Pielęgniarska opieka domowa w POZ. Rzecznik Praw Obywatelskich do Ministra Zdrowia: "Zarzutom skarżących trudno odmówić racji, zważywszy na skalę problemu w odniesieniu do liczby zaangażowanych pielęgniarek i objętych ich opieką pacjentów". 7 KOMENTARZY.

5 min czytania
AktualnościPielęgniarstwo w opiece długoterminowej.
Pielęgniarska opieka domowa w POZ. Rzecznik Praw Obywatelskich do Ministra Zdrowia:  "Zarzutom skarżących trudno odmówić racji, zważywszy na skalę problemu w odniesieniu do liczby zaangażowanych pielęgniarek i objętych ich opieką pacjentów". 7 KOMENTARZY.

W dniu 6 października 2009 roku redakcja Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych w imieniu inicjatorów Ogólnopolskiej Kamapanii – „Opieka Domowa w POZ – Pielęgniarki dla swoich chorych” wystąpiła z wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich o wystąpienie do MZ w sprawie działań Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie likwidacji świadczeń  pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania. 

Zobacz treść wystąpienia redakcji Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych do Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz posłów i senatorów, członków sejmowej i senackiej komisji zdrowia w sprawie pielęgniarskiej domowej opieki w POZ.

W dniu 9 października br. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich odmawia wystąpienia w przedmiotowej sprawie.

W dniu 18 października 2009 roku redakcja Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych wniosła o ponowne rozpatrzenie wniosku z dnia 6 października 2009 roku.

W dniu 23 października 2009 roku Biuro Rzecznika informuje, że Rzecznik wystąpi do Ministra Zdrowia w przedmiotowej sprawie.

W dniu 23 października 2009 roku Rzecznik Praw Obywatelskich występuje do Ministra Zdrowia w sprawie zaprzestania z dniem 31 grudnia 2009 r. zawierania i kontynuowania umów o świadczenia z zakresu pielęgniarskiej opieki domowej w POZ – 23 października 2009 r.

Poniżej przytaczamy treść wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich.

W imieniu inicjatorów Ogólnopolskiej Kampanii – „Opieka Domowa w POZ – Pielęgniarki dla swoich chorych”

Mariusz Mielcarek

Zobacz interpelacje poselskie w przedmiotowej sprawie:

23 października 2009 roku – Poseł do MZ: Jakie jest stanowisko Ministerstwa i ocena funkcjonowania Pielęgniarskiej Opieki Domowej POZ?

9 października 2009 roku – Poseł do MZ: Kilka tysięcy pielęgniarek z dnia na dzień zostało pozbawionych pracy, a kilkadziesiąt tysięcy pacjentów straciło dotychczasową opiekę.

7 października 2009 roku – Senator do ministra zdrowia w sprawie pielęgniarek wykonujących zawód w ramach pielęgniarskiej opieki domowej poz.

23 września 2009 roku – Poseł do MZ: W jaki sposób i w jakiej formie prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zamierza poinformować pacjentów i ich rodziny, że z dniem 1 stycznia 2010 r. zostają pozbawieni pielęgniarskiej opieki domowej? Według MZ priorytetem zdrowotnym jest ˝rozwój opieki długoterminowej”. Czy realizacja tych priorytetów ma polegać na zaprzestaniu finsowania tych świadczeń? Co z personelem medycznym, który przeszedł według wskazań z DPS-ów na kontrakty, a teraz pozostanie bez pracy?

22 lipca 2009 roku – Poseł pyta MZ dlaczego NFZ odmawia podpisania umów z pielęgniarkami opiekującymi się pacjentami w DPS. MZ – „badamy zaistniałą sytuację”.

Mariusz Mielcarek


RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Obywatelskich
RPO-614538-X/09/AA
00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00
Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53

                            

                                                   Warszawa 23 października 2009 r.

                                             

                                              Pani
EWA KOPACZ
MINISTER ZDROWIA

Uprzejmie informuję Panią Minister, że Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje listy (przykładowe kopie w załączeniu), w których podnoszone są zastrzeżenia do decyzji w sprawie zaprzestania z dniem 31 grudnia 2009 r. zawierania i kontynuowania umów o świadczenia z zakresu pielęgniarskiej opieki domowej w POZ, realizowane metodą zadaniową według wykonania wycenionego punktowo katalogu świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, dotychczas realizowanych na podstawie zarządzenia Nr 105/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
W myśl przepisów tego zarządzenia, pielęgniarska opieka domowa w POZ oznacza realizowane przez pielęgniarkę w domu/miejscu pobytu świadczeniobiorcy, świadczenie opieki zdrowotnej dla osób w każdym wieku, u których stwierdza się ograniczenie sprawności psychofizycznej spowodowane procesem chorobowym i którego ocena stanu samoobsługi, według skali Barthel wynosi nie więcej niż 60 punktów. Produkt ten miał za zadanie poszerzyć ograniczoną dostępność do opieki pielęgniarskiej pacjentów, których pielęgnacją zajmowały się dotychczas pielęgniarki środowiskowo – rodzinne, sprawujące opiekę nad liczną populacją.
Zdaniem skarżących, taki model opieki nad osobami niesprawnymi lub sparaliżowanymi z niewydolnym układem oddechowo – krążeniowym, często z demencją starczą lub innymi zaburzeniami psychogeriatrycznymi, został dobrze przyjęty przez pacjentów i ich rodziny, a także przez pielęgniarki, które upatrywały w prowadzonym modelu opieki, możliwość samodzielnego wykonywania zawodu oraz rozwoju zawodowego. Obecnie, w skali całego kraju oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia związane są blisko 500 umowami o udzielanie świadczeń w ramach pielęgniarskiej opieki domowej POZ, a zatem należy domniemywać, że taką formę wykonywania zawodu realizuje kilka tysięcy pielęgniarek, obejmując opieką co najmniej 20 – 30 tysięcy pacjentów przy założeniu, że każda pielęgniarka wykonuje świadczenia u 5 – 8 pacjentów.

