Działy aktualności

Pielęgniarstwo ratunkowe

Minister zdrowia zrównał uprawnienia pielęgniarki systemu do uprawnień, które posiada grupa zawodowa ratowników medycznych. Zobacz co może pielęgniarka systemu samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego - medyczne czynności ratunkowe, leki.

Co może pielęgniarka i położna samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego?

Ministerstwo zdrowia: zakaz stosowani umów kontraktowych pielęgniarek... Zatrudnienie wyłącznie w oparciu o umowę o pracę! Na razie tyko mowa o... Na razie...

Pielęgniarka systemu ratunkowa

Kuriozalna odpowiedź na skalę światową! Wiceminister zdrowia o dwuosobowych zespołach ratownictwa medycznego: "to minimalny a nie zalecany skład osobowy zespołu ratownictwa medycznego".

Pielęgniarka systemu

Minister Radziwiłł zdegradował pielęgniarki systemu. Teraz przedstawia nową listę leków, które będzie miała prawo podać pielęgniarka systemu.

Pielęgniarka systemu.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego zaprasza na konferencję .....

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Dyspozytorze medyczny! Minister zdrowia podpisał nowe rozporządzenie w sprawie "procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego".

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Pielęgniarka, położna funkcjonariuszem publicznym! Pacjent skazany na trzy lata w zawieszeniu za obrażanie i naruszanie nietykalności cielesnej pielęgniarek.

Pielęgniarstwo 2013.

Pielęgniarstwo ratunkowe. Pielęgniarka pogotowia zwolniona. Oficjalny powód? Przepisy BHP - zakaz dźwigania więcej niż 20 kg.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Bezplatne szkolenia dla pielęgniarek finansowane z UE. Kurs specjalistyczny oraz kurs kwalifikacyjny odbędzie 1120 osób.

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek.

Pielęgniarstwo ratunkowe. NFZ przedstawia projekt zmodyfikowanej "pomocniczej listy procedur ICD 9 dedykowanej dla ratownictwa medycznego".

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Wiadomo już, do kiedy pielęgniarki bez kursu lub specjalizacji będą mogły pracować na oddziałach anestezjologii!

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki.

Koniec pracy dłuższej niż 24 godziny (więcej niż 72 h tygodniowo) w pogotowiu?

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek systemu. Dla 40 pielęgniarek z każdego województwa.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Bezpłatny kurs specjalistyczny - „Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego”.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Sprawa dotycząca składu osobowego podstawowego zespółu ratownictwa medycznego. Ministerstwo zdrowia: przy nowelizacji ustawy o ratownictwie medycznym "ponownie zostanie poddana dyskusji kwestia określenia składu osobowego podstawowych i specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego".

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek systemu.

Pielęgniarka systemu.

WAŻNE DLA PIELĘGNIARKI SYSTEMU! Resort zdrowia opracował projekt rozporządzenia, które nadaje uprawnienia do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę systemu, biorąc pod uwagę wiedzę zdobytą podczas kursów specjalistycznych.

Pielęgniarka systemu 2012.

Skład osobowy podstawowego zespółu ratownictwa medycznego. Poseł do ministra zdrowia: apeluję do Pana Ministra o zmianę formuły ustawy o PRM w taki sposób, aby zagwarantować TRZYOSOBOWY skład zespołów.

Pielęgniarka systemu.

Sąd Najwyższy wypowiedział się w zakresie zagadnienia: czy pielęgniarki na podstawie ustawy o zoz były uprawnione do 20% dodatku za pracę na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)?

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Co słychać w sprawie obietnicy ministerstwa zdrowia, że "zasadne jest przywrócenie przepisów w zakresie dodatków" (30% i 20%) dla członków (pielęgniarek) ZRM oraz zatrudnionych poza nimi, które były zawarte w ustawie o zoz, a nie zostały przeniesone do ustawy o działalności leczniczej.

Pielęgniarstwo ratunkowe.