Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Ministerstwo Zdrowia podało wyliczenia skutków finansowych, konkretnie na jeden etat, dodania 1 100 zł do podstawy wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Minister podpisał rozporządzenie w sprawie 1 200 zł do wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych, z zembalowego.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Aktualne wydanie branżowej gazety pielegniarki.info.pl - Wyjaśnienie związków pielęgniarek do porozumienia w zakresie: warunków pracy oraz pozostałych kwestii...

Komentarz związków do porozumienia

Gazeta pielęgniarek i położnych - Związek Powiatów Polskich o porozumieniu...

Reakcja na porozumienie

Miesięcznik branżowy kolportowany do 600 szpitali w Polsce - OPZZ napisało oświadczenie w sprawie porozumienia "pań w czepkach" z Ministrem Zdrowia. Przeczytaj...

Reakcja na porozumienie

Najnowsze wydanie pielegniarki.info.pl, a w nim - Pracodawcy obliczyli, że "porozumienie będzie kosztowało polskie szpitale ok. 300 zl dodatkowych kosztów na każdy etat pielęgniarki".

Reakcja na porozumienie

Najbardziej pielęgniarski miesięcznik branżowy - Porozumienie - zapisy o urlopie szkoleniowym.

Szczegółowe zapisy porozumienia

Najbadziej pielęgniarski miesięcznik branżowy - Związek pielęgniarek odpowiada na krytykę związaną z podpisanym porozumieniem.

Reakcje na porozumienie

Aktualne wydanie pielegniarki.info.pl - Reakcja Solidarności na porozumienie pielęgniarek z Ministrem Zdrowia...

Reakcja na porozumienie

Branżowy miesięcznik kolportowany do 600 szpitali - Wyjaśnienia do porozumienia z pielęgniarkami. Czytaj...

Komentarz związków do porozumienia

Sierpniowe wydanie branżowego miesięcznika - Treść porozumienia pielęgniarek z Ministrem Zdrowia (9 lipca).

Porozumienie z Ministrem Zdrowia

1 100 zł do podstawy wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki od 1 września z zembalowego to żaden sukces pań w czekach. To usankcjonowanie podejścia decydentów do naszej profesji: pielęgniarkom i położnym nie potrzeba dobrze zapłacić, w przeciwieństwie do lekarzy!

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018.

Takie są realia podpisanego przez panie w czepkach porozumienia z ministrem zdrowia, że żadna pielęgniarka i położna nie dostanie do wynagrodzenia zasadniczego od września tego roku 1 100 zł.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018.

Minister zdrowia o 1 200 zł do wynagrodzenia zasadniczego z zembalowego: "Projektowana regulacja pozytywnie wpłynie na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe pielęgniarek i położnych przez zapewnienie DODATKOWYCH środków na pokrycie potrzeb materialnych rodzin, obywateli, czy gospodarstw domowych pielęgniarek i położnych".

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Poseł do ministra zdrowia: Czy MZ ustaliło już warunki rekompensaty podmiotom leczniczym z tytułu podniesienia wynagrodzeń pielęgniarkom?

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Zobacz sierpniowy numer branżowej gazety dla pielęgniarek i położnych, który został wysłany do 600 szpitali w Polsce. Zawiera informator o porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 roku: treść porozumienia, wyjaśnienia związku pielęgniarek, reakcje na porozumienie - Solidarności, OPZZ, Pracodawców oraz Związku Powiatów Polskich oraz projekt rozporządzenia w przedmiotowej sprawie.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl

Panie w czepkach podpisały w dniu 9 lipca porozumienie z ministrem. Teraz krytykują treść porozumienia bo jest... niekorzystne dla pielęgniarek i położnych.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Wzrost płac pielęgniarek w latach 2015-2019 w kontekście dodatków brutto brutto to żenujące potraktowanie naszej profesji. Wystarczy spojrzeć, ile w tym czasie wzrosło najniższe wynagrodzenie. O 28,5%. Dlatego pielęgniarka powinna od 1 stycznia 2019 roku na rękę zarobić około 5 tys., a nie 1 100 zł do pensji zasadniczej.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018.

List otwarty Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych do Przewodniczącego NSZZ ‘Solidarność’ Piotra Dudy w sprawie krzywdzących i uderzających w godność pielęgniarek i położnych wypowiedzi i działań dotyczących porozumienia z dnia 9 lipca.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Business Centre Club - PROBLEM ŚRODKÓW Z NFZ – OPINIA DO PROJEKTÓW ROZPORZĄDZEŃ MIN. ZDROWIA w sprawie "podwyżek" dla pielęgniarek i położnych 1 100 zł do podstawy.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Nie wiadomo kto bardziej żartuje: panie w czepkach czy Solidarność... Rada pielęgniarek oburzona na prorządowy związek Solidarność, który "nakłania stronę rządową do nieprzestrzegania zapisów porozumienia", a przecież zapisy tego porozumienia gwarantują pielęgniarkom i położnym poprawę warunków pracy i płacy".

