Działy aktualności

Aktualności

Poseł pyta ministerstwo o "niedobory kadrowe lekarzy i pielęgniarek". Zobacz odpowiedź w kontekście nadciągającej katastrofy - brak pielęgniarek!

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przyznało się do błędu w pytaniach egzaminacyjnych. Efekt? Liczba osób, którym zaliczono egzamin wzrosła...

Specjalizacje pielęgniarskie - pytania egzaminacyjne.

Komentarz na pielegniarki.info.pl: Jakie 1100 zł? W moim szpitalu uprzejmie włączono 2 transze, zembalowego'' na początku tego roku. Otrzymałam 280 zł do podstawy co podobno wraz z pochodnymi miało mi dać 800 zł podwyżki. Ja chyba nie umiem liczyć, ale jakoś w żaden sposób nie wychodzi mi tyle.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Wywiad z wiceministrem zdrowia - artykuł z lipcowego wydania gazety branżowej dla pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarstwo 2018

Według Ministerstwa Zdrowia regulacja dotycząca 1 100 zł do podstawy obejmie 184 682 etaty pielęgniarek i położnych.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Ministerstwo Zdrowia podało wyliczenia skutków finansowych, konkretnie na jeden etat, dodania 1 100 zł do podstawy wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Minister podpisał rozporządzenie w sprawie 1 200 zł do wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych, z zembalowego.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Aktualne wydanie branżowej gazety pielegniarki.info.pl - Wyjaśnienie związków pielęgniarek do porozumienia w zakresie: warunków pracy oraz pozostałych kwestii...

Komentarz związków do porozumienia

Gazeta pielęgniarek i położnych - Związek Powiatów Polskich o porozumieniu...

Reakcja na porozumienie

Miesięcznik branżowy kolportowany do 600 szpitali w Polsce - OPZZ napisało oświadczenie w sprawie porozumienia "pań w czepkach" z Ministrem Zdrowia. Przeczytaj...

Reakcja na porozumienie

Sierpniowe wydanie branżowego miesięcznika: Wiemy, dlaczego w porozumieniu z dnia 9 lipca jest mowa o "zwiększeniu liczby pielęgniarek, które dobrowolnie podejmą służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej". Czytaj informaję w przedmiotowej sprawie...

Szczegółowe zapisy porozumienia

Najnowsze wydanie pielegniarki.info.pl, a w nim - Pracodawcy obliczyli, że "porozumienie będzie kosztowało polskie szpitale ok. 300 zl dodatkowych kosztów na każdy etat pielęgniarki".

Reakcja na porozumienie

Najbardziej pielęgniarski miesięcznik branżowy - Porozumienie - zapisy o urlopie szkoleniowym.

Szczegółowe zapisy porozumienia

Najbadziej pielęgniarski miesięcznik branżowy - Związek pielęgniarek odpowiada na krytykę związaną z podpisanym porozumieniem.

Reakcje na porozumienie

Aktualne wydanie pielegniarki.info.pl - Reakcja Solidarności na porozumienie pielęgniarek z Ministrem Zdrowia...

Reakcja na porozumienie

Branżowy miesięcznik kolportowany do 600 szpitali - Wyjaśnienia do porozumienia z pielęgniarkami. Czytaj...

Komentarz związków do porozumienia

Sierpniowe wydanie branżowego miesięcznika - Treść porozumienia pielęgniarek z Ministrem Zdrowia (9 lipca).

Porozumienie z Ministrem Zdrowia

My same pozbawiłyśmy się człowieczeństwa. Nieliczne pielęgniarki i położne są naprawdę w tragicznej sytuacji i ich potrafię zrozumieć, ale reszta... Pomyślcie na co i dla kogo pracujecie za 10-15 złoty za godzinę? Słyszę dookoła: ja mam kredyty, ja muszę pomóc dzieciom, ja........?

Pielęgniarki i pielęgniarstwo 2018.

Z wyroku Sądu Okręgowego - kąpiel pacjenta a tyle stwierdzonych nieprawidłowości! Ze zdarzenie nie sporządzono raportu pielęgniarskiego, pacjent z porażeniem czterokończynowym kąpany jednoosobowo, niewłaściwe postępowanie pielęgniarek w zakresie udzielania pierwszej pomocy osobie poparzonej...

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

1 100 zł do podstawy wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki od 1 września z zembalowego to żaden sukces pań w czekach. To usankcjonowanie podejścia decydentów do naszej profesji: pielęgniarkom i położnym nie potrzeba dobrze zapłacić, w przeciwieństwie do lekarzy!

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych. Zobacz, jakich aspektów dotyczą propozycje dwóch konsultantów wojewódzkich.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.

Do komisji sejmowej skierowano ustawę zmieniającą siatkę płac pielęgniarek i położnych. Ma ona według ministerstwa, spowodować zaszeregowanie 30 tys. pielęgniarek i położnych do wyższej grupy. Naprawdę?

