Bezpłatne szkolenia dla położnych i położnych rodzinnych w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skriningu raka szyjki macicy. Kursy w lipcu i sierpniu - Warszawa, Poznań, Łódź, Wrocław, Bydgoszcz, Gorzów Wlkp. Odbycie kursu uprawnia do przystapienia do egzaminu. Po jego zdaniu uzyskuje się certyfikat, który daje uprawnienia.

Szkolenia i kursy dla położnych.

 

 

 

Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgniarek i położnych oraz wyszukiwarka organizatorów szkoleń dla pielęgniarek i położnych to nowa funkcjonalność Portalu Pielęgniarek i Położnych. Zamieszczony w wyszukiwarce katalog szkoleń jest zgodny z ustalonym ustawą oraz rozporządzeniem wykazem szkoleń, które może odbywać pielęgniarka i położna, a programy poszczególnych kursów zostały określone w rozporządzeniu ministra zdrowia lub zatwierdzone przez uprawnione instytucje. Wyszukiwarkę, jak każdą funkcjonalność można poprawić i udoskonalić. Dlatego z uwagą przyjmiemy uwagi dotyczące jej działania, które można przesyłać na adres mailowy redakcji Portalu [email protected]  lub zgłaszać pod nr tel. 664 128 275.
.
.
Redakcja Portalu Pielęgniarek i Położnych
Mariusz Mielcarek
.

 

 

 

 

UWAGA POŁOŻNE I POŁOŻNE RODZINNE !

CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNUJĄCY
POPULACYJNY PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA
RAKA SZYJKI MACICY

organizuje


Centralne Kursy dla Położnych i Położnych Rodzinnych w Zakresie Pobierania Rozmazów Cytologicznych w Skriningu Raka Szyjki Macicy

 

 

Detektor tętna płodu - niezbędny element

    wyposażenia położnej środowiskowej.

                                                                                                                                                                                    Terminy kursów, które odbędą się lipcu i sierpniu:

9 LIPCA 2009 - POZNAŃ
10 LIPCA 2009  - ŁÓDŹ
16 LIPCA 2009 - POZNAŃ    
17 LIPCA 2009 - WROCŁAW
20 SIERPNIA 2009 - POZNAŃ
21 SIERPNIA 2009 - BYDGOSZCZ
27 SIERPNIA 2009 - POZNAŃ
28 SIERPNIA 2009 - GORZÓW WLKP.

 
Dokładne adresy miejsc, w których odbywać się będą szkolenia zamieszczone zostaną na początku lipca br.

Pozostałe terminy szkoleń (6 w Poznaniu, 2 w Łodzi, 1 w Warszawie) wraz z formularzami zgłoszeniowymi zamieszczone zostaną w sierpniu br. 

Warunkiem wpisania na listę uczestniczek kursu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na numer fax-u 061 841 97 07

Formularz zgłoszeniowypobierz
 
Lista osób, które zakwalifikowały się do uczestnictwa:
- w kursach w terminach 9 i 10 lipca zamieszczona zostanie do dnia 6 lipca
- w kursach w terminach 16 i 17 lipca zamieszczona zostanie do dnia 10 lipca
- w kursach w terminach 20 i 21 sierpnia zamieszczona zostanie do dnia 14 sierpnia
- w kursach w terminach 27 i 28 sierpnia zamieszczona zostanie do dnia 21 sierpnia

 
Każda uczestniczka kursu otrzyma materiał szkoleniowy oraz zaświadczenie ukończenia Centralnego Kursu dla Położnych i Położnych Rodzinnych w Zakresie Pobierania Rozmazów Cytologicznych w Skriningu Raka Szyjki Macicy

Szkolenie jest bezpłatne, ilość uczestniczek szkolenia ograniczona jest do 30 osób w każdym terminie, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń

Odbycie kursu uprawiania do przystąpienia do Centralnego Egzaminu dla Położnych i Położnych Rodzinnych w Zakresie Pobierania Rozmazów Cytologicznych w Skriningu Raka Szyjki Macicy. W roku 2009 zaplanowane zostały 4 egzaminy (lipiec, sierpień, wrzesień i listopad – dokładne terminy wraz z formularzem zgłoszeniowym zamieszczone zostaną w lipcu br.)

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod nr tel. 061 841 97 08