Działy aktualności

Aktualności

Rząd chce sprzedać szpitale.

Przekształcanie szpitali w spółki prawa handlowego ma być obligatoryjne, a nie (jak zapowiadano) dobrowolne.

Rozszerzyć wykaz chorób zawodowych pielęgniarek i położnych.

Przedmiotowy wykaz należy rozszerzyć o żylaki kończyn dolnych oraz choroby stawów kolanowych i kręgosłupa.

Oferta pracy - pielęgniarka anestezjologiczna w Monachium.

Poseł do MZ: Należy dokonać zmian w systemie profilaktycznej opieki zdrowotnej na uczniami.

Szczególną uciążliwość mają osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w szkołach wiejskich bądź małych w mieście, gdzie liczba uczniów jest niewielka (np. nie przekracza 100 uczniów).

Tygodniowo mamy 4,5 tys. unikalnych użytkowników. Rozbudowa Portalu przewiduje ...

Portal Pielęgniarek i Położnych uzyskał nową szatę graficzną w październiku 2007 roku. Nadal trwają prace nad jego modernizacją.

Pielęgniarka podejrzana o kradzież 40 amp. leków psychotropowych.

Za kradzież może trafić do więzienia nawet na pięć lat. Kolejne trzy lata grożą jej za posiadanie środków zabronionych w myśl ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przekazywanie ich innym osobom.

Śląsk - dyskusja o normach zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Narodowy Fundusz Zdrowia powinien na oddziałach szpitalnych określić minimalną liczbę zatrudnionych pielęgniarek, tak jak to jest w przypadku lekarzy.

Najpierw fikcyjne praktyki w ramach studiów pomostowych. Teraz prokurator.

Prokuratura w Głubczycach przesłuchuje pielęgniarki, które podpisywały koleżankom fikcyjne zaświadczenia o odbytych praktykach.

Wcześniejsze emertury dla pielęgniarek i położnych. MPiPS - NIE!

Pielęgniarka i nauczycielka, obie pracują i zarabiają po 2 tys. zł, obie płacą takie same składki i pielęgniarka przejdzie na emeryturę w wieku 60 lat, a nauczycielka w wieku 54 lata, czyli sześć lat wcześniej. Dostaną taką samą emeryturę. Czy to jest sprawiedliwe?

Torakochirurga z akredytacją - Na dyżurze najczęściej pracuje jedna pielęgniarka.

Najgorzej, jak dwóch czy więcej pacjentów naraz zaczyna zbierać się na tamten świat o tej samej porze. Nie wiadomo, czy lecieć po pomoc na inny oddział, czy podjąć reanimację, a jeśli tak, to którego chorego.

Organizatorzy dofinansowywanych specjalizacji w 2008r.

W 2008 roku dofinansowanych będzie 1800 miejsc szkoleniowych (72 edycje po 25 miejsc szkoleniowych). Dotychczas wyłoniono organizatorów 32 edycji czyli rozdysponowano 800 miejsc szkoleniowych.

Dotychczas zrealizowano 376 zamówienia na 2088 egz. bezpłatnej Gazety Pielęgniarki i Położnej.

W najnowszym numerze Gazety Pielęgniarki i Położnej: Obraz protestów pielęgniarek i położnych 2008. Ciekawe teksty Obserwatora. Nie OZZPiP dla 40% progu. Nie dla studiów zaocznych samorządu zawodowego. Wizje przyszłości polskiego pielęgniarstwa. Kwalifikacje i uprawnienia pielęgniarki systemu / ratunkowej.

Proces: Prezydent RP - zwolniona pielęgniarka - szpital.

Sąd Okręgowy w Warszawie z powodu wycofania pozwu umorzył w piątek sprawę pielęgniarki, która pozwała warszawski szpital o uznanie jej zwolnienia z pracy za bezprawne i o wypłatę zaległych wynagrodzeń.

Hospicjum - Połowa pielęgniarek złożyła wymówienia.

Powód - ubliżająco niskie pensje. Pielęgniarka w tej placówce zarabia około 1,2 tys. zł na rękę. Ich koleżanki w szpitalu im. Kopernika, z którym sąsiadują przez ścianę - dwa razy tyle.

Lekarze 100% podwyżki, pielęgniarki 7,5%.

