Groźba strajku pielęgniarek. Stanowisko ministerstwa.

5 min czytania
Aktualności


Poseł do ministra zdrowia w prawie strajku pielęgniarek 

Zobacz także: Raport pielęgniarski. Kilka bieżących refleksji. 

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Pawła Pudłowskiego w sprawie groźby przystąpienia do strajku pielęgniarek i położnych uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Mając na celu zapewnienie właściwego miejsca pielęgniarkom i położnych w systemie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym dotyczących stabilizacji wynagrodzeń a tym samym zapewnienie spokoju społecznego w ramach wspomnianego środowiska Minister Zdrowia podjął następujące działania:

– kontynuacja wprowadzonych od roku 2015 r. podwyżek dla pielęgniarek i położnych (tzw.4 x 400);
– stabilizacja wynagrodzeń pielęgniarek i położnych poprzez włączenie dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego kwoty co najmniej 1100 zł od 1 września 2018 r. i co najmniej 1200 zł od 1 lipca 2019 r.;
– gwarancja stopniowego podwyższania najniższych wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne, w tym pielęgniarek i położnych, uchwalona została ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz, U. z 2019 r. poz. 1471 z późn. zm.). Przedmiotowa ustawa została znowelizowana w 2019r. m.in. w zakresie odmrożenia kwoty bazowej z dotychczasowej 3 900 zł na 4 200 zł, co przyspiesza proces dochodzenia do docelowych kwot gwarantowanych wynagrodzeń minimalnych;
– zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 6% produktu krajowego brutto – podmioty lecznicze będą dysponowały większymi środkami finansowymi przekazywanymi w ramach wzrostu nakładów na ochronę zdrowia;
– wprowadzenie porady pielęgniarskiej do świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z wybranych zakresów – wzrośnie samodzielność zawodowa pielęgniarek i położnych, będzie możliwe finansowanie wyodrębnionych pielęgniarskich świadczeń gwarantowanych;
– wprowadzono regulację polegającą na umożliwieniu skorzystania z płatnego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych w wymiarze do 6 dni rocznie. 

MZ: tyle dobrego zrobiliśmy dla pielęgniarek 

Ponadto uprzejmie informuję, iż Minister Zdrowia 21 kwietnia 2017 r. powołał Zespół, który w grudniu 2017 r. opracował dokument pn. Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Strategia została przygotowana przez szerokie grono ekspertów.
Dokument ten został przyjęty przez Ministra Zdrowia i jest jednym z istotnych narzędzi w realizacji polityki zdrowotnej w perspektywie wieloletniej (5-10-15-lat), określa ustalone wspólnie ze środowiskiem pielęgniarek i położnych kierunki działań jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów. Minister Zdrowia podejmując decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania sytemu ochrony zdrowia, w szczególności w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa będzie uwzględniał propozycje działań określone w ww. Strategii, mając na uwadze możliwości i zasoby (m.in. finansowe) budżetu państwa oraz systemu ochrony zdrowia.

W chwili obecnej dokument ten pod nazwą „Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w roku 2018)” w celu nadania mu rangi dokumentu całej Rady Ministrów został
przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Jednocześnie informuję, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. 2019 poz. 1778) wszelkie regulacje szczegółowe dotyczące minimalnych wynagrodzeń będą musiały brać pod uwagę rozwiązania wprowadzone tym rozporządzeniem.

Minister Zdrowia prowadzi stały dialog społeczny ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników ochrony zdrowia, w tym z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych. Jednym z wiodących tematów rozmów są kwestie pracownicze, w tym zagadnienia dotyczące wynagrodzeń. Minister podziela przy tym pogląd partnerów społecznych o potrzebie dalszych analiz i prac nad systemowym regulowaniem płac w ochronie zdrowia w ramach instytucji dialogu trójstronnego w celu wypracowania rozwiązań jak najszerzej akceptowanych zarówno przez związki zawodowe, jak i organizacje pracodawców.

