Minister Zdrowia i Prezes NFZ pozbawia opieki pielęgniarskiej chorych DPS a pielęgniarki pracy. Zobacz reportaż filmowy oraz wystąpienie redakcji Portalu w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich, który uznał, że "zarzutom skarżących trudno odmówić racji, zważywszy na skalę problemu w odniesieniu do liczby zaangażowanych pielęgniarek i objętych ich opieką pacjentów".

Świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania.

 

 

Zobacz nowy reportaż telewizyjny z dnia 8 listopada 2009 roku

Zobacz materiały telewizyjne:

13 października 2009 roku

18 października 2009 roku

1 listopada 2009 roku

4 listopada 2009 roku

4 listopada 2009 roku  

 

W dniu 6 października 2009 roku redakcja Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych w imieniu inicjatorów Ogólnopolskiej Kamapanii - "Opieka Domowa w POZ - Pielęgniarki dla swoich chorych" wystąpiła z wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich o wystąpienie do MZ w sprawie działań Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie likwidacji świadczeń  pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania. 

Zobacz treść wystąpienia redakcji Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych do Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz posłów i senatorów, członków sejmowej i senackiej komisji zdrowia w sprawie pielęgniarskiej domowej opieki w POZ.

W dniu 9 października br. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich odmawia wystąpienia w przedmiotowej sprawie.

W dniu 18 października 2009 roku redakcja Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych wniosła o ponowne rozpatrzenie wniosku z dnia 6 października 2009 roku.

W dniu 23 października 2009 roku Biuro Rzecznika informuje, że Rzecznik wystąpi do Ministra Zdrowia w przedmiotowej sprawie.

W dniu 23 października 2009 roku Rzecznik Praw Obywatelskich występuje do Ministra Zdrowia w sprawie zaprzestania z dniem 31 grudnia 2009 r. zawierania i kontynuowania umów o świadczenia z zakresu pielęgniarskiej opieki domowej w POZ - 23 października 2009 r.

W imieniu inicjatorów Ogólnopolskiej Kampanii - "Opieka Domowa w POZ - Pielęgniarki dla swoich chorych"

Mariusz Mielcarek

Senat do MZ i NFZ: zmieńcie przepisy bo warunki określone rozporządzeniem MZ i zarządzeniem Prezesa NFZ "nie dają możliwości skorzystania z należnych i absolutnie niezbędnych usług pielęgniarskich nawet osobom bardzo ciężko chorym i upośledzonym"!

Z jednej strony NFZ i MZ "oszczędza" 260 mln zł likwidując Pielęgniarską Opiekę Domową w POZ z drugiej strony wydaje miliardy na program korzystny finansowo dla lekarzy rodzinnych, który będzie także utrzymany w 2010 roku! 10 KOMENTARZY.