Listy i pytania do redakcji

Czas pracy a podawanie leków cytostatycznych.

Ukończenie studiów a podwyżka wynagrodzenia.

Pielęgniarka szkolna. Sprawdzanie czystości głów.

Zobacz interpelacje poselską w tej sprawie i odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pielęgniarka ma kompetencje do dokonywnia przegladu, ale nie standardowego (badania przesiewowe), lecz ze wzgledów epidemiologicznych.

Do pracy z takimi pacjentami nas nie przeszkolono!

Nasze skargi słowne do oddziałowej oraz ordynatora nie przynoszą żadnego skutku. Boimy się sytuacji w której zagrożone będzie zdrowie, a nawet życie pacjenta i to wtedy my będziemy pociągnięte do odpowiedzialności.

Zmuszana jestem do opuszczania swojego miejsca pracy.

Jestem pielęgniarką anestezjologiczną i w czasie pełnienia dyżuru jestem wołana na oddział pooperacyjny celem pomocy koleżankom. Niejednokrotnie też opuszczam całkowicie blok operacyjny i OIT. Czy jest to zgodne z prawem ?

Czy muszę iść na kurs z krwiodawstwa?

Pytania w zakresie sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej stanowią liczną grupę pytań do redakcji Portalu.

Czas pracy a szkolenia. 14 KOMENTARZY.

Wynagrodzenia w ŚDS.

Kto jest odpowiedzialny za podwyżki w tych instytucjach na terenie samorządu lokalnego? Proszę o pomoc w tym temacie.

Jaka obsada na dyżurze?

Naszym zdaniem to stanowoczo za mało. Co możemy w takiej sytuacji zrobić?Jak skłonić przełożonych do zatrudnienia większej ilości personelu (chodzi nam o 2 pielęgniarki na zmianie).

Jednoosobowa obsada na dyżurze.

Moim zdaniem, na zdrowy rozsądek NIE! Ale prawo nie wypowiada się jednoznaczne w tym zakresie.

Bez studiów pomostowych stracę uprawnienia?

że w Polsce nasze dyplomy będą ważne. Oprócz tego chciałabym wiedzieć , czy posiadając licencjat będę miała prawo do dodatków za wykształcenie wyższe kierunkowe?

Przenoszenie pielęgniarki z oddziału na oddział.

Cewnikowanie mężczyzny. 42 KOMENTARZE.

Tak, ale pod pewnymi warunkami. Na zlecenie lekarskie, zabieg polega na wymianie uprzednio założonego cewnika, można wezwać lekarza w razie trudności w wykonaniu zabiegu.

Położna sama odbiera poród.

Tak! Takie kompetencje położnej przyznaje rozporzadzenie ministra zdrowia, które nie warunkuje ich posiadania od uzyskania tytułu licencjata.

Odmowa podawania leków cytostatycznych.

Powinna Pani zasiegnąć informacji u konsultantów krajowych w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego oraz pediatrycznego.

Organizacja zajęć na studiach zaocznych - pielęgniarstwo.

Gdy rozpoczynałam naukę zjazdy odbywały się raz w miesiącu, i trwały od piatku po południu do niedzieli. Problem zaczął się w tym roku. Zjazdy zaczynają się często w CZWARTEK RANO!

Pielęgniarki anestezjologiczne i instrumentariuszki. Normy zatrudnienia.

Ile pielęgniarek powinno pracować na oddziale intensywnej opieki posiadającym salę 6-łóżkową oraz izolatkę?

Skomplikowane testy z specjalizacji psychiatrycznej!

Wiele kontrowersji wzbudzają programy poszczególnych specjalizacji oraz treść pytań na państwowym egzaminie kończącym szkolenie specjalizacyjne. Zapraszamy do dyskusji.

Czy mam szanse wrócic do zawodu pielegniarki?

Oczywiście! Pielęgniarka z ponad pięcioletnią przerwą w wykonywaniu zawodu po przeszkoleniu, w dzisiejszym braku pielęgniarek jest "łakomym kąskiem dla szpitali".

Specjalizacja a kurs kwalifikacyjny.

Zakwalifikowanie na szkolenie specjalizacyjne nie jest uwarunkowane ukończeniem kursu kwalifikacyjnego.

Wysokość kontraktu szpitala a kwalifikacje pielęgniarek.

Nie znalazłem zwiazku wyceny kosztów danego świadczenia zdrowotnego z poziomem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych personelu medycznego.

