Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Kolejne 1600 pielęgniarek z tytułem specjalisty.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Świetny wynik pielęgniarek specjalistek.

Specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa.

Pielęgniarki zdały egzaminy państwowe w różnych dziedzinach pielęgniarstwa.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych

Nowe specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa. Zobacz procent zdawalności.

Specjalizacje pielęgniarek i położnych.

1419 pielęgniarek i położnych zostało specjalistkami w dziedzinie pielęgniarstwa.

Pielęgniarki i położne - egzamin specjalizacyjny.

Pielęgniarka napisze egzamin państwowy w rękawiczkach. Jaki to ma sens?

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Ile pielęgniarek uzyskało specjalizację w 2018 r.?

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek

Prawie 6 tysięcy pielęgniarek zdobyło ten tytuł w 2019 roku.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki - wyniki egzaminu specjalizacyjnego. Prawie wszyscy zdali.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki - wyniki egzaminu specjalizacyjnego w 4 dziedzinach pielęgniarstwa.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych

Mamy prawie 300 nowych specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych

Kolejne pielęgniarki uzyskały tytuł specjalisty.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych

300 pielęgniarek zdawało specjalizację. Z "Królowej specjalizacji".

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

1008 pielęgniarek uzyskało tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych

Pielęgniarstwo ratunkowe - jak poszło pielęgniarkom na egzaminie specjalizacyjnym?

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

W jednym czasie 1168 pielęgniarek zdawało egzamin specjalizacyjny.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych

Prawie 400 pielęgniarek zdawało egzamin specjalizacyjny. Zobacz wyniki.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Specjalizacje pielęgniarek. Wyniki egzaminu państwowego z dnia 8 kwietnia.

Specjalizacje pielęgniarek i położnych.

Specjalizacje pielęgniarek. Wyniki egzaminu państwowego z dnia 1 kwietnia.

Specjalizacje pielęgniarek i położnych.

Pierwszy egzamin pielęgniarek po obniżeniu progu zdawalności. Zobacz wyniki...

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych

Kolejny egzamin specjalizacyjny pielęgniarek i położnych. Specjalizacja odbyła się w nowym trybie. Zobacz poziom zdawalności...

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarkom ostatnio poszło bardzo kiepsko... Zobacz, jak poradziło sobie 600 położnych na egzaminie państwowym w ramach specjalizacji.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych

Pogrom na specjalizacjach pielęgniarek. Zobacz wyniki egzaminów...

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

70% pielęgniarek nie zdało egzaminu państwowego, w ramach specjalizacji, odbywanej według nowego trybu! Egzamin odbył się 10 września 2018 r. Zobacz szczegóły...

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

W jednym dniu odbył się egzamin specjalizacyjny ponad 800 pielęgniarek, w ramach specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, przeprowadzonej według starego i nowego trybu. Zobacz wyniki...

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych podało wyniki sesji wiosennej egzaminów państwowych pielęgniarek i położnych. Z przystępujących do egzamin, kończącego specjalizację, negatywny wynik uzyskało... 45%.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Zobacz bardzo dobre pismo izby pielęgniarek. Z przyjemnością się czyta... Konkretne i merytorycznie dopracowane... Brawo!

Działalność izby pielęgniarek i położnych.

Informacje Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie procentu osób, które pozytywnie zdały egzamin państwowy w ramach specjalizacji pielęgniarek i położnych.

Egzamin specjalizacyjny

Przykłady pytań egzaminacyjnych z testów na egzaminie specjalizacyjnym pielęgniarek i położnych. "Pytania egzaminacyjne często wykraczają poza kompetencje pielęgniarek, wkraczając w szeroką specjalistyczną wiedzę lekarzy".

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Zobacz pismo Pielęgniarek Cyfrowych w sprawie dramatycznie niskiej zdawalności egzaminów specjalizacyjnych pielęgniarek i położnych...

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Komunikat CKPPiP w sprawie egzaminu państwowego pielęgniarek i położnych.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Niepokojące informacje z wyników egzaminów - CKPPiP informuje: zdawalność egzaminów państwowych w starym trybie – na poziomie 99,23%, w nowym trybie - 25%. Dla przykładu: zdawalność na egzaminie z pielęgniarstwa ginekologiczno - położniczego wyniosła 8,7%.

Egzamin specjalizacyjny

Nie robiłam specjalizacji dla papierka. Robiłam ją dla poszerzenia wiedzy. Nie myślałam, że będą z tego profity. Obecnie jestem jeszcze bardziej zdołowana bo w oczach naszej władzy jestem nikim. Widać to po planie podwyżek. Na emeryturę udam się ochoczo. Jeśli na emeryturze podejmę pracę to już nie jako pielęgniarka.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

CKPPiP informuje: zdawalność egzaminów państwowych w starym trybie na poziomie 99,23%. W nowym trybie - 25%. Dla przykładu: zdawalność na egzaminie z pielęgniarstwa ginekologiczno - położniczego wyniosła 8,7%.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarstwo pediatryczne. Egzamin specjalizacyjny (w starym trybie) odbył się w dniu 24 kwietnia. Do egzaminu nie podeszły wszystkie zapisane osoby. Tym, którzy zaliczyli egzamin - gratulujemy!

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Zdumiewający komunikat CKPPiP w sprawie zdawalności na państwowym egzaminie państwowym dla pielęgniarek i położnych. Przedmiotowy komunikat powinien mieć zdecydowanie inny wydźwięk...

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Specjalizacja w dziedzinie organizacji i zarządzania została zlikwidowana! W dniu 24 kwietnia odbył się jeden z ostatnich egzaminów specjalizacyjnych w tej dziedzinie pielęgniarstwa. Publikujemy wyniki...

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Do egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego przystąpiło 187 osób. Egzamin odbył się według nowych zasad. Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 94 punkty.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Egzamin w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. W dziedzinie tego pielęgniarstwa odbył się w dniu 24 kwietnia egzamin państwowy w ramach szkolenia specjalizacyjnego. Sprawdź wyniki.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Do egzaminu przystąpiło 131 osób. Zobacz wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego z dnia 24 i 25 kwietnia. Zdawano egzamin na starych i nowych zasadach.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Działy aktualności