Pielęgniarstwo ratunkowe

Kompetencje językowe pielęgniarek - ankieta.

Pielęgniarki 2020.

Uniwersytet wygasza kierunek ratownictwo medyczne.

Pielęgniarki systemu.

Pielęgniarki - likwidują tę specjalizację dla pielęgniarek.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Ratownicy: trzeba wyeliminować pielęgniarki...

Pielęgniarki&ratownicy.

Pielęgniarka systemu a ratownik medyczny - Zdaniem pielęgniarki: to niby dwa pokrewne zawody...

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Pielęgniarka systemu a ratownik medyczny: komentarze na pielegniarki.info.pl - artykuły z majowego wydania ogólnopolskiego miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Pielęgniarka systemu a ratownik medyczny - Zdaniem pielęgniarki: to niby dwa pokrewne zawody... - artykuły z majowego wydania ogólnopolskiego miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Pielęgniarki zespołów ratownictwa medycznego (podwykonawcy), których nie objęły dodatki brutto brutto, od 1 lipca będą miały wypłacany dodatek brutto brutto w kwocie 400 zł. Od 1 lipca 2018 kolejne 400 zł.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Ratownicy medyczni rozczarowali... Pokuta - sto razy napiszę: nie będę się wywyższał ponad pielęgniarkę/rza systemu. Bowiem jesteśmy sobie równi!

Pielęgniarki a ratownicy medyczni.

Minister zdrowia zrównał uprawnienia pielęgniarki systemu do uprawnień, które posiada grupa zawodowa ratowników medycznych. Zobacz co może pielęgniarka systemu samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego - medyczne czynności ratunkowe, leki.

Co może pielęgniarka i położna samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego?

Ministerstwo zdrowia: zakaz stosowani umów kontraktowych pielęgniarek... Zatrudnienie wyłącznie w oparciu o umowę o pracę! Na razie tyko mowa o... Na razie...

Pielęgniarka systemu ratunkowa

Kuriozalna odpowiedź na skalę światową! Wiceminister zdrowia o dwuosobowych zespołach ratownictwa medycznego: "to minimalny a nie zalecany skład osobowy zespołu ratownictwa medycznego".

Pielęgniarka systemu

Minister Radziwiłł zdegradował pielęgniarki systemu. Teraz przedstawia nową listę leków, które będzie miała prawo podać pielęgniarka systemu.

Pielęgniarka systemu.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego zaprasza na konferencję .....

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Dyspozytorze medyczny! Minister zdrowia podpisał nowe rozporządzenie w sprawie "procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego".

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Pielęgniarka, położna funkcjonariuszem publicznym! Pacjent skazany na trzy lata w zawieszeniu za obrażanie i naruszanie nietykalności cielesnej pielęgniarek.

Pielęgniarstwo 2013.

Pielęgniarstwo ratunkowe. Pielęgniarka pogotowia zwolniona. Oficjalny powód? Przepisy BHP - zakaz dźwigania więcej niż 20 kg.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Bezplatne szkolenia dla pielęgniarek finansowane z UE. Kurs specjalistyczny oraz kurs kwalifikacyjny odbędzie 1120 osób.

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek.

Pielęgniarstwo ratunkowe. NFZ przedstawia projekt zmodyfikowanej "pomocniczej listy procedur ICD 9 dedykowanej dla ratownictwa medycznego".

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Wiadomo już, do kiedy pielęgniarki bez kursu lub specjalizacji będą mogły pracować na oddziałach anestezjologii!

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki.

Koniec pracy dłuższej niż 24 godziny (więcej niż 72 h tygodniowo) w pogotowiu?

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek systemu. Dla 40 pielęgniarek z każdego województwa.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Bezpłatny kurs specjalistyczny - „Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego”.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Sprawa dotycząca składu osobowego podstawowego zespółu ratownictwa medycznego. Ministerstwo zdrowia: przy nowelizacji ustawy o ratownictwie medycznym "ponownie zostanie poddana dyskusji kwestia określenia składu osobowego podstawowych i specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego".

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek systemu.

