Jakie specjalizacje dofinansowało w 2006 roku ministerstwo zdrowia? Ile wynosiła kwota dofinansowania? Którzy organizatorzy specjalizacji prowadzą specjalizacje dofinansowane z budżetu państwa?

8 min czytania
Aktualności

Ministerstwo zdrowia corocznie przeprowadza przetarg na prowadzenie specjalizacji dla pielęgniarek i położnych. Specjalizacje te są dofinansowaane z budżetu państawa. Minister zdrowia w grudniu poprzedniego roku ogłasza ile miejsc specjalizacyjnych dofinansuje w następnym roku oraz określa wysokość tego dofinansowania na jedno miejsce szkoleniowe. Ogłasza to w obwieszczeniu. Zobacz treść obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego ze środków publicznych w roku 2006 oraz 2007.  Zgodnie z tymi obwieszczeniami mnisterstwo dofinansuje w roku 2006 i 2007 po 1800 miejsc szkoleniowych, a kwota dofinansowania wyniesie 4120 zł. na jedno miejsce szkoleniowe.

Następnym krokiem w tej procedurze jest ustalenie jakie specjalizacje w danym województwie zostaną dofinansowane. Dlatego ministerstwo zgłasza się do izb pip o wskazanie w poszczególnych województwach dziedzin pielegniarstwa w których maja być przeprowadzone szkolenia specjalizacyjne. Zobacz dla przykładu jakie specjalizacje uznała szczecińska izba za  priorytetowe w 2007 roku. Po zebraniu informacji ze wszystkich izb ministerstwo podejmuje decyzje: jakie specjalizacje w danym województwie będą przedmiotem procedury przetargowej w następnym roku.

Nastepnie ministerstwo ogłasza przetarg mający za zadanie wyłonienie organizatorów specjalizacji w danym roku. Zobacz jakie specjalizacje /podział na województwa/ uznano za priorytetowe na 2006 rok. Ministerstwo musiało przetarg ogłaszać aż czterokrotnie, gdyż nie było chętnych organizatorów na prowadzenie specjalizacji.

Ostatecznie w 2006 roku udało się w ramach procedury przetargowej wyłonić organizatorów następujacych szkoleń specjalizacyjnych (w nawiasie liczba miejsc szkoleniowych).

SPECJALIZACJE DLA PIELĄGNIAREK w zakresie pielęgniarstwa:

Rodzinnego (100)
Ochronie Zdrowia Pracujących (25)
Środowiska Nauczania I Wychowania (25)
Zachowawczego (100)
Geriatrycznego (25)
Kardiologicznego (25)
Nefrologicznego (0)
Diabetologicznego (0)
Pediatrycznego (100)
Chirurgicznego (100)
Operacyjnego (150)
Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki (250)
Onkologicznego (25)
Psychiatrycznego (100)
Opieki Długoterminowej (200)
Neurologicznego (0)
Opieki Paliatywnej (0)
Ratunkowego (375)
Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej (0)

SPECJALIZACJE DLA POŁOŻNYCH w zakresie pielęgniarstwa:


Rodzinnego (0)
Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej (0)
Ginekologicznego (0)
Położniczego (75)

SPECJALIZACJE DLA PIELĄGNIAREK I POŁOŻNYCH w zakresie pielegniarstwa:

Neonatologicznego (0)
Epidemiologicznego (125)
Organizacji I Zarządzania (0)

Analizując koszty specjalizacji prowadzonych przez organizatorów, którzy zostali wyłonieni w przetargu i ich uczestnicy otrzymają dofinansowanie nasuwą sie pytania. Np. koszt specjalizacji rozpoczynającej się w 2006 roku w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego wynosi u jednego organizatora 5100zł, drugiego 5800zł, trzeciego 6500zł, czwartego…4118. Różnice są znaczące!!! Siegają ponad 30%!!! Kiedy specjalizacja kosztuje 6500zł to dofinansowanie wyniesie (4120zł) tylko 64% kosztów specjalizacji, a w przypadku ceny 4118….100%. Czy ten system jest sprawiedliwy. Czy  zabezpiecza interesy uczestników specjalizacji, którzy są zainteresowani najniższym kosztem szkolenia specjalizacyjnego. Czy wysokość kwoty dofinansowania nie jest określona na zbyt niskim poziomie?

