Działy aktualności

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Spotkanie w ministerstwie zdrowia w sprawie rozporządzeń koszykowych. Obsada pielęgniarska: 0,6 – dla oddziałów niezabiegowych, 0,7 – dla oddziałów zabiegowych i 0,8 – dla oddziałów o profilu pediatrycznym. Co na to ministerstwo?

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Poseł do ministra zdrowia: Czy Ministerstwo Zdrowia planuje określenie dokładnych wytycznych (np. w drodze rozporządzenia) dokładnej liczby obsady pielęgniarskiej przypadającej na jednego pacjenta na poszczególnych oddziałach?

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - Ministerstwo zdrowia o normach zatrudnienia i emigracji

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 7/2016 - Ministerstwo zdrowia o normach zatrudnienia i emigracji

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Kwietniowe wydanie miesięcznika Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych: co słychać w kwestii norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych?

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - nakład 50 tysięcy egzemplarzy.

Związek Pracodawców RP przeciwny proponowanym normom zatrudniania pielęgniarek i położnych - 0,6 etatu na łóżko oraz 0,7 etatu na łóżko (oddziały zabiegowe).

Normy zatrudniania pielęgniarek i położnych.

Zobacz uwagi dyrekcji jednego ze szpitali o projekcie rozporządzenia w sprawie norm zatrudniania pielęgniarek i położnych.

Normy zatrudniania pielęgniarek i położnych.

W Polsce pielęgniarek nie cenią: "dyrekcja lecznicy nie dostała informacji o braku sióstr".

Pielęgniarstwo 2016.

Notatka ze spotkania ministra zdrowia z władzami związku i izby pielęgniarek i położnych - płace, normy zatrudnienia, samodzielność praktyk pielęgniarek i położnych środowiskowych.

Działalność związku i izby pielęgniarek i położnych.

Panie w czepkach podpisały porozumienie w sprawie tzw. podwyżek pielęgniarek. Zobacz co osiągnęły w kwestii "norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych"?

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Zobacz uwagi dyrekcji jednego ze szpitali o projekcie rozporządzenia w sprawie norm zatrudniania pielęgniarek i położnych.

Normy zatrudniania pielęgniarek i położnych.

Związek Pracodawców RP o absurdalnych zapisach w projekcie o normach zatrudniania pielęgniarek i położnych.

Normy zatrudniania pielęgniarek i położnych.

Związek Pracodawców RP przeciwny proponowanym normom zatrudniania pielęgniarek i położnych - 0,6 etatu na łóżko oraz 0,7 etatu na łóżko (oddziały zabiegowe).

Normy zatrudniania pielęgniarek i położnych.

Związek Pracodawców RP o "odpoczywających łóżkach" w kontekście norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Panie w czepkach podpisały porozumienie w sprawie tzw. podwyżek pielęgniarek. Zobacz co osiągnęły w kwestii "norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych"?

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Panie w czepkach podpisały porozumienie w sprawie tzw. podwyżek pielęgniarek. Zobacz co osiągnęły w kwestii "norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych"?

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Gazeta i Portal Pielęgniarek mówi SPRAWDZAM! Panie w czepkach podpisały porozumienie w sprawie tzw. podwyżek pielęgniarek. Co załatwiły w zamian w kwestii "norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych"?

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne - "Anestezja geriatryczna" Laura Wołowicka

Rzecznik Praw Obywatelskich obudził się i pisze do ministra zdrowia w sprawie, którą redakcja Portalu porusza już .... od 2011 roku!

Pielęgniarstwo 2015.

Ministerstwo zdrowia temat pielęgniarek i położnych traktuje w konwencji "radosnej twórczości urzędniczej". "RENCE OPADAJĄ"!!!

Pielęgniarstwo 2015.

Zobacz przykład na poziom skuteczności działań izby i związku pip w kontekście elementarnej kwestii dotyczącej naszej grupy zawodowej.

Działalność izby i związku pip.

