Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - Jak zawierając porozumienie o godzinie 1:50 w nocy zrobiono na szaro pielęgniarki i położne

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 3/2016 - Radziwiłł: "to ciężar nie do uniesienia przez budżet państwa"

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Jak głuchy ze ślepym! Ależ prace nad ustawą o najniższym wynagrodzeniu w szpitalach (w tym pielęgniarek i położnych) nabierają tempa. Teraz dyskutuje w tej sprawie Rada Dialogu (Pozorowanego) Społecznego.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Znów wraca dyskusja w sprawie tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych. Postuluje się w interpelacji poselskiej do ministra zdrowia... Po co? Może dodatki pielęgniarkom niech wypłaca Opieka Społeczna.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Szpital podzielił pieniądze na tzw. podwyżki dla pielęgniarek (800 zł brutto brutto czyli 436 zł na rękę). 160 pielęgniarek kontraktowych dostało... 500 zł. Kto dostał należną tym pielęgniarkom resztę pieniędzy. Dyrekcja szpitala: "Tak uzgodniliśmy ze związkami zawodowymi szpitala".

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

W sejmie dyskusja o zakazie handlu w niedzielę. Poseł broni zakazu bo nie wszyscy powinni pracować w niedzielę. Niektórzy tak. Wspomina o pielęgniarkach. I dodaje, że powinny być za tą niedzielą pracę "odpowiednio gratyfikowane". A czy są?

Tzw. ;podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Dyskusja w sejmie o płacach pielęgniarek

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

Te słowa padły w sejmie: "Rozmawialiśmy o podwyżkach dla pań pielęgniarek, co zostało zrealizowane już wcześniej przez byłego ministra zdrowia, powiedziałem, że to jest tragedia".

Tzw. Podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Poseł z sejmowej mównicy: Nie może być tak, że na jedną pielęgniarkę przypada ok. 30 pacjentów, ale te pielęgniarki pracują na dwóch, trzech etatach, a rekordzistki na dziewięciu. Wynika to nie z ich chciwości, tylko z tego, że po prostu nie ma rąk do pracy.

Pielęgniarstwo 2016.

Prorządowy NSZZ Solidarność - tzw. podwyżki dla pielęgniarek "naruszają ład prawny, ład społeczny i ład pracowniczy". Dziś związek ten mówi: "zróżnicowanie wysokości zarobków nie może być patologią" oraz "warunki płacowe w ochronie zdrowia dzieli pracowników na: mocarzy i nędzarzy"!

Pielęgniarstwo 2016

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych - na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszono informację w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Tzw. podwyżki pielęgniarek i położnych.

Kilka słów do komentarzy w sprawie mojej wypowiedzi dotyczącej sobotniej manifestacji.

Na manifestację pracowników ochrony zdrowia miało przyjść sto tysięcy osób. Przyszło kilka tysięcy...

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Poseł z sejmowej mównicy: Nie może być tak, że na jedną pielęgniarkę przypada ok. 30 pacjentów, ale te pielęgniarki pracują na dwóch, trzech etatach, a rekordzistki na dziewięciu. Wynika to nie z ich chciwości, tylko z tego, że po prostu nie ma rąk do pracy.

Pielęgniarstwo 2016.

Wideo - Sejm - dyskusja o płacy zasadniczej pielęgniarki z tytułem magistra. Reakcja wiceministra zdrowia bezcenna.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Prorządowy NSZZ Solidarność - bolą tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych. Dziś związek postuluje: wdrożyć regulację "niwelująca skutki obecnie obowiązującej regulacji gwarantującej podwyżki wynagrodzeń tylko dla pielęgniarek i położnych".

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Prorządowy NSZZ Solidarność "wymusił" spotkanie z premierem. Przypadek, że na cztery dni przed protestem pracowników ochrony zdrowia. Zobacz o czym luźno rozmawiano: "istnieje możliwość", "zapowiedziano poszukiwanie".

Tzw. podwyżki pielęgniarek i położnych.

Video - pielęgniarki okupują ministerstwo zdrowia. Teraz inne pielęgniarki piszą: Stanowczo oświadczamy, że wśród protestujących nie ma ani jednego członka...".

Tzw. podwyżki pielęgniarek i położnych.