Pielęgniarka systemu.

WAŻNE DLA PIELĘGNIARKI SYSTEMU! Resort zdrowia opracował projekt rozporządzenia, które nadaje uprawnienia do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę systemu, biorąc pod uwagę wiedzę zdobytą podczas kursów specjalistycznych.

Pielęgniarka systemu 2012.

Skład osobowy podstawowego zespółu ratownictwa medycznego. Poseł do ministra zdrowia: apeluję do Pana Ministra o zmianę formuły ustawy o PRM w taki sposób, aby zagwarantować TRZYOSOBOWY skład zespołów.

Pielęgniarka systemu.

Sąd Najwyższy wypowiedział się w zakresie zagadnienia: czy pielęgniarki na podstawie ustawy o zoz były uprawnione do 20% dodatku za pracę na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)?

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Co słychać w sprawie obietnicy ministerstwa zdrowia, że "zasadne jest przywrócenie przepisów w zakresie dodatków" (30% i 20%) dla członków (pielęgniarek) ZRM oraz zatrudnionych poza nimi, które były zawarte w ustawie o zoz, a nie zostały przeniesone do ustawy o działalności leczniczej.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego organizuje V Konferencję Naukowo - Badawczą, której tematem jest „WYPADEK MASOWY”.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Bezpłatne szkolenia! 560 pielęgniarek będzie mogło odbyć kurs specjalistyczny resuscytacja - krążeniowo - oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Minister zdrowia przesyła do konsultacji projekt rozporządzenia o SOR. Do projektu wpływają bardzo liczne i merytoryczne opinie. Uwag nie zgłasza Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz … władze Naczelnej Izby PiP. A można było poruszyć sprawę 20% dodatku oraz liczby zatrudnionych pielęgniarek! Izba nie zabiera głosu kiedy chodzi o nasze miejsca pracy i wynagrodzenia za pracę w szczególnych warunkach!

Pielęgniarstwo ratunkowe.

W pogotowiu ratunkowym od 2012 roku nie będzie już wolnejamerykanki jeśli chodzi o czas pracy. Będzie można dyżurować maksymalnie do 24 godzin. Powyższe ograniczenie dotyczyć będzie lekarzy, pielęgniarek systemu, ratowników. Przerwa pomiędzy dyżurami będzie musiała wynosić co najmniej 11 godzin.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Ustawa o działalności leczniczej likwiduje przywileje pracownicze - część 5. Zapis o dodatku w wysokości 30 % dla pracowników medycznych pogotowia ratunkowego (zespoły wyjazdowe) oraz 20% (poza zespołem wyjazdowym - pomocy doraźnej) widniejący w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej wyparował! Takich regulacji nie zawiera wchodząca w życie z dniem 1 lipca 2011 roku ustawa o działalności leczniczej.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Zobacz jakie firmy w danych województwach będą prowadzić bezpłatne kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Ile poszczególne firmy chciały od mz za prowadzenie kursu? Od 1900 zł do 3800 zł za jedno miejsce szkoleniowe.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

MZ zamierza przeprowadzić kolejną edycję bezpłatnych kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Po 25 miejsc szkoleniowych w województwie: lubelskim, lubuskim, opolskim, podkarpackim, śląskim, warmińsko - mazurskim, dolnośląskim, małopolskim, wielkopolskim.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Zobacz jakie firmy w poszczególnych województwach będą prowadzić bezpłatne kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Pielegniarstwo ratunkowe.

Zobacz jakie firmy w województwie lubuskim i podkarpackim będą prowadzić bezpłatne kursy: specjalistyczny resuscytacja krążeniowo - oddechowa oraz kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Wiemy już jakie firmy będą prowadzić w poszczególnych województwach bezpłatne kursy: specjalistyczny resuscytacja krążeniowo - oddechowa oraz kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Ministerstwo zdrowia wyłoni w postępowaniu przetargowym organizatorów bezpłatnych kursów specjalistycznych - resuscytacja krążeniowo oddechowa oraz kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. W każdym województwie po 35 miejsc szkoleniowych. Kursy sfinansuje UE.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Działy aktualności