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.

Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko w odpowiedzi na interpelację poselską, przyznała, że "średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pielęgniarki lub położnej – bez względu na poziom wykształcenia – w województwie podkarpackim jest znacznie niższe, niż analogiczne wynagrodzenie liczone w całym kraju". Zobacz o ile!

Pielęgniarki na zwolnieniach.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych podało wyniki sesji wiosennej egzaminów państwowych pielęgniarek i położnych. Z przystępujących do egzamin, kończącego specjalizację, negatywny wynik uzyskało... 45%.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

"Smutną normą stało się, że pielęgniarki pracują na kilku etatach. Gdyby ograniczyły się do jednego miejsca, system ochrony zdrowia byłby zagrożony".

Pielęgniarki i pielęgniarstwo 2018.

Takie są realia podpisanego przez panie w czepkach porozumienia z ministrem zdrowia, że żadna pielęgniarka i położna nie dostanie do wynagrodzenia zasadniczego od września tego roku 1 100 zł.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018.

Minister zdrowia o 1 200 zł do wynagrodzenia zasadniczego z zembalowego: "Projektowana regulacja pozytywnie wpłynie na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe pielęgniarek i położnych przez zapewnienie DODATKOWYCH środków na pokrycie potrzeb materialnych rodzin, obywateli, czy gospodarstw domowych pielęgniarek i położnych".

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Poseł do ministra zdrowia: Czy MZ ustaliło już warunki rekompensaty podmiotom leczniczym z tytułu podniesienia wynagrodzeń pielęgniarkom?

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Zobacz sierpniowy numer branżowej gazety dla pielęgniarek i położnych, który został wysłany do 600 szpitali w Polsce. Zawiera informator o porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 roku: treść porozumienia, wyjaśnienia związku pielęgniarek, reakcje na porozumienie - Solidarności, OPZZ, Pracodawców oraz Związku Powiatów Polskich oraz projekt rozporządzenia w przedmiotowej sprawie.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl

Podział pielęgniarek i położnych na grupy - magister tylko pielęgniarstwa lub położnictwa? Czy także magister "na kierunkach pokrewnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia"? Zobacz stanowisko rządu.

Podział pielęgniarek i położnych na grupy.

"Kwiatki" z zadań egzaminacyjnych. Jakie uzasadnienie merytoryczne ma pytanie egzaminacyjne o przynależność do izby pielęgniarskiej, na egzaminie państwowym specjalizacji pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego?

Specjalizacje pielęgniarskie - pytania egzaminacyjne.

Brak pielęgniarek? Nadciąga katastrofa? Nic podobnego! Wiceminister zdrowia: W skali kraju dysponujemy odpowiednią liczbą pielęgniarek i położnych...

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Panie w czepkach podpisały w dniu 9 lipca porozumienie z ministrem. Teraz krytykują treść porozumienia bo jest... niekorzystne dla pielęgniarek i położnych.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Do sejmu została skierowana nowa siatka płac pielęgniarek i położnych wraz z nowym podziałem tych zawodów. Zobacz...

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.

Wzrost płac pielęgniarek w latach 2015-2019 w kontekście dodatków brutto brutto to żenujące potraktowanie naszej profesji. Wystarczy spojrzeć, ile w tym czasie wzrosło najniższe wynagrodzenie. O 28,5%. Dlatego pielęgniarka powinna od 1 stycznia 2019 roku na rękę zarobić około 5 tys., a nie 1 100 zł do pensji zasadniczej.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018.

WAŻNE! Za organizację pracy odpowiada dyrektor placówki, ale pielęgniarka wykonująca polecenie, które wykracza poza jej kompetencje i kwalifikacje, ponosi odpowiedzialność na mocy Kodeksu Karnego.

Pielęgniarki i pielęgniarstwo 2018.

1 200 zł do wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych. Zobacz projekt rozporządzenia w tej sprawie...

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Pamiętacie sprawę pielęgniarki, Pani Sławy Kolano, która ośmieliła się powiedzieć: "jedna pielęgniarka sprawująca opiekę nad czterdziestoma pacjentami"? Szpital zwolnił ją dyscyplinarnie za: naruszenie dobrego imienia szpitala. Sprawa trafiła do sądu. Jest po pierwszej rozprawie...

My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!

Ciekawy reportaż telewizyjny. Związki postulują podwyżki dla pielęgniarek i położnych uwarunkowane stażem pracy. Odpowiednio: 500, 400, 300, 200 złotych. 500 złotych dla osób z 30-letnim stażem pracy i więcej...

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

List otwarty Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych do Przewodniczącego NSZZ ‘Solidarność’ Piotra Dudy w sprawie krzywdzących i uderzających w godność pielęgniarek i położnych wypowiedzi i działań dotyczących porozumienia z dnia 9 lipca.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018