Aktualności

Zobacz najnowszą wersję ustawy o minimalnych wynagrodzeniach zasadniczych. Zobacz jaki współczynnik pracy przypisano pielęgniarce i położnej.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych - komunikat z dnia 29 września 2016 roku ze strony ministerstwa zdrowia w sprawie zmian w projekcie ustawy "o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych".

Prorządowy NSZZ Solidarność - tzw. podwyżki dla pielęgniarek "naruszają ład prawny, ład społeczny i ład pracowniczy". Dziś związek ten mówi: "zróżnicowanie wysokości zarobków nie może być patologią" oraz "warunki płacowe w ochronie zdrowia dzieli pracowników na: mocarzy i nędzarzy"!

W przekonaniu Elżbiety Rafalskiej ministra rodziny, pracy i polityki społecznej "szczególnie ciekawym" rozwiązaniem byłoby kierowanie bezrobotnych pielęgniarek do ... Domów Pomocy Społecznej.

Radziwiłł przestawia "reformę" ochrony zdrowia. Teraz ma być służba zdrowia.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 9/2016 - Pielęgniarka pyta ministra zdrowia, minister odpowiada

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych - na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszono informację w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Kilka słów do komentarzy w sprawie mojej wypowiedzi dotyczącej sobotniej manifestacji.

więcej

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - nakład 50 tysięcy egzemplarzy

Materiały telewizyjne

Aktualności według działów

Aktualności według działów

Pielęgniarstwo w Anglii, Irlandii, Niemczech, Szwajcarii