Pielęgniarka i położna rodzinna

Położna - nauka macierzyństwa.

Położna rodzinna

Pielęgniarki masowo na opiekach.

Pielęgniarka - Koronawirus SARS-CoV-2

Poseł do ministra zdrowia: "Może rozwiązaniem byłoby np. stworzenie grupy np. odpowiednio przeszkolonych pielęgniarek, które wykonałyby podstawowy wywiad i określiły ewentualny stan konieczności". Argumentacja: "próba zmuszenia lekarza do pracy bez wynagrodzenia".

Ustawa o poz a pielęgniarka i położna poz

Notatka ze spotkania w ministerstwie zdrowia w dniu 30 marca 2017 roku - pielęgniarka i położna poz

Ustawa o poz a pielęgniarka i położna poz

Notatka autorstwa centrali NFZ po spotkaniu z władzami izby pip.

Działalność izby pip.

Pielęgniarki rodzinne! Sejm. We wrześniu sejmowa komisja zdrowia odbędzie posiedzenie w sprawie: "Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat roli i zadań pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej".

Zamach na pielęgniarki i położne rodzinne

Poseł: do mojego biura poselskiego zgłaszają się Pielęgniarki i Położne Podstawowej Opieki Zdrowotnej, będące na umowach kontraktowych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zamach na pielęgniarki i położne rodzinne

Co właściwie powiedział w sejmie minister Radziwiłł o pielęgniarkach rodzinnych w kontekście kontraktowania przez te pielęgniarki świadczeń z NFZ?

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

"Pielęgniarki i położne w podstawowej opiece zdrowotnej - choć ostro przeciw temu protestowały - nie będą już mogły zawierać osobnych kontraktów na sprawowanie opieki nad pacjentami. Kontrakt dostanie tylko zespół złożony z lekarza, pielęgniarki, położnej, ewentualnie higienistki i dietetyka".

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Poseł do ministra zdrowia: Jakie jest stanowisko ministerstwa wobec sprzeciwu pielęgniarek i położnych, które nie wyrażają zgody na wspólne finansowanie świadczeń w zakresie lekarza, pielęgniarki i położnej rodzinnej?

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Radziwiłł zaprezentował "nową podstawową opiekę zdrowotną".

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Przedstawiciel NFZ mówi w sejmie o pielęgniarkach rodzinnych.

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

PIS nie chce rozmawiać o pielęgniarkach rodzinnych. Poseł wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad sejmu o dyskusję o propozycji Radziwiłła, żeby "NFZ, póki on jest, nie zawierał kontraktów z pielęgniarkami...".

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

"Liczący 17 osób Zespół ds. POZ, który w większości składa się z lekarzy tzw. Porozumienia Zielonogórskiego, realizując dążenia tej wąskiej grupy zawodowej i nie uwzględniając licznych i słusznych wniosków środowiska pielęgniarek i położnych rodzinnych...".

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Poseł do wiceministra zdrowia: "to jest najistotniejsza rzecz, żeby mogły pielęgniarki, te które wykonują swoją pracę na kontraktach, pielęgniarki środowiskowe, pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania, położne, żeby mogły w ramach odrębnego finansowania te świadczenia, te usługi świadczyć."

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Poseł w sejmie: "nie znajduję żadnej tak merytorycznej jak i ekonomicznego uzasadnienia, żeby pielęgniarki, które prowadzą jednoosobową działalność, tudzież... no musiały rzeczywiście wrócić na pracowników do lekarza".

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Poseł do wiceministra zdrowia na posiedzeniu Zespołu w sejmie: "Po prostu my nie chcemy być podległe pod decyzyjność lekarza, chcemy być niezależne".

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

(17) tv.pielegniarki.info.pl Pielęgniarka to powiedziała! Prosto w oczy... wiceministrowi zdrowia. Super wystąpienie.

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

(16) tv.pielegniarki.info.pl Poseł w sejmie: pielęgniarki powinny mieć możliwość samodzielnego kontraktowania świadczeń w zakresie pielęgniarki i położnej rodzinnej oraz pielęgniarki szkolnej.

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

(13) tv.pielegniarki.info.pl Wiceminister zdrowia o zmianach w poz na posiedzeniu sejmowego zespołu ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej.

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Informacja o spotkaniach w sejmie w sprawie pielęgniarek i położnych środowiskowych. W dniu 5 oraz 7 lipca 2016 roku.

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Poseł do ministra zdrowia: "Czy Pańska idea proponująca zmiany w organizacji funkcjonowania POZ (...) jest zabiegiem finansowym na rzecz lekarzy, czy doprowadzi to do sytuacji, w której lekarz jako jedyna osoba zostanie monopolistycznym płatnikiem pielęgniarek i położnych?

