Aktualności

Wideo: Pielęgniarki z myszkowskiego szpitala zawiesiły akcję protestacyjną do czerwca, zadowalając się podwyżką w wysokości 200 złotych.

Bieżące informacje w sprawie protestów pielęgniarek i położnych.

Ogromne różnice w zarobkach personelu medycznego - lekarzy i pielęgniarek mogą być przyczyną kolejnych protestów.

Zobacz założenia do projektu ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej.

Konferencja Szkoleniowa „Aseptyka bloku operacyjnego w kontekście pracy pielęgniarki anestezjologicznej i operacyjnej”

W Łęczycy (łódzkie) trzeci dzień trwa protest głodowy pielęgniarek. Gdy głodowali lekarze, po dwóch godzinach spełniono ich żądania płacowe.

Podwyżki po 460 zł w IPiN w Warszawie, strajk kroczący pielęgniarek w Przemyślu, porozumienie w Chełmie - 25-procentowy wzrost pensji zasadniczej, referendum w Białymstoku i Koninie.

Referendum w Białymstoku, strajk w Radomsku, w Przemyślu pielęgniarki odeszły od łózek na siedem godzin.

Zobacz kto będzie reprezentował samorząd pielęgniarek i położnych w pracach Komitetu Sterującego „Białego Szczytu”. Komentarz redakcyjny - Ale to już wszystko było ....

Zobacz jakie problemy zgłaszali przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych na spotkaniu z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wspólny Zjazd Neonatologów i Pediatrów oraz Międzynarodowy Zjazd Położnych, Położnych Rodzinnych i Pielęgniarek Neonatologicznych

Obraz protestów pielęgniarek i położnych. Strajki, okupacje, negocjacje i gdzie niegdzie porozumienia.

Na Portalu zmodyfikowano opcję dodawania komentarzy - użytkownik niezalogowany może dodać komentarz o maksymalnej długości 250 znaków, zalogowany 2000 znaków!

Przemyśl: Dyrektor zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez protestujące pielęgniarki ....

Komunikat po spotkaniu Komitetu Sterującego „Białego szczytu” w dniu 29 stycznia 2008 r.

Informacje wideo - protesty naszej grupy zawodowej - Przemyśl, Białystok.

Strajk, głodówka, okupacja i czasem porozumienie - obraz protestów pielęgniarek i położnych - Warszawa, Szczecin, Białystok, Ciechanów, Łódź, Przemyśl, Trójmiasto.

Stanowisko Zjazdu Krajowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie publikacji banku pytań - zadań testowych egzaminu państwowego kończącego szkolenia specjalizacyjne.

Czy wszyscy powinny mieć dostęp do naszego portalu? Czy chcąc wejść do portalu nie powinni się zalogować?

Od 2008 roku o 10% wzrasta wysokość składki członkowskiej na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych, od osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach indywidualnej praktyki - nowa wysokość miesięcznej składki to 15,52 zł.

Pielęgniarki i położne w wielu szpitalach ponownie odeszły dziś od łóżek pacjentów. Prowadzą również głodówkę.

Często cała pensja pielęgniarki równa jest jednemu 24-godzinnemu dyżurowi lekarza! Proponuje się np. pielęgniarkom 47 zł podwyżki, a jednocześnie lekarzom .... 1800 zł i więcej.

Pielęgniarki z "Matki Polki" odeszły od łóżek. Dyrekcja szpitala proponuje osobom z najniższym stażem podwyżki zasadniczej pensji średnio o 380 złotych, a pielęgniarkom z dłuższym stażem od 600 do prawie 800 złotych brutto.

Obraz protestu: Gdzie niegdzie negocjacje zakończone porozumieniem, ale w wielu miejscach zaostrzenie formy protestów - Lublin, Małopolska, Częstochowa, Białystok, Toruń, Łodź.

Wyjaśnienia ministerstwa zdrowia: Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę akcyjną ....

Jesteśmy oburzone postawą naszej pielęgniarki naczelnej. Jak większość pielęgniarek w naszym kraju walczyłyśmy o podwyżkę pensji ....

Pielęgniarki, położne strajkują .... negocjują i .... podpisują porozumienia płacowe. Radomsko - podwyżka płac 460 zł.

Pielęgniarki w wielu szpitalach, w związku przyznaniem podwyżek TYLKO jednej grupie zawodowej zapowiadają zaostrzenie dotychczasowego protestu.

Pielęgniarki na cały dzień odchodzą od łóżek pacjentów! Najtrudniejsza sytuacja jest w Kaliszu, gdzie w czwartek od łóżek pacjentów odeszły pielęgniarki z 11 oddziałów szpitala wojewódzkiego.

W placówkach ochrony zdrowia pracuje 77 749 lekarzy, 179 269 pielęgniarek oraz 20 919 położnych. Zobacz jakie problemy widzi rząd w zakresie naszych zawodów.

Ze środków Unii Europejskiej 2700 pielęgniarek i położnych będzie miało sfinansowane studia pomostowe.

Dziś o 20.00 spotkanie Premiera z przewodniczącymi klubów parlamentarnych oraz Minister Zdrowia - temat "kwestie związane z poprawą sytuacji w służbie zdrowia".

Lublin - 100 pielęgniarek z jednego szpitala idzie na urlop na żądanie. Dyrekcja: nie ma zgody na takie urlopy bo "będą one wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem". Próba zastraszenia?

Zwracam się z uprzejmą prośbą ....

Pielęgniarki i położne negocjują, strajkują, protestują, biorą urlopy na żądanie ....

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zobacz informator Portalu.

Apel Portalu Pielęgniarek i Położnych do Premiera RP Pana Donalda Tuska.

Kampania wyborcza 2007 roku - Donald Tusk powiedział, że rząd Platformy Obywatelskiej nie będzie odwoływał się do gotowości, do poświęceń pracowników służby zdrowia, tylko w krótkim czasie zrealizuje swoje obietnice z kampanii wyborczej.

Protesty i strajki pielęgniarek i położnych - Toruń, Śląsk, Zielona Góra, Pomorze, Częstochowa, Katowice, Płock, Kielce, Wielkopolska, Przemyśl, Olsztyn, Radomsko, Lublin.

Protesty i strajki pielęgniarek i położnych - Warszawa, Zielona Góra, Bydgoszcz, Poznań, Opole, Opole, Warmia i Mazury, Lubelskie, Podlaskie, Pomorze, Podkarpacie.

Działy aktualności