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Minister zdrowia i Józefa Szczurek-Żelazko wprowadzają chaos w zakresie płac pielęgniarek i położnych. Do dziś nie wiadomo czy liczba pielęgniarek ma być podana do NFZ do dnia 14 sierpnia czy 31 sierpnia, w zakresie 1 000 zł do podstawy.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych - komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018.

Mechanizm podwyżek przyjęty w porozumieniu (1100 do podstawy zasadniczej pielęgniarek i położnych) zupełnie abstrahuje od przyjętych w poszczególnych podmiotach leczniczych polityk płacowych.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

"Utracony zarobek" czyli Związek Powiatów Polskich wypowiada się w sprawie "wprowadzenia płatnego 6-dniowego urlopu szkoleniowego" zapisanego w porozumieniu pań w czepkach z ministrem.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Nadal nie ma ograniczenia wypłat dla pielęgniarek i położnych z zembalowego do jednego etatu (max 2).

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018.

Pracodawcy obliczyli, że "porozumienie będzie kosztowało polskie szpitale ok. 300 zł dodatkowych kosztów na każdy etat pielęgniarki".

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Artykuł w sprawie wirtualnego 1 100 złotych do podstawy wynagrodzenia pielęgniarek i położnych wzbudził na portalu ponad 90 komentarzy. Dyskusja dotyczyła także... wykształcenia Mariusza Mielcarka. Bogu dziękować, że nie jestem murzynem...

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018.

Z cyklu "znajdź różnicę" - redakcji pielegniarki.info.pl subiektywne spojrzenie na dwa porozumienia ministra zdrowia: z paniami w czepkach w imieniu pielęgniarek oraz lekarzy rezydentów. Znamienne! Pierwsze wystąpiły w roli petentów, drudzy jako "koledzy lekarze".

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Związki zawodowe dyskutowały z ministrem zdrowia o porozumieniu ministra z paniami w czepkach. Uczestnik spotkania: "Poziom emocji, wręcz agresji podczas posiedzenia to zaprzeczenie dialogu społecznego i jego wartości".

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Kolejny związek zawodowy tym razem OPZZ napisał oświadczenie w sprawie porozumienia pań w czepkach z ministrem zdrowia, w którym czytamy: "OPZZ krytycznie ocenia preferowanie płacowe przez stronę rządową wyłącznie grupy pielęgniarek i położnych...".

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018.

Żadna pielęgniarka i położna nie dostanie do wynagrodzenia zasadniczego od września tego roku, 1 100 zł. Takie są realia podpisanego przez panie w czepkach porozumienia z ministrem zdrowia.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018.

Prorządowy związek Solidarność tłumaczy (cytując słowa papieża!), że "z całą mocą, wbrew licznym pomówieniom, po raz kolejny informujemy nie jesteśmy przeciwni podwyżkom dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych". Pytanie: gdzie byliście jak Szumowski podpisał porozumienie z kolegami lekarzami?

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Minister zdrowia o 1 200 zł do wynagrodzenia zasadniczego z zembalowego: "Projektowana regulacja pozytywnie wpłynie na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe pielęgniarek i położnych przez zapewnienie DODATKOWYCH środków na pokrycie potrzeb materialnych rodzin, obywateli, czy gospodarstw domowych pielęgniarek i położnych".

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Zobacz projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie 1 200 zł do wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Przyganiał kocioł garnkowi... Pani Ptok krytyków porozumienia z dnia 9 lipca 2018 roku zaprasza do... wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej. Redakcja portalu pielegniarki.info.pl: kiedy ostatni raz pracowała pani przy łóżku chorego?

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018.

Wywiad z panią Ptok: "porozumienie z ministrem Szumowskim w części płacowej jest w dużej mierze jedynie kontynuacją, doprecyzowaniem porozumienia z ministrem Zembalą". Redakcja portalu pielegniarki.info.pl - przecież miała pani rozmawiać z ministrem o podwyżkach dla pielęgniarek a nie o kontynuacji żenujących dodatków brutto brutto!

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018.

Wideo - dyskusja w sejmie: w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarkom i położnym od września 2018 roku o 1 100 zł, to należy się spodziewać roszczeń płacowych ze strony jakiej grupy zawodowej?

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Poseł w sejmie w dniu 19 lipca wypowiada się z troską o porozumieniu pań w czepkach z ministrem zdrowia z dnia 9 lipca godz. 22.47, w kontekście sytuacji finansowej szpitali...

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Pielęgniarko! Pielęgniarzu! Sprawdź gdzie możesz otrzymać dofinansowanie lub zwrot kosztów studiów na kierunku pielęgniarstwo: studia licencjackie i magisterskie.

Pielęgniarki a Wojska Obrony Terytorialnej.

Działy aktualności