Mamy dowód, że w testach egzaminu państwowego specjalizacji pielęgniarek i położnych są błędy! Czyżby ministerstwo zdrowia nie panowało nad bazą pytań testowych i dlatego unika jak ognia opublikowania "banku pytań"?

3 min czytania
Aktualności

Ministerstwo Zdrowia na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych opublikowało we wrześniu 2009 roku dokument pt. zadania egzaminacyjne sesji wiosennej 2009.

W zakresie poprawności merytorycznej pytań testowych oraz wymaganych przez autorów pytań testowych jedynie 'słusznych odpowiedzi’ krążą liczne opinie osób, które zdawały egzamin państwowy w ramach szkolenia specjalizacyjnego pielęgniarek i położnych. Także organizatorzy specjalizacji i wykładowcy mają liczne wątpliwości w zakresie 'co autor danego pytania testowego miał na myśli’ oraz dlaczego dana odpowiedź jest 'uznawana za poprawną’. Także wyjaśnienia MZ w zakresie niemożności opublikowania 'banku pytań’, nasuwają przypuszczenia, że ministerstwo zdrowia nie ma pewności co do poprawności pytań testowych. Jak bowiem interpretować stanowisko MZ w sprawie publikacji 'banku pytań’, jeśli MZ w celu przygotowania stosownego “banku pytań” musi „powołać specjalistów z poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa, którzy dokonają ostatecznej weryfikacji zadań egzaminacyjnych”. Wobec powyższego nasuwa się pytanie: przez kogo została przygotowana dotychczasowa baza pytań, skoro musi ona zostać zweryfikowana przez specjalistów?

28 kwietnia 2009 roku – Z redakcyjnej poczty: W sprawie egzaminu specjalizacyjnego: 'Nielogiczne pytania. I odpowiedzi nie wiem skąd brane. I nie mam wglądu do pytań. Więc jak mam im udowodnić prawdziwość odpowiedzi? Skąd wiem czy dobrze sprawdzili?’

Zobacz komentarze w tej sprawie na stronie internetowej Gazety Pielęgniarki i Położnej.

Udowodnienie autorom pytań testowych, że są one źle sformułowane lub, że narzucone 'jedynie słuszne’ odpowiedzi są nieprawidłowe, to bardzo trudna sprawa gdyż zawsze będzie to po części kwestia interpretacji. Wobec powyższego jedyną drogą do bezspornego udowodnienia, że w pytaniach testowych panuje bałagan jest znalezienie pytania do którego autorzy pytań zaproponowali odpowiedzi, z których żadna nie jest prawidłowa! 

Analizę pytań zawartych w dokumencie pt. zadania egzaminacyjne sesji wiosennej 2009 rozpocząłem od pytań bloku ogólnozawodowego.

I bingo!!!

Zadanie 142.
I le lat musi przepracować pielęgniarka/położna, aby otrzymać zezwolenie na indywidualną praktykę zawodową?
A. 2 lata,
B. 3 lata,
C. 4 lata,
D. 5 lat.

Żadna z zaproponowanych odpowiedzi nie jest prawidłowa w kontekście obecnego stanu prawnego, dlatego to pytanie z takimi odpowiedziami nie miało prawa funkcjonować w bazie pytań sesji wiosennej 2009 roku! A należy podkreślić, że jest to pytanie z bloku pytań ogólnozawodowych, które występują na egzaminie we wszystkich dziedzinach pielęgniarstwa czyli w 26.

Prawidłowa odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: pielęgniarka lub położna nie musi posiadać stażu zawodowego, aby otrzymać zezwolenie na indywidualną praktykę! 

Wymóg posiadania dwuletniego stażu zawodowego, zawarty w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej zniesiono bowiem w roku . . . 2001!

Wobec powyższego nie dziwi stanowisko MZ z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie banku pytań na specjalizacje pielęgniarek i położnych. MZ w tym stanowisku prezentuje pogląd, że „przedsięwzięcie to wymaga odpowiednich przygotowań” i „nie jest możliwe precyzyjne określenie terminu udostępnienia banku pytań” oraz   należy ’powołać specjalistów z poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa, którzy dokonają ostatecznej weryfikacji zadań egzaminacyjnych”.

12 maja 2010 roku –  Aby zdać egzamin specjalizacyjny pielęgniarka i położna musi odpowiedzieć poprawnie na 126 ze 180 zadań testowych. Okazuje się, że nie tak do końca to twierdzenie jest prawdą.

Zadania egzaminacyjne z sesji jesiennej 2009 roku opublikowane na stronie CKPPiP.

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

23 stycznia 2009 roku – Wystąpienie redakcji Gazety i Portalu do MZ w sprawie publikacji 'banku pytań’, które będą obowiązywać na państwowym egzaminie kończącym szkolenia specjalizacyjne pielęgniarek i położnych.

7 luty 2010 roku – Informator redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych – Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2010.

Aktualności według działów – dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7795 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - jaka wysokość nagrody pieniężnej z izby pielęgniarskiej?

2 min czytania
Pomoc socjalna z izby pielęgniarek i położnych Uchwała NR 88/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 24 maja 2023…
AktualnościOdzież medycznaSklep Pielęgniarek i Położnych

Bluzy medyczne dla pielęgniarek i położnych idealne na lato.

1 min czytania
Bluzy medyczne dla pielęgniarek Bluza medyczna BD4 z dzianiny, dostępna w Sklepie Pielęgniarek i Położnych, będzie idealnym wyborem do pracy dla pielęgniarek…
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Szpital skierował pielęgniarki z kardiologii do pracy na neurochirurgii.

2 min czytania
Narodowy Fundusz Zdrowia o organizacji pracy personelu pielęgniarskiego W majowym wydaniu Gazety Pielęgniarek i Położnych, na stronie 5 publikujemy uzasadnienie do wyroku…
Komentarze