W tym celu, wiele pielęgniarek rozwiązało dotychczasowe stosunki pracy i podjęło działalność w formie indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych lub niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Pielęgniarki pozyskały i wyremontowały niezbędne pomieszczenia a także podjęły konieczne kształcenie podyplomowe w celu uzyskania odpowiednich kwalifikacji i uprawnień zawodowych. Realizacja powyższych działań wiązała się z poniesieniem znacznych kosztów. Omawiany problem podnoszony był również w doniesieniach prasowych, m.in. w artykule zamieszczonym w „Dzienniku Gazeta Prawna” z dnia 1 6 – 1 8 października 2009 r. pt. „Pielęgniarki środowiskowe znikną z domów pacjentów” (kopia artykułu w załączeniu). W opinii skarżących, decyzja w sprawie zaprzestania zawierania i kontynuowania umów o świadczenia z zakresu pielęgniarskiej opieki domowej w POZ, jako forma poszukiwania oszczędności w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej, uderza w interesy jednej grupy zawodowej, narażając pielęgniarki na skutki nieprzewidywalne w momencie podejmowania decyzji o udzielaniu świadczeń w ramach pielęgniarskiej opieki domowej POZ. Decyzja ta stanowi również zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów, powodując ograniczenie dostępności do dotychczas oferowanych świadczeń, m.in. dla mieszkańców domów pomocy społecznej (część dotychczas udzielanych świadczeń nie będzie mogła być wykonywana w ramach proponowanej opieki długoterminowej, gdyż zakres świadczeń wykonywanych w formie pielęgniarskiej opieki domowej w POZ różni się od zakresu świadczeń opieki długoterminowej).
Zarzutom skarżących trudno odmówić racji, zważywszy na skalę problemu w odniesieniu do liczby zaangażowanych pielęgniarek i objętych ich opieką pacjentów.
Należy nadmienić, że pielęgniarki były motywowane do udzielania świadczeń w ramach pielęgniarskiej opieki domowej w POZ przez organy publiczne, w tym Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz władze samorządowe (starostów oraz prezydentów miast), zwłaszcza w odniesieniu do opieki nad pacjentami przebywającymi w domach pomocy społecznej.
W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (jt. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o zbadanie sprawy oraz zajęcie stanowiska, a także o przekazanie informacji odnośnie działań i zamierzeń resortu zdrowia w kwestii rozwiązania podnoszonego problemu z poszanowaniem praw pacjentów i interesów pielęgniarek.

Z poważaniem

Z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

 Występienie Rzecznika w formacie PDF

Zobacz także:

Z jednej strony NFZ i MZ „oszczędza” 260 mln zł likwidując Pielęgniarską Opiekę Domową w POZ z drugiej strony wydaje miliardy na program korzystny finansowo dla lekarzy rodzinnych, który będzie także utrzymany w 2010 roku! 10 KOMENTARZY.

Senat do MZ i NFZ: zmieńcie przepisy bo warunki określone rozporządzeniem MZ i zarządzeniem Prezesa NFZ „nie dają możliwości skorzystania z należnych i absolutnie niezbędnych usług pielęgniarskich nawet osobom bardzo ciężko chorym i upośledzonym”!

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie w dziale: Świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowaniaAkcja społeczna – Pielęgniarki dla swoich chorych.

Zobacz reportaż telewizyjny . . .  oraz trzyminutowy materiał wideo o pracy pielęgniarek wykonujących świadczenia w ramach PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI POZ.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8115 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Baleriny medyczne dla personelu medycznego.

1 min czytania
Obuwie medyczne na pielęgniarek i położnych W Sklepie Pielęgniarek i Położnych można znaleźć obuwie medyczne męskie oraz damskie stworzone z myślą o…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Zaskoczone pielęgniarki usłyszały w sejmie: stawka lekarza to 60 zł/godz.

3 min czytania
Stanowisko lekarzy wobec projektu ustawy autorstwa związku pielęgniarek Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w kilku ostatnich artykułach redakcyjnych przekazuje czytelnikom portalu…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek zapisało się ponad 700 osób.

1 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych prezentowanych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dowiadujemy się, że kurs specjalistyczny, któremu…
Komentarze