Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Sejm - głos rozsądku posłanki: "mówię to do pani przewodniczącej Izby Pielęgniarek i Położnych – to jest żenujące! ... jak już pielęgniarka w ciągu 8 godzin te wszystkie normy wypełni, pani przewodnicząca, to co wtedy? Nie zapłacimy jej za następne dwie godziny, bo tylko tyle zrobiła"?

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Prezes naczelnej izby pip powinna podać się do dymisji!

Pielęgniarstwo 2014.

W dniu dzisiejszym odbędzie się specjalne posiedzenie sejmowej komisji zdrowia. Temat: "Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych"!

Pielęgniarstwo 2014.

Dlaczego władze izby pip na bieżąco nie informują na stronie internetowej o przebiegu rozmów z ministrem zdrowia w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych?

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

JESTEM OBURZONY! Minister zdrowia podpisuje rozporządzenie w dniu 28 grudnia. Izby pip oraz związek pip w dniu (? - brak daty na dokumencie) UROCZYŚCIE podpisują protest. Prawie trzy miesiące później!

Dzialalność władz samorządu pip i związku pip.

Przewodnicząca związku zawodowego pip na sejmowej komisji zdrowia: "JESTEŚMY SMUTNE". Natomiast mnie krew zalewa, jak słyszę takie wypowiedzi w imieniu prawie 300 tysięcy polskich pielęgniarek i położnych.

Dzialalność władz związku pip.

Niezły pasztet! Posłowie do ministra zdrowia: Czy nie lepiej byłoby, aby o liczbie personelu .... decydował samodzielnie dyrektor danej placówki ...?

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Sztandary izby i związku pielęgniarek i położnych: WYPROWADZIĆ!!! Minister wydał rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych 2013.

Projekt ws. norm zatrudnienia - wersja z dnia 2.12.2012 roku.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Projekt ws. norm zatrudnienia. Zobacz zgłoszone uwagi. Warto!!!

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Jak ministerstwo postrzega pielęgniarki? Jak popychadła!

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Tzw. "instrumentariuszka brudna" musi być pielęgniarką lub położną!

Normy zatrudnienia pielęgniarek na bloku operacyjnym.

Coś tu nie gra! Liczba pielęgniarek na oddziałach intensywnej terapii.

Normy zatrudniania pielęgniarek na oddziałach anestezjolgii i intensywnej terapii.

Zobacz w jaki sposób mają być ustalane normy zatrudnienia na sali porodowej, oddziale: ciąży, położniczo- noworodkowym. Zobacz tabele klasyfikacji położnic, noworodków do "kategorii opieki".

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Normy zatrudnienia na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii mają być wyliczane za pomocą Skali Czynności Pielęgniarskich NAS (Nursing Activities Score). Zobacz także jak w projekcie nowego rozporządzenia zaproponowano uregulowanie norm zatrudnienia na bloku operacyjnym, stanowiskach znieczuleń i salach wybudzeń. Jutro informacje w zakresie położnictwa.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Normy zatrudnienia mają być obliczane na poszczególnych oddziałach w powiązaniu z kategoryzacją pacjentów. Dziś prezentujemy fragment nowego projektu rozporządzenia dotyczący oddziałów pediatrycznych i neonatologicznych. Jutro oddziały AiIT, IT oraz blok operacyjny, stanowiska znieczuleń i sala wybudzeń.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

MZ proponuje, aby normy zatrudnienia obliczać na poszczególnych oddziałach według czasu pielęgnacji bezpośredniej i pośredniej w powiązaniu z kategoryzacją pacjentów. Dziś prezentujemy fragment nowego projektu rozporządzenia dotyczący oddziałów zabiegowych oraz zachowawczych. Jutro oddziały pediatryczne.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo zdrowia opracowało (prace trwały trzy lata!) i przesłało w marcu br. do naczelnej izby pip projekt rozporządzenia w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Na stronie internetowej władz izby brak informacji w tej sprawie (np. jakie zajęły stanowisko wobec projektu?). Czy informowanie środowiska zawodowego o tak istotnych sprawach nie jest obowiązkiem władz izby?

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Przełomowe stanowisko ministra zdrowia dla zawodu pielęgniarki: "Jedna pielęgniarka lub położna realizująca zadania na danej zmianie dziennej lub nocnej w oddziale/zakładzie nie może zapewnić wszystkim pacjentom opieki pielęgniarskiej, a tym samym podmiot leczniczy nie może zapewnić bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom".

Pielęgniarstwo 2012.

MZ i Departament Pielęgniarek i Położnych obchodzą mały jubileusz! Dwa latka. W licpu 2009 roku resort powołał zespół do spraw opracowania SPOSOBU ustalenia norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Znamienny jest fakt, że z prac zespołu wycofał sie zwiazek pip, a samorząd pip nie. SPOSOBU nadal nie ma.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Minister zdrowia określiła rozporządzaniem obsadę pielęgniarską w oddziałach IOM, kardiologii, neonatologii. Będą one obowiązywać od 2012 roku. Co z resztą oddziałów?

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Redakcja Portalu pyta ministerstwo zdrowia dlaczego minister zdrowia nie dotrzymuje porozumienia podpisanego w dniu 30 czerwca 2010 roku. Minister w porozumieniu podpisał deklarację, że wyda do końca sierpnia 2010 roku rozporządzenie zawierające normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych (normy wyższe niż zapisana w projekcie norma 1:20). Ministerstwo odpowiada, minister nie wydał rozporządzenia bo....

