Działy aktualności

Dofinansowane studia pomostowe

Wykonanie i emisja spotu oraz audycji telewizyjnej kosztowało 600 tysięcy złotych. A reklamuje się ... studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

Studia pomostowe pielęgniarek i położnych.

Wyszukiwarka dofinansowanych studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych.

Dofinansowane studia pomostowe pielęgniarek i położnych 2014.

Ministerstwo zdrowia szacuje, że z ostatniego naboru na dofinansowane studia pomostowe skorzysta około 1200 pielęgniarek i położnych.

Dofinansowane studia pomostowe pielęgniarek i położnych.

Maleje zainteresowanie pielęgniarek i położnych dofinansowanymi studiami pomostowymi. Kilka uczelni wyższych nie uruchomiło przedmiotowych studiów z powodu braku zainteresowanych osób.

Dofinansowane studia pomostowe pielęgniarek i położnych.

Ile polskich pielęgniarek i położnych skorzystało z projektu UE, który dofinansowuje studia pomostowe? Ile osób przerwało studia? Ile osób obecnie jest w trakcie tych studiów. Ilu absolwentów dofinansowanych studiów pomostowych poszło na magisterkę?

Dofinansowane studia pomostowe pielęgniarek i położnych.

Zapraszamy na BEZPŁATNE 2-semestralne studia na kierunku pielęgniarstwo w Łodzi i w Warszawie.

Studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo.

Tylko 48 na 75 uczelni jest zainteresowanych prowadzeniem dofinansowanych studiów pomostowych.

Dofinansowane studia pomostowe 2014.

Około 3 000 pielęgniarek i położnych na przełomie lutego i marca 2014 roku będzie mogło rozpocząć dofinansowane studia pomostowe w ramach tzw. naboru wiosennego.

Dofinansowane studia pomostowe 2014.

Ministerstwo zdrowia poinformowało o dodatkowym naborze na dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2013.

Ogłoszono, które uczelnie będą prowadzić DOFINANSOWANE STUDIA POMOSTOWE 2013. Jest 6 tys. miejsc dla pielęgniarek i 510 dla położnych.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2013.

Pomysł mz na brak pielęgniarek - wdrożenie "systemu wiązanego/lojalnościowego". Absolwent kierunku pielęgniarstwo za wsparcie finansowe podczas studiów, miałby "obowiązek przepracowania określonego czasu pracy w polskim systemie ochrony zdrowia".

Brak pielęgniarek.

Studenci na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo (w przyszłości kierunków zamawianych) mają mieć oferowane stypendia motywacyjne, zagraniczne praktyki i wizyty studyjne.

Brak pielęgniarek.

Uwaga! Ostatni nabór na dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych. Zobacz wykaz uczelni, które zadeklarowały prowadzenie dofinansowanych studiów pomostowych od października 2013 roku.

Dofinansowane studia pomostowe 2013.

Ruszyła procedura wyłonienia uczelni, które będą prowadzić od jesieni 2013 dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych. "Wkład własny" studenta nie będzie wyższy niż 300 zł/semestr. Planuje się, że sfinansowane zostanie ponad 10 000 semestrów dla pielęgniarek i 600 semestrów dla położnych.

Dofinansowane studia pomostowe 2013.

Wreszcie opublikowano wykaz uczelni, które od nowego roku akademickiego będą prowadzić bezpłatne studia pomostowe.

Bezpłane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

Kilka nowych informacji w zakresie dofinansowanych studiów pomostowych 2012 dla pielęgniarek i położnych.

Dofinansowane studia pomostowe 2012.

Uczelnie prowadzące dofinansowane studia pomostowe będą zwracać pielęgniarkom i położnym pieniądze? Opłaty np. za zajęcia z języków obcych i technologii informacyjnej, związane z przerwą wakacyjną, za procedury dotyczące egzaminu dyplomowego, w tym seminarium dyplomowe.

Dofinansowane studia pomostowe 2012.

Dotychczas dofinansowane studia pomostowe ukończyło 17 793 osób. Planuje się, że przedmiotowe studia odbędzie około 34 tysięcy pielęgniarek i położnych. Ostatni nabór na rok akademicki 2013/2014.

Dofinansowane studia pomostowe 2012.

Ruszyła procedura wyłonienia uczelni, które będą prowadzić od jesieni 2012 dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych. Przewiduje się dofinansowane na jednego studenta w wysokości 2 540 zł na jeden semestr. Natomiast "wkład własny" studenta nie będzie wyższy niż 300 zł/semestr. Planuje się, że sfinansowane zostanie 9 000 semestrów dla pielęgniarek i 500 semestrów dla położnych.

Dofinansowane studia pomostowe 2012.

Zobacz wideo z wręczenia dyplomów 80 absolwentom studiów pomostowych dla pielęgniarek. Wypowiada się również ordynator IOM, z którego 9 pielęgniarek ukończyło przedmiotowe studia.

Studia pomostowe dla pielęgniarek.