Wykaz organizatorów specjalizacji, które rozpoczeły się w 2006 roku. Ich uczestnicy otrzymają dofinansowanie w kwocie 4120 zł. Przedstawiamy dane w podziale na województwa.


w województwie dolnośląskim:

PIELĄGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĄGNIAREK

koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4700,- PLN

Dolnośląski Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medtcznych Sp.z o.o. 50-159 Wrocław pl. Dominikański 6

PIELĄGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĄGNIAREK

koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 600,- PLN

PIELĄGNIARSTWO W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA DLA PIELĄGNIAREK

koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 800,- PLN

PIELĄGNIARSTWO GERIATRYCZNE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 5 300,- PLN

Ośrodek Konsultingowo – Szkoleniowy Kadr Medycznych
Westwalewicz Jolanta ; ul. Dobrzyńska 21/23, 50– 403 Wrocław

PIELĄGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 5 150,- pln

G.B. Management s.c. Dział Doskonalenia Średnich Kadr Medycznych
Gheek Jagdish, Bober-Gheek Bogumiła ; ul. Reja 2/51, 50– 354 Wrocław

PIELĄGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 950,- pln

Omnibus ” Sp. z o.o. ; Agencja Usług Oświatowych
ul. Kościuszki 1, 57 – 300 Kłodzko

w województwie lubelskim:

PIELĄGNIARSTWO OPERACYJNE DLA PIELĄGNIAREK

koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 100,- PLN

PIELĄGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE DLA PIELĄGNIAREK

koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 5 720,- PLN

PIELĄGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE DLA PIELĄGNIAREK I POŁOŻNYCH
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 5 500,- PLN

PIELĄGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 5 100,- pln
PIELĄGNIARSTWO OPERACYJNE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 100,- pln

Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego; Al. Racławickie 1, 20 – 950 Lublin

w województwie lubuskim:

PIELĄGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĄGNIAREK

koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 860,- PLN

PIELĄGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĄGNIAREK

koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 850,- PLN

PIELĄGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĄGNIAREK

koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 860,- PLN

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Sikorskiego 95, 66–400 Gorzów Wlkp.

PIELĄGNIARSTWO ZACHOWAWCZE DLA PIELĄGNIAREK

koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 6 000,- pln

Mediator Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego;
ul. Żeromskiego 14, 58 – 100 Świdnica


PIELĄGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĄGNIAREK

koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 5 200,- pln

PIELĄGNIARSTWO PEDIATRYCZNE DLA PIELĄGNIAREK

koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 5 200,- pln

G.B. Management s.c. Dział Doskonalenia Średnich Kadr Medycznych;
Gheek Jagdish, Bober-Gheek Bogumiła ; ul. Reja 2/51, 50 – 354 Wrocławw województwie małopolskim:

PIELĄGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĄGNIAREK

koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 100,- PLN

PIELĄGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 100,- PLN

PIELĄGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĄGNIAREK

koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 100,- pln

PIELĄGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 100,- pln

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Szlak 61, 31–153 Kraków

PIELĄGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 120,- PLN

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Św. Anny 12, 31–008 kraków

PIELĄGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 5 800,- pln

Ośrodek Kształcenia Podypl. Pielęgniarek i Położnych Sp.z o.o.;
ul. Mochnackiego 23, 35–016 Rzeszów

w województwie mazowieckim:

PIELĄGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 120,- pln  – 50 miejsc szkoleniowych

PIELĄGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĄGNIAREK

koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 5 200,- pln

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności
ul. Toruńska 12 a, 26–600 Radom

PIELĄGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĄGNIAREK
KOSZT BRUTTO 1 MIEJSCA SZKOLENIOWEGO : 5800,- PLN

PIELĄGNIARSTWO ZACHOWAWCZE DLA PIELĄGNIAREK
KOSZT BRUTTO 1 MIEJSCA SZKOLENIOWEGO : 5 900,- PLN

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr T. Chałubińskiego; ul. Tochtermana 1, 26 – 610 Radom


PIELĄGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 100,- pln

Profesor Sp. z o.o.;
ul. Kilińskiego 12, 09–402 Płock


PIELĄGNIARSTWO PEDIATRYCZNE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 6 500,- pln
Instytut ” Pomnik – CZD ”;
Al. Dzieci Polskich 20, 04 – 730 Warszawa


PIELĄGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 6 200,- pln

Instytut Psychiatrii i Neurologii ;
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawaw województwie opolskim:

PIELĄGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4100,- pln

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 48-300 Nysa ul. Grodzka 19

PIELĄGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 6 500,- pln

Mediator Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego
ul. Żeromskiego 14, 58–100 Świdnica

w województwie podkarpackim:

PIELĄGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE DLA PIELĄGNIAREK I POŁOŻNYCH

koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego: 5 500,- PLN

PIELĄGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 5 800,- PLN

PIELĄGNIARSTWO OPERACYJNE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 6 000,- pln
PIELĄGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 5 600,- pln

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.
ul. Mochnackiego 23, 35 – 016 Rzeszów

w województwie podlaskim:

PIELĄGNIARSTWO ZACHOWAWCZE DLA PIELĄGNIAREK
KOSZT BRUTTO 1 MIEJSCA SZKOLENIOWEGO : 5 100,- PLN

SP Szpital Kliniczny AM 15-276 Białystok ul. Marii Skłodowskiej – Curie 24a

PIELĄGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 100,- PLN

PIELĄGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 5 620,- pln

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
ul. Piłsudskiego 11 a, 18 – 400 Łomża

PIELĄGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĄGNIAREK
KOSZT BRUTTO 1 MIEJSCA SZKOLENIOWEGO : 5 300,- PLN

PIELĄGNIARSTWO OPERACYJNE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 5 500,- pln


Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny im. dr Ludwika Zamenhofa AM ; ul. Waszyngtona 17, 15 – 274 Białystok

w województwie pomorskim:

PIELĄGNIARSTWO W OCHRONIE ZDROWIA PRACUJĄCYCH DLA PIELĄGNIAREK            koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 5 400,- PLN

PIELĄGNIARSTWO POŁOŻNICZE DLA POŁOŻNYCH
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 5 600,- PLN

Centrum Szkoleń i Promocji Kora Marek Wojda;
ul. Kolberga 15, 81–881 Sopot

PIELĄGNIARSTWO ONKOLOGICZNE DLA PIELĄGNIAREK
KOSZT BRUTTO 1 MIEJSCA SZKOLENIOWEGO : 5 180,- PLN

PIELĄGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĄGNIAREK

koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 118,- pln

PIELĄGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 017,- pln

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Wyczółkowskiego 17 a, 80 – 147 Gdańsk

w województwie śląskim:

PIELĄGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĄGNIAREK

koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 120,- PLN

PIELĄGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 700,- PLN

Spółdzielnia Pracy „Oświata” w Częstochowie
ul. Faradaya 31, 42–200 Częstochowa

PIELĄGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE DLA PIELĄGNIAREK I POŁOŻNYCH

koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 120,- pln

Gospodarstwo Pomocnicze przy Śląskim Centrum Zdrowia Publicznego
ul. Dworcowa 17, 40 – 012 Katowice

w województwie świętokrzyskim:

PIELĄGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego :5 400,- PLN

PIELĄGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĄGNIAREK

koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 5 800,- PLN

PIELĄGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĄGNIAREK

koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 5 800,- pln

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.
ul. Mochnackiego 23, 35 – 016 Rzeszów

PIELĄGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE DLA PIELĄGNIAREK I POŁOŻNYCH
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 5 800,- pln

Ośrodek Kształcenia Kadr ”Hipokrates”
ul. Mickiewicza 10, 25 – 352 Kielce

w województwie warmińsko-mazurskim:

PIELĄGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĄGNIAREK                                       koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 470,- PLN

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Usług Pielęgniarskich
ul. Morcinka 10 b, 82–300 Elbląg

PIELĄGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 5 000,- PLN

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Pstrowskiego 28 b, 10–602 Olsztyn

PIELĄGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 420,- pln

Niepubliczny Zakład Opieki Zdr. Usług Pielęgn. ; ul. Morcinka 10 b, 82–300 Elblągw województwie wielkopolskim:

PIELĄGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego: 5 400,- PLN -50 MIEJSC SZKOLENIOWYCH

