Orzecznictwo sądowe

Odpowiedzialność pielęgniarki - chora doznała urazu zębów (1).

Pielęgniarki praktyka zawodowa.

Pacjent pielęgniarkom zgłaszał zdenerwowanie, czy ból pleców?

Praktyka zawodowa pielegniarek

Pielęgniarka oddziałowa po rewalidacji, odcinkowa po pielęgniarstwie.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Pielęgniarka podała lek doustny do venflonu. Pacjent zmarł. Wyrok sądu.

Praktyka zawodowa pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki - kara bezwzględnego więzienia za błąd.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Pielęgniarstwo - położna wystąpiła o milion złotych odszkodowania!

Praktyka zawodowa pielęgniarek i położnych.

Za pielęgniarkę na dyżur przyszła inna pielęgniarka (2)...

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Z pielęgniarką nikt nie chciał zamienić się na dyżur...

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Pielęgniarka wykonała iniekcję domięśniową. Chory zażądał 150 tys. PLN odszkodowania.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Pielęgniarki założyły cewnik Foleya. Zobacz wyrok sądu.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Pielęgniarka podała kroplówkę poza żyłę. Pacjent zażądał 70 tys. PLN.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Pielęgniarki - prezent od PiS - kara bezwzględnego więzienia za błąd medyczny.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Pielęgniarka - Sąd: chory żądając odszkodowania, podał ubarwioną wersję zdarzenia.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Pielęgniarki - chory wstał z łóżka. Zażądał 100 tys. odszkodowania.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Pielęgniarka - Sąd: lekarz zademonstrował "niezadowolenie i zdenerwowanie" zachowaniem pielęgniarki.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Sąd: problemy kadrowe szpitali, nie mogą w żaden sposób obciążać pielęgniarek.

Warunki pracy pielęgniarek.

Sąd Rejonowy o pielęgniarce: to było "ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych". Sąd Okręgowy: to NIEPRAWDA! Życie i zdrowie w tej sytuacji było "dobrem nadrzędnym".

Praktyka zawodowa pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Sąd Rejonowy: świadomie zrezygnowała z opcji bezkonfliktowego i szybkiego rozwiązania problemu.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Sąd: "pielęgniarki przystąpiły do losowania sal z chorymi". Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Sąd: czy pacjent, który zmarł, zgłaszał pielęgniarkom: "zdenerwowanie" czy "ból pleców". Co zapisano w raporcie pielęgniarskim?

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Sąd: pielęgniarka błędnie odczytała zlecenie lekarskie. Pielęgniarka złożyła apelację.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Pielęgniarki w sądzie: praca równej wartości a inne wynagrodzenie.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Pielęgniarki: w rejestrze 38 łóżek, na oddziale 51 pacjentów.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Prokurator: "pielęgniarka podała wlew w niewłaściwych proporcjach".

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Pielęgniarki też popełniają błędy medyczne.

Pielęgniarki i pielęgniarstwo.

Biegły: pielęgniarka podała lek nie do żołądka tylko do venflonu.

Praktyka zawodowa pielęgniarki.

Dwie pielęgniarki trzeba zwolnić z oddziału wewnętrznego. I tu zaczyna się problem...

Warunki pracy pielęgniarek.

Pielęgniarki: sąd uznał, że rodzina deprecjonowała ich kwalifikacje.

Rodzina pacjentki przejawia w stosunku do personelu pielęgniarskiego zachowania agresywne.

Sąd o wynagrodzeniach pielęgniarek: dodatek podwyżkowy należy do całości wynagrodzenia.

Dodatki podwyżkowe dla pielęgniarek należy włączać do całości wynagrodzenia.

Pielęgniarka o 5 rano uderzona stojakiem do kroplówki. Warto się narażać?

Sąd - pielęgniarek odpowiedzialność - pacjentka wypadła z łóżka.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki

Pielęgniarki - skutki kategoryzacji chorych w ocenie sądu.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Opinie pielęgniarek - wyrok sądu - kroplówka poza żyłę.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Pielęgniarka podała kroplówkę poza żyłę. Wyrok sądu...

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Z sądu - pielęgniarka podejrzewała nierówne traktowanie w wynagradzaniu pielęgniarek.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki założyły pacjentowi cewnik Foleya. Sprawa trafiła do sądu...

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Pielęgniarki: świadczeń z zakresu kardiologii udzielały pielęgniarki na oddziale neurochirurgii.

Pielęgniarstwo i pielęgniarki.

Pielęgniarki - skutki założenia venflonu, dla pacjenta były fatalne...

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Sąd: Pielęgniarka powinna zweryfikować treść zlecenia lekarskiego.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki

Pielęgniarka skazana! Źle odczytała "niedbale" zapisane zlecenie lekarskie.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Działy aktualności