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

PAP wiceminister zdrowia o zmianach w poz: "będzie to z korzyścią dla pielęgniarki, dlatego, że pielęgniarki samodzielne mają najczęściej kilkaset osób, a lekarze czasami parę tysięcy. Więc finansowo będzie to na pewno korzystniejsze dla pielęgniarek".

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Materiał wideo - pikieta pielęgniarek i położnych poz pod ministerstwem zdrowia - wypowiedzi uczestników.

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Zobacz zdjęcia z pikiety pielęgniarek i położnych poz przed ministerstwem zdrowia...

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Poseł do ministra zdrowia. "Moje biuro poselskie odwiedziły dwie panie pielęgniarki... pani Irena i pani Barbara".

Pielęgniarstwo 2016.

Pielęgniarki piszą maile do sejmu. Skarżą się na PiS. W roli obrońców pielęgniarek występuje PO. Jeszcze niedawno było odwrotnie.

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Poseł do ministra zdrowia: "Czy podporządkowanie pielęgniarek i położnych lekarzom nie ograniczy w zbyt mocnym stopniu autonomii i samodzielności tych grup zawodowych"?

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie zmian w systemie podstawowej opieki zdrowotnej. Swoboda działalności gospodarczej...

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

APEL Pielęgniarek i Położnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

12 maja realia Dnia Pielęgniarki. To się dzieje naprawdę! Pielęgniarkom kwiatki, a z Porozumieniem Zielonogórskim prowadzimy rozmowy biznesowe!

Pielęgniarstwo 2016.

Interpelacja poselska do ministra zdrowia w sprawie zespołów lekarsko-pielęgniarskich

Zamach na samodzielność podmiotów poz prowadzonych przez pielęgniarki i położne.

Poseł do ministra zdrowia: Jakie argumenty stoją za propozycją tworzenia zespołów lekarsko-pielęgniarskich z wiodąca rolą lekarza rodzinnego jako jedynego podmiotu uprawnionego do kontraktowania świadczeń zdrowotnych? I jak wyglądałaby redystrybucja wynagrodzeń przekazywanych prze lekarzy rodzinnych pielęgniarkom i położnym z tytułu wykonywania poszczególnych zakontraktowanych świadczeń?

Zamach na samodzielność podmiotów poz prowadzonych przez pielęgniarki i położne.

(5) TV.pielegniarki.info.pl Najpierw minister zdrowia mówi o ewentualnej likwidacji samodzielnych podmiotów prowadzonych przez pielęgniarki i położne rodzinne, a po 10 minutach ukazuje swoją wizję pielęgniarki rodzinnej. Może pan się na coś zdecyduje?

Zamach na samodzielność podmiotów poz prowadzonych przez pielęgniarki i położne.

(5) TV.pielegniarki.info.pl Wizja pielęgniarki rodzinnej wygłoszona w sejmie przez ministra Radziwiłła.

Zamach na samodzielność podmiotów poz prowadzonych przez pielęgniarki i położne.

(4) TV.pielegniarki.info.pl Sejm 27 kwietnia br. Pielęgniarka pyta ministra zdrowia o poz. Zobacz co odpowiedział minister Radziwiłł.

Zamach na samodzielność podmiotów poz prowadzonych przez pielęgniarki i położne.

Ministerialny zespół ds. POZ: "Docelowym rozwiązaniem organizacyjnym jest tworzenie wspólnych list pacjentów przez lekarza, pielęgniarkę i położną POZ".

Zamach na samodzielność podmiotów poz prowadzonych przez pielęgniarki i położne.

(2) TV.pielegniarki.info.pl - sejm 27 kwietnia 2016 - minister Radziwiłł wypowiada wojnę samodzielnym podmiotom, prowadzonym przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Zamach na samodzielność podmiotów poz prowadzonych przez pielęgniarki i położne.

Poseł do ministra zdrowia: "te propozycje nowych rozwiązań prowadzą do wykluczenia samodzielnego pielęgniarstwa i położnictwa rodzinnego z podstawowej opieki zdrowotnej".

Pielęgniarka i położna rodzinna

Dobra zmiana nadchodzi! Minister zdrowia powołał zespół ds. poz. Zespół pisze ustawę pod lekarzy poz? Forsuje pomysły niekorzystne dla pielęgniarek rodzinnych, samodzielnych podmiotów leczniczych prowadzonych przez pielęgniarki i położne rodzinne...

Pielęgniarstwo rodzinne.

Działy aktualności