Aktualności

Osoby, które nie przejdą na emeryturę dostaną świadczenie motywacyjne.

Świadczenia motywacyjne.

Czy pielęgniarka może zaordynować lek bez recepty?

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Pielęgniarka - "Zadziwiające, że pielęgniarki nie porzuciły jeszcze tej pracy."

Pielęgniarki - praktyka zawodowa.

Izba pielęgniarek o konkursie NFZ na środki przeznaczone dla pielęgniarek deklarujących pracę w jednym miejscu.

Pielęgniarka - praca w jednym miejscu.

Położna pielęgniarką. Stanowisko lekarzy.

Położne na stanowiskach pielęgniarek.

Pielęgniarka - w sejmie o rekompensatach i ubezpieczeniu w pandemii.

Pielęgniarki - warunki pracy i płacy.

Pielęgniarki - 12 sierpnia spotkanie w mz w sprawie zmiany siatki płac.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki: to samo stanowisko, taka sama płaca. Komentarze na pielegniarki.info.pl.

Praca pielęgniarek o jednakowej wartości.

Położna pielęgniarką. Komentarze na pielegniarki.info.pl.

Położne pielęgniarkami.

Tysiące nowych specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa.

Specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa.

Pielęgniarki - wysokość rekompensat w szpitalach jednoimiennych.

Rekompensaty dla pielęgniarek.

Izba pip: Zwiększyć wyszczepialność wśród pielęgniarek przeciw grypie!

Działalność izby pielęgniarskiej.

Pielęgniarki - co się dzieje z niewykorzystanym zembalowym?

Dodatki dla pielęgniarek.

Położna pielęgniarką. Stanowisko izby.

Położna na stanowisku pielęgniarki.

Sejm przyznał położnym kompetencje pielęgniarek.

Położna na stanowisku pielęgniarki.

Pielęgniarki - dodatek covidowy 1450 PLN brutto brutto.

Pielęgniarki domów pomocy społecznej.

Pandemia - dodatkowe wynagrodzenie pielęgniarek.

Dodatki dla pielęgniarek.

Pielęgniarki - jednakowe stanowiska pracy to jednakowe wynagrodzenie.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarka - średnia rekompensata za maj to 2111,84 PLN.

Rekompensaty dla pielęgniarek.

Pielęgniarki w pandemii: nowy dodatek do wynagrodzenia - 2 582 PLN.

Dodatki dla pielęgniarek.

Ministerstwo o pielęgniarkach - nie można różnicować wysokości wynagrodzeń.

Zarobki pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo o pielęgniarkach: porównywalne kwalifikacje to jednakowe wynagrodzenie.

Płace pielęgniarek i położnych.

MZ o wynagrodzeniach pielęgniarek: równa praca równa płaca.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki - lipcowa regulacja płac. Komentarze pielęgniarek.

Podwyżki pielęgniarek.

Pielęgniarki - kara bezwzględnego więzienia za błąd.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Pielęgniarka: "zostałam z pacjentami".

Koronawirus SARS-CoV-2

Praca dla pielęgniarki - 6,94 PLN brutto/godz.

Praca dla pielęgniarek.

Pielęgniarstwo - położna wystąpiła o milion złotych odszkodowania!

Praktyka zawodowa pielęgniarek i położnych.

Za pielęgniarkę na dyżur przyszła inna pielęgniarka (2)...

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Z pielęgniarką nikt nie chciał zamienić się na dyżur...

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Pielęgniarki odwiedziły policjantów na komendzie.

"Miła niespodzianka dla policjantów".

Pielęgniarki - warunki ubezpieczenia po ekspozycji na materiał zakaźny.

Ubezpieczenie SARS-CoV-2 dla pielęgniarek.

Liczba pielęgniarek objętych ograniczeniem. To tysiące!

Pielęgniarki - nakaz pracy w jednym miejscu.

Pielęgniarki - zmiana w sposobie ograniczenia do jednego miejsca pracy.

Praca pielęgniarek - praca w jednym miejscu.

Pielęgniarki - zmiany w ograniczeniu do jednego miejsca pracy.

Praca pielęgniarek - praca w jednym miejscu.

Związek zawodowy o czasowym wzroście wynagrodzeń pielęgniarek.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarka POZ - Czy ministerstwo zdrowia "widzi nas"?

Pielęgniarki i położne POZ.

Pielęgniarki - bezpłatne ubezpieczenie COVID-19. Dyskusja w sejmie.

Ubezpieczenie pielęgniarek w pandemii.

Pielęgniarki - jednolita kwota bazowa rekompensaty?

Rekompensaty dla pielęgniarek.

Pielęgniarka - o 460-754 PLN wzrost docelowych wynagrodzeń zasadniczych.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Działy aktualności