Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Pielęgniarka - Sąd: chory żądając odszkodowania, podał ubarwioną wersję zdarzenia.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Pielęgniarki - chory wstał z łóżka. Zażądał 100 tys. odszkodowania.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Pielęgniarka - Sąd: lekarz zademonstrował "niezadowolenie i zdenerwowanie" zachowaniem pielęgniarki.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Sąd: problemy kadrowe szpitali, nie mogą w żaden sposób obciążać pielęgniarek.

Warunki pracy pielęgniarek.

Sąd Rejonowy o pielęgniarce: to było "ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych". Sąd Okręgowy: to NIEPRAWDA! Życie i zdrowie w tej sytuacji było "dobrem nadrzędnym".

Praktyka zawodowa pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Sąd Rejonowy: świadomie zrezygnowała z opcji bezkonfliktowego i szybkiego rozwiązania problemu.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Sąd: "pielęgniarki przystąpiły do losowania sal z chorymi". Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Sąd: czy pacjent, który zmarł, zgłaszał pielęgniarkom: "zdenerwowanie" czy "ból pleców". Co zapisano w raporcie pielęgniarskim?

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Sąd: pielęgniarka błędnie odczytała zlecenie lekarskie. Pielęgniarka złożyła apelację.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Pielęgniarki w sądzie: praca równej wartości a inne wynagrodzenie.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Pielęgniarki: w rejestrze 38 łóżek, na oddziale 51 pacjentów.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Prokurator: "pielęgniarka podała wlew w niewłaściwych proporcjach".

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Pielęgniarki też popełniają błędy medyczne.

Pielęgniarki i pielęgniarstwo.

Biegły: pielęgniarka podała lek nie do żołądka tylko do venflonu.

Praktyka zawodowa pielęgniarki.

Dwie pielęgniarki trzeba zwolnić z oddziału wewnętrznego. I tu zaczyna się problem...

Warunki pracy pielęgniarek.

Pielęgniarki: sąd uznał, że rodzina deprecjonowała ich kwalifikacje.

Rodzina pacjentki przejawia w stosunku do personelu pielęgniarskiego zachowania agresywne.

Sąd o wynagrodzeniach pielęgniarek: dodatek podwyżkowy należy do całości wynagrodzenia.

Dodatki podwyżkowe dla pielęgniarek należy włączać do całości wynagrodzenia.

Pielęgniarka o 5 rano uderzona stojakiem do kroplówki. Warto się narażać?

Sąd - pielęgniarek odpowiedzialność - pacjentka wypadła z łóżka.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki

Pielęgniarki - skutki kategoryzacji chorych w ocenie sądu.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Opinie pielęgniarek - wyrok sądu - kroplówka poza żyłę.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Pielęgniarka podała kroplówkę poza żyłę. Wyrok sądu...

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Z sądu - pielęgniarka podejrzewała nierówne traktowanie w wynagradzaniu pielęgniarek.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki założyły pacjentowi cewnik Foleya. Sprawa trafiła do sądu...

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Pielęgniarki: świadczeń z zakresu kardiologii udzielały pielęgniarki na oddziale neurochirurgii.

Pielęgniarstwo i pielęgniarki.

Pielęgniarki - skutki założenia venflonu, dla pacjenta były fatalne...

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Sąd: Pielęgniarka powinna zweryfikować treść zlecenia lekarskiego.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki

Pielęgniarka skazana! Źle odczytała "niedbale" zapisane zlecenie lekarskie.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Pielęgniarki: tak nas traktował ordynator!

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Na dyżur za pielęgniarkę przyszła inna pielęgniarka. Bez wiedzy przełożonych.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Pielęgniarka oddziałowa mówiła w sądzie o pielęgnowaniu.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Pielęgniarka nie przyszła na dyżur. Dostała karę.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Pielęgniarki - nieprawdą jest zarzut braku działań przeciwodleżynowych.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Pielęgniarki - pacjent (z odleżynami) wystąpił o MILION złotych zadośćuczynienia.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Pielęgniarki nie dopełniły obowiązków - tak uważa pacjent.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Sąd: miejscem pracy pielęgniarki "były pomieszczenia jednostki organizacyjnej, nie zaś cały szpital".

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki

Historia rozmowy pielęgniarki w gabinecie dyrektora szpitala. Było ostro...

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Sąd o postępowaniu pielęgniarek. Wskutek zakażenia pacjentka utraciła widzenie.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki

Położna wystąpiła o 1 000 000 zł tytułem zadośćuczynienia za mobbing! Zobacz czy sąd podzielił argumentację położnej, wyjaśniając co należy rozumieć pod pojęciem "mobbingu".

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Ordynator: zwolnię pielęgniarkę to zatrudnię wtedy sekretarkę medyczną.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Działy aktualności