Z poważaniem

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu

11 października 2019 roku

Śródtytuły pochodzą od redakcji portalu 

źródło: strona internetowa sejmu sejm.gov.pl

Komentarz redakcji Ogólnopolskiego Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych

Wydźwięk powyższej odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie groźby strajku pielęgniarek i położnych nie dziwi. Świadczy tylko o bardzo dobrej samoocenie urzędników ministerialnych w kontekście dokonanych działań w obszarze zawodów pielęgniarki i położnej. 

Warto podkreślić, że w porozumieniu z lipca 2018 roku związek i izba zobowiązały się do "niepodejmowania ogólnokrajowych akcji protestacyjnych od dnia Porozumienia do dnia 1 stycznia 2021 r., pod warunkiem realizacji postanowień Porozumienia". Co nasze środowisko zawodowe dostało w zamian, za rezygnację z akcji protestacyjnych? 

Przeanalizujmy zatem w jaki sposób zrealizowane zostały zapisy powyższego porozumienia pomiędzy MZ, NFZ a związkiem i izbą pip. 

1. Kwota przekazywana przez NFZ do pracodawców na wzrost wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych jest wydatkowana przez pracodawców w sposób niezgodny z wytycznymi ministra zdrowia. Wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych powinno wzrosnąć nie o 1200 zł do podstawy wynagrodzenia zasadniczego ale o 1400 – 1500 zł. 

2. Normy zatrudnienia – nie zostały wprowadzone w podmiotach leczniczych. Fakt ten potwierdzają przedstawiciele związku zawodowego pielęgniarek i położnych. 

3. W porozumieniu zapisano: "Minister Zdrowia zapewnia, że w wydanym rozporządzeniu w oddziałach pediatrycznych równoważniki zatrudnienia na łóżko zostaną podwyższone od dnia 1 lipca 2019 r. do poziomu 0,8 w oddziałach zachowawczych oraz 0,9 w oddziałach zabiegowych". Także ten zapis porozumienia nie został zrealizowany. 

4. Od 1 stycznia 2019 roku miała wejść w życie regulacja dotycząca porady pielęgniarskiej. Ten punkt porozumienia także nie został zrealizowany.

5. Urlop szkoleniowy. Regulacja nie weszła w życie 1 stycznia 2019 jak zapisano w porozumieniu ale w drugiej połowie roku. Urlop na który i tak musi wyrazić zgodę pracodawca. Do tej pory zgody nie wyrażał. Dlaczego miałby zmienić w tej kwestii zdanie? Bo ustawa…?

6.  W porozumieniu zapisano także: "Strony deklarują, że w ramach Rady Dialogu Społecznego w terminie trzech miesięcy od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia zainicjują prace nad zmianą współczynników pracy określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473), tak aby współczynniki   te   odzwierciedlały   wykształcenie, kompetencje oraz odpowiedzialność". Także ten punkt porozumienia nie został zrealizowany… na co uskarżają się związki pielęgniarek. 

7. Na co czeka Pani Ptok i Małas? Chyba czas wspólnych konferencji z Panią Józefą Szczurek-Żelazko minął… Czas spotkań przy kawie w ministerstwie zdrowia…

Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Czy pielęgniarka może czuć się komfortowo w odzieży medycznej?

Dla pielęgniarek zmianowych 1450, jednozmianowych 1500 PLN. 

Pielęgniarki: szpital podzielił 1200. Na: 1600 PLN oraz 10,12 i 8,44 PLN na godzinę.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7269 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Dodatkowa praca dla pielęgniarki. 50 godzin miesięcznie.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Dzisiaj na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych prezentujemy ofertę pracy dla pielęgniarki POZ w Warszawie. Pracodawca informuje, że…
Aktualności

Ile dla pielęgniarki za zmierzenie ciśnienia?

1 min czytania
Wycena pracy pielęgniarki Świadczenia zdrowotne wykonywane przez pielęgniarki i położne powinny zostać wycenione w sposób prawidłowy. Niejednokrotnie ministerstwo zdrowia zapowiadało realną wycenę…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka zarobi mniej niż niemedyk.

3 min czytania
Protestujący medycy pogrążają płacowo pielęgniarki Pani Krystyna Ptok – przewodnicząca związku pielęgniarek, w jednym z ostatnich wywiadów wyraża pogląd, że jest zmęczona…
Komentarze