Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

Negocjatorka śmieciowego porozumienia z Zembalą otrzymała płatną posadę..., a ponad 96% ankietowanych uważa, że powinna podać się do dymisji. Kolejny raz zakpiono z pielęgniarek i położnych.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo zdrowia: "Nie jesteśmy w stanie wydać tak szczegółowych przepisów, które regulowałyby sytuację każdej pielęgniarki, czy to na urlopach, długotrwałych zwolnieniach...".

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Video - pielęgniarki z Łomży mówią do pani Szydło. Zobacz co powiedziała Pani premier.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

List czytelnika do jednej z gazet, jego mama jest pielęgniarką. "NFZ i polski Rząd oszukuje pielęgniarki i położne w obiecanych podwyżkach".

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

10 pytań do Pani Przewodniczącej

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

Zobacz poziom dyskusji na FB związku pip z pielęgniarkami. Taki poziom jak porozumienie!

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

W dniu 22 grudnia 2015 roku na posiedzeniu plenarnym sejmu mówili o pielęgniarkach... Wiceminister zdrowia: "nie bardzo widzę możliwości rozwiązania tego problemu (...) pomimo chęci i zrozumienia, że to jest niesprawiedliwe".

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Perełka! Video - prezes izby pip: "porozumienie zostało podpisane. Jesteśmy ZADOWOLENI! Nie możemy żądać nagle WSZYSTKIEGO". Nagle?

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarko, Położno siedź cicho! Redaktor radiowy pyta: Z długiej listy sektorów budżetówki protestujących i walczących o poprawę bytu, możemy pielęgniarki na razie skreślić? Pani w studiu odpowiada: na razie tak! Zgadnij, co to za pani.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo zdrowia przedstawia interpretację rozporządzenia w sprawie tzw. podwyżek pielęgniarek i położnych.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Tzw. podwyżki płac pielęgniarek i położnych. Nie ma ich od września, bo przewodniczącej związku pip oświadczenie złożyło NFZ. UWIERZYŁA?

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Wideo - przewodnicząca związku pip: "część placówek chce, aby włączono do podstawy" tzw. podwyżki, na mocy porozumienia z dnia 23 września 2015 roku. Pielęgniarko! Słyszałaś o takim przypadku?

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Porozumienie o 1600 zł brutto brutto w ciągu 4 lat to KATASTROFA. Potrzebna REWOLUCJA. Bo system ochrony zdrowia w zakresie wynagrodzeń, jest patologiczny! A porozumienie je tylko legitymizuje.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Prezes władz izby pip: "Rzeczywiście, zawód niewdzięczny tylko nikt go nie kazał wybierać! Tylko do tego zawodu idą ludzie z pasji i powołania".

Działalność izby pip.

Komunikat ministerstwa zdrwia w sprawie podwyżek dla pielęgniarek zatrudnionych w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarko i Położno! Czy w twoim szpitalu jest tak samo fatalna atmosfera? I lekarze dostali teraz podwyżkę. 10 zł na godzinę, czyli nie tzw. podwyżki, jak pielęgniarki?

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Pytanie pielęgniarki do pań w czepkach, która podjęła pracę w dniu 1 października 2015 roku.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Pytanie pielęgniarki do pań w czepkach - ja dodatku nie dostałam. Pielęgniarki w innych szpitalach, będące w tej samej sytuacji co ja, dodatek mają wypłacony. Czy jest to zgodne z prawem?

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

NSZZ Solidarność Komisja Krajowa zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie w sprawie tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Przewodnicząca związku pip w sejmie na temat tzw. podwyżek pielęgniarek: "Naszym problemem jest to, że zbyt głośno i może tak niepotrzebnie..."

Działalność związku pip.

Interpelacja poselska w sprawie tzw. podwyżek pielęgniarek. Dlaczego te pielęgniarki nie zostały objęte wzrostem wynagrodzeń?

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

NSZZ Solidarność - tzw. podwyżki dla pielęgniarek "naruszają ład prawny, ład społeczny i ład pracowniczy".

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Rada Dialogu Społecznego dyskutowała o: "zgodności z konstytucją" tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

JEST OK? Gliński, Radziwiłł i pielęgniarki. Prezes władz izby pielęgniarek i położnych: "złożenie petycji w kancelarii premiera nie jest wyrazem zarzutów wobec nowego rządu". Przecież rząd tworzą ludzie działający od lat i są współodpowiedzialni za sytuację polskich pielęgniarek. TAK JAK IZBA PIP!

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

W ministerstwie zdrowia dyskutowano w sprawie wynagrodzeń w ochronie zdrowia, zwłaszcza w kontekście tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

KTO SIEJE WIATR, TEN ZBIERA BURZĘ! Fakt pisze o tzw. podwyżkach pielęgniarek, a minister zdrowia wyjaśnia na stronie internetowej ministerstwa.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Pracodawcy RP - "żeby wrócić do sytuacji sprzed miesięcy" - przedstawili ministrowi zdrowia plan w sprawie tzw. podwyżek pielęgniarek: "Przekazaliśmy wczoraj panu ministrowi konkretny plan..."

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

(3) Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6 - Tzw. podwyżki w komentarzach użytkowników Portalu i naszego facebookowego fanpage'a

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki do ministra zdrowia: płaca minimalna pielęgniarki - 1,5 średniej krajowej, specjalistki - 1,7. Magistra ze specjalizacją - 2,0. Jaka jest Wasza opinia w tej sprawie?

Działalność związku pip.

Jeden związek zawodowy: podwyżki dla pielęgniarek to "marne grosze"! Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych uważa, że porozumienie to duży sukces.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Minister zdrowia odpowiada na pytanie: co się stanie jeśli tzw. podwyżki pielęgniarek i położnych, zostały "przyjęte niezgodnie z procedurą, że są sprzeczne z konstytucją lub innymi przepisami?"

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

(2) Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6 - Strajk w Rybniku - zobacz jak zachował się związek zawodowy pielęgniarek i położnych

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

(1) Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6 - artykuł redakcyjny - Tzw. podwyżki, których nie ma!

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

Tzw. podwyżki pielęgniarek - komentarz na Portalu: "U mnie w szpitalu rozdzielono pieniądze według 2 kryteriów..."

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Argumentacja NIE DO UWIERZENIA!? Pracodawcy RP o tzw. podwyżkach pielęgniarek i położnych.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

MZ zapowiada wzrost miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego od 6 do 15% w jednostkach budżetowych, co pozwoli na dokonanie wzrostu płac pielęgniarek i położnych, zatrudnionych w tych jednostkach.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Minister zdrowia w sejmie: "Moim zdaniem niemoralny system aktywnej rekrutacji z krajów..."

Działalność ministra zdrowia.

Przewodnicząca związku pip w sejmie na temat tzw. podwyżek pielęgniarek: "Naszym problemem jest to, że zbyt głośno i może tak niepotrzebnie..."

Działalność związku pip.

Minister zdrowia o płacach pielęgniarek rozmawia... bez udziału pielęgniarek.

Działalność ministra zdrowia.

Szpitale i NSZZ Solidarność już wnioskują do nowego ministra zdrowia o "nowelizację rozporządzenia" w sprawie tzw. podwyżek pielęgniarek

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Działy aktualności