Aktualności

Dyrektorzy szpitali: pielęgniarki na kontrakty!

Dyrektorzy szpitali próbują skłonić pielęgniarki, by zatrudniły się na kontraktach. Zarobią nieco więcej, ale i przestaną brać zwolnienia lekarskie. Bo za czas choroby nie dostaną pieniędzy.

Ankieta dotycząca warunków pracy pielęgniarek.

Możliwości skażenia jałowego przedziału strzykawki.

Powinniśmy również uczestniczyć w społecznej akcji - Umierać po ludzku.

Porozumienie w Białymstoku.

"Biały Szczyt nic nie załatwił" STRAJKI SĄ NIEWYKLUCZONE! Zobacz wideo.

Komunikat MZ w sprawie dofinansowania szkoleń specjalizacyjnych, które rozpoczną się w 2008 r. Zobacz jakie specjalizacje uznano za priorytetowe w 2008 roku.

Porozumienie w Pogotowiu Ratunkowym.

Pielęgniarki z Centrum Krwiodwastwa chcą podwyżek w wysokości 550 złotych dla osoby ze średnim wykształceniem, 650 z licencjatem i 750 w tytułem magistra.

Pracownicy DPS ostrzegają, że jeżeli nie dostaną podwyżek ich manifestacja sparaliżuje Warszawę. Ministerstwo prosi o trzy miesiące czasu na znalezienie pieniędzy.

W Żurawicy koniec sporu. Pielęgniarki dostaną podwyżki. Ich pensje wzrosną najpierw o 280 zł, a od października o 120 zł.

Wideo: Porozumienie płacowe z pielęgniarkami w Łomży. Porozumienie obejmuje dwuetapową podwyżkę. Pierwsza, liczona od 1 marca ma wynieść 200 zł, kolejna, od maja - następne 270 zł.

Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości wynagrodzenia pielęgniarki i położnej odbywającej staż podyplomowy. Dotychczas było to 962 zł. Proponuje się 1251 zł w 2008 roku. Natomiast w 2009 roku 47% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Wideo: Łomża: Pielęgniarki rozpoczęły okupację szpitala.

Na dwa tygodnie zawieszony strajk pielęgniarek w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku. Zobacz wideo.

Pielęgniarki z Żurawicy zawiesiły niektóre formy protestu.

Po śmierci dziecka dyrekcja szpitala zawiesiła w czynnościach służbowych pielęgniarkę oddziałową Szpitalnego Oddziału Ratynkowego. Pielęgniarka: "Nie czuję się winna, czuję się zaszczuta przez media"

Stanowisko Naczelnej Rady PiP w sprawie dotychczasowego przebiegu prac w ramach "Białego Szczytu".

Dwie pielęgniarki ze szpitala wojewódzkiego w Białymstoku rozpoczęły głodówkę.

Na bloku operacyjnym neurochirurgii pracuje tylko jedna pielęgniarka. Reszta jest na zwolnieniach lekarskich. Dyrektor szpitala: nie nadają się do zawodu - jeśli wyżej cenią pieniądze, niż życie pacjentów.

Pielęgniarki z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku rozpoczęły strajk okupacyjny placówki. Zobacz wideo.

Informacja z obrad "Białego Szczytu". Zobacz komentarz redakcyjny - Ale to już wszystko było ....

Po śmierci dziecka dyrekcja szpitala zawiesiła w czynnościach służbowych pielęgniarkę oddziałową Szpitalnego Oddziału Ratynkowego. Pielęgniarka oddziałowa tłumaczy, że „lekarze mieli dużo pracy". (???) Kto jest winien tej sytuacji wyjaśni postępowanie prokuratorskie a następnie sąd.

III Konferencja Szkoleniowa dla pielęgniarek na temat: "Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie".

Negocjacje płacowe w pogotowiu.

Do przejścia z umów o pracę na umowy cywilno-prawne namawiają pielęgniarki dyrekcje szpitali w Toruniu.

Pielęgniarki bez podwyżek .... z przyczyn technicznych.

Tymczasowe porozumienie w Koszalinie. Zawieszenie tymczasowe protestu w Białymstoku.

Pielęgniarki idą na zwolnienia lekarskie. Dyrektor zastanawia się czy nie powiadomić prokuratury.

Komunikat NFZ w sprawie uzgodnienia projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Kierownictwo MZ w dniu 3 marca omawiało projekt rozporządzenia w sprawie oznakowania jednostek systemu PRM oraz umundurowania zespołów. Zobacz zgłoszone uwagi i propozycje do tekstu projektu.

Notatka ze spotkania w dniu 22 lutego 2008 roku Zespołu do spraw nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, powołanym przy Ministrze Zdrowia.

W szpitalu podwyżki dostali tylko lekarze. Pielęgniarki pominięto .... Teraz zwalniają się z pracy i biorą urlopy na żądanie. Zobacz ciekawy materiał wideo.

Strajk zapowiedziały pielęgniarki ze szpitala w Łomży. Protestujący chcą podwyżki o osiemset złotych brutto.

Pielęgniarki szpitala MSW w Białymstoku odeszły od łóżek. Dyrekcja proponuje 5% podwyżki. To zaledwie kilkadziesiąt złotych brutto na etat.

Kilkadziesiąt pielęgniarek ze szpitala we Wschowie (Lubuskie) przeszło ulicami miasta w proteście przeciwko niskim płacom w ich lecznicy.

Międzynarodowy Salon Medyczny SALMED 2008. W programie - Salmed Medycyna Ratunkowa (Seminarium naukowo – szkoleniowe „Symulacje w stanach zagrożenia życia”). Oprócz tego w programie znajdą się tematy z zakresu pielęgniarstwa i innych ciekawych zagadnień.

Pismo Prezesa NFZ w sprawie zgody Funduszu na odstępstwa od wymagań w zakresie wymagań lokalowych i sprzętowych, organizacji i dostępności świadczeń wykonywanych przez pielęgniarkę i położną poz. Termin dostosowania do przedmiotowych wymogów to 31 grudnia 2008 roku.

Wideo: Negocjacyjny pat w koszalińskim szpitalu. Trwa referendum strajkowe. Dyrekcja daje 300 zł i obietnicę rozważenia premii, ale dla pielęgniarek to za mało.

Jest porozumienie w konińskim szpitalu. Pielęgniarki i położne dostaną to, co chciały, czyli 500 złotych podwyżki. Zobacz wideo.

Działy aktualności