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Wystąpienie do mz - nonsensy polityki zdrowotnej prowadzonej przez ministerstwo zdrowia - część 1. Ustawa o działalności leczniczej zobowiązuje podmioty lecznicze prowadzone w formie SP ZOZ oraz jednostki budżetowej do ustalania i stosowania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Takich wymogów ustawa nie stawia podmiotom leczniczym prowadzonym w formie spółki kapitałowej.

Normy pielęgniarek i położnych.

Ciekawa sprawa. Dyrektor zwalnia z pracy ordynatora oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Jednym z powodów zwolnienia jest - wystosowanie przez zwolnioną ordynator "zapytania do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie liczby pielęgniarek, które powinny być zatrudnione na oddziale".

Normy pielęgniarek i położnych.

Świadczenidawcy zgłaszają do NFZ pielęgniarki i położne bez ich wiedzy, mimo tego, że ich nie zatrudniają? Wobec powyższego pielęgniarki i położne wystepują do NFZ z wnioskami o informację, jakie szpitale czy przychodnie wykazują, że je zatrudniają.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Poseł pyta MZ, czy szpital może powierzyć firmie zewnętrznej obliczenie minimalnych norm zatrudnienia? MZ odpowiada: może.

Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Norma 1:20. Ministerstwo Zdrowia strzela focha! Zabiera zabawki z piaskownicy. Najpierw samo rzucało piaskiem po oczach. Teraz tłumaczy się wychowawcy, że źle odebrano rzucanie innych piaskiem w oczy a przecież miało takie dobre intencje. I jeszcze jedno. Panie w czepkach, jak najszybciej wyjdźcie z tej pisakownicy.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Poseł Grzegorz Napieralski w interpelacji do ministra zdrowia: czy firma zewnętrzna może przeprowadzać obliczenie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w szpitalu klinicznym? Czy taka sytuacja jest zgodna z regulacjami prawnymi? Jaki kwalifikacje powinny mieć osoby dokonujące obliczenia przedmiotowych norm?

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

SKANDAL! Zobacz reportaż - szpital w Kutnie - negocjacje pielęgniarek z dyrekcją, z ust dyrektora pada uzasadnienie zwolnień pielęgniarek: przecież część obowiązków pielęgniarek mogą przejąć . . . sami pacjenci! Dyrekcja planuje, że na nocnych dyżurach, na kilka oddziałów ma być po pielęgniarce . . . jednej! To skutki bezradności samorządu i związku pip, które nie potrafiły doprowadzić do ustalenia ogólnopolskich norm, tylko układają się z kolejnymi ekipami w MZ.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie przedstawia swoje stanowcze NIE dla propozycji MZ 1:20. Zobacz merytoryczne stanowisko Towarzystwa. Zobacz propozycję poziomu obsad pielęgniarskich na: oddziałach zabiegowych, zachowawczych, intensywnej terapii, dziecięcych. Warto zapoznać się z tym dokumentem.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

1:20 - Stanowisko Warszawskiej Izby PiP w sprawie zapisu ustanawiającego objęcie opieką przez jedną pielęgniarkę lub położną 20 pacjentów. Nadal czekamy na opublikowanie stanowiska w tej sprawie przez Naczelną Izbę PiP oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. 2 KOMENTARZE.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

MZ - w szpitalu jedna pielęgniarka lub położna obejmuje opieką w ciągu jednej zmiany nie więcej niż 20 pacjentów. Taki zapis w projekcie rozporządzenia z dnia 15 czerwca wywołało ostrą krytykę użytkowników Portalu Pielęgniarek i Położnych. Zobacz stanowisko w tej sprawie OZZPiP.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Propozycja MZ 1:20 w zakresie liczebności pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych to degrengolada polskiego pielęgniarstwa! Kierownictwo Departamentu Pielęgniarek i Położnych powinno podać się do dymisji.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

MZ w projekcie rozporządzenia zapisało: w szpitalu jedna pielęgniarka lub położna obejmuje opieką w ciągu jednej zmiany nie więcej niż 20 pacjentów. W projekcie napisano "równoważnik etatu", w kontekście liczby obsady pielęgniarskiej. W SOR i izbie przyjęć dodano warunki kwalifikacji i dostępności pielęgniarek.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Notatka ze spotkania w MZ - "Zapewnienie bezpośredniej opieki pielęgniarskiej - równoważnik 1 etatu na 8 - 10 pacjentów na dyżur. Powyższa propozycja nie powinna dotyczyć oddziałów: AiIT, neonatologii, izby przyjęć i oddziału ratunkowego, bloku operacyjnego. Do dalszej dyskusji pozostają oddziały pediatryczny, położniczy (w tym Rooming - In)."

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Naczelna Izba PiP organizuje konferencję. Opłata 560 zł. Za dwudniową konferencję! Funkcjonowanie samorządu postrzegam inaczej, a konferencja powinna być bezpłatna! 39 KOMENTARZY.

Szkolenia pielęgniarek i położnych.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. MZ powołało zespół ds. opracowania "sposobu ustalania" przedmiotowych norm. Zamiast zespołu, który opracuje normy. Bez sensu. Zobacz komentarz redakcyjny. 1 KOMENTARZ.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Normy Zatrudnienia - "bywa tak, że są dyżury, gdy jedna pielęgniarka pracuje w budynku lub na piętrze z czterdziestoma chorymi psychicznie. Mając tu morderców, gwałcicieli i tak dalej . . ."

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Sprawa w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzy w dniu 16 grudnia wniosek Prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustaw zawierających regulacje w zakresie: kierowniczych stanowisk w pielęgniarstwie, norm zatrudnienia, uprawnień pracowniczych osób zatrudnionych w zoz.

Działy aktualności