Raport pielęgniarski.

Raport pielęgniarski. Kilka bieżących refleksji.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Raport pielęgniarski - czy to powinna pisać w nim pielęgniarka?

Raport pielęgniarski.

Prorządowy związek pielęgniarek naraża pielęgniarki na sankcje.

Raport pielęgniarski.

Pielęgniarko! Pisz to w raportach pielęgniarskich.

Raport pielęgniarski.

Raport pielęgniarski w kontekście czasu pracy i wynagrodzenia

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - Raport pielęgniarski w kontekście czasu pracy i wynagrodzenia

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Kwietniowe wydanie Miesięcznika Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych - Raport pielęgniarski w kontekście czasu pracy i wynagrodzenia

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - kwiecień 2016

Rzecznik Praw Obywatelskich zabiera głos w sprawie raportów pielęgniarskich.

Raport pielęgniarski.

Rzecznik Praw Obywatelskich zabiera głos w sprawie raportów pielęgniarskich.

Raport pielęgniarski.

Zobacz jak w jednym ze szpitali w imieniu pielęgniarek związek negocjował sprawę "raportów pielęgniarskich".

Pielęgniarstwo 2014.

Biegła sądowa - specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa - wydała opinię w sprawie raportów pielęgniarskich ...

Raport pielęgniarski.

Dyrektor szpitala: "Kilkanaście pielęgniarek uznało, że pracodawca powinien im wyrównać w wynagrodzeniu czas pracy, który spędziły w pracy na pisaniu kilku zdań sprawozdania z dyżuru".

Raport pielęgniarski.

Raporty pielęgniarskie przyczynkiem konfliktu w szpitalu. Po kontroli PiP zostały wskazane pewne uwagi w zakresie "wynagrodzenia za czas sporządzania raportów pielęgniarskich".

Raport pielęgniarski.

"Karny jeżyk". W ministerstwie zdrowia opracowano komunikat w sprawie ustnych raportów pielęgniarskich. Jednak kierownictowo ministerstwa decydowało, że ... Zobacz jak do tego ma się "karny jeżyk"?

Ustne raporty pielęgniarskie.

Naczelna Rada PiP uchwaliła stanowisko w sprawie konieczności przekazywania raportów pielęgniarskich w formie ustnej. I wystosowała je do ministerstwa zdrowia. Zobacz odpowiedź.

Raport pielęgniarski.

"Niedopuszczalne jest stosowanie w niektórych zakładach opieki zdrowotnej zakazu przekazywania raportów pielęgniarskich w formie ustnej". Przeczytaj stanowisko Naczelnej Izby PiP w sprawie raportów pielęgniarskich.

Pielęgniarstwo.

Raport pielęgniarski w kontekście czasu pracy pielęgniarek i położnych. Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy.

Raport pielęgniarek.

Zobacz jak według PTP powinna zostać uregulowana organizacja raportów pielęgniarskich.

Raport pielęgniarek.

Sprawa raportu pielęgniarskiego. Tym razem pismo do Międzynarodowej Rady Pielęgniarek.

Raport pielęgniarek.

Jesteś pielęgniarką, położną? Przeczytaj koniecznie! W radomskim szpitalu funkcjonuje "podziemie raportowe", bo ... A Pielęgniarka Naczelna . . . ! Przeczytaj pismo w przedmiotowej sprawie.

Pielęgniarstwo a prawo pracy.

Oczywista oczywistość - "raport pielęgniarski" to "czas pracy".

Czas pracy pielęgniarek i położnych.

Pozostawanie po godzinach pracy a zdawanie raportu.

Zaznaczam, że oddziałowa nie zwraca nam godzin ani nie mamy płatne za nadgodziny, które od kilku miesięcy wykonujemy zostając po dyżurach. Narasta w nas bunt, a boimy się cokolwiek z tym zrobić. Jak jest rozwiązany ten problem w waszych miejscach pracy?

Działy aktualności