Mediator Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego
ul. Żeromskiego 14, 58–100 Świdnica

PIELĄGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 850,- PLN

PIELĄGNIARSTWO OPERACYJNE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 950,- pln


Zakład Usługowy przy Wielkop. Centrum Zdr. Publicznego;
ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań


w województwie zachodniopomorskim:

PIELĄGNIARSTWO ZACHOWAWCZE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 120,- PLN

Ośrodek Kształcenia EZA s.c Grzybek Ewa Irena, Brzozowska Anna Ewa;
ul. Dubois 27, 71–610 Szczecin

PIELĄGNIARSTWO POŁOŻNICZE DLA POŁOŻNYCH
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 3 400,- PLN

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie; ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin

PIELĄGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 5 100,- pln
PIELĄGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 5 100,- pln

Gospodarstwo Pomocnicze przy Zachodniopom. Centrum Org. i Promocji Zdrowia
ul. Odzieżowa 33, 71-502 Szczecin

PIELĄGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĄGNIAREK

koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 3 650,- pln

E z A s. c. :
ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin
w województwie kujawsko-pomorskim:

PIELĄGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 120,- PLN

Stowrzyszenie Na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym 'Chronica’ 87-100 Toruń ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 15c/177

PIELĄGNIARSTWO OPERACYJNE DLA PIELĄGNIAREK

koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 3 650,- PLN

PIELĄGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 3 899,- PLN

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
ul.Jagiellońska 13-15, 85–067 Bydgoszcz

PIELĄGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 6 150,- PLN

Omnibus ” Sp. z o.o. ; Agencja Usług Oświatowych; ul. Kościuszki 1, 57 – 300 Kłodzko

PIELĄGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĄGNIAREK
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 950,- PLN

Kujawsko – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego; ul. Karłowicza 26, 85-092 Bydgoszcz

w województwie łódzkim:

PIELĄGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE DLA PIELĄGNIAREK I POŁOŻNYCH
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego: 4 119,78 PLN
PIELĄGNIARSTWO POŁOŻNICZE DLA POŁOŻNYCH
koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 118,62 PLN

Uniwersytet Medyczny w Łodzi; al. Kościuszki 4, 90 – 419 Łódź

opracował

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

Jakie kryteria trzeba spełniać, żeby zacząć specjalizację z anestezji i IT? Czy wymagane jest ukończenie najpierw kursu anestezjologicznego?

Z redakcyjnej poczty: Mam pytanie dotyczące kryteriów przyjęcia na specjalizację dotowaną przez MZ. Na egzaminie kwalifikacyjnym uzyskałam 96% poprawnych odpowiedzi. Na specjalizację nie zostałam zakwalifikowana!!!

Z redakcyjnej poczty: czy posiadając tytuł licencjata pielęgniarstwa i 3,5 letni staż pracy mogę przystapić do specjalizacji bez kursu kwalifikacyjnego?

Z redakcyjnej poczty: Pozwoliłam sobie napisać list z prośbą o wyjaśnienie kwestii odpłatności za specjalizację.

Mam pytanie, czy po licencjacie z położnictwa będę mogła zrobić specjalizację jak pielęgniarka np. anestezjologię?

Z redakcyjnej poczty: Dlaczego tak skąplikowane są testy z specjalizacji psychiatrycznej, że tylko 1/4 zdała z 96 osób.

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8255 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki – wezwanie przedsądowe uwzględniające dodatek stażowy.

2 min czytania
Odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu pielęgniarek z grupy 6 od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2024 uwzględniające stratę finansową na…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Umowa o pracę: 9-10 tys. brutto. Kontrakt: 11,5-13 tys. netto.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Szybko rozwijająca się, nowoczesna Przychodnią POZ położona w centrum Ochoty poszukuje do pracy dwóch pielęgniarek – Pielęgniarka POZ…
Aktualności

In vitro ratunkiem dla osób dotkniętych niepłodnością, chorobami onkologicznymi i genetycznymi - podsumowanie konferencji #invitroToMY

5 min czytania
In vitro ratunkiem dla osób dotkniętych niepłodnością, chorobami onkologicznymi i genetycznymi 4 czerwca br., odbyła się konferencja społeczno – medyczna InvitroToMY, która…
Komentarze