Miesięcznik branżowy kolportowany do 600 szpitali w Polsce - OPZZ napisało oświadczenie w sprawie porozumienia "pań w czepkach" z Ministrem Zdrowia. Przeczytaj...

Reakcja na porozumienie


UWAGA!!! Nowa grupa na Facebooku:

Jestem pielęgniarką/rzem po Liceum Medycznym i MSZ. Jestem z tego dumna/y!

Grupa utworzona w celu integracji pielęgniarek absolwentów: Liceum Medycznego oraz Medycznego Studium Zawodowego. Może odżyją dawne znajomości?

Grupa  ma także na celu przeciwdziałanie deprecjacji absolwentów ww. szkół w regulacjach prawnych dotyczących wynagradzania oraz kompetencji zawodowych pielęgniarek.

Zapraszamy do członkowstwa w grupie: Jestem pielęgniarką/rzem po Liceum Medycznym i MSZ. Jestem z tego dumna/y!


OPZZ napisało oświadczenie w sprawie porozumienia "pań w czepkach" z ministrem zdrowia, w którym czytamy: "OPZZ krytycznie ocenia preferowanie płacowe przez stronę rządową wyłącznie grupy pielęgniarek i położnych...".

Oświadczenie
Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych
z dnia 27 lipca 2018 roku
w sprawie wynagrodzeń
pracowników ochrony zdrowia

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych reprezentuje wszystkie grupy zawodowe pracowników ochrony zdrowia i od lat domaga się systemowego uregulowania wzrostu wynagrodzeń dla pracowników tej branży.

Projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 lipca 2018 roku jest częściową realizacją postulatów naszych organizacji. Regulacja ta jest wciąż daleka od oczekiwań płacowych większości zatrudnionych w ochronie zdrowia. Niezmiennie protestujemy przeciwko nieuwzględnieniu wszystkich grup pracowników ochrony zdrowia we wzroście wynagrodzeń.

Przyjęte w ustawie wskaźniki wzrostu płac dla części z nich są poniżej płacy minimalnej obowiązującej w gospodarce narodowej. Szczególnie w przypadku pracowników innych niż wykonujący zawody medyczne, proponowane podwyżki są uwłaczające i zdecydowanie za niskie.

Zwracamy także uwagę, że nieakceptowany jest brak jednoznacznego wskazania źródła finansowania wzrostu płac. Realizacja wzrostu wynagrodzeń będzie dokonywana w ramach obecnie zaplanowanych środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia, przy częściowym wsparciu budżetu państwa. Oznacza to w praktyce, że odbędzie się to kosztem innych grup pracowników, ograniczania dostępności pacjentów do świadczeń zdrowotnych i dalszego zadłużania placówek ochrony zdrowia. Nowelizacja, choć jest oczekiwana przez pracowników ochrony zdrowia, może okazać się nierealna w realizacji, dlatego OPZZ domaga się w trakcie dalszych prac legislacyjnych gwarancji finansowych ze strony państwa na jej wdrożenie.  

Dialog płacowy w ochronie zdrowia rozbiło podpisanie w dniu 9 lipca 2018 roku przez Ministra Zdrowia Porozumienia z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych w sprawie wynagrodzeń wobec części tylko jednej grupy zawodowej. OPZZ krytycznie ocenia preferowanie płacowe przez stronę rządową wyłącz nie grupy pielęgniarek i położnych i dalsze dzielenie środowiska pracowniczego. Niesolidarną praktyką jest podpisywanie takich porozumień w czasie, gdy w Radzie Dialogu Społecznego prowadzone są rozmowy dotyczące systemowego wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Jednocześnie zwracamy uwagę, że podpisane porozumienie, odwrotnie niż to deklarują strony, nie zakończy protestów w ochronie zdrowia, a może je wręcz nasilić.

Oczekujemy od Ministra Zdrowia i Prezesa Rady Ministrów odpowiedzi na pytania: jakie są dalsze plany resortu zdrowia odnośnie godziwych wynagrodzeń dla pozostałych grup zawodowych w ochronie zdrowia oraz z jakich źródeł i w jakiej wysokości będą finansowane wynagrodzenia dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia – w roku 2018 i w latach następnych?

Źródło: strona internetowa OPZZ
27 lipca 2018 roku

Czytaj więcej z bieżącego numeru gazety:

Porozumienie - zapisy o urlopie szkoleniowym.