Zobacz zdjęcia ze spotkania premier Szydło z pielęgniarkami z prorządowego NSZZ Solidarność.

Tzw. podwyżki pielęgniarek i położnych.

Niezła ustawka przed manifestacją w dniu 24 września? Premier spotkała się z pielęgniarkami z prorządowego NSZZ Solidarność. Video z konferencji po spotkaniu.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Prorządowy NSZZ Solidarność - tzw. podwyżki dla pielęgniarek "naruszają ład prawny, ład społeczny i ład pracowniczy". Dziś związek ten mówi: "zróżnicowanie wysokości zarobków nie może być patologią" oraz "warunki płacowe w ochronie zdrowia dzieli pracowników na: mocarzy i nędzarzy"!

Pielęgniarstwo 2016

Na oddziale szpitalnym pracują trzy pielęgniarki. Jedna pracuje 20 lat, druga 15, trzecia nie ma stażu zawodowego. Zdziwisz się w jakiej wysokości będą miały wypłacany dodatek 4x400 brutto brutto, od 1 września 2016 roku.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Od 1 września dodatek dla pielęgniarek to 800 zł brutto brutto. Ministerstwo zdrowia wyjaśnia kwestię gdy pielęgniarka ma L4.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Reportaż telewizyjny. W szpitalach co raz mniej pielęgniarek. To powoduje, że mogą podjąć negocjacje aby dodatek 800 zł brutto brutto od września 2016 roku, został włączony do wynagrodzenia zasadniczego.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

Minister Finansów uruchomił rezerwę celową na sfinansowanie wzrostu płac pielęgniarek wykonujących zawód w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

800 zł netto czy brutto? Ani netto, ani brutto, tylko brutto brutto! Czyli 452 zł netto.

Tzw. podwyżki pielęgniarek i położnych.

Dodatek 800 zł brutto brutto. Teraz do dnia 15 sierpnia szpitale muszą przesłać wykazy zatrudninoych pielęgniarek i położnych - stan na dzień 1 sierpnia 2016 roku.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Od 1 września dodatek dla pielęgniarek to 800 zł brutto brutto. Ministerstwo zdrowia wyjaśnia kwestię gdy pielęgniarka ma L4.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Zobacz co mówili o płacach pielęgniarek i położnych (4x400, ustawa o płacy minimalnej): prezydent, minister zdrowia, związki zawodowe na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Dwa komentarze na Portalu: "Witam Dlaczego Pan tak podsyca atmosferę wzajemnej nienawiści"?

Tzw.podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Od 1 września 2016 roku dodatek 800 zł brutto brutto. Porozumienie "panie w czepkach" takie podpisały, że podział dodatków w poszczególnych szpitalach jest całkowicie dowolny, a skuteczne odwołania pielęgniarek niemożliwe.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Na oddziale szpitalnym pracują trzy pielęgniarki. Jedna pracuje 20 lat, druga 15, trzecia nie ma stażu zawodowego. Zdziwisz się w jakiej wysokości będą miały wypłacany dodatek 4x400 brutto brutto, od 1 września 2016 roku.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Radziwiłł - od września druga transza dodatku 400 zł brutto brutto dla pielęgniarek i położnych.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych - ma być dokonana "korekta wskaźników kosztów pracy". Informacja związkowa po spotkaniu poświęconemu, między innymi projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Marian Zembala w sejmie mówi o 4X400 dla pielęgniarek i położnych

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo zdrowia pisze dalszy ciąg... bajki "z mchu i paproci". 26 lipca odbyło się kolejne spotkanie w sprawie projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Minister przedstawił swoje pomysły płacowe, także wobec grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Teraz je tłumaczy na stronie ministerstwa.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Ministerstwu zdrowia bardzo zależy na szybkim uchwaleniu tej ustawy! Zobacz dlaczego. Ta ustawa ma zastąpić tzw. podwyżki dla pielęgniarek - 4x400 brutto brutto. Zobacz cały tekst projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Zobacz jaka według związków powinna być wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników w ochronie zdrowia z podziałem na grupy zawodowe, a co zaproponował Radziwiłł.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Opinia w sprawie projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu: "Płace zostaną „zamrożone”, a w perspektywie kolejnych 5 lat - znacząco obniżone".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Działy aktualności