Działy aktualności

Aktualności

PFSz: odgórne normy zatrudnienia pielęgniarek niepotrzebne!

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek

Pielęgniarka przetaczała krew dwóm pacjentom. Doszło do pomyłki!

Pielęgniarka - przetaczanie krwi

Dyskusja pielęgniarek o zasadności szkoleń z przetaczania krwi.

Pielęgniarka - szkolenia z przetaczania krwi

Na promocję zawodu pielęgniarki 3/4 miliona złotych.

Rząd promuje zawód pielęgniarki...

Lutowe (2019) wydanie Gazety Pielęgniarek i Położnych - pielegniarki.info.pl

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielegniarki.info.pl

W szpitalu brakuje 25,38 etatów pielęgniarskich oraz 14,28 etatów położniczych. Co zrobił szpital?

Normy pielęgniarek a likwidacja łóżek

Pielęgniarski vlog (5) - "Pielęgniarko, bądź info!"

Pielęgniarski vlog - Niespójne z rzeczywistością

MZ o pielęgniarkach. Profity dla absolwentów szkół pielęgniarskich.

Do norm pielęgniarskich można wliczać ratowników? Ministerstwo odpowiada.

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek

Sąd: miejscem pracy pielęgniarki "były pomieszczenia jednostki organizacyjnej, nie zaś cały szpital".

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki

Liczba pielęgniarek zwiększa się! Tak uważa ministerstwo zdrowia.

Pielęgniarki 2019

Jakość w trosce o bezpieczeństwo - bezpieczne i pielęgnujące zniszczone dłonie rękawiczki nitrylowe...

SKAMEX

Historia rozmowy pielęgniarki w gabinecie dyrektora szpitala. Było ostro...

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Legalne szkolenia pielęgniarek? Metodą e-learning-u? Wykładnia ministerstwa zdrowia.

Szkolenia pielęgniarek i położnych.

Dodatki brutto brutto pielęgniarek. Sąd: bez względu na formę, w jakiej przyznano dodatek (do podstawy czy obok), wchodzi on w skład wynagrodzenia, a zatem wlicza się go do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz nagrody jubileuszowej.

Dodatki pielęgniarek brutto brutto po nowemu.

Oferta pracy dla pielęgniarek i pielęgniarzy w Niemczech.

Praca za granicą

Brak pielęgniarek! "Dramat jest niesamowity... Najwyższe władze powiatu, dyrektor szpitala i lekarze rwą sobie włosy z głowy, że nie ma 40 pielęgniarek".

Normy pielęgniarek a likwidacja łóżek

Pielęgniarki 2019: "w wielu przypadkach brak jest możliwości zorganizowania dodatkowych miejsc w gabinetach zabiegowych, dyżurkach pielęgniarskich, pokojach socjalnych i szatniach".

Pielęgniarki 2019.

Pielęgniarski vlog (4) - Wynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarski vlog - Niespójne z rzeczywistością

"Środowisko pielęgniarek i położnych niepokoi problem dotyczący braku jednolitej i obowiązującej interpretacji przepisów w zakresie wzrostu wynagrodzeń". Panuje w tym zakresie WOLNOAMERYKANKA!

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarek dodatki brutto brutto pod kontrolą NFZ. Skontrolowano 5 szpitali. Co stwierdzono?

Dodatki brutto brutto pielęgniarek.

MZ o pielęgniarkach: Zmiany (normy oraz likwidacja łóżek) mają za zadanie doprowadzić do sukcesywnego polepszenia dotychczasowych warunków pracy i płacy.

Pielęgniarki 2019.

Sąd o postępowaniu pielęgniarek. Wskutek zakażenia pacjentka utraciła widzenie.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki

"Szpital musi zatrudnić 61 sióstr". Spore to "punktowe" miejsce braku personelu pielęgniarskiego. Gdzie?

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek.

6-dniowy urlop szkoleniowy pielęgniarek chcą zamienić na "do 6 dni".

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych

Obsady pielęgniarskie. Jednoosobowe! Dyrektor szpitala: nie da się zostawić w nocy z pacjentami na oddziale jednej pielęgniarki... Brawo dla Pana! Tylko niech pan to powie innym dyrektorom szpitali.

Pielęgniarstwo 2019.

Praca dla pielęgniarek/pielęgniarzy w Norwegii + kurs języka norweskiego.

Praca za granicą

"Nikt nie przewidział tego, że pielęgniarki pracujące na ciężkich oddziałach - ja zwykłem je nazywać górnikami w białych kitlach - po prostu mogą zachorować."

Posiedzenie Sejmu

Lekarz dyżurujący w szpitalu: "Po otrzymaniu informacji telefonicznej od pielęgniarki o podanych lekach czekałem aż zaczną one działać...".

Pielęgniarstwo.

Poczytajcie! Historia z ministerstwa zdrowia. To się w głowie nie mieści! Zorganizowano warsztaty. W hotelu. "Służby administracyjne nie analizowały, kto jest właścicielem hotelu". Koszt 30 tys. zł. Na 24 osoby. Bo w ministerstwie był... remont!

Działalność ministerstwa zdrowia.

Pielęgniarek dodatki do pensji. NFZ: sprawdzimy "czy pielęgniarki, na które przekazujemy pieniądze, rzeczywiście wykonują świadczenia". Izba pielęgniarek: "docierają do nas również niepokojące głosy".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Położna wystąpiła o 1 000 000 zł tytułem zadośćuczynienia za mobbing! Zobacz czy sąd podzielił argumentację położnej, wyjaśniając co należy rozumieć pod pojęciem "mobbingu".

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Ordynator: zwolnię pielęgniarkę to zatrudnię wtedy sekretarkę medyczną.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Sąd: czyn pielęgniarki stanowił przestępstwo! 120 tys. zadośćuczynienia dla pacjentki jest odpowiednie.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Pielęgniarka pisze jak czuje się po nocnym dyżurze: Jak trup. Jak zombi. Ledwo pełznę. Spuchnięte nogi. Bolący kręgosłup. Piekące oczy. Czasem szum w uszach. Padam spać. Nie mogę zasnąć od razu, bo ból nóg dokucza za bardzo.

Praca pielęgniarek w porze nocnej.

Czy minimalne wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej należy ustalać biorąc pod uwagę posiadane kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wymagane na zajmowanym stanowisku czy też kwalifikacje posiadane, w sytuacji, gdy są one wyższe od wymaganych?

Siatka płac pielęgniarek i położnych.

Oburzenie pielęgniarek po wystąpieniu prezesa izby pielęgniarskiej.

Działalność prezes izby pielęgniarek.

Gazeta branżowa pielęgniarek i położnych. Projekt okładki kolejnego wydania wzbudził dyskusję i liczne komentarze!

Gazeta branżowa pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarka zatrudniona na umowę zlecenie, przez "pewien okres czasu" nie wykonuje świadczeń. Jak powinien postąpić pracodawca z dodatkami, jakie otrzymuje na tę pielęgniarkę z NFZ? Odpowiada ministerstwo zdrowia.

Pielęgniarkom źle wypłacają 1100.

Wypowiedź prezes izby pielęgniarek. Po tej konferencji prasowej izba pip powinna zmienić nazwę na prorządowy samorząd zawodowy!

Działalność samorządu izby pip.