłł przedstawił projekt ustawy wprowadzającej kształcenie pielęgniarek w szkołach średnich

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

ŚWIĘTA PRAWDA! Poseł do ministra zdrowia: "To nie brak absolwentów powoduje braki kadrowe w szpitalach i innych podmiotach leczniczych, lecz mała atrakcyjność zawodu pielęgniarki poprzez szczególne warunki pracy, dużą odpowiedzialność, przepracowanie i niskie wynagrodzenia".

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne

Minister Edukacji Narodowej nie uwzględnił uwag ministra Radziwiłła do ustawy "Prawo oświatowe". Efekt? Szkoła branżowa II stopnia kształcąca w zawodzie pielęgniarka nie zostanie teraz wpisana do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 10 - Nie dla liceów medycznych

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Ministerstwo zdrowia wstrzymało na dwa miesiące pracę nad zmianami w kształceniu pielęgniarek. "Nie będzie liceów pielęgniarskich"?

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Minister zdrowia: sprawa szkół średnich kształcących pielęgniarki nie jest jeszcze przesądzona! Prowadzimy dialog. Z drugiej strony: przesyła projekt ustawy wprowadzającej szkoły branżowe drugiego stopnia...

Pielęgniarstwo 2016.

Izba pip dzieli pielęgniarki na lepsze i gorsze? Gorszego sortu? Skandaliczna wypowiedź przewodniczącej izby pip "żeby być dobrą pielęgniarką trzeba skończyć studia".

Działalność izby pip.

Video - Radziwiłł wprowadza asystentki pielęgniarskie. OK! Bardzo szybko znajdą pracę. W Niemczech.

Radziwiłła reformy.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 9 - Licea Medyczne - "Jest to kolejna próba zamachu na samodzielną profesję medyczną oraz wysoki poziom kształcenia."

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Prorządowy NZSZ Solidarność poparł działania Radziwiłła w zakresie powrotu do kształcenia pielęgniarek w szkołach średnich.

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Zobacz plany Radziwiłła w zakresie modelu nauki w szkołach policealnych uczących pielęgniarstwa - ile będzie trwała nauka w szkole branżowej? Kiedy absolwent szkoły branżowej uzyska tytuł "asystentka pielęgniarska", a kiedy tytuł "pielęgniarka".

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 9/2016 - Liceum medyczne? Tak czy nie? Komentarze użytkowników pielegniarki.info.pl (5)

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 9 - Licea medyczne lekiem na całe zło?

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Minister zdrowia w piśmie do ministra edukacji narodowej, zachwala kształcenie w 13 zawodach medycznych w szkołach policealnych. Wniosek ministra: kształcenie pielęgniarek też może być tak prowadzone.

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 9/2016 - Liceum medyczne? Tak czy nie? Komentarze użytkowników pielegniarki.info.pl (4)

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 9/2016 - Liceum medyczne? Tak czy nie? Komentarze użytkowników pielegniarki.info.pl (4)

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 9/2016 - Liceum medyczne? Tak czy nie? Komentarze użytkowników pielegniarki.info.pl (3)

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 9/2016 - Liceum medyczne? Tak czy nie? Komentarze użytkowników pielegniarki.info.pl (1)

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne

Poseł do ministra zdrowia: "Jeżeli dziś w zawodzie pielęgniarki czy położnej mało kto chce pracować z powodu zbyt małego wynagrodzenia, to tym bardziej po liceum medycznym..."

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Niefortunna wypowiedź wiceprezesa Naczelnej Izby pip wobec absolwentów liceum medycznego. "Nie czuję się pielęgniarzem gorszego sortu".

Działalność samorządu pielęgniarek i położnych.

Działy aktualności