Pielęgniarska opieka domowa poz. Rzecznik Praw Obywatelskich odmawia podjęcia wystąpienia w sprawie praw pacjenta oraz stabilności prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast występuje np. w sprawie "wysokich cen w kioskach i sklepikach szpitalnych". Zobacz odwołanie redakcji Gazety i Portalu. 5 KOMENTARZY.

Świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania.

Zobacz trzyminutowy materiał wideo o pracy pielęgniarek wykonujących świadczenia w ramach PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI POZ.

                                 

                                  Pan
                                  Janusz Kochanowski
                                  Rzecznik Praw Obywatelskich

  
   Zwracam się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej odmowy podpisywania umów przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ w zakresie świadczeń pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania poruszonej w wniosku z dnia 6 października 2009 roku.
   W piśmie z dnia 9 października 2009 roku znak: RPO-630972-X/09/AA podpisanym przez zastępcę dyrektora Zespołu Administracji Publicznej Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców Biura Rzecznika Prawa Obywatelskich panią Agnieszkę Adamską – Karską odmówiono zajęcia stanowiska w sprawie.
   Wnoszę o ponowne rozpatrzenie wniosku z dnia 6 października 2009 roku, choć jestem świadomy, że poruszona w nim problematyka dotycząca  tysięcy pielęgniarek oraz rzeszy pacjentów, którym NFZ odmawia profesjonalnej opieki pielęgniarskiej, którą byli dotychczas objęci, nie jest tak spektakularna jak inne wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich np. z 4 września 2009 roku – wystąpienie w sprawie wysokich cen w kioskach i sklepikach działających na terenie szpitali czy z dnia 15 lipca 2009 roku – wystąpienie w sprawie koncertu piosenkarki występującej pod pseudonimem Madonna.
    Mam wrażenie, że podlegli Panu urzędnicy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich nie rozważyli wszystkich aspektów poruszonej sprawy i po ponownym rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 października 2009 roku uznają, że sprawa dotycząca praw pacjenta oraz stabilność działalności gospodarczej jest godna podjęcia przez Rzecznika Praw Obywatelskich. 
  

Link do reportażu telewizyjnego w przedmiotowej sprawie - http://ww6.tvp.pl/400,20091013936227.strona

Redakcja
Portalu i Gazety
Pielęgniarek i Położnych
Mariusz Mielcarek

Pismo RPO z dnia 9 października 2009 roku

Treść odwołania w formacie pdf

Potwierdzenie wysłania odwołania od decyzji z dnia 18 października 2009 roku.

 

Zobacz również:

Z redakcyjnej poczty: osobiście również kieruję pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich czy postąpiono zgodnie z prawem nie rozpatrując mego wniosku o umowę na świadczenie usług pielęgniarskiej opieki domowej w poz.

Poseł do MZ: Kilka tysięcy pielęgniarek z dnia na dzień zostało pozbawionych pracy, a kilkadziesiąt tysięcy pacjentów straciło dotychczasową opiekę.

Wniosek od Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pisma do członków sejmowej i senackiej komisji zdrowia i do Prezesa NFZ, Ministra Zdrowia w sprawie legalności działań dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ w przedmiocie odmowy podpisywania umów o wykonywanie świadczeń pielęgniarki POZ - zadaniowa forma finansowania. 3 KOMENTARZE.

Ogólnopolska kampania: "Opieka Domowa w POZ - Pielęgniarki dla swoich chorych". Zobacz jak urzędnicy NFZ manipulują systemem! 6 KOMENTARZY.

Ogólnopolska kampania - PIELĘGNIARKI DLA SWOICH CHORYCH. Przeczytaj na czym polegać mają zaproponowane przez inicjatorów akcji działania. Dosyć bezowocnych dyskusji! Nie mamy czasu na gadanie! Na co dzień jesteśmy rozproszeni, ale ... 104 KOMENTARZE.