Dodatki dla pielęgniarek

MZ o dodatkach i rekompensatach dla pielęgniarek.

Warunki wynagradzania pielęgniarek.

Pielęgniarka - 1,4 tys. PLN dodatku COVID-19 do wynagrodzenia.

Dodatki dla pielęgniarek.

Pielęgniarki - współczynniki pracy, zembalowe w 2021 - spotkanie z ministrem.

Działalność związku pielęgniarek i położnych.

Wynagrodzenia pielęgniarek uzależnić od pensji lekarzy.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki - są pieniądze na znaczny wzrost wynagrodzeń za pandemię.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Dodatki dla pielęgniarek z konkursu. Dlaczego nie z dotacji.

Pielęgniarki - dodatki za pandemię.

Izba pielęgniarek o konkursie NFZ na środki przeznaczone dla pielęgniarek deklarujących pracę w jednym miejscu.

Pielęgniarka - praca w jednym miejscu.

Pielęgniarki - wysokość rekompensat w szpitalach jednoimiennych.

Rekompensaty dla pielęgniarek.

Pielęgniarki - co się dzieje z niewykorzystanym zembalowym?

Dodatki dla pielęgniarek.

Pielęgniarki - dodatek covidowy 1450 PLN brutto brutto.

Pielęgniarki domów pomocy społecznej.

Pandemia - dodatkowe wynagrodzenie pielęgniarek.

Dodatki dla pielęgniarek.

Pielęgniarki w pandemii: nowy dodatek do wynagrodzenia - 2 582 PLN.

Dodatki dla pielęgniarek.

Pielęgniarki - 100 zł dodatku za 3 miesiące pracy w pandemii. Brutto.

Pielęgniarka w czasie pandemii.

Pielęgniarki: dodatki za COVID-19 także z Urzędu Pracy.

Dodatki dla pielęgniarek i położnych.

NFZ wypłaci dodatek dla kolejnych 5 tys. pielęgniarek.

Dodatki dla pielęgniarek.

Nowość! NFZ dla pielęgniarek - 3 razy 1450 PLN dodatku za pandemię.

Dodatki dla pielęgniarki.

Ministerstwo: dodatek COVID dla pielęgniarki to średnio 3 tys. PLN.

Pielęgniarka - dodatki za COVID19.

Pielęgniarki w pandemii - przykłady wzrostu wynagrodzenia zasadniczego i stawki kontraktowej.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w pandemii.

Pielęgniarki - rodzaje dodatków COVID-19 do wynagrodzenia.

Dodatkowe wynagrodzenie dla pielęgniarek.

MZ - dodatek COVID średnio lekarz 6,5 tys., pielęgniarka 3 tys.

Dodatki dla pielęgniarek i położnych.

Dyrektor: pielęgniarkom wypłaciłem 4 000 PLN netto dodatku za COVID-19.

Dodatki dla pielęgniarek.

4,25 premii za COVID-19 dla pielęgniarki z NFZ to fake news.

Dodatki dla pielęgniarek.

Sejm: apel pielęgniarek i ratowników o 1000 PLN dodatku.

Dodatki dla pielęgniarek i ratowników.

Dodatki COVID-19 dla kolejnych pielęgniarek. Ale jest warunek...

Dodatki dla pielęgniarek.

Pielęgniarki - ministerstwo dało dyrektorom środki na wzrost wynagrodzeń.

Dodatki dla pielęgniarek.

Sejm - dodatek dla pielęgniarki to średnio 3 tys. PLN.

Pielęgniarka - dodatki za COVID19.

Pielęgniarki - dodatkowa gratyfikacja wyrażeniem uznania ofiarności i poświęcenia.

Dodatki dla pielęgniarek w okresie pandemii.

Skandaliczne dodatki za COVID - lekarz 160 PLN, pielęgniarka 18 PLN za godzinę.

Dodatki dla pielęgniarek.

Ministerstwo: o indywidualnych podwyżkach dla pielęgniarek zdecyduje kierownik.

Wynagrodzenie pielęgniarki w dobie pandemii.

Pielęgniarki: dodatek specjalny za pracę w godzinach nadliczbowych.

Dodatki dla pielęgniarek.

Senat: wsparcie dla pielęgniarek.

Pielęgniarki - projekt ustawy wparcia dla ochrony zdrowia.

Dodatki za Covida: Lekarz 150 PLN/godz. Pielęgniarka 15 PLN/godz.

Pielęgniarki - wysokość dodatków za pandemię.

Pielęgniarki: dodatki za Covida także dla administracji?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki - ministerstwo rekomenduje wysokość zarobków.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarka - dodatki w gestii kierownika. Od 1,5 - 2,5 tys. PLN.

Dodatki dla pielęgniarek.

Dodatki za covid: lekarz 4 tys., pielęgniarka 2, reszta 1 tys.

Dodatki dla pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarkom dodatki NIE. Innym TAK! Specjalne.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarkom będziemy wypłacać 1000 PLN stałej premii.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki - dodatki do wynagrodzenia dla "bohaterów".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki: 50% wzrostu płacy za pandemię.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Działy aktualności