Pielęgniarka DPS

Pielęgniarka - "Zadziwiające, że pielęgniarki nie porzuciły jeszcze tej pracy."

Pielęgniarki - praktyka zawodowa.

Nowość! NFZ dla pielęgniarek - 3 razy 1450 PLN dodatku za pandemię.

Dodatki dla pielęgniarki.

Dodatki COVID-19 dla kolejnych pielęgniarek. Ale jest warunek...

Dodatki dla pielęgniarek.

Płaca zasadnicza pielęgniarki od 1350 do 1960 PLN. Niemożliwe? Sprawdź.

Wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej.

Brak pielęgniarek? "Szybko zróbmy z opiekunów pielęgniarki".

Tak się postrzega pracę pielęgniarek i pielęgniarstwo w Polsce! Pielęgniarki piszą: "Dlaczego jesteśmy traktowane przedmiotowo, a nie podmiotowo? Nie jesteśmy robotami. Mamy dyplomy, kursy, studia, a przede wszystkim większość z nas ma wiedzę i doświadczenie, zdobywane latami ciężkiej, odpowiedzialnej pracy w zawodzie pielęgniarki".

Pielęgniarstwo 2018.

Pielęgniarki z Poznania: Nie wyrażamy zgody aby dyżur oraz opiekę nad 135 pensjonariuszami pełniła jedna pielęgniarka! Nie wyrażamy zgody, aby odpowiedzialność za zdrowie i życie oraz komfort 135 osób rozmieszczonych w dwóch budynkach na 3 oddziałach spadł na 1 pielęgniarkę. Gdzie w tym wszystkim jest SZACUNEK dla pracy pielęgniarek?

Pielęgniarstwo 2018.

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek. Wiceminister: Jeszcze niedawno było ponad 8 tys. pielęgniarek, w tej chwili jest około 5,5 tysiąca.

Pielęgniarki 2017.

Reportaż telewizyjny: Pielęgniarki odchodzą z pracy. Ich zarobki to 3 300 zł brutto. Ale na ich miejsce nie ma chętnych pielęgniarek...

Pielęgniarka DPS

"Wstydzę się mówić o tym, ile zarabiam" mówi pielęgniarka zatrudniona w DPS. Po ponad trzydziestu latach w zawodzie otrzymuje pensję... A ministerstwo zdrowia nadal tym pielęgniarkom odmawia dodatku brutto brutto.

Pielęgniarka w DPS.

Kontrola wykazała: "obsada pielęgniarka na dyżurach popołudniowych, a zwłaszcza nocnych (jedna pielęgniarka) jest zbyt mała. Koniecznym jest zwiększenie zatrudnienia pielęgniarek. Reakcja? Władze myślą żeby zatrudnić pielęgniarki z Ukrainy.

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek

Poseł pyta ministra zdrowia o dodatki brutto brutto dla pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej. Mało tego, te pielęgniarki nie obejmie ustawa o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych bo DPS nie są... podmiotami leczniczymi. Pielęgniarek w DPS jest około 6 tysięcy!

Pielęgniarki Domów Pomocy Społecznej.

SERDECZNOŚĆ DOBREJ ZMIANY! Minister do starostów, dyrektorów urzędów pracy: nieście pomoc bezrobotnym pielęgniarkom, kierując je do DPS. Niech odnajdą swoje miejsce na rynku pracy...

Kierowanie bezrobotnych pielęgniarek do DPS.

Te liczby kapitalnie oddają jak w Polsce postrzega się pielęgniarki i pielęgniarstwo jako profesję! Stanowiska i przypisane im najniższe wynagrodzenie: pielęgniarka - 1 350, starsza pielęgniarka - 1 400, kierująca zespołem pielęgniarek - 1 450.

Pielęgniarka DPS.

W przekonaniu Elżbiety Rafalskiej ministra rodziny, pracy i polityki społecznej "szczególnie ciekawym" rozwiązaniem byłoby kierowanie bezrobotnych pielęgniarek do ... Domów Pomocy Społecznej.

Pielęgniarstwo 2016.

W przekonaniu Elżbiety Rafalskiej ministra rodziny, pracy i polityki społecznej "szczególnie ciekawym" rozwiązaniem byłoby kierowanie bezrobotnych pielęgniarek do ... Domów Pomocy Społecznej.

Pielęgniarstwo 2016.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Pielęgniarki do resortu zdrowia: Opieka długoterminowa w DPS wymaga stałej obecności pielęgniarek.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej 2012.

Zbieranie deklaracji wyboru pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej to podstawa w prowadzeniu działalności w poz. Na tym tle dochodzi do wielu konfliktów. Zobacz info w takiej sprawie. Prokurator musi przesłuchać ponad 400 pacjentów. Chodzi o to czy osoby wypełniajace deklaracje były świadome do kogo się zapisują!