Tytuł starszej pielęgniarki i młodszego asystenta. 32 KOMENTARZE.

Wraz z kilkoma koleżankami starałyśmy się o podwyżkę z tytułu ukończenia studiów licencjackich. Niestety bez powodzenia!

Chcę się przekwalifikować i zostać pielęgniarką!

Czy istnieje taka możliwośc np. studia podyplomowe? Redakcja Portalu: NIE!

Zakwalifikowanie na specjalizację dotowaną przez MZ.

Niestety nie mogę rozpocząć tej specjalizacji, bo pierwszeństwo mają panie z województwa x. Niestety ja mieszkam i pracuję w woj. y, w którym nie ma możliwości podjęcia takiej specjalizacji.

Dodatek dla pielęgniarki SOR.

Tak. Takie regulacje zawiera ustawa o zoz. Zatrudnionym w zespole wyjazdowym pogotowia ratunkowego przysługuje dodatek w wysokości 30%, w pomocy doraźnej poza ww. zespołem 20%.

Pielegniarka właścicielem NZOZ-u.

Czy istnieje możliwość, aby menadżerem przychodni, była pielęgniarka? Czy pielęgniarka może być kierownikiem pogotowia?

Pedagogika a pielęgniarstwo.

Pielęgniarka bez matury.

W obecnej sytuacji nie wiem czy uzupełnić wykształcenie i zacząć licencjat, czy rozpocząć specjalizację.

Studia pomostowe - egzamin praktyczny.

To, że na egzaminie licencjackim obowiązuje egzamin praktyczny dla studentów po maturze, uważam za prawidłowe, ale egzamin praktyczny dla studenta z prawem wyk. zawodu, praktyką, kursami, uważam za absurd i podważanie kompetencji.

Punkty edukacyjne.

Te punkty, to tak zwane punkty edukacyjne. System taki wprowadzono w odniesieniu do lekarzy, którzy chcą prowadzić ewidencję przebiegu swojego doskonalenia zawodowego. W odniesieniu do zawodu pielęgniarki i położnej taki system nie został wprowadzony.

Tytuł licencjata pielęgniarstwa a specjalizacja.

Zakwalifikowanie na szkolenie specjalizacyjne uwarunkowane jest conajmniej dwuletnim stażem pracy. Nie ma wymogu wcześniejszego ukończenia kursu kwalifikacyjnego, a tym bardziej studiów.

Składki członkowskie a rozliczenie PIT.

Nie ma podstaw prawnych do takiego odliczenia. Ale dotyczy to osoby, która ma status pracownika. Pielęgniarka i położna, która wykonuje zawód w ramach indywidualnej praktyki (działalności gospodarczej) może składki zaliczyć do kosztów swojej firmy.

Nieopłacanie składek członkowskich a refundacja z izb.

Pracodawca chce zapłacić połowę. Mam podpisać mu papier, że przez 2 lata nie odejdę z pracy inaczej będę mu musiała oddać ten 1000zł. Czy o ile zapłacę za 3 lata wstecz na izby pielęgniarskie to one sfinansują mi drugi 1000 zł. z tego kursu?

Pielęgniarka w gabinecie stomatologicznym.

Czy muszę mieć dodatkowo skończoną szkołę asystentek lub higienistek stomatologicznych, czy mam wystarczające kwalifikacje, aby pracować w gabinecie.

Dodatek stażowy a praca w dwóch zakładach pracy.

Czemu tylko w jednym? PS. Posiadam Świadectwa Pracy do zaliczenia 19 lat.

Kwestia odpłatności za specjalizację.

Jestem zupełnie zdezorientowana. Czy wymagane przez organizatorów specjalizacji dopłaty wnoszone przez uczestników specjalizacji są zgodne czy niezgodne z prawem?

Zastanawiam się nad wyborem kierunku studiów. Pielęgniarstwo?

Mam w głowie całkowity mętlik, czy opłaca się podjąć taki ogromny wysiłek. Borykam się także z innym problemem, nie mam pojęcia czy nadaje się do takiej pracy, skąd mam to wiedzieć.

List! Samo życie.

Jestem pielęgniarką z dwudziesto-kilku letnim stażem pracy.W prywatnym gabinecie przez wiele lat zatrudniona w charakterze pielęgniarki, zmuszana byłam do wykonywania jeszcze wielu innych prac: zaopatrzeniowca, gońca, sprzątaczki, sekretarki, telefonistki