Pracodawcy obliczyli, że "porozumienie będzie kosztowało polskie szpitale ok. 300 zl dodatkowych kosztów na każdy etat pielęgniarki".

Wiemy, dlaczego w porozumieniu z dnia 9 lipca jest mowa o "zwiększeniu liczby pielęgniarek, które dobrowolnie podejmą służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej". Czytaj informaję w przedmiotowej sprawie...

Komentarze użytkowników

#1  2018.08.30 01:44:58 ~EWA

Dodatek zembli mam wypłacany obok grupy od roku 2015 tzn. że pochodne z tytułu pracy zmianowej , stażowe mam liczone od starej podstawy tej sprzed 3 lat.A to oznacza , że preferowana była praca jednozmianowa.

#2  2018.08.30 05:46:38 ~Do#1

Niestety, nie jest tak. Dodatek to określona kwota pieniędzy - A zł. Jeżeli miałabyś włączony do podstawy to byłaby to kwota niższa od A - tak, aby ta kwota wraz z pochodnymi od niej naliczanymi ( noce, święta, stażowe,itp. ) wynosiła w sumie A.

#3  2019.01.02 20:44:58 ~Asia

Pracuję jako pielęgniarka 40 lat ,bardzo bym chciała poznać osobę która tak skłóciła nasze środowisko.przecież każda grupa pielęgniarek ma inne podwyżki a to 1600 zł inne 1200 zł inne 1100 brutto oczywiście, a inne 0 podwyżki ,jedne do pensji inne obok ,inne wcale .A przecież wszystkie pracujemy ciężko no może nie ta pani która przywiązała mieszkańca DPS u a drugi go podpalił a ona chciała się wyspać ,no miała tylko 200 mieszkańców pod swoją opieką jedna na dyżurze to jej się nudziło pewnie .Może zanim ktoś kto tak skomentuje to straszne zdarzenie puknie się w swój przyćmiony rozum.Pracuję również w DPS ie jako pielęg.opieki długoterminowej my nie przywiązujemy chorych ,w nocy na dużurze są 2 opiekunki na 70 mieszkańców ,budynek ma 4 piętra rano jak przychodzimy widzimy co może podopieczny sobie zrobić ,kiedy w nocy wstał potykał się o łóżka ,szafki itp. twarz zmasakrowana ,granatowa poobijany ,opiekunka na szczęście była obok szybko wezwała pogotowie ,chorego zabrano do szpitala ,Pielęgniarki są w dzień ,w soboty w niedziele i święta jest jedna pielęg. i 3 opiekunów ,nie ma lekarza o wszystkim decyduję sama ,tam ktoś umiera ,tam się dusi lecę odssysać ,tam zatrzymał się mocz ,cewnikuję, 22 osoby mają grypę ,jedni gorączkują ,podaję paracetamole temp. rośnie dzwonię po lek. POZ dyżurnego ,odmawia przyjazdu bo ma na poczekalni 100 chorych ,każe wzywać pogotowie odmawia ,robię okłady ,lecę na parter ,opiekunka mnie woła bo następny z temp.39,6 się dusi ,w między czasie umiera mi mieszkanka ,zgłaszam zgon ,lekarz może przyjedzie za 6 czy więcej godz. nie wie, zmarła leży na sali obok opiekunowie postawili parawan bo obok jest mieszkanka , zrozpaczona ale ja dla niej nie mam czasu bo na 3 piętrze pan ma już 40stpni temp. dzwonię po pogotowie ,dyspozytor przysyła lekarza ,podają kroplówki ,leki obniż.temp.dożylne po godzinie temp. zaczyna spadać , chory ma zapalenie płuc może do rana przetrzyma do szpitala nie wezmą bo interna nie ma miejsc ,godz.19.30 idę podać leki bo nie miałam czasu zrobić tego prędzej ,podaję insuliny choć już dawno po kolacji ,następni zaczynają gorączkować opiekunowie oklepują ,robią zimne okłady podają płyny i środki p/temp.które im dałam ,godz 21 już dawno skończyłam dyżur ,na noc przyszło2 opiekunów ,martwię się o chorych i o opiekunów . Na 70 mieszkańców nie ma 1 osoby zdrowej ,to są ciężko chorzy ludzie ,no ale po co tu są potrzebne pielęg.Siadłam w końcu do pisania raportu chce mi się wyć bezradność mnie zabija .

Dodaj komentarz