Od stycznia pensje lekarzy poszły w górę o sto procent, pielęgniarek - o 7,5.

Info z przebiegu egzaminu specjalizacyjnego.

Dofinansowanie studiów pomostowych z środków UE. Max opłata za semestr przez studenta do 400 zł.

Programem dofinansowania studiów pomostowych w 2008 roku ma zostać objętych 2700 pielęgniarek.

Poseł do MZ: przyznać położnej uprawnienia pielęgniarki.

Pielęgniarstwo a wyższe wykształcenie pedagogiczne.

Opinia dotycząca uznania wykształcenia wyższego pedagogicznego, jako mającego zastosowanie w ochronie zdrowia na stanowisku pielęgniarki.

Zasady wykonywania iniekcji penicyliny prokainowej i preparatów penicylinopochodnych.

Brak jest przepisów prawnych dotyczących podawania antybiotyków przez pielęgniarki i położne, dlatego odnosząc się do stwierdzenia iż pielęgniarki lub położne odmawiają wykonania iniekcji z penicyliny powołując się na „przedawnione przepisy bądź stanowiska” trudno jest stwierdzić jakie uregulowania są podstawą odmowy wykonania zlecenia lekarskiego.

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne proszą senator o interwencje do MZ i NFZ.

Na prośbę zainteresowanych pielęgniarek zwracam się z wnioskiem o przeanalizowanie warunków kontraktów pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych.

Okupacja w Sieradzu.

Strajkujące pielęgniarki domagają się wyższych płac.

IV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Pielęgniarstwo i położnictwo - realia, oczekiwania i zagrożenia".

Uwaga! Praca dla polskich pielęgniarek w Danii.

Pielęgniarki przeciwko prywatyzacji szpitala.

Pielęgniarki protestowały przeciw prywatyzacji szpitala, którą starosta i dyrektor placówki uważają za jedyne rozwiązanie.

MZ: powołamy zespół do Spraw Opracowania Sposobu Ustalania Minimalnych Norm Zatrudnienia.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "Opieka nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie - trudności i satysfakcje". Opole, 2 czerwca 2008 r.

Ratownictwo medyczne - zapowiedzi zmian w regulacjach prawnych.

Nieodpłatna Konferencja - "Jakość w opiece pielęgniarskiej". Łomża, 15.05.2008 r.

Koniec urlopów na żądanie!?

Urlop na żądanie stał się formą nacisku na pracodawcę. Ten przywilej paraliżuje gospodarkę. Politycy dają przykład lekarzy, pielęgniarek, którzy masowo brali urlopy na żądanie, by wywalczyć podwyżki.

Położna w karetce typu "N"?

Wyposażenie karetek typu ˝N˝ jest przystosowane tylko do noworodka i transport wysokospecjalistyczny powinien odbywać się pod opieką położnej.

Interpelacja w sprawie pielęgniarek zatrudnionych w DPS.

Czy ministerstwo podjęło działania zmierzające do prawnego usankcjonowania pracy pielęgniarek w domach pomocy społecznej, tak aby nie traciły one uprawnień zawodowych?

Koniec strajku w Namysłowie.

Czas pracy pielęgniarki pracującej w elektroradiologii ma być wydłużony o 50% !!!

wydłużenie czasu pracy może spowodować redukcję etatów wśród techników elektroradiologii o ok. 20-30%, a to z kolei może się przyczynić do fali strajków.

Interpelacja w sprawie podziału zadań pielęgniarek środowiskowych a pielęgniarek praktyki.

Spotkanie:samorząd - porozumienie zielonogórskie.

Praca w Hiszpanii dla pielegniarek/pielęgniarzy.

Negocjacje w szpitalu w Namysłowie.

Poseł do MZ: "w czasie dyżuru nocnego jedna pielęgniarka ma służyć kilkudziesięciu pacjentom".

Czy Rząd ma świadomość rzeczywistego obciążenia pracą wykonujących zawód pielęgniarek i położnych oraz jakie Rząd widzi rozwiązania, aby ustalane normy zatrudnienia miały bardziej rzeczywiste pokrycie w potrzebach pacjentów?

Opiekun medyczny lekiem na brak pielęgniarek?

Toruń szuka sposobu na dramatyczne braki w szeregach pielęgniarek. Od września Szkoła Policealna Medyczna będzie kształcić opiekunów medycznych.