Niemcy - statystyki Federalnego Urzędu Pracy w zakresie braku pielęgniarek.

Polnisches Portal der Krankenschwestern und Hebammen.

.................................................

Portal Pielęgniarek i Położnych rozpoczyna swoją działalność w nowym obszarze dotyczącym pracy polskich pielęgniarek i położnych w Niemczech. Mam nadzieję, że praktyczny aspekt przekazywanych informacji w ramach pflegepolen.pl spotka się z zainteresowaniem polskich pielęgniarek zamierzających podjąć pracę w Niemczech oraz tych, które już pracują w Niemczech. Zapraszamy na Facebook - Polnisches Portal der Krankenschwestern und Hebammen

Mariusz Mielcarek

 

 

Statystyki Federalnego Urzędu Pracy

 

Rynek niemiecki wykazuje braki w przypadku niektórych zawodów, do których należą zawody techniczne, a także zawody pielęgniarskie. Specjalistów w tym zawodach brakuje w całym kraju. Szczególnie zachodnie landy wykazują wyższe zapotrzebowanie na  osoby wykonujące zawody medyczne.
Brakuje szczególnie dyplomowanych fachowców i specjalistów.
Długość wakatu na ogłoszone miejsca pracy  wynosi w średniej krajowej 117 dni. Na sto zgłoszonych do urzędu pracy miejsc przypada tylko 76 osób bezrobotnych.
Braki w zawodach pielęgniarskich można zaobserwować we wszystkich landach zachodnich z wyjątkiem Bremy. W landach wschodnich takich jak Turyngia i Berlin także nie ma dostatecznej liczby osób pracujących w tym zawodzie.
W pozostałych landach wschodnich sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Długość wakatu na ogłoszone miejsca pracy jest względnie niska a liczba bezrobotnych jest nieco większa niż liczba zgłoszonych miejsc pracy (wyjątkiem jest tu Saksonia). Jednakże i w tych landach za wyjątkiem Meklemburgii - Pomorza Przedniego można zaobserwować ogólnokrajową tendencje.

 

Zobacz także: Jak zlokalizować odpowiedni urząd w Niemczech w zakresie uznania kwalifikacji pielęgniarki?

.

Opracowanie na podstawie:

http://statistik.arbeitsagentur.de 

 

Koordinatorin für internationale Kontakte
Polnisches Portal der Krankenschwestern und Hebammen
Email: [email protected]

.

Zobacz także:

W Polsce i Anglii są izby pielęgniarek. W Niemczech nie. Izba Pielęgniarek Nadrenii - Palatynatu będzie pierwszą taką izbą w Niemczech.

Praca polskiej pielęgniarki w Niemczech a znajomość języka niemieckiego.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskiej pielęgniarki w Niemczech - wymagane dokumenty.

Jak zlokalizować odpowiedni urząd w Niemczech w zakresie uznania kwalifikacji pielęgniarki?

W Niemczech zmniejszają dokumentację medyczną w zakresie opieki, a w Polsce każda pielęgniarka widzi codziennie na swoim stanowisku pracy jak bezsensownie tą dokumentację się rozbudowuje.

Zarobki pielęgniarek w Niemczech.

Polnisches Portal der Krankenschwestern und Hebammen - Niemcy starają się pozyskać pielęgniarki z .... Filipin, Wietnamu czy Chin.

Polish Nursing and Midwifery Portal - Pielęgniarki w Anglii

.