Kuriozalne stanowisko ministra zdrowia w sprawie "informowania opinii publicznej przez podmioty lecznicze o aktualnych obsadach pielęgniarek i położnych".

Pielęgniarstwo 2014.

Zobacz jakim sposobem szpital ograbił pacjentów jednego z oddziałów z ponad 19 tysięcy godzin opieki pielęgniarki rocznie! Na krzywdzie pacjentów zaoszczędził ponad 225 tysięcy złotych.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Sejm - głos rozsądku posłanki: "mówię to do pani przewodniczącej Izby Pielęgniarek i Położnych – to jest żenujące! ... jak już pielęgniarka w ciągu 8 godzin te wszystkie normy wypełni, pani przewodnicząca, to co wtedy? Nie zapłacimy jej za następne dwie godziny, bo tylko tyle zrobiła"?

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Prezes naczelnej izby pip powinna podać się do dymisji!

Pielęgniarstwo 2014.

W dniu dzisiejszym odbędzie się specjalne posiedzenie sejmowej komisji zdrowia. Temat: "Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych"!

Pielęgniarstwo 2014.

Materiał video o normach zatrudnienia pielęgniarek. Takie mamy normy zatrudnienia jaka skuteczność działania samorządu i związku pip.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Dlaczego władze izby pip na bieżąco nie informują na stronie internetowej o przebiegu rozmów z ministrem zdrowia w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych?

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

JESTEM OBURZONY! Minister zdrowia podpisuje rozporządzenie w dniu 28 grudnia. Izby pip oraz związek pip w dniu (? - brak daty na dokumencie) UROCZYŚCIE podpisują protest. Prawie trzy miesiące później!

Dzialalność władz samorządu pip i związku pip.

Przewodnicząca związku zawodowego pip na sejmowej komisji zdrowia: "JESTEŚMY SMUTNE". Natomiast mnie krew zalewa, jak słyszę takie wypowiedzi w imieniu prawie 300 tysięcy polskich pielęgniarek i położnych.

Dzialalność władz związku pip.

Niezły pasztet! Posłowie do ministra zdrowia: Czy nie lepiej byłoby, aby o liczbie personelu .... decydował samodzielnie dyrektor danej placówki ...?

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Sztandary izby i związku pielęgniarek i położnych: WYPROWADZIĆ!!! Minister wydał rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych 2013.

Projekt ws. norm zatrudnienia - wersja z dnia 2.12.2012 roku.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Projekt ws. norm zatrudnienia. Zobacz zgłoszone uwagi. Warto!!!

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Jak ministerstwo postrzega pielęgniarki? Jak popychadła!

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Tzw. "instrumentariuszka brudna" musi być pielęgniarką lub położną!

Normy zatrudnienia pielęgniarek na bloku operacyjnym.

Coś tu nie gra! Liczba pielęgniarek na oddziałach intensywnej terapii.

Normy zatrudniania pielęgniarek na oddziałach anestezjolgii i intensywnej terapii.

Zobacz w jaki sposób mają być ustalane normy zatrudnienia na sali porodowej, oddziale: ciąży, położniczo- noworodkowym. Zobacz tabele klasyfikacji położnic, noworodków do "kategorii opieki".

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Normy zatrudnienia na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii mają być wyliczane za pomocą Skali Czynności Pielęgniarskich NAS (Nursing Activities Score). Zobacz także jak w projekcie nowego rozporządzenia zaproponowano uregulowanie norm zatrudnienia na bloku operacyjnym, stanowiskach znieczuleń i salach wybudzeń. Jutro informacje w zakresie położnictwa.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Normy zatrudnienia mają być obliczane na poszczególnych oddziałach w powiązaniu z kategoryzacją pacjentów. Dziś prezentujemy fragment nowego projektu rozporządzenia dotyczący oddziałów pediatrycznych i neonatologicznych. Jutro oddziały AiIT, IT oraz blok operacyjny, stanowiska znieczuleń i sala wybudzeń.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.