Dodatki dla pielęgniarek

Miliardy na dodatki COVID-19.

Wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia.

Pielęgniarki - likwidacja zembalowego a zmniejszenie zarobków.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki zarabiają rewelacyjnie. Niektóre.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

List pielęgniarek do dyrektora w sprawie rekompensat.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w pandemii

Pielęgniarki - przykład wypłaconego dodatku za listopad.

Dodatki dla pielęgniarek

Dodatki pielęgniarek - NFZ zaleca skorygowanie list uprawnionych osób.

Dodatki covidowe dla pielęgniarek.

Dodatki dla pielęgniarek także za pracę z podejrzanymi o zakażenie.

Dodatki dla pielęgniarek i położnych.

Dodatki COVID - 1 MLN PLN na pomoc prawną.

Dodatki dla pielęgniarek i położnych.

Skrzywdzono ogromną rzeszę pielęgniarek i położnych.

Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych

Dodatki dla pielęgniarek – bardziej korzystna interpretacja ministerstwa zdrowia.

Dodatki dla pielęgniarek

Minister zdrowia na Twitterze o dodatkach dla pielęgniarek.

Dodatki dla pielęgniarek.

Pielęgniarki pracują 6 godzin w kombinezonach. Co z dodatkiem?

Dodatki dla pielęgniarek.

Jaki procent medyków dostanie dodatki za listopad.

Dodatki dla pielęgniarek.

Liczba lekarzy, pielęgniarek, ratowników oraz diagnostów z dodatkami za listopad.

Dodatki dla pielęgniarek.

Jaki procent pielęgniarek otrzyma dodatek za miesiąc listopad.

Dodatki dla pielęgniarek.

Podano liczbę pielęgniarek, którym NFZ wypłaci dodatek COVID za listopad.

Dodatki dla pielęgniarek.

Minister w sejmie: "sprawę dodatków wyjaśnię w sposób możliwie prosty".

Dodatki dla pielęgniarek.

Dodatki dla pielęgniarek - liczne interwencje u dyrektora i pielęgniarki naczelnej.

Dodatki dla pielęgniarek.

NFZ o dodatku do wynagrodzenia w kontekście wejść do strefy brudnej.

Dodatki dla pielęgniarek.

Dodatki do wynagrodzenia - najnowsze stanowisko NFZ.

Dodatki dla pielęgniarek.

Pielęgniarka: "Otrzymam 5 zł za każdą godzinę pracy przy pacjentach z Covid-19."

Dodatki dla pielęgniarek.

100% dodatek dla pielęgniarek. To znaczy ile?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Do 17 grudnia wypłata 100% dodatków dla pielęgniarek.

Dodatki dla pielęgniarek.

Senator: "Teraz każdy pracownik ochrony zdrowia pracuje z pacjentem covidowym".

Pielęgniarki i położne w pandemii.

Zobacz przykładowy aneks o dodatku COVID.

Dodatki dla pielęgniarek i położnych

Zobacz wysokość wypłaconego dodatku dla pielęgniarki za COVID-19.

Dodatki dla pielęgniarek.

Opinia NFZ w sprawie dodatku za godziny przepracowane w kombinezonie.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w pandemii.

Pielęgniarka: obiecano nam 20% do każdej godziny pracy z dodatnim pacjentem.

Dodatki dla pielęgniarek.

Rząd wyjaśnia sprawę dodatków. Czy bardziej gmatwa?

Dodatki dla pielęgniarek i położnych.

Położna: sposób wypłaty dodatków uważam za niesprawiedliwy.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarz: Nie po oklaskach ich poznacie, tylko po czynach...

Pielęgniarki w pandemii.

Dyrektor każe podpisać pielęgniarkom taki aneks w sprawie dodatku.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Dodatek zembali dla pielęgniarek 2021. Jest decyzja ministra.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Co pracodawcy kombinują z "100% dodatku do wynagrodzenia"?

Dodatki do wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki wciąż są dzielone, bo tylko niektóre mają prawo do większego zarobku.

Dodatki do wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Jak zabezpieczyć pielęgniarki przed obniżką płac.

Dodatek zembali dla pielęgniarek.

Pielęgniarka: "Gdzie to równe traktowanie wszystkich pracujących z covidem?"

Dodatki dla pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo ujawnia zasady wypłaty dodatku do wynagrodzenia.

Dodatek do wynagrodzenia dla pielęgniarek.

MZ polecił NFZ przekazać pieniądze na dodatkowe wynagrodzenie.

Dodatki dla pielęgniarek i położnych

MZ o dodatkach i rekompensatach dla pielęgniarek.

Warunki wynagradzania pielęgniarek.

Działy aktualności