Pielęgniarki poz.

Pielęgniarka DPS. Zobacz dyskusję w sejmie w dniu 6 stycznia 2010 roku. Wiceminister pracy i polityki społecznej - "te panie pielęgniarki, które zwolniły się z pracy, założyły własną działalność i zostały, przepraszam za kolokwializm, na lodzie".

Pielęgniarstwo w domach pomocy społecznej.

W Polsce w blisko 900 DPS przebywa prawie 100.000 osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Poselski projekt ustawy wprowadza instytucję "zespołu opieki długoterminowej w domu pomocy społecznej". Zobacz bardzo interesujące uzasadnienie do projektu ustawy. 6 KOMENTARZY.

Pielęgniarka w DPS.

Poseł pyta MZ dlaczego NFZ odmawia podpisania umów z pielęgniarkami opiekującymi się pacjentami w DPS. MZ - "badamy zaistniałą sytuację".

Pielęgniarstwo w DPS.

Wideoinformacje. Pielęgniarki pracujące w DPS nie dostaną pieniędzy z NFZ. Wiele pielęgniarek zostało bez pracy, inne zarobią znacznie mniej niż dotychczas.

Pielęgniarstwo w DPS.

W sprawie pielęgniarek wykonujących zawód w Domach Pomocy Społecznej poseł interweniuje w Ministerstwie Zdrowia.

Pielęgniarstwo w DPS.

Związki zawodowe piszą do Prezesa NFZ w sprawie pielęgniarek w DPS. 3 KOMENTARZE.

Pielęgniarstwo w DPS.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uważało, że pielęgniarka w DPS powinna być finansowana przez NFZ a nie przez samorząd terytorialny. Wobec powyższego ministerstwo namawiało pielęgniarki aby kończyły kursy opieki dlugoterminowej i zakładały własne firmy z którymi NFZ podpisze kontrakty. Teraz się okazuje, że NFZ nie ma na ten cel funduszy. 2 KOMENTARZE.

Pielęgniarstwo w DPS.

Niektóre domy pomocy społecznej „nielegalnie” zatrudniają pielęgniarki. Narodowy Fundusz Zdrowia nie przeznaczył w tym roku pieniędzy na ten cel.

Pielęgniarstwo w DPS.

Kluczbork - Pielęgniarki DPS-u. Ich usługi kontraktuje teraz z NFZ firma . . . Falck. Pielęgniarki się zwolniły.

Pielęgniarstwo w DPS.

Kielce - pielęgniarka DPS-u wynagradzana nie przez pomoc społeczną lecz przez NFZ.

Pielęgniarstwo w DPS.

Resort pracy i polityki społecznej powoła specjalny zespół, który zajmie się znalezieniem indywidualnych rozwiązań dla DPS-ach w całym kraju.

Poseł: Kto będzie odpowiadał za zgony pacjentów, z powodu braku odpowiedniej dostępności do świadczeń pielęgniarskich w DPS-ach?

Pielęgniarki w DPS-ej. MPiPS informuje, że "na terenie kraju trwa organizowanie kursów . . ."

Relacje ministerstwa oraz samorządu po spotkaniu MZ z władzami izb pip. Poruszono sprawy, DPS-ów, systemu kształcenia, wynagrodzeń, opiekunów medycznych. Zaplanowano na 24 listopada konsultacje w sprawie poz.

Minister zdrowia w sejmie o płacach pielęgniarek w DPS-ej: "Niech one będą finansowane w części przez samorząd, a za świadczenia medyczne i za dyżury niech będą wynagradzane z NFZ".

Kolejna interpelacja senatorska w sprawie pielęgniarek DPS-ej. Informacja o gdańskiej konferencji pielęgniarek wykonujących zawód w DPS-ej.

W Małopolsce wprowadzane jest nowe rozwiązanie w zakresie opieki pielęgniarskiej w DPS-ej.

Interpelacja poselska w sprawie pielęgniarek zatrudnionych w DPS-ej.

Kolejna interpelacja poselska w sprawie pielęgniarek wykonujących zawód w DPS-ej.

Pielęgniarki w DPS na kontraktach? Warto przeczytać notatkę ze spotkania w przedmiotowej sprawie.

Pielęgniarki w DPS-ej do tej pory pracowały na etatach, ale być może wkrótce przejdą na samozatrudnienie. Rządowy pomysł nie podoba się ani pielęgniarkom, ani dyrektorom DPS.

Debata w sprawie kontraktowania personelu medycznego w DPS.

Pielęgniarki DPS. Stanowisko ministerstwa pracy. Sprzeciw NIPiP. Komentarze internautów.

Działy aktualności