Rekompensaty dla pielęgniarek

Zobacz wysokość wypłaconego dodatku dla pielęgniarki za COVID-19.

Dodatki dla pielęgniarek.

Co pracodawcy kombinują z "100% dodatku do wynagrodzenia"?

Dodatki do wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarka: "Gdzie to równe traktowanie wszystkich pracujących z covidem?"

Dodatki dla pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo ujawnia zasady wypłaty dodatku do wynagrodzenia.

Dodatek do wynagrodzenia dla pielęgniarek.

Wiceminister: nie wykluczam rozszerzyć krąg osób uprawnionych do 100% dodatku.

200% dla pielęgniarek.

W jakich jednostkach będą wypłacane pielęgniarkom dodatki na nowych zasadach?

Rekompensaty dla pielęgniarek.

Minister podnosi rekompensaty dla pielęgniarek. Maksymalna kwota wzrasta do 15 tys. PLN.

Rekompensaty dla pielęgniarek i położnych.

MZ polecił NFZ przekazać pieniądze na dodatkowe wynagrodzenie.

Dodatki dla pielęgniarek i położnych

MZ o dodatkach i rekompensatach dla pielęgniarek.

Warunki wynagradzania pielęgniarek.

Pielęgniarka - w sejmie o rekompensatach i ubezpieczeniu w pandemii.

Pielęgniarki - warunki pracy i płacy.

Pielęgniarki - wysokość rekompensat w szpitalach jednoimiennych.

Rekompensaty dla pielęgniarek.

Pielęgniarka - średnia rekompensata za maj to 2111,84 PLN.

Rekompensaty dla pielęgniarek.

Pielęgniarki - zmiany w ograniczeniu do jednego miejsca pracy.

Praca pielęgniarek - praca w jednym miejscu.

Pielęgniarki - jednolita kwota bazowa rekompensaty?

Rekompensaty dla pielęgniarek.

Pielęgniarka - 322 PLN dziennie za objęcie ograniczeniem.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo "rekompensaty dla kilku tys. pań pielęgniarek" z 90 szpitali.

Rekompensaty dla pielęgniarek.

Pielęgniarki - NFZ wypłacił pierwsze rekompensaty. W jakiej wysokości?

Rekompensaty dla pielęgniarek

Pielęgniarki: praca w jednym miejscu i rekompensaty. W pytaniach i odpowiedziach.

Pielęgniarka - rekompensaty za pracę w jednym miejscu.

Rekompensaty pielęgniarek - NFZ przeleje środki w ciągu 3 dni roboczych.

Pielęgniarka - praca w jednym miejscu.

Rekompensaty pielęgniarek - NFZ opublikował wzór oświadczenia.

Pielęgniarki - oświadczenie składane do dyrekcji.

NFZ - rekompensaty dla pielęgniarek według zarobków z marca lub miesiąca poprzedzającego.

Pielęgniarka - częściowe zrekompensowanie utraty możliwości zarobkowania.

Rekompensata dla pielęgniarek - jednorazowa czy comiesięczna?

Pielęgniarki w dobie pandemii.

Pielęgniarki: rekompensata także bez posiadania dodatkowego zatrudnienia!

Pielęgniarka- dodatek za pracę w jednym miejscu.

Pielęgniarki: szpitale nie wiedzą jak obliczyć rekompensaty.

Dodatki pielęgniarek za pracę w jednym miejscu.

Pielęgniarka - rekompensata za jedno miejsce pracy. Wytyczne NFZ.

Rekompensata dla pielęgniarek za jedno miejsce pracy.

Kto pokryje straty finansowe pielęgniarek?

Pielęgniarki ponoszą straty finansowe.

Pielęgniarki: rekompensata nie do 10 tys. PLN a tylko do 5775 PLN.

Pielęgniarek praca w jednym miejscu.

Pielęgniarki - izba lekarska potrafi walczyć o prawa lekarzy.

Pielęgniarek praca w jednym miejscu.

Pielęgniarki - ustalono wysokość rekompensaty za pracę w jednym miejscu.

Pielęgniarka - praca w jednym miejscu.

Pielęgniarka - specjalne dodatki za pracę w jednym miejscu nie tylko w szpitalach jednoimiennych!

Pielęgniarki - praca w jednym miejscu.

Pielęgniarki - rozporządzenie praca w jednym miejscu podpisane. Jaka wysokość rekompensaty?

Jakie rekompensaty dla pielęgniarek.

Pielęgniarki - praca w jednym miejscu - wysokość rekompensaty.

Pielęgniarka - praca w jednym miejscu

Działy aktualności